Patenty so značkou «protikoróznu»

Materiál na mechanickú protikoróznu ochranu produktovodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286098

Dátum: 21.02.2008

Autori: Janotka Ivan, Stejskal František, Kiss Štefan

MPK: F16L 58/00, C04B 28/00

Značky: mechanickú, produktovodov, ochranu, materiál, protikoróznu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa práškové cementové kompozity, ktoré sa používajú ako plnivo viazané medzi dve geotextílie zo syntetických vlákien, vytvárajúce spolu bandáž sendvičového typu na mechanickú a protikoróznu ochranu produktovodov. Práškový cementový kompozit je dvoj- alebo viaczložková zmes pozostávajúca z Portlandského cementu a vápenato-horečnato-aluminosilikátovej prímesi s možnou parciálnou náhradou prímesi práškovým organickým materiálom. Obsah...

Konzervační prostriedok pre protikoroznú ochranu a pre náročné lisovanie ocelových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266280

Dátum: 13.12.1989

Autori: Škrek Michal, Šťastný Stanislav, Hlaváčik Anton

MPK: C10M 169/04, C10N 30/12

Značky: lisovanie, plechov, oceľových, protikoróznu, prostriedok, konzervační, náročné, ochranu

Text:

...ropných produktov v pomere 85 frakcie 0 teplote varu 90 až 200 OC a 15 2 frakcie 0 teplote varu 201 až 300 °C. Inhibitorová zložka je tvorená jednotlivo alebo vo vzájomnej kombinácii estermi ditiofosforečných kyselín, merkaptobenztiazolom, butylsulfoamidoetanom sodným, trietanolovýmiVýhody konzervačného prostriedku podľa vynálezu sú hlavne v tom, že sa popri časovo a funkčne rovnocennej konzervačnej funkcii vytvára zvýšená funkcia...

Roztok pre vonkajšiu protikoróznu ochranu výrobkov z pocínovaného plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261686

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nutter Alexander, Jasovský František

MPK: C23F 11/00

Značky: vonkajšiu, roztok, pocínovaného, ochranu, výrobkov, protikoróznu, plechů

Text:

...tkaLninou. Takýto spôsob protikoróznej ochrany je veľmi prácny, závislý na subjektných pomeroch a zvyšuje vlastné náklady výroby. Úlohou vyná-lezu je vytvorit také roztoky pre jpurotikoroznu ochranu výrobkov z pocínovaného plechu, resp. konzervovavých plechoviek, ktoré umožnia účinnú ochranu, ktorá by sa .aplikovaia pri sterilizácii alebo Chiadení plechoviek, čím by saUvedené nedostatky odstraňuje a vytýčený problém rieši roztok pre...

Zmes na protikoróznu ochranu kovových výrobkov, zvlášť výrobkov oceľových v kombinácii s gumou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220285

Dátum: 15.02.1986

Autori: Valková Gabriela, Hanuliaková Anna, Černiansky Ladislav

Značky: kombinácii, protikoróznu, výrobkov, kovových, oceľových, ochranu, zvlášť, gumou

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na protikoróznu ochranu kovových výrobkov, zvlášť výrobkov oceľových v kombinácii s gumou, vyznačená tým, že pozostáva z 0,5 až 70 % hmotnostných zmesi alkoholu, najmä glycerínu a/alebo polyetylénglykolu s výhodou polyetylénglykolu o strednej molekulovej hmotnosti 300 až 6000 a/alebo propylénglykolu, s výhodou mono, di a tripropylénglykolu, z 0,05 až 16 % hmotnostných zmesi dusitanu alkalických kovov, najmä dusitanu sodného a...