Patenty so značkou «propustností»

Vrstvená bezpečnostní skla s upravenou propustností záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268083

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sládeček Antonín, Jelínek Otto

MPK: C03C 27/12

Značky: propustností, upravenou, záření, vrstvená, bezpečnostní

Text:

...hodnotu.prostupuJícího záření v UV, VIS i IR oblasti spektra a zmírňuje negativní vlivy intenzívního slunečního svitu, popsaně výše. Ale i toto řešení má určitý nedostatek v tom, že průběh křivky propustnosti zářeníve viditelně oblasti spektra nazaručuje odstranění možnosti barevněho zkresleni vjemu předmětu nebo zdroje světla určité barvy, které je přes takový laminát pozorováno. nebo exponâtů pozorovaných v místnosti zasklené tímto...

Zařízení k měření propustnosti textilií a jiných porézních materiálů pro páry, zejména vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 267750

Dátum: 12.02.1990

Autori: Páč Petr, Hes Luboš, Karlíček Vladimír, Melichar Oldřich

MPK: G01N 33/36

Značky: porézních, měření, zařízení, zejména, propustností, vodní, textilií, jiných, materiálů, páry

Text:

...měření a příalušného zařízení odtraňuje zařízení podle vynálezu odlišným uspořádáním. Na dně nádoby, které může být oddělitené od obvodové stěny, je z vnitřní strany nádoby uaíatěno plošné čidlo tepelného toku,jehož jeden povrch je v tepelném kontaktu o odpařovaným medlem a druhý povrch je v přímém kontaktu se dnem nádoby. Obvodová stena nádoby je s výhodou, zejména z vnitřní atrany opatřena tepelnou izolací.Princip činnosti a výhody...

Způsob hodnocení propustnosti separačních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 261983

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01N 21/39, G01N 21/31

Značky: hodnocení, separačních, propustností, způsob, vrstev

Text:

...méně, než je například třeba k vytvoření monomolekulární vrstvy.Na přiloženém výkrese je uveden na obrázku 1 příklad vytvoření tunelového přechodu pro způsob hodnocení propustnosti spektrálních vrstev, na obr. 2 je tunelové spektrum čistého tunelového přechodu a na obr. 3 je spekt-rum tunelového přechodu pokrytéh-o testovanou separační vrstvou.Tunelový přechod ve strulktuře kov-izolant-kov má najpa-řenou Spodní elektr-odu 1 z hliníku, na...

Krycí lehčená hydrofobní omítka s vysokou propustností pro vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260715

Dátum: 12.01.1989

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C04B 26/06, C04B 24/38

Značky: vysokou, páry, omítka, lehčená, vodní, propustností, krycí, hydrofobní

Text:

...a/nebo vápenatěho hyclrátu.Za účelem snížení náchylnosti k tvorbě mikrotrhlin je výhodné omítkovinu doplnit přídavkení 0,01 až 2 hmot. díly vláken anorganických či organických o tloušťce 0,1 až 10 m a délce 2 až 20 mm.U všech .aplikací je výhodné před a/nebo po aplikaci oanítkoviny dle vynálezu provést napuštění povrchu podkladu a/nebo omítky kombinovaným hydrofobikem.Příklaldné složení kombinovaného hydrofobikía je25 hmot. dílů roztoku...

Způsob zkoušení frakční odlučivosti nebo frakční propustnosti odlučovačů tuhých a kapalných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 258523

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vítek Jan

MPK: B01D 49/00

Značky: frakční, tuhých, způsob, odlučivosti, odlučovačů, částic, propustností, zkoušení, kapalných

Text:

...výsledky celkové odlučivosti u jednotlivých souběžných dvojic měření.souhěžně se stanoví celková odlučivost respektive celková propustnost u dvojice odlučovačů - zkcušeného a standardního, a to za stejných podmínek a zn použití odlučovaného materiálu definovaných vlastností. Toto souběžné stanovení se opakuje s použitím jiného odlučovaného materiálu, který se od materiálu použitého v předchozím stanovení liší výrazně ve vlastnosti nebo...

Systém barevného dělení světla s redukovanou propustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 257192

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02B 5/04, G02B 5/122, G02B 27/10...

Značky: propustností, světla, dělení, systém, barevného, redukovanou

Text:

...je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je püdorys příkladného provedení a na obr. 2 je v axonometrii zobrazena rozložené sestava dělicího systému. Směry řízení světla jsou označený dvojitými šípkami a polarizační stavy postupujícího záření jednoduohými šípkami, směry optických os fázové desky a křemenného rotátoru jsou označeny symbolem F. Na obr. 3 je graficky zobrazeno jedno z možných spektrálních rozložení V dílčích výstupech...

Zařízení pro měření propustnosti vodních par plošnými textiliemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253652

Dátum: 17.12.1987

Autor: Markes Rudolf

MPK: G01N 7/00, G01N 7/10

Značky: textiliemi, plošnými, propustností, zařízení, vodních, měření

Text:

...hodnotě,se v zařízení podle vynálezu zajistí jednoduše také termostatování odpaŕovací nádobky, což značně zjednodušuje provedenízarízení. Pomocí porézní vrstvy může být v zařízení podle vynálezu uenadněno rozložení menšího množství vody po ploše nádobky. Míkroporézní vrstva, propustná jen pro vodní páry,může vodu v nádobce uzavřít a tak vedle množství vody v nádobce může být minimalizována i vzdálenost mezi místem odpařování a měřenou...

Zařízení pro měření tepelné propustnosti plošných textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251163

Dátum: 11.06.1987

Autori: Holec Jaroslav, Markes Rudolf

MPK: G01N 25/18

Značky: měření, plošných, tepelně, zařízení, textilií, propustností

Text:

...na řízené stejnosměrné napětí, též na střídavě nebo obdélníková napětí.Spojením měřicí součástí s obvodem pro dodávání příkonu a s převodníkem odpor - napětí či odpor - proud je při známétep 1 otní závislosti měřicí součástí dana možnost zjíštovatteplotu v ní a z této teploty a teploty proudícího vzduchu určit tepelnou-propustnoat plošné textílie. Tak odpadá potře ba termostatování, takže zařízení podle vynálezu může být Vytvořeno jako...

Způsob regulace propustnosti kombajnu pro sklizeň obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249800

Dátum: 15.04.1987

Autori: Voss Lothar, Michel Bernd, Ohl Dieter, Hofmann Gunther, Heidler Klous

MPK: A01D 41/12

Značky: sklizeň, kombajnu, způsob, obilovin, propustností, regulace

Text:

...nsoöpewennx oöbacanewca öonee Toqno. B npnnaraemmx qepremax Hsoüpamena őnoąnaa cxeua ycwpoñcwna perynnposaunx nponycxuqň cnocoönocrn c KOPDGKTHPOBKOŘ HOMHHaHbHOFO suaqennx HaPpySKH. B sebàoyöopoqnpm Komöaüue, c nomombm perncwpąnnn Momenma Bpameanx na MonoTHHBHQM őapa 5 aHe~CO 0 TBeTCTBYmmHM narqnxom nsuepnemx Benuqun, smaanaewcn uarpysxa, aaancamaa or npqnycxnoñ CHOCOĎHOCTH. Cnrnanú nsuepneuux snaqeunů ow nynxwa Momeawa Bpamennavi...

Zařízení k měření tepelné propustnosti zejména plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249342

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hdeš Luboš

MPK: G01N 25/00

Značky: zařízení, měření, útvaru, plošných, tepelně, zejména, propustností

Text:

...automatizaci a kontinualizaci měření a dále pak pomalé ustalování teploty vzorku,což prodlužuje dobu měření.Nevýhody známých zařízení odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spoČívá V tom, že je tvořeno plošným čidlem tepelného toku, které je jednou svou plochou~ v tepelném kontaktu 5 povrchem kovového bloku udržovaného pomocí topného vinutí a regulátoru na předem zvolené teplote, zatímco druhá plocha čidlä tepelného toku je v...

Způsob výroby ohebného plošného útvaru s vynikající propustností pro vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 248777

Dátum: 12.02.1987

Autori: Výlet Jiří, Dudák Zdeněk, Karásek Otakar

MPK: D06N 3/14

Značky: ohebného, útvaru, způsob, páry, propustností, vodní, plošného, vynikající, výroby

Text:

...koaqulačním roztokem rozpouštědlo-nerozpouštědlo s nízkým obsahem nerozpouštědla, s výhodou o koncentraci 2-30 5 objemových nerozpouštědla. Lačním roztokem s vysokým obsahem nerozpouštědla, lázně 9 koaga pak se nános přenese do druhé s výhodou o koncentraci 60Při působení koagulačního roztoku s nízkým obsahem nerozpouštědla se na povrchu nánosu vytváří vrstva mikropörů. Časový interval působení koagulačního roztoku je důležitý pro vytvoření...

Způsob zjišťování koeficientu propustnosti základky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232546

Dátum: 15.08.1986

Autor: Svatoš Jiří

Značky: zjišťování, zakládky, propustností, způsob, koeficientu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zjišťování koeficientu propustnosti základky. Vzorek nezpevněné základky se vkládá do silnostěnné zkušební stoupy, kde se vystaví působení tlaku, který odpovídá vertikální složce geostatického tlaku v dané hloubce.Po vyznění svislých deformací vzorku ve zkušební stoupě se vzorek podrobí Darcyho zkoušce propustnosti.

Zařízení na měření rozptylné propustnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 231480

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bumbálek Jaroslav, Bernard Jaroslav, Studenovský Karel

MPK: G01J 1/00

Značky: rozptylné, propustností, měření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno pro nedestruktivní měření rozptylné propustnosti korundových trubic, jež jsou základním prvkem vysokotlakých sodíkových výbojek. Je tvořeno seřiditelným světelným zdrojem /1/ a kulovým fotometrem složeným ze dvou částí /16, 17/ a do jeho horní části zasahuje měřicí trn /7/, opatřený výstupním otvorem u válcového zrcátka /28/ a pomocnými clonami /12, 13/ a clonou /11/ s předřazenou spojnou čočkou /9/. Dále je v...

Zařízení na měření plynové propustnosti porézních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228671

Dátum: 15.03.1986

Autori: Cihlář Jaroslav, Rusín Karel

MPK: G01N 7/00

Značky: porézních, plynové, zařízení, materiálů, měření, propustností

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na měření plynové propustnosti porézních materiálů při teplotách 100 až 2 000 K. Účelem vynálezu je zautomatizování postupu měření, a tím snížení časové náročnosti měření, při současném zvýšení přesnosti měření plynové propustnosti. Uvedeného účelu se dosáhne měřením časové závislosti tlaku plynu v zásobníku plynu, ze kterého se odebírá plyn regulačním zařízením, které udržuje konstantní přetlak na vnitřní stěně...

Textilie s vlasem všívaným přímým stehem se zlepšenou propustností tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221398

Dátum: 15.01.1986

Autori: Ptáček Adolf, Kábela Josef

Značky: přímým, stehem, textilie, zlepšenou, propustností, vlasem, tekutin, všívaným

Zhrnutie / Anotácia:

Textilie s vlasem všívaným přímým stehem se zlepšenou propustností tekutin podle vynálezu se používá v mokrých prostorách jako krytina podlah. Propouští tekutinu, protože všechny mezery mezi stehy všívaného vlasu nebo alespoň některé jsou bez rubového nátěru
stehy všívaného vlasu jsou povrstveny v podstatě všechny.

Textilie s vlasem všívaným přímým stehem se zlepšenou propustností tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221098

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kábela Josef, Ptáček Adolf

Značky: všívaným, vlasem, přímým, zlepšenou, textilie, tekutin, propustností, stehem

Zhrnutie / Anotácia:

Textilie s vlasem všívaným přímým stehem se zlepšenou propustností tekutin podle vynálezu se používá v mokrých prostorách jako krytina podlah. Propouští tekutinu, protože všechny mezery mezi stehy všívaného vlasu nebo alespoň některé jsou bez rubového zátěru
stehy všívaného vlasu jsou povrstveny v podstatě všechny.