Patenty so značkou «prostředky»

Nové amidy lysergové kyseliny a způsoby jejich výroby, jakož i terapeutické prostředky obsahující tyto sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260497

Dátum: 15.12.1998

Autori: Heidenbluth Karlheinz, Schmidt Joachim, Hempel Roland, Dauth Christoph, Morgenstern Evelyn, Hoffmann Wolfgang, Glusa Erika, Grawert Werner, Rostock Angelika, Bartsch Reni

MPK: C07D 457/06

Značky: nové, jakož, obsahující, sloučeniny, výroby, amidy, prostředky, lysergové, způsoby, terapeutické, kyseliny, jejich

Text:

...získané postupem podle vynálezu se výhodné ipřevándějí na adiční soli s kyselinami, které jsou přijatelné z fyzlologického hlediska. ako obvyklé kyseliny,které jsou ,přijatelné -z fyziologického hlediska přicházejí v úvahu napříkladVýroba» těchto adičních solí s kyselinami.se provádí o sobě známym způsobem smí.sením volné báze nebo r-oztoků této báze s odpovídající kyselinou nebo s jejími roztoky v organickêm rozpouštědle, například v...

Okno s výklopnou částí pro dopravní prostředky osobní dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260138

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hübscher Rudolf, Horkel Stanislav

MPK: B61D 25/00

Značky: dopravní, částí, osobní, výklopnou, prostředky, dopravy

Text:

...podstata epočivá v tom. že jeho pevná tabule je uetavene mezi dolni část okenniho otvoru a přičku opatřenou ze tři stran přirubou. výklopná část okna má v každém dolnim rohu lôžko, v němž je otočný čep opatřený nąrážkou, na kterou při čàetečnám vyklopení doeedá výklopná část okną e na druhe etraně. za ložiekem, má čep rameno. které ee opirá o doraz eje na něm zavěšena pružina, uohycená druhým koncom na lemu okenniho otvoru.Hlavni výhodou okna...

Ústrojí s prostředky k vymezování vůlí v náhonovém mechanismu pracovního, zejména obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269889

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kočí Ladislav, Skalický Jiří

MPK: B23Q 5/56

Značky: vůlí, ústrojí, stroje, prostředky, vymezování, pracovního, náhonovém, mechanismu, obraběcího, zejména

Text:

...kde na obr. 1je zapojení servopohonů jako prostředků pro vyaczování vůlí náhonověho nechanianu se dvěma větvemí, příčeaž hnaný prostředek tohoto mechsnlsmu je znázorněn jako část kružnice předstsvující třeba ozubený vênec spojený s upínscí deskou svíslého souetruhu, jn ačkoliv stejně tak v nshrazení přímkou aůže předstsvovat i ozubený hřeben pro pohon přínočaře pohyblívého abrobkového stolurovínné frézky, na obr. za je charakteristika...

Zařízení k zpomalenému vypínání motoru pro přepravní prostředky s dieselovými motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269769

Dátum: 14.05.1990

Autori: Drevs Klaus, Höppner Axel, Kastner Günter

MPK: F02D 17/04

Značky: prostředky, dieselovými, zpomalenému, přepravní, vypínání, motorů, zařízení, motory

Text:

...HPHBOÄHTCSI B IJEŘCTBHE IIPH HOCTaHOBKE GBTOMalIIHHH na CTÚSIHKV H GJIÚKHPÚBKE ÍJVJIÉBÓFD YHPBBJIEHHH HPH HOMONH 38 HK 3 ŘBGMHFGHHH. CTEPTEPH H53 MB PYJYGBOFO KOJIECä. ÍÍBHFaTBJb EJMKJHOHůGTCZ H 176.118 naanenma B CHCTeMe CHaBKH npepuaaer VHPEÄBJIGHHGBNKJIDHBTEJIH 6 J| 0 KHP 08 KH Kasunu BOÄHTSJISI 663 HCIIOJIbSDBâHHS pena TDKa HOKDGI BD 3 MDMHO PH HOHGIIIHSJIEKTPOHHOFD VHPaBJISłDIIIEFD Kllaľlallil. KOTOPMŘ BNHOJIHHGT ÓYHKHHD...

Prostředky pro ovládání pletacích jehel okrouhlého maloprůměrového pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269222

Dátum: 11.04.1990

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/78, D04B 15/68

Značky: stroje, jehel, pletacího, ovládání, prostředky, maloprůměrového, okrouhlého, pletacích

Text:

...ovládání jehel pletacího stroje podle vynálezu jsou znázornený na připojeném výkrese a blíže vysvětleny na základě popisu příkladného provedení.V drážkách neznázorněného jehelního válce jsou umístěny pletací jehly 5. Neznázorněný jehelní válec, zámková soustava e zařízení pro nastavení hustoty úpletu, jsou známého konstrukčního provedení. Pod pletscí jehlou 1 je umístěn svislý stopr ł,.přićemž každé pletací jehle 5 přísluší vždy jeden...

Prostředky pro boj se zdivočelými domácími holuby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267694

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koch Volker, Voigt Werner, Schuster Willi, Schöppe Günter, Scheffel Rolf

MPK: A01N 47/24

Značky: zdivočelými, domácími, prostředky, holuby

Text:

...nenpuronu Ann roü me uenu. Ha-na ornyrusanmero ronyseñ Henpuiruoro aanaxa nruuu noupoaonbuo ne Knnmr aru Hucexruuunu a BHÄB anoanroñ npunauxu.Axruanoe semecrsa. Haaecruoe xax Kouraxrnuñ nncexrnunn. nonyqanr H 3 oxcuua. aueTambnerHna nyren xnopupoaauna. osueua c Na-uepxanrunon H nocmenynmeñ peaxunu c Mernuusounanaron.Cpecrno. npenmaraenoe uaocpereuueu. npnrorasnnaanr oouquun Cn 0 CO 60 M nepenemuaaa. 06 Pa 6 aTHB 8 hT npocennuyn Kyxypyay...

Farmaceutické prostředky k léčení asthmatu a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267551

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slapke Jürgen, Lyr Horst, Strumpf Thomas, Raport Samuel Mitja, Grupe Renate, Zanke Dieter, Kühn Hartmut, Schewe Tankred

MPK: C07C 83/10

Značky: léčení, asthmatu, účinné, způsob, výroby, farmaceutické, látky, prostředky

Text:

...vzorce III se užije zásada, například alkoholät sodný nebo alkoholový roztok hydroxidu sodnćho nebo draselnćho v ekvivalentním množství nebo s výhodou v dvoj až čtyřnascbnćm přebytku, vztaženo na sůl hydroxylaminu.V případě reakcc aktivovaných esterů, například kyanomethylesteru nebo p-nitrorenylesteru karboxylové kyseliny obecného vzorce III se užije terciírní zásada, například triethylanín nebo pyridin v alespoš dvojnásobném množství,...

Vnitřní perfluorpolyetherová mazadla pro pryskyřičné kompozice používané v nátěrových hmotách pro magnetické záznamové prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266341

Dátum: 13.12.1989

Autori: Caporiccio Gerardo, Scarati Mario Alberto

MPK: G11B 5/71, C09D 5/23

Značky: záznamové, vnitřní, prostředky, používané, hmotách, magnetické, pryskyřičné, perfluorpolyetherová, nátěrových, kompozice, mazadla

Text:

...nepolární koncové skupiny v hydrogenované formě a které jsou kapalné přiohebných magnetických záznamových prostředků, která tato mazadla obsahují.Předmětem vynálezu jsou tedy vnitřní perfluozpolyetherová mazadla pro pryskyřičné kompozice používané v nátěrových hmotách pro magnetické záznamové prostředky ohebněho typu, vyznačujici se tím, že jsou tvořena bifunkčními perfluorpolyetherovými sloučenínaml, které jsou kapalné při teplotě 25 °C,...

Bezpečnostní sedadlo pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264770

Dátum: 12.09.1989

Autori: Slováček Jaroslav, Kohout Antonín

MPK: B60R 21/08

Značky: dopravní, sedadlo, bezpečnostní, prostředky

Text:

...těla cestujícího.Bezpečnostní sedadlo podle vynálezu je proti dosavadním nedostatkům dosud známých řešení výhodné zejména proto, že při své jednoduché konstrukcí velmi účinně potlačuje všechny nebezpečné vlivy na organismus cestujícího, způsobené nárazem dopravního prostředku na překážku. Samočinným sklopením sedačky při vzniku přetížení a jejím zbržděním po dlouhé dráze je kompenzována vysoká hodnota přetížení a tělo cestujícího se dostává...

Kombinované čalounění sedadel a opěradel určené pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259965

Dátum: 15.11.1988

Autori: Prokopová Helena, Hammer Vladimír, Halámek Ivan, Novák Lubomír, Vavřinová Jaroslava

MPK: B60N 1/00

Značky: prostředky, kombinované, dopravní, opěradel, určené, čalounění, sedadel

Text:

...polymerů 9 nižší navlhavoetí a rubní vrstva bližší k fuhke Éním plochám tvarovýchuvýlieků je vytvořena z hydrofilních,převážně Jemnějších vláken z přírodních polymerů nebo c vláken přírodních nebo z Jejich eměsí e vyšší navlhavostí, 259965jehož podstatou Je, že alespoň lícní vrstve a rubní vrstva vytvářeji víoevrstvou objemnou textilii, která je nalepena na dosedací plochu tvarového výlieku sedadla nebo ppěradla,přičemž prodyšný potah Je...

Kombinované čalounění sedadel a opěradel určené pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259964

Dátum: 15.11.1988

Autori: Novák Lubomír, Hammer Vladimír, Prokopová Helena, Vavřinová Jaroslava, Halámek Ivan

MPK: B60N 1/00

Značky: dopravní, čalounění, opěradel, určené, sedadel, prostředky, kombinované

Text:

...převážně hruběích, chemických vláken ze syntetických polvmerů s nižší navlhevostí ą rubní vrstva, bližší k funkčšAním plochám tvarových výlisků, je vytvořena zhydrofi 1 ních,gnebo z vláken přírodních nebo z Jejich směsí s vyšší nevl- íhevostí, jehož podstatou Je, že alespoň lícní vrstva a rubníW vrstva vytvářejí víoevrstvou objemnou textilii, která pospojení s prodyšným potahem tvoří kompektní potahový aendvič, navlečený na tvarový výlisek...

Zařízení pro manipulaci s prostředky v ultravakuových přístrojích například preparátu v elektronových mikroskopech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259749

Dátum: 17.10.1988

Autori: Schenk Antonín, Fišer Jan

MPK: H01J 37/20

Značky: manipulaci, například, ultravakuových, elektronových, prostředky, preparátu, mikroskopech, zařízení, přístrojích

Text:

...předkládraného zařízeníje, že při své relativní jednoduchosti a rozměrové nenáročnosti umožňuje ve všech třech osách x, y, z přesné a časové i prostorově stále nastavení polohy použitého prostředku umístěného v ultravakuu. Rozsah i citlivost nastavované polohy lze volit stoupáním regulačních diferenciálních šroubů. Pro větší rozsahy a menší citlivost lze použít jednoduchých justážních šroubů s větším stoupáním.Vynález blíže objasní...

Zapojení pro získání stopy adres mikroprogramovými prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257032

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kelbler Josef

MPK: G06F 9/22, G06F 13/00, G06F 11/34...

Značky: stopy, prostředky, mikroprogramovými, získání, zapojení, adres

Text:

...je souvislá a zahrnuje Vliv operačního systému.Na připojeném výkresu je nakreslen příklad zapojení obvodu pro získání stopy adresmikroprogramovými prostředky. Výstup ll řídicího registru l mikroinstrukce je spojense vstupem dekodéru 3, jehož prvý výstup gl je spojen sprvním vstupem automatu Q, kdežto druhý výstup 3 dekodéru g je spojen sdruhým vstupem automatu Q, jehož výstup gł je spojen se spodnim vstupem multiplexoru 3, zatímco vstup âł...

Sněhový řetěz pro silniční dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256546

Dátum: 15.04.1988

Autor: Černý Zdeněk

MPK: B60C 27/06

Značky: sněhový, silniční, prostředky, řetěz, dopravní

Text:

...na obvodu pneumatiky, je výhodná pro často potřebné nasazení i v měkčím povrchu terénu nebo na podhuštěnou pneumatiku. Další výhodou řetězu je dobráskädnost při zachování uvedených výhod. Jednoduchou manipu lací zřetelnou ze samé stavby skládaného kruhu, se tentotbud složí nebo rozloží do tvaru potřebného pro uložení ne.bo nasazení. Ve složené poloze zaujímá nepatrné místo a jekdekoli ve vozidle uložitelný. Celý řetěz rovněž vynikáoproti...

Náplň pro psací prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255953

Dátum: 15.04.1988

Autori: Veruovič Budimír, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Bartušek Tomáš

MPK: B43K 11/04, B43K 11/00

Značky: psací, náplň, prostředky

Text:

...psací tekutiny tvoří organické rozpouštědlo.Jako nejvýhodnější se osvědčilo použití organického rozpouštědla na bázi alkoholu. Je možno použít alifatické alkoholy nebo jejich směsi a/nebo éteralkoholy, nebo jejich směsi a/nebo diéteralkoholy, nebo jejich směsi a/nebo alicyklické alkoholy nebo jejich směsi, a/nebo aromatické alkoholy, nebo jejich směsi a/nebo heteroxyklickě alkoholy, nebo jejich směsi a/nebo chlorované alkoholy a/nebo jejich...

Máchací a avivážní prostředky se zvýšenou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246799

Dátum: 15.12.1987

Autori: Protiva Miroslav, Horyna Jaroslav

MPK: C11D 3/18

Značky: prostředky, zvýšenou, avivážní, účinnosti, máchací

Text:

...tohoto typu.I)o nerezovélio kotle o obsahu 10 m 3 opatřeného topným hsdem a. niĺchadlem se vloží 3 000 kg vody, přidá se 180 kg deinkrustační látky, tj. kyseliny citrónová, která se během mícháni za studena rozpustí. Pak se přidá 45 kg oxyethylovanêho mastněho alkoholu, který se rozpustí mícháním a ohřetím směsi do 40 °C. Dále se přidá 1285 kg 210/0 octanu kondenzačniho produktu kyseliny stearové a diethanolaminu a 300 kg...

Inhibitor koroze kovů pro prostředky dočasné ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 253368

Dátum: 12.11.1987

Autori: Tulka Jaromír, Svoboda Bohumil, Ambrož Vladimír

MPK: C23F 11/10, C23F 11/02

Značky: dočasné, inhibitor, koroze, prostředky, kovů, ochrany

Text:

...kyselín čis tých, tak ze směsi prítomných v živočišných nebo rostlinných tucích. Nejvhodnější jsou mastné kyseliny z loje, hydrogenovaného sádla ap., případně jejich kombinace nebo synthetickémastné kyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem, takže u technických typů může být délka uhlíkatého řetězce alkyluOxidované parafiny, vhodné podle vynálezu, obsahují vedle hlavního produktu ještě další produkty oxidace jako alkoholy, aldehydy ap....

Práškovité pomocné chemické prostředky se sníženou prášivostí na bázi syntetických třísliv nebo jejich složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237182

Dátum: 01.10.1987

Autori: Adámek Milan, Exner Rudolf, Baum Zdeněk, Friml Zdeněk, Remeš Miroslav

MPK: C11D 1/86

Značky: složek, jejich, prostředky, práškovité, bázi, chemické, pomocné, sníženou, třísliv, prášivostí, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že obsahují 0,05 až 8 % hmot. látky obecného vzorce I, eventuelně 0,1 až 8 % hmot. sulfatovaného rostlinného oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. trietanolaminu nebo 0,1 až 8 % hmot. silikonového oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. polyethylenglykolu nebo 0,05 až 8 % hmot. tálového oleje.

Prostředky pro ochranu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242268

Dátum: 15.09.1987

Autori: Janout Václav, Provotorova Natalja Pavlovna, Vinogradova Svitlana Vasiljevna, Eefelín Pavel, Tur Dzidra Rudolfovna, Filippov Petr

MPK: A01N 55/04

Značky: rostlin, ochranu, prostředky

Text:

...rozptýlenĺ všech složek v celém -objemu ředicí kapaliny, nejlépe ve formě pravých roztokü, koloidních roztoků, eventualně ve formě jemných emulzl či Suspenzĺ, aby při aplikaci nedocházelo ke zbytečnému hromadění účinných látek v jednom místě. Ředitelnost přípravků na pravé nebo koloidní roztoky V mnohých případech usnadňuje přídavek organických, s vodou ředitelných rozpouštčdel, jako např. alkoh-alů nebo ketonů., které jsou však...

Postřikové herbicidní prostředky na bázi 3.5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilu a 3.5-dijod-4-hydroxybenzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246178

Dátum: 15.09.1987

Autori: Binko Jan, Šabat René, Chládek Jaromír

MPK: A01N 25/02, A01N 37/34

Značky: herbicidní, prostředky, 3.5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilu, postřikové, 3.5-dijod-4-hydroxybenzonitrilu, bázi

Text:

...u ioxynilu, která vyplývají z jejich malé rozpustnosti ve vodě.Postřikové herbicidní příprnvky na bázi 3,S-dibrom-tt-hydroaąybenzonitrilu a/nebo 3,5-dijod-tů-hydroazybcnzonitrilu epočívují podle vynálezu v tom, že Jsou tvořeny 3,5-dibrom-4-hydroxybcnzonitrilom n/nabo 3,Ď-dijod-łł-hydroxybenzonitrilmn a nlknlickou solí etylendiamintetraoctová kyseliny v molárním poměru 3.S-dibrom-It-lnydrozqrbenzonitril n/nobo...

Dopravník s unášecími prostředky v souvislém uspořádání, připevněnými k dopravnímu pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242756

Dátum: 15.05.1987

Autor: Chladný Anton

MPK: B65G 17/42

Značky: prostředky, uspořádání, pásu, unášecími, dopravník, souvislém, připevněnými, dopravnímu

Text:

...plochou jsou opřeny o dvojici sousedících lan. V případě, že unášecím prostředkem jsou korečky, je zadní stěna korečku opatřena profilovými výstupky pro matice upevñovacích šroubů. V APodle vynálezu se dosáhne zvýšení výkonnostních parametrů a prodloužení.životnosti hlavních funkčních dílů, představující menší nároky na údržbu u provozovatelů. Ocelové tvarové držáky spolu s vloženými vrstvami z teplovzdorné izolační hmoty zajištují...

Zařízení na upevnění sedadel, zvláště pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250604

Dátum: 15.04.1987

Autor: Prchlík Vítězslav

MPK: B60N 1/02

Značky: dopravní, zvláště, upevnění, zařízení, sedadel, prostředky

Text:

...zproetředkující člen mezi rozpěrkou e vnitřní výsuvnou částí telesko pického vedení.Tuto nevýhoduřeěí zařízení pro upevnění aedadel podle vynálezu, jehož podstata epočívá V tom, že rozpěrka je v přímém kontaktu a vnitřní etěnou suvná části teleskopického vedení sedadla. Tím se dosáhne zjednodušení konstrukce,aniž by se neúnosně zvětěíly ovládací síly na aretačnídvouramenné páce, což je také cílem vynálezu.na přiloženém vyobrazení je sedadlo...

Prostředky pro vymezování vůle v ovládací jednotce listovky tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250220

Dátum: 15.04.1987

Autor: Epis Olivo

MPK: D03C 1/00

Značky: prostředky, ovládací, tkacího, vymezování, vůle, jednotce, listovky, stroje

Text:

...pro vykonávání kývavých pohybů kolem svých os. Tyto osy sledují drahy ve tvaru kruhovývch oblouků c.Tažné platiny 1 U jsou spouštěny pomocí stahovacích destiček 16, které zajištují odpojení tažných platin 10 od nepohyblivých nožů 14 a usnadñují jejich záběr s pohyblivýmí noži 15.Pohyby balančních pák 11 směrem ven jsou omezovány pevnými dorazovýmí lištamí 17 a směrem dovnitř pohyblivými dorazovýmí lištami 18 (obr. 2. V důsledku složitých,...

Insekticidní, nematocidní a akaricidní prostředky a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236651

Dátum: 15.02.1987

Autori: Milzner Karlheinz, Reisser Fritz

MPK: A01N 57/16

Značky: způsob, výroby, složky, nematocidní, prostředky, akaricidní, účinné, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, nematocidní a akaricidní prostředky podle vynálezu obsahují jako účinnou složku alespoň jeden pyrimidinylfosfát obecného vzorce I, uvedeného v popisu, spolu s nosnými látkami a pomocnými látkami.

Otočné prostředky pro chránič nohou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232725

Dátum: 15.01.1987

Autori: Buring Klas, Eghamn Lars, Ahlman Rolf, Sigurdsson Jannes

MPK: A63B 71/12

Značky: chránič, otočné, nohou, prostředky

Zhrnutie / Anotácia:

Chránič nohou sestává z prvního a druhého dílu v podobě pouzder. První díl je spojen s druhým dílem s pomocí dvou souosých otočných čepů uspořádaných na každé straně chrániče nohou. S druhým dílem je otočně spojena vydutá část s pomocí dvou druhých otočných čepů v odstupu od prvních otočných čepů. S prvním dílem jsou dále spojeny souosé vodicí čepy, z nichž každý je uspořádán posuvně ve štěrbině nebo drážce ve vyduté části. Uspořádání je...

Termoreaktivní protikorozní impregnační prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233998

Dátum: 01.12.1986

Autori: Běhal Živan, Svoboda Bohumil, Dlasková Marie, Drobný František, Tulka Jaromír

MPK: C09D 5/08

Značky: prostředky, impregnační, termoreaktivní, protikorozní

Zhrnutie / Anotácia:

Impregnační prostředky jsou na bázi reakčních produktů aminických a/nebo aminoamidových inhibitorů koroze kovů a akrylátových filmotvorných kopolymerů v alifatických alkoholech s počtem uhlíkových atomů 2 až 4 a/nebo glykoletherech s počtem uhlíkových atomů 3 až 6 a o specifikovaném složení, dále obsahují alifatické alkoholy s počtem uhlíkových atomů 2 až 4, případně jejich vodné roztoky s obsahem až 50 % hmot, vody, popř. aditiva ze skupiny...

Vodorozpustné optické zjasňovací prostředky stilbenového typu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228871

Dátum: 15.08.1986

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C11D 3/395

Značky: způsob, přípravy, zjasňovací, prostředky, stilbenového, jejich, vodorozpustné, optické

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorozpustné optické zjasňovací prostředky stilbenového typu, vyznačené tím, že jsou tvořené sloučeninami obecného vzorce I kde R1 je a R2 jsou radikály nebo R3 je NHCH2CH2OH nebo N ( CH2CH20H)2 a Me značí vodík nebo kationt.