Patenty so značkou «prohozem»

Tkalcovský stroj se vzduchovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258494

Dátum: 16.08.1988

Autori: Ellenberger Kurt, Senn Georg

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchovým, tkalcovský, stroj, prohozem

Text:

...Aby před opětným nastartováním tkalcovského stroje obsluhovatelem muselo být vynaloženo co nejméně času, sice se ještě vybaví připravený prohoz po vzniku ruäivého signálu, avšak tento útek díky spolupůsobení dmychací trysky 1 a nálevky gg se již nedostane do oblasti paprsku l.Nyní zapojená~foukací tryska 3 odchýlí špičku útku 5 ve směru na vstupní otvor nâlevky 33, kterou se nasává vzduch. Nasávaný vzduch proudí pak s odchýleným útkem á...

Tryskový tkací stroj s oboustranným prohozem, zejména vzduchovým

Načítavanie...

Číslo patentu: 243971

Dátum: 01.07.1988

Autori: Brisson Roger, Bastenhof Dirk

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchovým, prohozem, oboustranným, zejména, tkací, tryskový, stroj

Text:

...mísení útku ve čtyřech útkových predlohových útkových přodlohovýchPodrobnější znázornění podstaty vynálezu je uvedene na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje schematicky pŕíkladné provedení tkacího stroje, obr. 2 přifukovací trysky.K přenosu otáček z hlavního hřídele.l jsou využity ozubená kola g, Q s převodem 12 na vačkový hřídsl i. Na vačkovám hřídeli A jsou umíatěny ovládací elementy Ž, Q, například vačky, které ovládají časování...

Ústrojí útkové záměny pro tkalcovské stavy s pneumatickým nebo hydraulickým prohozem ze středově umístěných prohozních trysek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255246

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tesař Václav, Hruš Miroslav, Smolka Pavel

MPK: D03D 47/38

Značky: útkové, prohozních, stavy, pneumatickým, hydraulickým, ústrojí, tkalcovské, trysek, středové, záměny, umístěných, prohozem

Text:

...ze dvou odměřovacích ústrojí do dvou prohozních tryeek, přičemž toto střídání je řízeno elektrickými signály vlastní silové působení na přemisčované konce útků ke vyvozen účinkem tlakového vzduchu v rozváděcím členu.255246 4 Nejdůležitější součástka tohoto členu je ve znázorněném provedení zhotovena fotoche mickým postupem z fotosenzitivniho keramiokého materiálu. Proudění tlakového vzduchu je řízeno elektro/fluidickým převodníkem, který...

Pomocná tryska vzduchového tkacího stroje s bezkonfuzorovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253860

Dátum: 17.12.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: pomocná, bezkonfuzorovým, tkacího, stroje, vzduchového, tryska, prohozem

Text:

...odstranění volné expanze v důsledku zajištění výstupu vzduchu z trysky s nadkritickou rychlostí bez přetlaku.Dále řešení umožňuje snadnější technologii při tvarování trubkové části. Requlace optimální rychlosti proudu vzduchu s ohledem na kolísání vnějších podmínek lze snadno řešit natočením pomocné trysky vůči profilovému paprsku.Podrobněji je podstata vynálezu objasněna na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje těleso trysky před...

Zařízení pro prohoz dvou útků do dvou prošlupů tkalcovského stavu se středovým tryskovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247373

Dátum: 16.11.1987

Autori: Galaš Jioí, Urban Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: středovým, prohoz, prohozem, zařízení, tkalcovského, útku, prošlupu, stavu, tryskovým

Text:

...trysek 1, §, 107, 108, jejichžvýstupní směr 2, 19 překlápěcího vzduchového proudu 11, 11 je navzájem uspořádán křížem dodvou protilehlých výstupních kanálů 11, 1 g, 111, 112.Na každé výstupové straně jsou dva sousední protilehlé výstupní kanály 11, 111, 13,112 obou trysek 1, 101 vyústěny do společného ústí 12 a 1 §, které obklopuje sekundární tryska 11, 1 § s vlastním přívodem vzduchu.Překlápěcí trysky 1, §, 107, 108 jsou střídavě...

Zařízení pro uspořádání a ovládání přifukovacích trysek na tkacím stroji se vzduchovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253311

Dátum: 12.11.1987

Autori: Černocký Jiří, Svatý Vladimír, Martinec Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchovým, stroji, tkacím, trysek, prohozem, přifukovacích, zařízení, uspořádání, ovládání

Text:

...výhodou řešení podle vynálezu je zjednodušení rozvodu vzduchu, který je přiváděn nosníkem bidla, zlepšení a zjednodušení vzduchového rozvodu k přifukovacím tryskám a zejména zjednodušení mechanismů ve prospěch vytvoření univerzálního bidlenu, tj. mechanické prvky,potřebné pro použití prohozního kanálu typu profilový paprsek, lze jednoduše uplatnit pro nasazení konfuzorového prohozního kanálu na jednom a témž stroji.Podrobněji je...

Zařízení k ovládání přívodu vzduchu pro otočnou trysku vzduchového tryskového tkacího stavu se středovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251371

Dátum: 16.07.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchového, tryskového, přívodů, otočnou, zařízení, trysku, vzduchu, prohozem, středovým, tkacího, stavu, ovládání

Text:

...nevýhod známého zařízení je u zařízení podle vynálezu výhodné i to,že je kompaktní a nejsou problémy s těsností. Další výhody predloženého vynálezu jsou 138 trny z popisu příkladněho provedení znázorněněho na přiloženém výkrese, kde značí obr. l podólný řez zařízením a obr. 2 schéma ústrojí pro ovládání ventilů podle obr. 1.Täleea otočných trysek 1 (obr. t) jsou uložena známým způsobem ne konci hřídele 1,který je otočnä uložen na rámu stroje...

Bidlen tkacího stroje se vzduchovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249658

Dátum: 15.04.1987

Autori: Černocký Jiří, Svatý Vladimír, Martinec Josef

MPK: D03D 49/60

Značky: bidlen, prohozem, stroje, tkacího, vzduchovým

Text:

...na hřídeli Q nasazena sní lmatelná vačka 1, která pomocí rolny §, umístněné na čepu g vahad-la lg s přispěním neznázorněné tlačné pružiny ovláda rozvodné pro středky li, potřebné pro ovládání přívodu vzduchu do pomocnýchtrysek lg. Tyto rozvodné prostředky lg nejsou podrobně vyznačenya jsou dostatečně známy ze současného stavu techniky. Na obr. 2 je naznečeno uspořádání při vybavení stroje s ji paprskem lg/iz s bezprofilovými třtinami pro...

Prošlupní a prohozní ústrojí tkalcovského stavu s fluidickým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233614

Dátum: 01.03.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 47/30

Značky: fluidickým, prohozem, ústrojí, tkalcovského, stavu, prošlupní, prohozní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústředního tkacího ústrojí, v němž probíhá vlastní vytváření tkaniny v tkalcovských stavech. Řeší se problém zvětšení produktivity, životnosti a na druhé straně zmenšení hlukové emise, chvění, otřesů a celkových rozměrů stroje. Dosahuje se toho integrovaným uspořádáním prošlupního a prohozního ústrojí, v němž nejen prohoz, ale i vytváření proslupu se provádí účinkem výtoku tekutiny z trysek. Ústrojí má prošlupní trysky pro výtok...

Způsob ovládání zásoby odměřeného útku před jeho prohozem na bezčlunkových tkacích strojích a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223358

Dátum: 15.03.1986

Autori: Brodský Jaroslav, Říha Miloslav, Říha Petr

Značky: odměřeného, způsob, prohozem, před, provádění, tohoto, zásoby, způsobu, strojích, zařízení, útku, ovládání, bezčlunkových, tkacích

Zhrnutie / Anotácia:

Útek, odvíjený z předlohy a odměřený přítlačným kolečkem působícím na obvod odměřovacího kotouče, je kontinuálně přiváděn do zásobníku a z něj zase odváděn v prohozních intervalech v délce pro jeden prohoz a nastavitelným přetlakem se postupně ukládá v oblasti pásu ventilačních otvorů na otáčející se boční stěnu obvodového prstencovitého kanálu, a posléze se za volitelně změnitelného přetlaku vůči hodnotě přetlaku na počátku ukládání odvádí...

Zařízení pro ovládání zásoby odměřeného útku před jeho prohozem v obvodovém rotujícím zásobníku bezčlunkového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 216973

Dátum: 01.09.1984

Autori: Říha Petr, Říha Miloslav, Brodský Jaroslav

Značky: stroje, zařízení, prohozem, bezčlunkového, útku, rotujícím, zásobníku, obvodovém, odměřeného, tkacího, ovládání, zásoby, před

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání zásoby odměřeného útku před jeho prohozem v obvodovém rotujícím zásobníku bezčlunkového tkacího stroje, umístěném mezi odměřovacím a prohozním ústrojím a který je uložen na obvodu otáčejícího se rotačního tělesa ve tvaru obvodového prstencovitého kanálu, s pevným krytem, výstupní obvodovou mezerou pro vstup útku, mající na svém jednom obvodovém místě umístěn prostředek pro řízení překlenutí výstupní mezery kolíkem, jenž má...