Patenty so značkou «proměnnou»

Regulační ventil s proměnnou vodivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260513

Dátum: 15.12.1998

Autori: Panoch Václav, Novotný Karel

MPK: F16K 31/02

Značky: vodivosti, regulační, proměnnou, ventil

Text:

...otvory pro průohod vodiclch kolíkñ lg R proti každé ůzké-straně táhln 3 jevytvofen podélný válcový otvor pro průohod tyčinky 33. Tyčinky lg jsou pevně spojeny s hornim jádrem 1. V dolním jádru Q a v pouzdru gg je kolmo k jejich podélné ose a rovnoběžně se širokou stranou táhla 3 vytvořen válcový otvor 5. V cele délce tohoto válcového otvoru g je do něj na každá široké straně táhla 3 tąk vložen jeden váleček A odpružený přitlačovací pružinou...

Podvozek s proměnnou výškou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263718

Dátum: 11.04.1989

Autor: Honsa Jan

MPK: B62D 21/14

Značky: proměnnou, podvozek, výškou

Text:

...ve středním rámu.Přímočaré hydraulické motory tvoří výsuvné vzpěry,které spojují střední rám s přednímrámema střední rám se zadním rámem.Podvozek s proměnnou výškou podle vynélezu se vyznačuje velkou tuhosti i při maximá 1 ním~zdvihu,umožňuje mechanické spojeni předního a zadniho rámu,nebo jejich oddělenílćož umožňuje řízení výšky jedním nebo dvěma snímači.Příklad provedení podvozku s proměnnou výškou podle vynálezu je nakreslen na...

Přizpůsobovací zařízení s plynule proměnnou vazbou vysokofrekvenčního transformátoru a po stupních proměnnou kapacitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259181

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hamsa Jaroslav, Jareš František, Nosek Jaroslav, Hůlka Petr

MPK: H01F 39/00

Značky: plynule, zařízení, přizpůsobovací, proměnnou, transformátoru, vysokofrekvenčního, stupních, kapacitou, vazbou

Text:

...výhoda přizpůsobovacího zařízení podle vynálezu apočívá v tom, že uspořádání primárního vinutí vyeokofrekvenčního transformátoru a kondenzátorové baterie v oscilační celok prakticky nemá žádné ztráty ve vedení a že tento oscilační obvod je dálkově z vysokofrekvenčního zdroje napájen jen malým činným proudem pomoeí vysokofrekvenčního kabelu,který je připojen přímo na sběrnice kondenzátorové baterie. Tím se dooiluje malýoh ztrát a...

Podkladní vrstva vozovky nebo zpevněné plochy s proměnnou mezerovitostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256000

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jahoda Evžen, Nevosád Zdeněk, Kudrna Jan, Zajíček Jan, Šimonek Oldřich

MPK: E01C 7/08, E01C 7/10

Značky: mezerovitostí, zpevněné, proměnnou, podkladní, plochy, vozovky, vrstva

Text:

...vrstvy se mění od 1 do 55 objemových procent. výplň je tvořena maltou stmelenou hydraulickým nebo vzdušným pojivem, jejíž 90 denní krychelná pevnost je minimálně 0,8 MPa. Nerovnoměrným zaplněním mezer ve štěrku cementovou maltou - štěrková kostra je dokonale vyplněna jen při horním povrchu a s rostoucĺ hloubkou cementové malty ubývá až při spodnĺm okraji vrstvy malta zcela chybí - a nízkou pevnosti této malty, která témto zastáva funkci...

Zapojení zdroje střídavého proudu kapaliny s proměnnou amplitudou proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243732

Dátum: 01.04.1988

Autori: Nožieka Zdenik, Patoeka Vladimír

MPK: F15B 7/00

Značky: kapaliny, zapojení, proměnnou, proudu, střídavého, zdroje, amplitúdou

Text:

...zapojení a na obr. 3 průběh amplitudy proudu při fázovém posuvu u dvou dvou fázových generátorů.Jak patrno z obr. l a 2 jsou generátory l, g, 1 atřídavého proudu kapaliny spojeny řídicími členy 5 5 amplítudy prostředníctyím vstupů Q, 1 tak, že je možné kanály g, lg přivádět řídící signály, kterými se mění fázové posunutí proudu mezi dvojícemi generátorů l a g po případě g a 1.Fázové posunutí proudu může být provedeno řídicími členy 1, Ž...

Žlabovač pro zhotovení žlabu s proměnnou hloubkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254733

Dátum: 15.01.1988

Autor: Honsa Jan

MPK: E01C 19/50

Značky: zhotovení, žlabovač, proměnnou, hloubkou, žlabu

Text:

...spád žlabu nesouhlasí se spádem vozovky v podélném směru. V těchto případech je možné provádět mělké žlaby namísto hlubokých žlabů, což představuje značné snížení pracnosti i úsporu materiálu.Příklad provedení žlabovače je nskreslen na obr. 1 v částečném řezu, na obr. 2 v půdorysu a na obr. 3 je pohled na žlabovač zezadu.Zlabovač sestává z nosného rámu l s násypkou 3, ve ktoré jsou uloženy ponorné vibrátory 3, odpružených bočnio 4 a...

Šnek šnekového vytlačovacího stroje s proměnnou geometrií závitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241900

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rychlý Josef, Weidinger Mojmír

MPK: B65G 33/00

Značky: stroje, šnekového, proměnnou, závitů, vytlačovacího, šnek, geometrií

Text:

...má v intervalu mezi hŕbeten profilu a čelom profilu neklesající charakter.Hlavní prínos konstrukce šneku podle vynálezu epočívň při srovnání s doposud znňmými řeěeními v ton, že umožňuje plynulý přechod tuhé fáze do taveniny, bez lokálního naruiování tuhého lože průnikem tsveniny. Tato skutečnost se pak přímo odráží v podstatném zlepšení stability celého vytlačevacího procesu a následně pak ve zvýšení výkonu vytlačovacího stroje a zlepšení...

Obvod s proměnnou časovou konstantou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237185

Dátum: 01.10.1987

Autor: Polecha Jaroslav

MPK: H03K 3/00

Značky: konstantou, časovou, obvod, proměnnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález lze s výhodou využít ve zdravotnické technice, zejména elektrokardiografii. Časová konstanta obvodu je dána hodnotami vazebního kondenzátoru, svodového odporu s izolačním odporem spínacích tranzistorů, je závislá na rychlosti změny přiváděného vstupního signálu.

Podpůrný mechanismus ingotu pro zonální tavicí aparatury s proměnnou délkou manipulační komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243695

Dátum: 15.07.1987

Autori: Ševeík Karel, Wais Stanislav

MPK: C30B 15/30

Značky: manipulační, komory, délkou, mechanismus, proměnnou, zonální, aparatury, tavicí, podpůrný, ingotu

Text:

...takže neprodluiuje její konstrukční délku. Umožňuje automatické e plynulé nejíždění na konueovou část ingotu, takže nemůäe dojít při dosednutí k ohrožení rústu monokrystelu.Na výkresu je znázornens v řezu část sonální eparetury s měchovou manipulační komorou,se zavěěeným lngotem e podpůrným mechanlemem ingotu v klidově poloze.Na hřídeli z rotsce držáku ingotu ,Li je pevné nasezena ochranná miske 3. V ochranné misce 3, jsou svísle a suvně...

Zařízení pro zavěšování břemen s proměnnou délkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247760

Dátum: 15.01.1987

Autori: Halva Jiří, Drdla Jiří

MPK: B21B 31/08

Značky: délkou, zavěšování, břemen, zařízení, proměnnou

Text:

...jehož podstatou je taková provedení, že břemeno je pevne spojene s levým příčníkem s konzolou a s pravým příčníkem, kde oba příčníky jsou navzájom propojeny nosníkem, který je otočný kolem čepu konzoly a ne kterém je suvnä ulošen uv. s otvoromsárvčsu e pravý stavitelný příčník, přičemž závčs i příčník jsou v každé poloze proti posunutí zajiitěny.Tímto provedením se docílí možnost zeváěení a vyvěáení břemene, např. válcovací stolice, pouze...

Duté zrcadlo s proměnnou ohniskovou vzdáleností

Načítavanie...

Číslo patentu: 230347

Dátum: 15.10.1986

Autori: Franc František, Malý Miroslav, Čumpelík Jiří, Nábělek Bohumil

MPK: G02C 7/14

Značky: duté, proměnnou, vzdálenosti, ohniskovou, zrcadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úkol levné hromadné výroby dutých zrcadel s proměnnou ohniskovou vzdáleností, které jsou potřebné pro velkoplošné sluneční kolektory, sluneční pece atd. Podstata vynálezu spočívá v tom, že duté zrcadlo je tvořeno dvěma kruhovými skleněnými deskami (1,2), mezi nimiž je vložen rozpěrný prstenec (4) opatřený z boku vývodem (5) sloužícím k připojení k vývěvě. Na čelních stěnách rozpěrného prstence (4) je těsnění (6), k němuž přiléhají...

Zařízení pro řízení sepnutí spínacího prvku střídače s proměnnou výstupní frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231814

Dátum: 15.06.1986

Autor: Javůrek Jiří

MPK: H02P 13/16

Značky: řízení, frekvencí, spínacího, prvků, výstupní, zařízení, proměnnou, střídače, sepnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení sepnutí spínacího prvku střídače s proměnnou výstupní frekvencí. Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a řeší spínání spínacích prvků střídače, zejména pro napájení synchronních motorů bez snímačů poloh rotorů. Dociluje optimálního spínání motorů v závislosti na zatížení a otáčkách použitím obvodu pro vyhodnocení pulsů o konstantním předstihu řídicího zdroje konstantního kmitočtu zapojeného na počítací vstup...

Pružný člen s proměnnou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221570

Dátum: 15.02.1986

Autor: Seibt Valtr

Značky: pružný, charakteristikou, člen, proměnnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružného členu s proměnnou charakteristikou, tvořeného tažnou pružinou a s ní souose uloženou tlačnou pružinou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tažná pružina je uložena v koncovkách, z nichž jedna koncovka je opatřena vybráním, do kterého je zasunut jeden konec tlačné pružiny, zatímco její druhý konec je opřen o doraz upevněný na háčku, který je suvně uložen v průchozím otvoru v koncovce s vybráním.

Optická soustava vysocesvětelného objektivu s proměnnou ohniskovou vzdáleností

Načítavanie...

Číslo patentu: 228989

Dátum: 01.02.1986

Autor: Pospíšil Ladislav

MPK: G02B 15/14

Značky: soustava, objektivu, ohniskovou, proměnnou, vysocesvětelného, vzdálenosti, optická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optické soustavy vysocesvětelného objektivu s promennou ohniskovou vzdáleností, tvořeného pevným frontálním členem, posuvným tmeleným členem a dalším pevným členem. Tento pevný člen je tvořen šesti čočkami, uspořádanými následovně. Rozptylný meniskus, spojná čočka, tmelený záporný meniskus složený ze spojné a rozptylné čočky, spojná čočka a spojný meniskus. Optická soustava je určena pro promítání filmových pásů formátu 8 mm...

Zapojení pro zpracování signálů generátorových fázových měřicích zařízení s proměnnou hodinovou frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215913

Dátum: 01.10.1984

Autor: Štěpánek Karel

Značky: signálu, hodinovou, zapojení, proměnnou, zařízení, fázových, měřicích, generátorových, zpracování, frekvencí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení generátorových fázových měřicích zařízení s úhlovými nebo lineárními snímači polohy, které umožňuje výrobu proměnné hodinové frekvence pro číslicový fázoměr nebo číslicově fázový převodník. Podstatou zapojení podle vynálezu je obvod fázové synchronizace, skládající se z fázového detektoru, dolnopropustného filtru, napěťově řízeného oscilátoru a děliče frekvence, zapojenými v sérii. Oborem použití zapojení podle vynálezu...