Patenty so značkou «proporcionálny»

Dvojčinný axiálny proporcionálny elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 240512

Dátum: 15.08.1987

Autori: Schirmer Werner, Osipov Vladimir Alexejevie, Bykov Valerij Alexejevie, Petzold Klaus-michael

MPK: H01F 7/16

Značky: elektromagnet, axiálný, dvojčinný, proporcionálny

Text:

...náryse zobrazené konštrukčné riešenie dvojčinného axiálneho proporcio~nálneho elektromagnetupodľa tohoto vynálezu, obr. 2 zobrazuje priečny rez stredom elektromagnetu v mies te, kde je vyvedený pohybový účinok jadra elektromagnetu, obr. 3 zobrazuje závislost priebehu krútiaceho momentu na hriadeli a charakter jeho možných zmien pri konštantnom budiacom prúde I v cievke elektromagnetu. ~Vlastnosti a účinky popísané v cieľoch tohoto návrhu je...

Proporcionálny redukčný tlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 227735

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ochodnický Vladimír, Hraško Miloš, Mancovič Milan, Baráni Vladimír

Značky: tlakový, redukčný, proporcionálny, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Proporcionálny redukčný tlakový ventil s valcovým odstupňovaným posúvačom axiálne pohyblivo uloženým vo valcovej odstupňovanej dutine telesa s dvoma pracovnými hranami, ktoré v statickej polohe oddeľujú priestory spojené s napájacou tlakovou vetvou s vetvou redukovaného tlaku a s vetvou odtokovou, pričom spätnoväzobné silové p(sobenie na posúvač závislé od veľkosti redukovaného tlaku tekutiny vo vetve redukovaného tlaku, a to proti účinku...

Axiálny proporcionálny elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 245501

Dátum: 22.08.1985

Autori: Butkovský 1udovít, Miškoc Anton, Oleárnik Miroslav

MPK: H01F 7/16

Značky: axiálný, elektromagnet, proporcionálny

Text:

...s. Krúžok 13 z nemagnetického materiálu má rovnakú funkciu ako bola písané pre obr. 2 a obr. 3. Takéto tvarové uspôsobenie magnetický aktívnych plôoh čela jadra 5 a čela veka 7 s pólom sa prejaví na funkčnej závislosti veľkosti vyvinutej sily F na vzdialenosti s pri konštantnom budiac-om prúde I v cievke elektromagnetu spôsobom zobrazeným na obr. 5. Vhodnou voľbou veľkosti výčnelku dutiny je možné dosiahnüt zmenu závislosti veľkosti...

Proporcionálny redukčný tlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 218095

Dátum: 15.06.1984

Autori: Brindziar František, Ochodnický Vladimír, Mancovič Milan, Baráni Vladimír

Značky: ventil, redukčný, tlakový, proporcionálny

Zhrnutie / Anotácia:

Proporcionálny redukčný tlakový ventil s valcovým odstupňovaným šupátkom axiálne pohyblivo uloženým vo valcovej odstupňovanej dutine telesa s dvoma pracovnými hranami, ktoré v statickej polohe oddeľujú priestory vetiev tlakovej, redukčnej a odpadovej, pričom silové pôsobenie na šupátko od veľkosti redukovaného tlaku hydraulickej kvapaliny v redukčnej vetve proti účinku riadiacej sily vyvodenej na šupátko prostredníctvom tyčky elektromagnetu, je...