Patenty so značkou «projekční»

Objímka pro projekční halogenové žárovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259070

Dátum: 17.10.1988

Autor: Indruch Jaroslav

MPK: H01R 33/06

Značky: halogenové, objímka, projekční, žárovky

Text:

...1 e Ázákladnou. Okraj válcové plochy je kuželovitě rozevřenV Hlavní výhodou vyřešeněobdímky je aokąna 1 ý konàeĺt s kolíký ~~ WVžároŕky, ma 1 ýpřechodový odpor v místě styku ilvomíetě přípájení eo přívodních vodičů, doetetečoý přitlak předpružených kontaktů, mošä ~enoet univerzálního užití pro halogenovê žárdvkyT 5 O W/12 V, 75 W/1 žĺV 5 150 w/15 v, 150 w/24 v, 250 w/24 V e její použitelnost pronapä 5 eni 4Příkladné provedení objímký podle...

Objímka pro projekční žárovky, zvláště halogenové

Načítavanie...

Číslo patentu: 256812

Dátum: 15.04.1988

Autor: Indruch Jaroslav

MPK: H01R 33/06

Značky: halogenové, žárovky, objímka, projekční, zvláště

Text:

...levého přívodního kontaktu a druhá vyhnutá.koncová část je uložena v chybu prodloužené části pravého přívodního kontaktu.Popsaná objímka vykazuje vzhledem k objímce podle předmětu uváděného če. A 0 č. 198 658 řadu výhod. Zabezpečuje především kva» litní styk plochy kontaktů a kolíky paticežárovky během celé doby své činnosti a dodržuje maximální přípustné oteplení kontaktů.Spolehlivost, to znamená životnost takto upravené objímky je mini...

Způsob zhotovení volně nesené dálková masky pro zmenšující projekční soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245264

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lehto Arto, Oksman Erkki

MPK: H01L 21/70

Značky: soustavy, způsob, dálková, projekční, volně, zhotovení, nesené, masky, zmenšující

Text:

...Bo 3 mKaeT 38 CWGTTpeóyemaa Ann oóecneqenua ycroüqwaocwn Macxn Toumnna MaTapuaua nocmuraemca TGM, qwo B onyqae pacmennennoü MHHMMNM Ha 2 anowanmonhux Macox npoexunonuoü nnocnocwn PEHLBGHEqacxuü npouecc He HpDOCT 8 HaBHMBaGTOH nocne oóecneqenua Hymuoü Tonmuuu naxoaoro noxpumna, upmqem nan naxonum noxpuwmem cnoñ mnam paspacwaemcs ,uanmue B ÓOKOBOM m BGDTMKQALHOM HanpaBneHnsx. Swa Texnonormn onaaxo He oóecnequnaem Bosmomxocrb peannsaumm cxemoñ...

Projekční stínítko pro optické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 248266

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lasch Margarete, Drechsel Ludwig

MPK: G03B 21/62

Značky: účely, stínítko, projekční, optické

Text:

...pyr ornocnrenbuo pyra pacceusammnx cpen, H ammmň Bosuomnocwb Bocnpouaneeuux npoeunposanumx nsoöýaxeunň, csoöonoro oŕ sepnucwux cwpyxwyp, Mnranna nn cunnrnnnnunu, H npn KOT 0 p 0 M oHospeuenno ynyumamrca paapemawman CHOCOÓHOCTB u c 3 oňcwnanponycxaHMH. Hpusnaxn pemeuua uen M saaqn cornacno nsoöperenum saxnqamrcn B TOM, uro pyr OTHOCHTBHBHO pyra nonnmno pacnonomeum ne Tnepue Heoprannqecxue nam opraHnqecKne,cpem, na KOT 0 pHX ona un oőe...

Projekční difúzní plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 247905

Dátum: 15.01.1987

Autori: Béza Petr, Neruda Lubomír, Bézová Růžena

MPK: G03B 21/60

Značky: projekční, difuzní, plocha

Text:

...difüzní vrstvou ł měkčenáho PVC a modrou reflexní vrstvou 3 měkčeného PVCLícovou funkční stranu, tj. bílou difúzní vrstvu i tvoří bílý nános měkčeného PVC opatřený pravidelným dezénem. což zajišťuje dobrou difuzi promítaného obrazu v jedné homogenní vratvě. Rubový nános, tj. modrá reflexní vrstva Ž měkčeného PVC zlepšuje optické vlastnosti bílé plochy a zvyšuje užitnou hodnotu výrobku.Textilní vložka 3 zaručuje dobrou adhezi vrstev PVC a...

Projekční soustava elektronového litografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219446

Dátum: 15.08.1985

Autori: Delong Armin Akademik, Kolařík Vladimír

Značky: elektronového, litografu, projekční, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Tato soustava je určena k formování tvaru elektronového svazku emitovaného autoemisní katodou. Podstatou vynálezu je to, že střed formovacího systému, který sestává z vychylovacího ústrojí pro vychylování elektronového svazku, které je umístěno mezi dvěma navzájem stavitelnými formovacími clonami je určen křižištěm čočky uspořádané v ose elektronového svazku pod autoemisní katodou. Projekční soustava je určena pro elektronové litografy a jim...

Zařízení k ovládání formovacích clon v projekční soustavě elektronového elektronového litografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221745

Dátum: 15.05.1985

Autori: Delong Armin Akademik, Kolařík Vladimír

Značky: zařízení, soustavě, litografu, projekční, formovacích, elektronového, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronově optických přístrojů. Vynález řeší manipulátor formovacích clon. Podstatou zařízení je, že příruba obsahující dva identické systémy posuvné po trubkových nosnících ovládané v ose x a y pomocí tlaček posouvající stolky proti pružině, přičemž, stolky clon unáší rotační držák se clonou otočnou kolem os a ovládanou oskou rotace. Zařízení lze uplatnit v elektronově optických přístrojích, zejména v elektronovém litografu.