Patenty so značkou «promótor»

Sekvencia nukleovej kyseliny na smerovanie do plastidu, sekvencia ß-amylázy, promótor odpovedajúci na stimul a použitie týchto sekvencií

Načítavanie...

Číslo patentu: 288125

Dátum: 09.09.2013

Autori: Kavanagh Thomas Anthony, Lao Nga Thi

MPK: A01H 1/02, C12N 15/82, C12N 9/26...

Značky: promótor, odpovedajúci, nukleovej, kyseliny, sekvencií, plastidu, sekvencia, smerovanie, týchto, stimul, použitie, ß-amylázy

Zhrnutie / Anotácia:

Sekvencia nukleovej kyseliny označená ako sekvencia id. č. 1 kódujúca sekvenciu schopnú smerovania proteínu do rastlinného plastidu, spôsobu zvýšenia alebo zníženia aktivity enzýmu v rastline, kde tento enzým je zapojený v metabolickej dráhe biosyntézy alebo degradácie škrobu, zahŕňajúci kroky: stabilného vloženia do rastlinného genómu chimérického génu obsahujúceho sekvenciu nukleovej kyseliny kódujúcu sekvenciu smerujúcu do plastidu a...

Patogénom indukovateľný syntetický promótor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18403

Dátum: 16.06.2007

Autor: Schmidt Klaus

MPK: A01H 5/00, C07K 14/415, A01H 5/10...

Značky: indukovateľný, syntetický, promótor, patogénom

Text:

...R-génu,môže byť výsledkom promótorová aktivita, ktorá už leží nad hranicou pre indukciu signálnej kaskády, zatial čo vo fenotypovo obyčajných rastlinách nie je indukcia Fis 1 promótorov dostatočná na dosiahnutie tejto hranice. Špecificita prirodzených Fis 1 promótorov preto nie je dostaćujúca na dosiahnutie široko účinnejpatogénnej rezistencie bez negatívnych efektov na rastlinný rast.0006 Prirodzene promótory indukované patogénom často...

Kombinácia obsahujúca 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, inzulínový sekrečný promótor a biguanidovú antihyperglykémickú látku, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a ich použitie na liečbu diabetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285484

Dátum: 26.01.2007

Autori: Buckingham Robin Edwin, Smith Stephen Alistair

MPK: A61K 31/64, A61K 31/44, A61K 31/155...

Značky: diabetu, použitie, obsahujúca, antihyperglykémickú, inzulínový, farmaceutický, sekrečný, obsahom, promótor, látku, 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, prostriedok, kombinácia, liečbu, biguanidovú

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácia obsahujúca 2 až 12 mg 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu alebo jej farmaceuticky prijateľnej formy, inzulínový sekrečný promótor a biguanidovú antihyperglykémickú látku, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie na liečenie diabetes mellitus alebo stavov spojených s diabetes mellitus.

Promotor špecifický pre koreň a drevný parenchým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11745

Dátum: 02.09.2005

Autori: Hehl Reinhard, Oltmanns Heiko, Stahl Dietmar Jürgen

MPK: C12N 15/82

Značky: drevný, parenchým, promótor, koreň, specificky

Text:

...nukleotidov,ktorá riadi expresiu génu, prípadne aj v závislosti na endogénnych a exogénnych faktoroch. K týmto faktoromproteíny viažuce DNA, ale aj vplyvy okolitého prostredia. Promotor môže pozostávať z viacerých prvkov. Vždy však zahŕňa aspoň jeden regulačný prvok,ktorý zaisťuje transkripciu. génu, ktorý je ním0009 Promotor, ktorý je aktívnejší v bunkách drevného parenchýmu koreňov rastliny než V ostatných bunkách rastliny, vykazuje napr....

Expresné vektory obsahujúce MCMV IE2 promótor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4080

Dátum: 10.03.2004

Autori: Imhof Markus, Chatellard Philippe

MPK: C12N 5/10, C12N 15/86, C07K 14/005...

Značky: expresné, obsahujúce, promótor, vektory

Text:

...luciferázového reporterového génu z rôznych reporterových konštruktov, ako sú znázornené na obrázku 2, z konštruktov A až G. CHO-S bunky vyrastené v bezsérovom médiu (SFM) sa prechodne transfekovali konštruktami A až G, alebo sa transfekovali falošne. Luciferázova aktivita je vyjadrená ako RLU relativne svetelné jednotky.Obrázok 5 znázorňuje expresiu Iuciferázy meranú ako RLU v stabilných zásobách transfekovaných CHO-S buniek. Tieto bunky...

Promótor kuracej RNA polymerázy I a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3336

Dátum: 27.02.2004

Autori: Massin Pascale, Naffakh Nadia, Van Der Werf Sylvie

MPK: C12N 15/86

Značky: polymerázy, promótor, kuracej, použitie

Text:

...na vývoj plodu, nie je protichrípková Vakcinácia odporúčaná tehotným ženám v prvom trimestri tehotenstva.0006 Účinnosť, s akou vakcíny tvorené inaktivovaným vírusom chránia proti následnej chrípkovej infekcii, sa ťažko odhaduje,pretože sa môže výrazne líšiť v rôznych obdobiach, hlavne v závislosti na stupni antiqénnej príbuznosti medzi cirkulujúcimivírusmi a vírusmi obsiahnutými vo vakcíne a tiež v závislosti ajna imunitnej schopnosti...

Promótor k IL-18BP, jeho príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6935

Dátum: 09.10.2003

Autori: Hurgin Vladimir, Novick Daniela, Rubinstein Menachem

MPK: C07K 14/435

Značky: il-18bp, príprava, použitie, promótor

Text:

...i SD (n 3 pre A, n 4 pre B).Obrázok 3 ukazuje schematické znázornenie konzervovanej exón-intrón organizácie ľudského a myšacieho génu lL-18 BP. Ľudský gén IL-18 BPa sa porovnal s myšacím génom lL-18 BPd. Exóny sú-3 vyznačené. Miesto začatia transkripcie, miesto začatia translácie (ATG), stop kodón (Stop) a signál polyadenylácie (PAS) sú vyznačené pre ľudský gén IL-18 BPa.Obrázok 4 ukazuje, že indukcia IL-18 BP prostrednictvom lFNy je na...

Aniónový funkčný promótor a činidlo na úpravu náboja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11925

Dátum: 18.06.2003

Autori: Proverb Robert, Dauplaise David, Lipp David Wesley, Ryan Michael, Brevard William, Lostocco Michael

MPK: D21H 17/44, D21H 17/41, D21H 17/42...

Značky: náboja, činidlo, úpravu, funkčný, promótor, aniónový

Text:

...by skúsenému odborníkovi v odbore umožnil vyvinúť spôsob, ktorý u katiónového činidla na zvýšenie pevnosti podporuje vlastnosti zvyšujúce pevnosť za mokra. bez toho aby bolo potrebné použiť zvýšené množstvo0007 Zvyššie uvedených dôvodov existuje dopyt po lepších spôsobochzvýšenia pevnosti papierových produktov za mokra.0008 Zvyššie uvedených dôvodov existuje dopyt po vylepšenýchkompozlciách na výrobu papierových produktov s zvýšenou...

Promótor na expresiu cudzích proteínov izolovaný z DNA fága I19

Načítavanie...

Číslo patentu: 282380

Dátum: 10.12.2001

Autori: Wohlleben Wolfgang, Labes Gabriele

MPK: C12N 15/76, C12N 15/70

Značky: izolovaný, promótor, cudzích, expresiu, proteínov, fága

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané promótory na expresiu cudzích proteínov izolovaných z DNA fága I19, ktorými sú promótor p14 a PS1 so sekvenciou č. 1 a 2. Tieto promótory sa používajú tiež na expresiu cudzích proteínov v Escherichia coli alebo streptomycétach.