Patenty so značkou «prošlupu»

Vodicí ústrojí zanašečů útku a jejich ovládacích jehel do prošlupu jehlového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264277

Dátum: 13.06.1989

Autor: Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/27, D03D 47/18

Značky: ovládacích, zanašečů, prošlupu, vodiči, jehlového, jejich, jehel, útku, tkacího, stroje, ústrojí

Text:

...dokonale vedeny prošlupem vzhledem k velkému rozšíření plochy vzájemného styku mezi tělem zanášeče útku a jeho vodicím prvkem, i v důsledku tvarování této plochy,jakož i vzhledem ke spolupráci pro účely vedení, dosaženě príslušným souvčasným zavedením ovládací jehly do k tomu účelu vytvoreného lůžka vodicíhuo prvku.Další výhodou je, že jakékoliv tření zanášečů útku a jejích ovládacích jehel o paprsek je u řešení podle vynálezu...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze do prošlupů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263511

Dátum: 11.04.1989

Autori: Večeřa Vladimír, Modrijan František, Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: pohonné, tkacího, ústrojí, útkové, příze, stroje, víceprošlupního, prošlupu, zanašečů

Text:

...łda druhá napínecí řemenice 3. Hnací řemenice ł je pevně uložena na hnacím hřídeli 3 propojeném a neznázorněným pohonom neznázorněného víceprošlupníhotkaoího stroje. Napínacířemenice g Je pevně uložena na stavitelném hřideli 3,u 1 oženém v neznázorněných přestavitelných ložiskácb.Hnací řemenice ł a napínací řemenice 3 Jsou opásány ozubeným řemenem 1, který je na svém vnějším povrchu opatřen V pravi~ dolných roztečích uspořádanými T výstupky...

Negativní listovka pro vytváření prošlupu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262433

Dátum: 14.03.1989

Autor: Cremonesi Gianluigi

MPK: D03C 1/00

Značky: vytváření, listovka, negativní, stroji, tkacím, prošlupu

Text:

...druhou pružllnou 19 tažen směrem dolů do polohy vysunutí ze záběru s platinou 7, zatímco zadržovací ústrojí 20 je vloženo mezi druhým ramenem 16 dvouramenné páky 13 spravoúhlým ramenem 18 háku 9. Zadržovací ústrojí 20 zahrnuje tuhou lištu 21, jejíž jeden konec je natáčivě uložen na čepu 22 na pravoúhlém ramenu 18 háku 9, zatímco druhý konec tuhé lišty 21 je volně vložendo otevřeného výřezu 23 druhého ramena 1 G dvouramenné páky 13 a v něm...

Zařízení k držení více útků na vstupní straně prošlupu jehlových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262393

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ptáček Adolf, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/00

Značky: vstupní, tkacích, prošlupu, strojů, držení, jehlových, více, straně, útku, zařízení

Text:

...stojí proti stavitelnému dorazu lamely lg, atdl zvedáky llg, llg, llg, llg jsou naklápěny proti směru hodinových ručiček tažnými pružinami, přičemž natočení zvedáků je omezeno předním dorazem lg. Konec zvedáků llg, lgg, llg, llg protilehlý ramenům ll, ll je uzpůsoben pro volitelný záběr s nožem lg, jeho zdvih je ovládán vačkou lg, jejíž otáčení je eynchronnís neznúzorněným hlavním hřídelem tkacího stroje. Volitelný záběr zvedáků llg, llg, llg,...

Zařízení k tvorbě prošlupu na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262383

Dátum: 14.03.1989

Autori: Suchánek Bořivoj, Nespěšný Zbyněk, Novotný Jiří, Modrijan František, Jansa Miloš, Lapeš František, Kříž Vladimír

MPK: D03C 5/00

Značky: tkacích, strojích, zařízení, tvorbě, prošlupu

Text:

...jsou vytvoŕeny vůle ve svislém směru 0,05 až 1,5 mm a ve vododrovném směru 0,01 už 0,5 mm.Volným nasunutím nitěnek na nosiče dochází při činnosti tkacího stroje k tomu. že nitěnka se sama udržuje ve vztyčené poloze, což se nazývá halsnčním účinkem. Tečné setrvačně síly se podílejí na stsbilizačním účinku a spolu se stabilizečním účinkem osnovních nití a periodicky se měnící osovou silou vytváří podmínky pro přenos silových účinku vzniklýoh od...

Lamela na vedení jehel se skřipcem v prošlupu tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259871

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pezzoli Nello

MPK: D03D 47/12

Značky: lamela, jehel, vedení, strojů, skřipcem, tkacích, prošlupu

Text:

...tak, aby přesně lícovala s tvorem vodicího lůžka 4, zejména ve shodě s jeho stenami.U provedení podle obr. 2 mají vzájemné protilehlé konce B vodicího lůžka 4 místo půlkruhovitého tvaru klínovitý tvar.Tvar vzájemné protilehlých konců 6, 8 vodicího lůžka 4 lamely 1 může být i jiný za predpokladu, že bude odpovídat uspo 4řádání bránicímu jakékoliv možnosti vniknutí osnovních niti mezi stěny vodicího lůžka 4 a jehly 5, čehož je dokonale...

Zařízení pro zjišťování přítomnosti útku zaneseného do prošlupu pneumatického tkacího stroje, zejména bezkonfuzorového

Načítavanie...

Číslo patentu: 258759

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hejzlar Miloš, Drda Jiří, Chramosta Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: bezkonfuzorového, zaneseného, přítomnosti, zjišťování, tkacího, stroje, útku, prošlupu, zařízení, zejména, pneumatického

Text:

...použitídoohâzí k výraznému snížení odpadu textilního materiálu.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je popsdno v následujícím popisu a znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje schematický příčný řez prošlupem tkacího stroje s přiřazeným zařízením pro zjištování přítomnosti útku v základním provedení. a obr. 2 tentýž řez prošlupem s přiřezeným zařízením pro zjišřování pžítomnosti útku v provedení doplněném optikou.Na...

Kladecí člen pro zanášení útku do prošlupu na pletenotkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242113

Dátum: 01.02.1988

Autori: Steszkál Jozef, Botoree Marián

MPK: D04B 39/06

Značky: kladecí, pletenotkacím, stroji, člen, prošlupu, zanášení, útku

Text:

...kladecího ramena, přičemž v umělé hmotě kladecího ramena je současně uchyceno samostatnékovové vodící očko.Podle dalšího provedení vykazuje kladecí člen horní dřík a vodicí očko, které tvoří jeden kovový díl, jehož242 113 nosná část je zalita v umělé hmotě kladecího ramena, přičemž v téže umělé hmotě kladecího ramena je uchycen samostatný epodní dřík. Toto řešení síce snižuje hmotnost kladecího členu, avšak jeho tvar je po výrobní stránce...

Zařízení k tvoření prošlupu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242423

Dátum: 01.12.1987

Autori: Haustein Karlheinz, Baumelt Gustav

MPK: D03D 47/26, D03C 5/00

Značky: stroji, zařízení, tkacím, prošlupu, tvoření

Text:

...změně vazby, tři seřizováni a podobné. ýUvedené nevýhody a nedostatký známých řešení vazebnieh. ústfojí odstraňuje zařízení k tvořeni prošlupu na tkaoím stŕoji,podle vynálezu, jehož podstatou je, že nosný hřídel vačeksi pevný čep zvedacích pák jsou uloženy ve výklopném rámu, který je svými ložiskovými čepy, uloženými výkývně V konzolách, připojen ke skříni. Je výhodné, když mezi soustavou vaček a nosným hřídelemje us ořádán nosn válec....

Zařízení pro prohoz dvou útků do dvou prošlupů tkalcovského stavu se středovým tryskovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247373

Dátum: 16.11.1987

Autori: Urban Josef, Galaš Jioí

MPK: D03D 47/30

Značky: středovým, tkalcovského, prohoz, zařízení, prohozem, stavu, prošlupu, útku, tryskovým

Text:

...trysek 1, §, 107, 108, jejichžvýstupní směr 2, 19 překlápěcího vzduchového proudu 11, 11 je navzájem uspořádán křížem dodvou protilehlých výstupních kanálů 11, 1 g, 111, 112.Na každé výstupové straně jsou dva sousední protilehlé výstupní kanály 11, 111, 13,112 obou trysek 1, 101 vyústěny do společného ústí 12 a 1 §, které obklopuje sekundární tryska 11, 1 § s vlastním přívodem vzduchu.Překlápěcí trysky 1, §, 107, 108 jsou střídavě...

Způsob a zařízení k selektivnímu vypouštění předem stanovené délky útku do prošlupu u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243054

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ružanský Jozef, Hueková Eva, Benická Eva, Nedilka Gabriel

MPK: D03D 47/36

Značky: prošlupu, délky, bezčlunkových, selektivnímu, zařízení, předem, způsob, strojů, útku, tkacích, vypouštění, stanovené

Text:

...28. Do mezery 69 mezi ovládací prostředky 59 je ukládána odměřená prohozní délka útku 16 a ovládacím prostředkem 59 je přesouvána a uvolñována na kuželove 52. pevného segmentní 49. Pohon rozřazovaciho kolečka 56 je napřjkjad pmveden pomoci neznáz-orląěąíéhr) šnekoveho převodu v prevodom/ce 37 na jejímž hnacím hřídelí B 1 je upevněno hnané ozubené kolo B 2, které je V záberu. s onwcím ozubeným kolem en, upevněným na, ćiutêm hřídeli 28....

Zařízení k tvoření prošlupu pro plátnovou vazbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239001

Dátum: 01.11.1987

Autori: Rambousek Zdeněk, Zlatohlávek Jiří

MPK: D03C 5/00, D03C 13/00

Značky: prošlupu, tvoření, vazbu, plátnovou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k tvoření prošlupu pro plátnovou vazbu, jehož podstata spočívá v tom, že listy jsou spojovacími táhly spojeny s rameny sdružených vahadel a to tak, že liché listy jsou spojeny s jedněmi rameny a sudé listy s druhými rameny, přičemž ramena jsou navzájem protilehlá vzhledem k ose otáčení sdružených vahadel. Zařízení je vhodné jako zvláštní zařízení pro moderní rychloběžné tkací stroje při tkaní plátěné vazby.

Způsob vytváření prošlupu v osnovních nitích pro prohoz útku při tkaní a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242005

Dátum: 15.09.1987

Autor: Brouwer Marius

MPK: D03C 13/00

Značky: vytváření, prošlupu, útku, provádění, způsobu, nitích, tohoto, osnovních, zařízení, tkání, prohoz, způsob

Text:

...plátnové - samozřejmě, že príncíp vynálezu lze rozšířit na tkaní složitějších vazeb. V takovém případě budou směry vychýlení z tkací roviny u sousedících osnovních nití opačné bude-li tedy například na obr. 1 nakreslená osnovní nit 1 vychýlena dolů, pod tkací rovinu, pak dále následující sousední nit bude v téže pracovní fázi vychýlena nahoru, tedy nad tkacío rovinu. Pro vychylování osnovni nití 1 jsouvytvořena prošlupní vybraní v...

Dopravní zařízení zanášečů útku do prošlupu u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240763

Dátum: 01.08.1987

Autori: Skoivan Vladislav, Mouk Jioí, Pavlík Juraj, Murín Vladimír, Lauko Marián

MPK: D03D 47/27, D03D 47/26

Značky: zařízení, dopravní, útku, zanašečů, strojů, prošlupu, tkacích, víceprošlupních

Text:

...řetězu unášející za sebou postupující zanaěeče, obr. 2 řez zanašečem a nosným článkem řetězu v čelním pohledu, obr. 3 totéž v bočním pohledu s prodlouženým boöním W nástavcem pevného paprsku a pojistným průhledným krytem nad zsnašečem.Dopravní zařízení má tvarově uspořádanou oválnou dráhu § postupujících zanašečů g, která je eestavena z pevného vedení l článkového řetězu ll, pevného paprsku § s prodlouženou boční stěnou g a pojistneho...

Tryska pro zanášení útku do prošlupu proudem kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232158

Dátum: 01.04.1987

Autori: Brumlich Jiří, Hudeček Josef

MPK: D03D 47/32

Značky: kapaliny, proudem, útku, prošlupu, zanášení, tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro zanášení útku do prošlupu proudem kapaliny na hydraulických tkacích strojích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v dutém válcovém tělese trysky, opatřeném vnitřní obvodovou drážkou, propojenou s přívodem tlakové kapaliny, je uspořádána jedna jehla s podélnými drážkami, umístěnými na obvodě jehly, jednak se v dutém,válcovém tělese nachází vložka, opatřená axiálním kuželovým otvorem, jehož provedení je takové, že mezi...

Zařízení k vytváření prošlupu a zásoby volných osnovacích nití u tkacích strojů, zejména u strojů s postupujícím prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237642

Dátum: 16.02.1987

Autori: Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03C 5/02

Značky: strojů, zařízení, prošlupu, zásoby, postupujícím, nití, tkacích, prošlupem, osnovacích, zejména, vytváření, volných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tvorbu prošlupu a zásobu volných nití pro vytváření prošlupního klínu. U vysokých pracovních rychlostí je třeba zmenšit otevírání prošlupu a snížit hmotnost součástí k jeho tvorbě. Proto v rovině kolmo ležící na základní rovinu osnovních nití před tvorbou prošlupu, je uspořádán výkyvný vodič s vodicím očkem. Výkyvný vodič s osnovní volnou nití se vzhledem k její rovině pohybuje kolmo a před prošlupem vytváří klín silovým polem,...

Zařízení k dopínání útku na výstupní straně zanašečů z prošlupu u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248673

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hrdina Karel, Bajer Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: prošlupu, výstupní, víceprošlupních, dopínání, zařízení, útku, strojů, straně, tkacích, zanašečů

Text:

...papraku shodnou úhlovou polohu se ärsubovieemi rotačního paprsku, resp. navazují na úhlovou vzdálenost zařazů rotačních a koncových lamel. Otočný nástavec je ěroubově uchycen na hřídelí rotačního paprsku a e rotačním paprskem má jako detail přídržovače společné otáčky. Přiláhající hranou od vybraní k rovině tvorby tkaniny začíná odsávací prostor ve válcovém dílu k dopínání ütku, jehož časové trvaní je dáno ěířkou vyhrání na obvodě...

Zařízení k vytváření prošlupu na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 247864

Dátum: 15.01.1987

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03C 5/02

Značky: prošlupu, tkacích, strojích, vytváření, zařízení

Text:

...Jednoduché zařízení k vytváření prošlupu na tkacích stroáích, které by skýtalo předpoklady pro další zvyšování otáčok, přičemž Jeho podstata spočívá v tom, že zahrnuje prokaždou obvodovou vačku, trojramennou páku, která nese zmíně nou rolnu a která je spojená s prvým táhlem brdovým listen V a sgojovacín táhlen s dvouramennou pákou, na které jsou zavä šeny pružiny a druhé táhlo připojené k brdovému listu.Další výhody a význsky vynálezu...

Zařízení pro napínání útkových nití v prošlupu bezčlunkového tkacího stroje s mísicím zařízením útkových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 247726

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kalina Jaroslav, Směták Vincenc, Chalupa Pavel, Plička Ladislav

MPK: D03D 47/34

Značky: útkových, mísicím, zařízení, nití, napínání, stroje, prošlupu, tkacího, zařízením, bezčlunkového

Text:

...do prošlupu mísicím zařízením ve střídě 1 1. Další vačka 6, znázornená na obr. 3, je op-atřena dvěma prohlubněmi 23 a jedním výstupkem 24 uspořádanými v úhlech 120 a je určena pro napínání útkových nití 15,16 zanesených ve střídě 1 2. Vačkía 6 na obr. 4 je pak opatřena třemi prohlubněmi 23 a jedním výstupkem 24 uspořádanými v úhlech 90 ° a je určena pro napínání útkových nití 15, 16 za.nesených ve střídě 1 3. Hloubka prohlubní 23 a...

Zařízení na tvorbu prošlupu, zejména víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228480

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kuba Zdeněk, Brandstätter Miroslav

Značky: prošlupu, víceprošlupního, stroje, tkacího, tvorbu, zejména, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je dosažení jednoduchého rozebíratelného spojení držáku nitěnek se sekčním táhlem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že držák (7) je spojen se sekčním táhlem (1) prostřednictvím pružného rozpěrného prostředku (4) upevněného na sekčním táhlu (1), na jehož stykové straně s držákem (7) je vytvořen výstupek (2), jehož profil odpovídá profilu drážky (9) vytvořené na stykové straně držáku (7) se sekčním táhlem (1). Předmětu vynálezu lze...

Zařízení pro vytváření prošlupu na tkacích stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226007

Dátum: 15.02.1986

Autor: Genini Graziano

Značky: stavech, vytváření, zařízení, tkacích, prošlupu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytváření prošlupu na tkacích stavech, mající jednotlivé pracovní členy poháněné společným hnacím hřídelem a pákové převody ovládané těmito členy pro přestavování brdových listů, vyznačující se tím, že mezi hnací hřídel (9, 112, 211) a každý pracovní člen je vložena axiální spojka obsahující pouzdro (10, 113, 212), pevně spojené s hnacím hřídelem (9, 112, 211) a zakončené vyčnívající koncovou přírubou (10´, 114, 212´) opatřenou na...

Způsob vstřikování dopravní tekutiny do prošlupu z řady pomocných trysek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223959

Dátum: 15.12.1985

Autor: Suzuki Hajime

Značky: trysek, prošlupu, řady, dopravní, způsob, vstřikování, pomocných, tekutiny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vstřikování dopravní tekutiny do prošlupu z řady pomocných trysek, jež vypouštějí postupně za sebou oddělené proudy dopravní tekutiny včas s posuvem útkové niti prošlupem na útkové niti v dopravě proudem tekutiny vypouštěné hlavní tryskou, vyznačený tím, že časová údobí, v jejichž průběhu se vypouštějí oddělené proudy dopravní tekutiny z jednotlivých pomocných trysek, je postupně prodlužují.

Zařízení pro vytváření prošlupu u víceprošlupového stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220312

Dátum: 15.11.1985

Autori: Santucci Nicola, Galperin Alexandr Lvovič, Lošilin Jevgenij Dmitrijevič, Onikov Eduard Archakovič, Zabotin Alexandr Alexandrovič

Značky: stavu, zařízení, prošlupu, víceprošlupového, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytváření prošlupu u víceprošlupového stavu, které obsahuje hřídel, na němž jsou ve válcovitém šroubovitém poli uspořádány vačky, které jsou pohyblivými členy mechanismu, jehož úkolem je pohánět paprsky nesoucí nitěnky, jež přesouvají osnovní nitě k vytvoření prošlupu a které dále obsahují dvě vzájemně sdružené páky. Podle vynálezu je jedna z těchto pák řízena vačkou a druhá pružinou, přičemž mezi pružinou a pákou jí řízenou je...

Zařízení k vedení útkové niti poháněné s pomocí proudícího fluida v prošlupu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221827

Dátum: 15.07.1985

Autor: Steiner Alois

Značky: proudícího, prošlupu, tkacího, útkové, poháněné, fluida, vedení, pomocí, zařízení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vedení útkové niti s pomocí proudícího fluida v prošlupu tkacího stroje, zahrnuje dva lamelové hřebeny, ponořitelné do osnovních nití a zase z nich vynořitelné, jejichž lamely vykazují průchozí otvor k vedení útkové niti a výstupní otvor pro útkovou nit a ve své zcela do prošlupu ponořené poloze jsou zasunuty navzájem do sebe a tvoří ve směru útku souvislý vodicí kanál pro útkovou nit. Přitom jsou výstupní otvory pro útkovou nit...

Zařízení pro současný prohoz dvou útků do dvou prošlupů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217203

Dátum: 15.03.1985

Autori: Svatý Vladimír, Ševčík Ladislav

Značky: útku, prohoz, prošlupu, zařízení, současný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro prohoz útků do dvou prošlupů tkalcovského stavu se záměnou útků. V zařízení je každému útku přiřazena tryska s výstupy do obou prošlupů spojená alespoň se dvěma přívody tlakového vzduchu střídavě dle programu otevíratelnými.

Zařízení k odměřování a ukládání útkové niti zanášené do prošlupu na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 225211

Dátum: 01.12.1984

Autori: Klimeš Stanislav, Vašíček Vladimír, Kuda Vladimír, Vystrčil Karel

Značky: prošlupu, odměřování, stroji, zanášené, útkové, zařízení, tkacím, ukládání, bezčlunkovém

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odměřování a ukládání útkové niti zanášené do prošlupu na bezčlunkovém tkacím stroji, zahrnující zejména nuceně otočně naháněný zásobní buben pro uložení útkové niti spřažený s odměřovacím elementem, vyznačené tím, že u čela zásobního bubnu (2) je upraven nuceně otočně naháněný rotor (14) s alespoň dvěma lopatkami (15), přičemž rotoru (14) přilehlá část zásobního bubnu (2) je opatřena soustavou vzduchových kanálů (17) pro rozvod...

Zařízení k vytváření vlnitého prošlupu u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224938

Dátum: 01.11.1984

Autor: Kramenič Zdeněk

Značky: zařízení, víceprošlupních, prošlupu, vytváření, tkacích, strojů, vlnitého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vytváření vlnitého prošlupu u víceprošlupních tkacích strojů, kde napříč vytvářené tkaniny prošlup z osnovních nití tvoří postupující vlny vratně pohyblivým hnacím ústrojím osnovních nití jimiž prochází útek zanášený zanašečem a se zvedacími sloupky, vyznačené tím, že hnacím ústrojím obstarávajícím podél tkací šíře střídavě vratný pohyb osnovních nití při tvorbě prošlupu, jsou ohebné členy (l´, 1) uspořádané na vodící ploše (14)...

Zařízení na vytváření prošlupu pro tkací stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214896

Dátum: 15.10.1984

Autor: Genini Graziano

Značky: tkací, stavy, prošlupu, vytváření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na vytváření prošlupu pro tkací stavy, u něhož je mezi vstupním hřídelem spojeným s hlavním pohonem tkacího stavu a výstupním hřídelem pro pohon prošlupního zařízení vložen vačkový přerušovací člen, tvořený vačkou s dvojicí profilů.

Zařízení pro pneumatické vytváření prošlupu na tkacím a pletenotkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 216104

Dátum: 15.06.1984

Autori: Jíša Miloslav, Mohelnický Josef

Značky: zařízení, stroji, tkacím, pneumatické, vytváření, pletenotkacím, prošlupu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pneumatické vytváření prošlupu na tkacích strojích. Vynález řeší jednoduché, provozně spolehlivé a prostorově úsporné zařízení pro vytváření prošlupu na tkacích strojích, spolupracující S ovládacím ústrojím pro periodické snižování napětí vyvolené skupiny nití osnovy, vhodné zejména pro rychloběžné tkací stroje. Zařízení je vytvořeno nasávací hubicí (21) s podélnou nasávací štěrbinou (22), kolmou na nitě osnovy (2)....

Způsob dopínání útku na výstupní straně zanašečů z prošlupu u tkalcovských stavu s postupujícími prošlupy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213902

Dátum: 01.06.1984

Autori: Musil Petr, Jirásek Josef, Chrtek Milan

Značky: prošlupy, zanašečů, provádění, způsob, tkalcovských, útku, stavu, dopínání, prošlupu, tohoto, výstupní, straně, postupujícími, způsobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v dopínání útku nasávaným proudem vzduchu v době jeho provázání osnovními nitěmi na výstupní straně zanašečů z prošlupu a to až do doby jeho úplného zafixování ve tkanině. Dopínání útku provádí vzduchová hubice, která nasávaným proudem vzduchu udává volnému konci útku na výstupu příslušné napětí. Je na stroji stavitelně upevněna v těsné blízkosti krajové lamely rotačního paprsku, přirážející vystupující útek ze...