Patenty so značkou «proměnného»

Zařízení pro automatické řazení proměnného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263616

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlata Petr, Kovář Josef, Wallenfells Pavel, Novotný Karel, Šída Rudolf, Snížek Jiří

MPK: B62M 9/08

Značky: proměnného, řazení, zařízení, automatické, převodů

Text:

...Ä a na opačné straně do další vodící drážky Q. Řadící deska 5 je neotočně spojena 5 hnaoím hřídelem g, ze kterého je přenášen krouticí moment na řadící desku g. V segmentech g jsou uspořádána vybraní li, do nichž jsou vloženy vratné pružiny ll, jejichž vždy jeden konec je opřen o dno vybraní lg jednoho segmentu 3 a druhý konec o dno vybrání li druhého segmentu Z. Vratné pružiny ll jsou tlačné. Rozeta l je v záběru s řetězem lg.obdobné...

Nástroj pro vytváření ventilových otvorů v ráfcích autokol z tyčí proměnného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262550

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vašek Miroslav, Stanovský Lubomír

MPK: B21D 53/30

Značky: vytváření, autokol, otvorů, tyčí, proměnného, nástroj, průřezu, ventilových, ráfcích

Text:

...průstřižníku presahuje před horní nosič o rozměr, rovný zehloubení rovinné plošky kolem ventilováho otvoru e dále z průstřižnice uložené v nosiči, která je na svém funkčním konci osazena na rozměr neosszené části průstřižníku, kde hloubka osození je rovná hloubce zahloubení rovinné plošky kolem ventilového otvoru.Výhodou nástroje pro vytváření ventilových otvorú v ráfcíoh autokol podle vynâlezu je to, že umožňuje vytvářet ventilové otvory...

Zapojení zdroje lineárně proměnného kmitočtu s časem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261719

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mejta František

MPK: H03B 5/00

Značky: kmitočtu, zapojení, lineárně, časem, proměnného, zdroje

Text:

...děliče łg kmitočtu a na první vstup prvního čítače 3, jehož druhý vstup je současně připojen na druhý vstup prvního fázového závěsu g a na výstup prvního komparàtoru §, jehož první vstupy jsou připojeny na výstupy prvního čítače 5, druhé vstupy prvního komparátoru § jsou připojeny na výstupy druhého čítače Q. jehož první vstupy jsou připojeny na výstupy prvního přepinače Z, jehož vstupy jsou uzemněny, výstup druhého fázového závěsu g je...

Konstrukce potenciometru nebo proměnného odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257042

Dátum: 15.04.1988

Autori: Košťál Emil, Klíma Miloš

MPK: H01C 10/14

Značky: konstrukce, potenciometrů, odporu, proměnného

Text:

...který je opatřen průhlednou vodivou elektrodou. Běžec potenciometru nebo proměnného odporu je tvořen pohyblivým zdrojem záření.Výhodou této konstrukce potenciometru nebo proměnného odporu je, že nedochází k mechanickému kontaktu běžce a odporové dráhy, čímž má systém prakticky neomezenou životnost, která je dána životnosti zdroje záření, tedy například svitivé diody, laserové diody apod. Rovněž stabilita parametrů takto vytvořeného...

Zapojení pro řízení kmitočtové charakteristiky proměnného korektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242654

Dátum: 11.04.1988

Autori: Sikora Jan, Horyna Jaroslav, Koíž Jioí

MPK: H03K 4/00

Značky: proměnného, kmitočtově, řízení, zapojení, korektoru, charakteristiky

Text:

...odpor 5 připojena k záporné svorce Q zdroje. Druhý konec prvního pŕedpěřového odporu 3 je přes druhý předpěřový odpor gg, první diodu Qł a druhou diodu Qg uzemněn. Spoločný bod druhého předpětového odporu gg a první diody 2 je připojen k zemi jednak přes filtrační kondenzátor gg, jednak přes zatěžovscí odpor BJ. Spoločný bod prvni a druhé diody pi, g je přes oddělovací kondenzátor Q připojen na výstup lineárního zesilovače pg.signál...

Zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynu pro chromatografické sorpční přístroje a chromatografy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238325

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kubíček Karel

MPK: G01F 11/30

Značky: zařízení, mikrodávkování, proměnného, sorpční, množství, plynů, chromatografy, chromatografické, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynu, určeného pro chromatografické sorpční přístroje a chromatografy, který je spojen pomocí dvou ventilů s chromatografickým okruhem, vysokovakuovým jehlovým ventilem s vysokovakuovou čerpací soustavou, vysokovakuovým ventilem s rezervoárem adsorbátu s nastavitelným tlakem v intervalu 0,1 mPa až 100 kPa a dalším ventilem s potrubím pro napouštění inertního nosného...

Zařízení k měření proměnného momentu tření ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 240109

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kryštal Galja Vladimirovna

MPK: G01M 13/04

Značky: ložiska, proměnného, momentu, zařízení, tření, měření

Text:

...vynálezu, jehož podstata je V tom, že na otočném nosiči je upevněn držák, spojený prostřednictvím členu, s. výhodou šroubu a prvkugs výhodou vodicího če »pu s ramenem opatřeným sférickým nákruž kemkem, který je V suvném styku se vzájemně rovnoběžnými plochami třmenu uchycene-ho na táhlu snímače polohy.Zařízení podle vynálezu umožňujespolehlivě a reprodukovatelne měření momentutření při obou směrech přenosu natáčivéhopohybu otočného nosiče...

Zařízení pro dávkování proměnného množství kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249641

Dátum: 15.04.1987

Autor: Chrt Jiří

MPK: G01F 11/28, G01F 11/00

Značky: zařízení, dávkování, proměnného, množství, kapaliny

Text:

...řez prostorem nádrže.Zařízení pro dávkování proměnného množství kapaliny /obz-.z/ sestává z nádrže I. opatřené plovákovým ovladač g, napouštěcím otvorom.13, na ktorý je přes sací čerpadlo g připojena sací hadice g a vypouštěcím otvorem §,na který je přes výtlačné čerpadlo 7 připojena výtlačná hadice g. Na nádrži 1. je vytvořen opěrný třmen g s maticovitým otvorem 159, do nějž je zašroubován rektifikační šroub 21. opatřený nahoře ovládácí...

Kazeta pro uložení proměnného počtu fotografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 231962

Dátum: 15.12.1986

Autor: Ackeret Peter

MPK: B65D 5/52

Značky: uložení, proměnného, počtu, fotografií, kazeta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kazety pro uložení proměnného počtu fotografií, kterou lze použít pro přehledné archivování fotografií nebo jiných plochých materiálů s jednotnými rozměry. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v pouzdru kazety je uspořádán uzávěr a pouzdro nebo uzávěr jsou opatřeny alespoň jedním pozorovacím okénkem a přítlačným ústrojím pro přitlačování fotografií k pozorovacímu okénku. Podstata vynálezu je nejlépe patrná z obr. 3.

Ovládací zařízení proměnného kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218985

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hanuš Oldřich, Nosek Jaroslav

Značky: kondenzátorů, ovládací, zařízení, proměnného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího zařízení proměnného kondenzátoru, které je určeno zejména pro ovládání proměnného kondenzátoru nebo proměnného LC obvodu pro impedanční přizpůsobení zátěže k výstupní impedanci vysokofrekvenčního generátoru při vysokofrekvenčním svařování termoplastických materiálů a jiných aplikací u vysokofrekvenčního ohřevu. Vynález řeší problém rychlé a plynulé změny kapacity kondenzátoru. Účelu se dosahuje tak, že stejnosměrný...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování dělícího poměru proměnného děliče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213930

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kratochvíl Václav, Vaník Jindřich

Značky: zapojení, děliče, proměnného, kmitočtu, poměru, obvodů, vyhodnocování, dělícího

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření obvodu, který doplňuje stávající proměnné děliče kmitočtu o některé speciální vlastnosti. Realizuje se takovým uspořádáním předvolitelné děličky kmitočtu, které dovoluje její cyklickou předvolbu prostřednictvím registru. Registr zaznamenává výsledné stavy předvoleného čítače v cyklech, při kterých dochází k vyhodnocování kmitočtu dělených pulsů. Čítač může pracovat obousměrně a nastavením předvolby a směru čítaní...