Patenty so značkou «prostorové»

Styčník nosné prostorové, zejména klenbové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 245431

Dátum: 01.07.1988

Autor: Taekin Nikolaj Nikolajevie

MPK: E04B 1/58, E04B 1/32

Značky: nosné, prostorové, zejména, konstrukce, klenbové, styčník

Text:

...osy styčníku a které jsou rovněž opatřeny nejméně jednou soustřednou vlnou, drženou mezi zvlněnými plochami obou čelistí, spojenýchk sobě šroubem. Také toto řešení je náročné na výrobu tvarovanýohsv ěrnych čelistí . . 245 431Nedostatky těchto známých spojovacích uzlů jsou odstraněny styčníkem podle vynálezu, sestávajícím ze styčníkového tělesa a tvarově upravených konců připojovaných konstrukčních dílců,jehož podstata spočívá V tom, že...

Zařízení pro měření rychlosti tekutin ve dvou prostorově blízkých mimoosových bodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 256640

Dátum: 15.04.1988

Autori: Baudyš Antonín, Klaboch Ladislav

MPK: G01P 3/36

Značky: mimoosových, zařízení, prostorové, blízkých, bodech, tekutin, rychlostí, měření

Text:

...po celou dobu obou měření.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro měření rychlosti tekutin ve dvou prostorově blízkých mimoosových bodech, sestávající ze světelného zdroje dvou barev a laserového dopplerovského anemometru, jehož vysílací část je tvořena děličem paprsku a vysílacím objektivem a přijímací část je tvořena přijímacím objektivem, děličem barev, dvěma fokusačními objektívy, dvěma í polními clonami a dvěma fotodetektory...

Způsob určování rozměru prostorové vady a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256411

Dátum: 15.04.1988

Autor: Špunda Jan

MPK: G01N 23/02

Značky: provádění, prostorové, rozměrů, určování, zařízení, způsob

Text:

...v tom, že sumace vzorků snižuje vliv náhodného šumu av dovoluje hodnotit i velmi malé jasové rozdíly.- 3 i 25 a 411 Příklady provedení zařízení na způsob podle vynálezu jsou schamaticky znázorněny na přiloženem výkresu. Na obr.L je základní blokové schéma zařízení, ne obr» 2. blokové schéma zapojení jed~ neho konkretního pžíkladu provedení zařízení a na obr.3. blokowé schšms zapojení dalšího konkrětního příkladu provedení zařízení podle...

Zařízení pro měření rychlosti tekutin ve dvou prostorově blízkých bodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 256312

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klaboch Ladislav, Baudyš Antonín

MPK: G01P 5/07

Značky: prostorové, rychlostí, tekutin, zařízení, měření, blízkých, bodech

Text:

...vysílací objektiv tvořený objektivem s äarevnou vadou, jehož ohniska pro obě barvy zdroje světla jsou vzdálena o požadovanou vzdálenost dvou prostorově blízkých bodů, ve kterých se měří rychlost. Při uspořádání laserového dopplerovského anemometru se zpětným rozptylem může být přijímací i vysílací objektiv tvořen jedním objektivem s barevnou vadou umístěným mezi body, ve kterých se měří rychlost a děličem barev.Výhodou zařízení podle...

Vícevrstvý prostorově tvarovatelný textilní útvar a způsob jeho prostorového tvarování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253681

Dátum: 17.12.1987

Autori: Holešinský Josef, Jeřábek Miroslav, Faulhaber Ervín, Koupelka Bedřich

MPK: D04B 21/14

Značky: tvarování, prostorové, útvar, způsob, tvarovateľný, vícevrstvý, textilní, prostorového

Text:

...V místech, kde k prostorovému tvarovàni vícevrstvého útvaru nedochází, zůstane zásoba niti zafixována zátěrem, případně lamínační fólii proti možnému vytažení směrem do nášlapné vrstvy. Z těchto důvodů je možné opatřit vnější stranu tavitelné vrstvy vícevrstvého prostorově tvarovatelného textilního253 681 vedle vyššiho účinku a vyšši kvality prostorového tva~ rovàni, jakož i dosaženi vyšši tvarovaci paměti textilniho útvaru podle vynálezu...

Kompletační zařízení pro výrobu prostorové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 241927

Dátum: 01.12.1987

Autori: Zálešák Zdenik, Ordáo Jan, Místecký Vladimír

MPK: B21P 27/20

Značky: výztuže, zařízení, prostorové, kompletační, výrobu

Text:

...umístěno v rámu spodníbo vozíka g.Na příčných nosnících rámů spodního a horního vozíku g, ž jsou přípevněny stojany 3. Tyto stojany 3. jsou přestavitelné v kolmém směrnna dráhu vozíků. Fixace stojanü 5 na předem stanovené místo se provádí pomocí šroubů a matic. Stojany 3 jsou tvořeny spojenými ocelovýmí profilovými nosníky tvaru U, v jejichž dutině prochází šroubová tyč, na které jsou maticová tělesa. Maticová tělesa jsou opatřenn kladkamí,...

Vrcholová kotva prostorové výztuže betonových stožárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253604

Dátum: 12.11.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: vrcholová, prostorové, stožárů, výztuže, kotva, betonových

Text:

...vlivem otáčení a s ním spojené nebezpečí úrazu pracovníků obsluhy. Tato demontáž je bezpodminečně nutná při proteplování vháněním teplonosného media do vnitřního prostoru formy. Častým používáním je závit poškozován nešetrným zacházením, ale i vlivem nečístot v podobě betonové směsi, která do něj vniká. Oko pak nelze do kotvy zašroubovat a vznikají časové ztráty nebo 1 možnost jehodrážek a etředovýn průchozím otvorom. Na vnější čelo 4Nevýhody...

Upínací zařízení vrcholových kotev pro předpínání prostorové výztuže betonových stožárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253008

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: vrcholových, upínací, předpínání, prostorové, zařízení, kotev, stožárů, výztuže, betonových

Text:

...na öepu. Průměr přírubového osezení přední části čelisti je větší než roztočný průměr prostorove výztuže e čelní stěna je kolmá k podelne ose čopu.Výhodou uspořádání dla vynálezu je snadné manipulece spojená s bezpečnym spojením vrcholové kotvy e předpínacím hydreulickým válcem. Upínací zařízení dovoluje přenést síly 0,6 až 0,65 MN, kterým je prostorová výztuž předpínána současně se zachováním podélné osy přcdpínání při nestejné délce...

Upínací zařízení vrcholových kotev pro částečné předepnutí prostorové výztuže betonových stožárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253007

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: upínací, zařízení, vrcholových, prostorové, stožárů, kotev, výztuže, předepnutí, částečně, betonových

Text:

...34, že jeden konec tělese má tvar kříže, V jehož jednotlivých ramenech jsou v drážkách prostřednictvím čepů kyvně uloženy čelistí. Čelisti jsou ze zadní strany opatřeny kulovými čepy, které jsou usazeny v drážkách kulisy, otočně uložené na tělese.Výhodou zařízení je jednoduchá konstrukce, umožňující přímé spojení s pístnicí tažného hydraulického válce současně s rychlým n snadným upnutím vrcholové kotvy za osazení a přírubu kotvy.Pŕíklad...

Sonda pro dlouhodobou kontrolu změn prostorové napjatosti hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251876

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novotná Eva, Hiršl Petr, Nedoma Jiří, Švanda Josef, Záruba-pfeffermann Jan

MPK: G01V 1/00

Značky: změn, prostorové, hornín, napjatosti, dlouhodobou, sonda, kontrolu

Text:

...s další tnojící měnných elementů 1,tvořící »obecný trojúhelník v rovině skloněné k rlovině záklndníhio trojúhellníku a ukotvených v operných hlavách 3. Prostorevá mříž měrných elementů 1 a strunonvý teploměr 9 jsou letmo upevněny na. kostře sondy. Stromový teploměr 9 může být též s výhradou umístěn v prostoru elektroniky umístěné v utěsnê části 11 sondy. Čelo sondy je opatřeno naváděcím zařízením 7. Pro osdečet je sonda opatřena...

Prostorové uspořádání kondenzátoru klimatizační jednotky a jeho součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251724

Dátum: 16.07.1987

Autori: Zezula Jaroslav, Hogenbuch Pavel, Gonda Josef

MPK: B60H 1/32

Značky: kondenzátorů, součástí, jednotky, prostorové, uspořádání, klimatizační

Text:

...provedení kondenzátoru v bočním pohledu a na obr. 4 je znázorněno alternativní konstrukčníKondenzátor l je přichycen přední stěnou.g na zadní stěnu.1 kabíny nad zadním oknem lg. Horní stěna gv níž jsou umístěny ventilátory lg, navazuje na střechu Ž kabíny. Na spodní stěně Q je umístěna vložh 1, přípojená na kompresor a výperníkovou část klímatizační jednotky. Kondenzátor je uzavřen zadní stěnou § a bočními stenami 3. Spodní stěna g má...

Zařízení pro vytyčování a kontrolu prostorové polohy podélníků kotevních roštů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251135

Dátum: 11.06.1987

Autor: Hánek Pavel

MPK: G01B 5/00

Značky: zařízení, vytyčování, podélníků, kontrolu, roštů, prostorové, polohy, kotevních

Text:

...suvněcílový znak. V případě, že se pro vytyčování a kontrolu polohy bodů osy podélníků použijeteodolit, je cílový znak kuželovým nebo stupňovitě proměnným hrotem 7. Rozměry hrotu 1jsou dány tvarem ryskového kríze dalekohledu teodolitu.Hrot Z pro cílení teodolítem má šíři, odpovídající po výpočtu přesnému nastavení do svislé dvojrysky záměrného kříže dalekohledu teodolítu. S výhodou je hrot 1 stupňovitý,což umožňuje optimální cílení...

Prostorové spojovací pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 251056

Dátum: 11.06.1987

Autor: Baudin Jacques

MPK: H04J 1/02

Značky: spojovací, prostorové

Text:

...nichž každý má čtyři analogové multíplenory, a všechny řádky majítýž počet 2 L základních motivů. í/ýstupy z matice jsou označený S 1, S 2, S 3, . . . Sn- 1, Sm. Matice je sestavena ze základních nííodulů podle dvíoíjkooívého zákona., což znía-« mená, že počet základních moldulů jednoho typu na počátku každého řádku se zdvoj 251056násobuje od jednoho řáclku ke druhému a že v každém řádku je tento počet základních modulů jednoho typu...

Zařízení k měření prostorové orientace planárních a lineárních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250957

Dátum: 14.05.1987

Autor: Dudek Josef

MPK: G01B 5/00

Značky: měření, planárních, prostorové, prvků, zařízení, orientace, lineárních

Text:

...část g pro vertikální měření tvoří dva vertikálníkotouco li, osou uložcnő v univerzálním kloubu 12, které jsou opatŕeny úhlomernou stupnici.Spojené měřicí části 3 pro vertikální a pro horizontální měření tvoří horizontálni rameno lg, na jednú straně pevné spojené s vertikálními kotouči lg a na druhé straně upraveno vo svislý čep, nesoucí pevnč horizontální směrový ukazatel lg, nastavitelné azimutový ukazatol ll a otočné pouzdro lg s...

Vrstvený textilní plošný prostorově tvarovatelný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 239724

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žaloudík Petr, Petrášek Josef, Petržela Jan

MPK: D04H 13/00

Značky: vrstvený, textilní, tvarovateľný, plošný, prostorové, materiál

Text:

...főlií 1 twařící jeden vnější povrch izolečního materiálu. K druhému vlákennému útvaru je z vnější strany-připojena samolepící vrstva 2 a druhý povrch izolačního materiálu tvoří separační papír Q.Na obr. 3 je znázorněn izolační materiál sestávající z lehěeného objemného vlákenného útvaru L ve formě propletu, k jehož jedné straně je přilepena vlákenná vrstva 3 ve formě propletu a na její vnější straně děrovaná kovová főlie J. Ke druhé straně...

Zapojení řadiče pro časové a prostorové řízení výměny dat mezi více podsystémy složitého číslicového systému po společné datové sběrnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 238099

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vyhnánek Jan, Vaněk Antonín

MPK: G06K 17/00

Značky: společné, časově, výměny, podsystémy, řízení, řadiče, více, datové, zapojení, číslicového, prostorové, sběrnicí, systému, složitého

Zhrnutie / Anotácia:

Řadič (13) pracuje na principu přidělení sběrnice (12) jednomu z aktivních systémů (1 až 2) v závislosti na jeho prioritě, naprogramované v prioritním dekodéru (4). Po příchodu signálů (R 1 až RN) je v blocích (3 a 4) vygenerován jediný přidělovací signál (G 1 až GN), odpovídající nejvyšší prioritě signálů (R l až RN). V logických obvodech, sestávajících z hradel (5 a 9) a z klopných obvodů (6, 7, 8 a 11), je vytvořen signál (MSE) aktivace...

Prostorově vzorovaná folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248189

Dátum: 12.02.1987

Autor: Krištůfek Ivan

MPK: B41M 3/18, B44C 1/20, B44F 7/00...

Značky: vzorovaná, fólie, prostorové

Text:

...k dosažení prostorového efektu soutisk 30-55 čar na centimetr, což odpovídá běžnému tisku, kterýmá hustotu 30-60 bodů na centimetr. Pokud jde o toleranci mezi vzájemným nastavením podložky a matrice při tisku čárového rastru podle vynálezu, ta nehraje žádnou roli,neboč efekt prostorových vzorů vzniká i při sebevětších nepřesnostech v soutisku.Na připojeném výkresu je zobrazen příklad provedení prostorově vzorované fólie podle vynálezu, kde na...

Zapojení rozváděče kapaliny prostorově odlehlých, nezávisle činných spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228339

Dátum: 15.09.1986

Autor: Poláček Bohumil

Značky: odlehlých, rozváděče, nezávisle, zapojení, činných, kapaliny, spotřebičů, prostorové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení rozváděče, jehož podstata spočívá v tom, že ke každému vstupnímu kanálu rozváděče, do něhož je přiváděna kapalina výtlačnými větvemi z hydrogenerátorů, je přiřazena dvojice výstupních kanálů, kterými je kapalina odváděna prostřednictvím výstupních větví k rozváděčům nezávisle činných spotřebičů. Liché výstupní větve jsou přitom spojeny s rozváděči jedné skupiny nezávisle činných spotřebičů a sudé výstupní větve jsou...

Doplňkové zařízení pro prostorové uspořádání kabelů v křižovatkách kabelových mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233542

Dátum: 15.08.1986

Autori: Veselý Vladimír, Kloeppel Friedrich

MPK: H02G 7/00

Značky: kabelových, prostorové, zařízení, kabelů, križovatkách, mostů, doplňkové, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Doplňkové zařízení je určeno pro prostorové uspořádání kabelů v křižovatkách kabelových mostů a spočívá v tom, že na boky konců přilehlých mostních polí jsou připojeny kabelové rošty v patrech a pomocných řadách nad sebou tak, že část pater pomocných řad kabelových roštů přechází nad a část pod prostor křižovatky na rozdělovací plošiny. Tím je docíleno zvětšení průchozí kapacity pro kabely až na dvojnásobek ložné kapacity pro kabel v přilehlých...

Zařízení pro sevření skupiny prostorově uspořádaných kusových, zejména cihlářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233507

Dátum: 15.08.1986

Autori: Buček Jaroslav, Rathauský Jiří, Pivoňka Stanislav, Erichleb Josef

MPK: B25J 15/02, B65G 57/24

Značky: zařízení, prostorové, cihlářských, skupiny, uspořádaných, sevření, zejména, kusových, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení pro sevření skupiny prostorově uspořádaných kusových, zejména cihlářských výrobků je zabezpečení sevřené vrstvy výrobků s nestejně dlouhými řadami výrobků. Zařízení sestává z rámu, na kterém jsou protilehle uspořádány alespoň dvě dvojice posuvných vodítek se svěrnými čelistmi, z nichž protilehle uložená posuvná vodítka jsou v každé dvojici spojena dvěma řetězy přes kladky připevněné k rámu, přičemž vždy jedna z protilehle...

Způsob vytvoření prostorové homogenity fontánového doutnavého výboje a zářivka k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235672

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hermoch Vladimír, Urbánková Hana, Moc Jiří

MPK: H01J 61/04

Značky: doutnavého, výboje, způsobu, provádění, vytvoření, homogenity, fontánového, způsob, prostorové, zářivka, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytvoření prostorové homogenity fontánového doutnavého výboje, při kterém se výboj uměle kontrahuje vedením výbojového proudu skrze těleso obsahující průchozí otvory, štěrbiny nebo póry. Zářivka k vytvoření prostorové homogenity fontánového doutnavého výboje, sestávající ze silikátové bańky opatřené na vnitřním povrchu povlakem luminoforu, kde v baňce obsahující anodu a katodu je upevněna vnitřní trubka pro vedení výbojového proudu,...

Závěsné zařízení pro prostorové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 230519

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kovář Josef, Jordánek Jaroslav, Hartman Jan, Kadlečík Jaroslav

MPK: B66C 1/16

Značky: dílce, závesné, zařízení, prostorové

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsné zařízení pro prostorové dílce určené pro jeřábovou manipulaci, umožňujícím přesné ustavování dílců i při extrémním vyoseném těžišti. Závěsné oko je umístěno na vozíku, který se pohybuje ne pohyblivém mostě. Vozík i most jsou opatřeny samostatnými pohony. Závěsné oko je možno umístit přesně nad těžiště prostorového dílce a tím zajistit vodorovnou polohu spodní postavy při zvednutí.

Spojovací prvek zařízení pro prostorové spojování dílců, zejména nábytkových

Načítavanie...

Číslo patentu: 228203

Dátum: 15.03.1986

Autor: Janovský Václav

Značky: dílců, prostorové, zejména, spojování, prvek, spojovací, nábytkových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací prvek zařízení pro prostorové spojování dílců, zejména nábytkových, sestávající ze spojovacích táhel dutých s otvory, opatřenými závitem a z táhel opatřených dříkem se závitem, zapuštěných ve spojovacích dílcích, upnutých jedněmi svými konci do výstředníkových zámků, zapuštěných do dílců, a druhými svými konci buď napojených na šroub s hlavou nebo dřík, procházející jiným spojovacím dílcem, nebo upnutých do zápustných matic upevněných...

Prostorově tvarovaná pojezdová lišta důlních samovýsypných velkoprostorových vozů se spodním výprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 221411

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hájek Eduard, Pařenica Jaroslav

Značky: velkoprostorových, tvarovaná, spodním, výprazdňováním, důlních, pojezdová, vozů, samovýsypných, prostorové, lišta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostorově tvarované pojezdové lišty důlních samovýsypných velkoprostorových vozů se spodním vyprazdňováním. Podstata vynálezu spočívá v umístění prostorově tvarovaných lišt na spodní hraně korby důlního samovýsypného vozu, které jsou ve vertikální rovině patřeny náběhovými plochami přecházejícími ve vodorovné plošky rovnoběžně se spodní podélnou hranou tělesa korby. Vynálezu lze dále využít ve stavebnictví, zemědělství i u vozů...

Prostorové uspořádání dvou nožních ovládačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219233

Dátum: 15.08.1985

Autori: Novotný Jiří, Dorazil Karel, Krystýn Vlastimil

Značky: prostorové, ovládačů, uspořádání, nožních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Řeší ovládání dvou nezávislých úkonů v režimu práce stroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jedna nášlapná plocha jednoho ovládače je příčně rozšířená a po obou stranách jsou umístěny dvě nášlapné plochy druhého ovládače. Vynález může být využit v každém oboru, kde se využívá dvou nožních ovládačů pro změnu režimu práce stroje.

Zařízení pro kompletování prostorové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 217846

Dátum: 15.07.1984

Autor: Kraus Karel

Značky: výztuže, prostorové, zařízení, kompletování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kompletování prostorové výztuže umožňuje snadnější sváření nebo svázání prostorové výztuže. Jde o zpřístupnění jednotlivých bodů prostorové výztuže za účelem provedení potřebného úkonu. Zařízení sestává z překlápěče, který umožňuje překlopit výztuž tak, aby jednotlivé body byly přístupné. Horizontálně posuvná přesuvna umožňuje zatlačení třmínků pod rameno překlápěče. Nosič podélných tyčí umožní zasunutí podélných tyčí do třmínků....