Patenty so značkou «projektilů»

Zariadenie na presunutie projektilu do hlavne zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15110

Dátum: 14.02.2006

Autor: Rosvall Pauli

MPK: F41A 9/43

Značky: zariadenie, hlavne, projektilů, zbraně, presunutie

Text:

...pôsobením dielu na prevod energie tak, aby prvý prenášací prvok dopravil projektil časť dráhy a druhý prenášací prvok tlačil projektil zvyšnú časť dopravnej vzdialenosti. Ďalšou základnou myšlienkou vynálezu je to, že prenášacie prvky tlačia projektil, aby druhý prenášací prvok začal tlačiť projektil zozadu predtým, ako prvý prenášací prvok zastaví dopravovanie projektilu, keďže v takom prípade zmena prenášacieho prvku nijak nevedie k...

Zařízení k udělování prohozní rychlosti projektilu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259161

Dátum: 17.10.1988

Autor: Horný Kamil

MPK: D03D 47/24

Značky: zařízení, udělování, rychlostí, prohozní, stroje, tkacího, projektilů

Text:

...hozní dráhu g se zpětnou dráhou 3 na doletové straně, a ze znychlovacího zaŕízm 1 í Ž pro udělování prohozní nýchlosti projekti 1 úl 4. vtere spojuje prohozní dráhu g a zpětnou dráhu 1 na prohozní straně. Toto zrycnlovací zařízení Ž sestává z rotujícího bubnu Q a z L přiváňěče 1 , jehož zakŕivený vstupní kanálek Q nàvezuje na zpět- nou dráhu 3 . Z vnitřní stěny Q bubnu Q vyúetuje proti směru janoÉšfĺñní zásobník łg, v němž jsou zo sebou...

Zařízení pro předkládání útkové nitě projektilu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 256509

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fajfr Václav, Horný Kamil

MPK: D03D 47/24

Značky: stroji, útkové, projektilů, předkládání, nitě, tkacím, zařízení

Text:

...V v řopatřen předkládací tryekou 2, která prochází horní stěnou vodicího K kanálu łąa je skloněna šikmo ke eměru pohybu projektilů g. Do předkládaoí trysky 1 je zavedena útková nit 3 odvíjející se z cívky Ž.Pod předkládací trýskou 1 je ve spodní stěně vodícího kanálu L vytvořena přisávecí štěrbina Q, nadniž navazuje sací kanálek 1 a hrdlo§ napojené na neznázorněný vysavač.. Z obr. 2 Je zřejmě, že Jedna z podélných hran přisávací...

Projektilový tkalcovský stroj se zpětným zasouvačem projektilů, který je naklouben na zpětné zasouvací páce

Načítavanie...

Číslo patentu: 233722

Dátum: 15.08.1986

Autor: Schmitz Gerd

MPK: D03D 47/24

Značky: projektilů, který, tkalcovský, zpětným, zasouvací, zpětné, stroj, projektilový, naklouben, páce, zasouvačem

Zhrnutie / Anotácia:

Projektilový tkalcovský stroj má zachycovací ústrojí (12) se zpětným zasouvačem (28) projektilů který je naklouben na zpětné zasouvací páce a má náraznou plochu (32) pro projektily. Mezi náraznou plochou (32) a místem (18) nakloubení na zpětné zasouvací páce je upraveno nejméně jedno pružné a tlumivě poddajné těleso (42). Zpětný zasouvač (28) projektilů, sestává přitom ze dvou navzájem ve směru pohybu posuvných dílů, které jsou navzájem spojeny...