Patenty so značkou «programů»

Postup optimalizácie servisného pokrytia rádiovými bunkami, postup pre vytvorenie telekomunikačného kontaktu a príslušná prístupová sieť, počítačový program a produkt počítačového programu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19229

Dátum: 17.07.2012

Autor: Blicker Stephan

MPK: H04W 28/18

Značky: programů, buňkami, příslušná, počítačový, program, vytvorenie, produkt, počítačového, rádiovými, optimalizácie, postup, prístupová, telekomunikačného, servisného, pokrytia, sieť, kontaktů

Text:

...či v prípade zákazníka ide o podnikateľský subjekt alebo súkromnú osobu.Typické atribúty koncového telekomunikačného zariadenia sa vzťahujú napríklad nasystémom iOS (napríklad iPhone alebo iPad) alebo či ide o zariadenie s operačnýmTypické atribúty použitej mobilnej rádiovej telekomunikačnej siete, resp. použitej podsiete, resp. použitej domény mobilnej rádiovej telekomunikačnej siete sa týkajú napríklad na toho, či sa používa mobilná...

Spôsoby, prístroje a produkty počítačového programu na nastavenie siete s využitím dynamickej šírky pásma kanálu na poskytovanie podpory pre dedičné zariadenia a úsporu energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9875

Dátum: 27.10.2008

Autor: Kakani Naveen

MPK: H04W 8/00

Značky: prístroje, dynamickej, spôsoby, kanálu, šířky, produkty, podpory, pásma, úsporu, nastavenie, zariadenia, energie, využitím, dedičné, poskytovanie, programů, počítačového, siete

Text:

...prostriedok na určenie, či najmenej jedna z požiadaviek je prijatá zo zariadenia (zariadení), ktoré určilo, že jeden z kanálov nie je prístupný na používanie. Keď určenie odhalí, že jeden zkanalov nieje prístupný na používanie, prístroj zamietne zariadeniu (zariadeniam) vyňatie z vykonávania skenovanie.0014 Uskutočnenia vynálezu uľahčujú jednej alebo viacerým STA požiadať AP odovolenie ovyňatie vzhľadom na skenovania kanálov vzákladnom...

Spôsob nahradenia programu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4984

Dátum: 02.06.2004

Autor: Shiomi Takakazu

MPK: G06F 9/46, G06F 9/445

Značky: programů, nahradenia, spôsob

Text:

...funkcií terminálovej stanice. Vzniká teda problém, že užívateľ nemôže používať terminálovústanicu, ak je potrebné častejšie sťahovanie programov.0004 Odkazujúc na publikáciu Cable Television Laboratories,Inc. opencable Common Download Specification, z 26. novembra2002, XP 00235 l 350, ktorá obsahuje charakteristickú črtu0005 Predložený vynález je definovaný v nárokoch. Stručný opis výkresov0006 Výhody a znaky vynálezu vyplynú z jeho...

Spôsob, systém a produkt počítačového programu pre nenarušiteľnú pamäť v osobnom komunikačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12250

Dátum: 17.10.2002

Autori: Ekberg Jan-erik, Asokan Nadarajah, Paatero Lauri

MPK: H04K 1/00, H04L 9/00

Značky: počítačového, komunikačnom, nenarušiteľnú, programů, pamäť, osobnom, zariadení, spôsob, systém, produkt

Text:

...pamäťové zariadenie (ako je zabezpečená časť pamäte smart karty pripojenej na osobné komunikačné zariadenie) a procesor usporiadani v spojeni s pamäťovými zariadeniami a schopný autentizovat externé pamäťové zariadenia a bezpečne prenášať dáta medzi nimi (t.j. ako utajovacim tak autentizovaným spôsobom).0013 Preto je žiaduce zabezpečiť systém, spôsob a produkt z počítačového programu, ktorý poskytuje zlepšenú nenarušenosť chrániacu pamäť...

Architektúra počítačov na spúšťanie programu v bezpečnom alebo nezaistenom móde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9102

Dátum: 13.08.2002

Autori: Kiiveri Antti, Paatero Lauri

MPK: G06F 21/00

Značky: spúšťanie, bezpečnom, počítačov, nezaistenom, architektúra, programů, móde

Text:

...vývoji. Počas fázy vývoja sa niekedy vyžaduje umožniť zaviesť do terminálov nedôveryhodný a/alebo neskontrolovaný kód. Aktivovaním nezaisteného módu sa poskytne do.3 teminálu kanál bez toho, aby sa poskytol prístup ku komponentom súvisiacim s bezpečnosťou. Následne rovnaký terminál možno využívať pre normálnu prevádzku, ako aj vo fáze vývoja. Treba rozumieť, žeje dost nákladné vyrábať terminály na špeciálne účely.0015 Podľa uskutočnenia...

Spôsob prenosu aspoň jedného programu lokálneho vstupu v sychrónnej sieti FM a systém na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280971

Dátum: 14.09.1995

Autori: Seguin Michel, Dupain Pascal, Brun Martine, Viallevieille Alain, Chesnet Bernard

MPK: H04H 3/00, H04H 1/00

Značky: sychrónnej, programů, spôsob, sietí, vykonávanie, aspoň, jedného, systém, lokálneho, vstupu, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa aspoň do prvého bloku multiplexu digitálneho prenosu generuje príkaz na lokálny vstup aspoň s jedným parametrom reťazenia tohto vstupu a príkaz na lokálny vstup sa uskutoční v prvom charakteristickom okamihu, ktorý nasleduje za týmto príkazom. Systém je tvorený riadiacou jednotkou (TR), vybavenou multiplexorom (MUX1) so vstupom hlavného programu (AES/UER-P) a užívateľského kanálu (U-RDS) a vstupom pre program...

Programovatelný řadič s pamětí programů a pamětí zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264050

Dátum: 12.05.1989

Autori: Weissbach Gerhard, Schröter Klaus, Kessner Helmut, Maut Erich

MPK: G06F 9/00

Značky: zobrazení, řadič, programů, pamětí, programovatelný

Text:

...BEHTHHB Momer nepexnmqarbca coownercrseuno qernmm nim Heqe-rubnm agpecam anpecuoro cqewqnxa.Ha qeýmeme npencTaBneHa önoK-cxeua nporpaMMMpyeMoro ycrpoůcTsa ynpaanenn cornacno usoöpereunm. Cuerqux apeca 3 nquxnmqen CBOHMM aqpecumun mMHaM c BaneHTHOCTbm 29 2 K HaMHTH nporpaMM 4. Hamxrb ñporpaMM 4 COCTOHT na QuHoň ennncrneunoñ sanomnnammeü MMKDOCXEM. Boceun amxąuon namnwn nporpamm 4 nonnmuenu nocpecmaou cocwoameň H 3 neuruneň 5 H 9...

Zapojení modulů pro zpracování řídicího programu CNC řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 258510

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pavlíčková Hana, Ludvík Otakar, Blaháková Milena, Spušek Jiří

MPK: G05B 19/25

Značky: řídicího, systému, zapojení, zpracování, programů, modulu

Text:

...ll je spojen s detovým vstupom Q modulu řešení qsometrie. Druhý datový výstup § 33 výkonného modulu l 0 je spojen s dstovýmľvstupem l 293 arltumetickeho procesoru l a datový výstup í) aritmetíckěho procesoru g je płlpojen na datový vstup 1 go 4 výkonného modulu lg. čtvrtý povelový výstup i radiče pracovních rešimů g je spojen s łídicím hradlovacím vstupem L 7 AND bloku ll, jeho datový vstup 17 gg je spojen s datovým výstupem a) čtecího...

Zapojení pro zajištění běžícího programu mikropočítače při výpadcích napájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257855

Dátum: 15.06.1988

Autori: Řehák Jaroslav, Bezdíček Jan

MPK: G06F 9/22

Značky: zapojení, běžícího, výpadcích, mikropočítače, programů, napájení, zajištění

Text:

...výstup pro čtení mikropočítačem g. Mezi vstup l napâjecího napětí a řídící výstup gg ŘĚŠĚŤ je zapojen odporový trimr lg, komparator s hysterezí ll a dvouvstupový logický člen NAND lg.Vstup lgł logického členu NAND lg je spojen s výstupem lll komparátoru s hysterezí ll. Negovaný výstup ll komparátoru s hysterezí ll je spojen přes filtr jse vstupem dvouvstupového logíckého členu NAND 33, jehož výstup je spojen se vstupem łgg logiokého členu...

Zariadenie pre zápis riadiaceho programu do reprogramovatelných pamätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256746

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav

MPK: G06K 1/12

Značky: pamäti, zariadenie, reprogramovatelných, riadiaceho, zápis, programů

Text:

...adresné signály výstupom 11 z programovateiného automatu .a výstup 5 je privedený na vstup obvodov prenosu dát 50. Výstupy 13 obvodov prenosu dát Sl sú pripojené obojsmernou zbernicou na vývody pamäti dát 40, 41, 42, 43 programu a súčasne na vstupy obvodov vyhodnotenia chyby 53. Na ďalšie vývody obvodov prenosu dát 5 U sú pripojené obojsmernou zbernicou dátové signály výstupu 12 z programovateľného automatu a riadiaci signál 6 z...

Zařízení pro ovládání platin listového stroje, zařazující podle programu platiny na unášecí nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 236253

Dátum: 01.02.1988

Autori: Blažek Josef, Kobrle Oldřich, Paar Miroslav

MPK: D03C 1/06, D03C 1/14

Značky: zařazující, programů, zařízení, unášecí, stroje, platin, nože, platiny, podle, listového, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem řešení je vytvořit jednoduché zařízení, které umožní nahradit u listových strojů mechanické impulsní zařízení jednodušším elektronickým impulsním zařízením. Řešení se týká prošlupních mechanismů tlakcovských stavů - listových strojů. Řešení se týká zesílení impulsů z elektronické části impulsního zařízení tak, aby pomocí těchto impulsů bylo možné provádět řazení háčků na unášecí nože listového stroje. Řešení vytváří jednoduché zařízení,...

Zapojení pro decentralizované řízení audiovizuálních programů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252412

Dátum: 17.09.1987

Autori: Doležal Zdeněk, Novák Karel, Cvrk Karel, Hajič Jan, Kondr Pavel, Černý Jiří

MPK: H04N 7/18, G05B 24/00, G05B 24/02...

Značky: programů, zapojení, decentralizované, audiovizuálních, řízení

Text:

...stanice 31 až gLk.jsou v určitých vzdálenostech připojeny na sběrnici a jsou tvořeny všemi dále popsanými bloky. Datový přijímač § 41 až §k každé stanice je tvořen tranzistory a pasivními součástkami. Přijímá ze sběrnice data a převádí je na vhodnou napětovou úroveň. Adresový přijí mač 6.1 až 6.k každé stanice je tvořen tranzistory, číslicovými integrovanými obvody a pasivními součástkami. Přijímá adresu ze sběrnice a porovnává ji s...

Zařízení pro ovládání západek, spojujících kotouče výstředníků listového stroje podle programu s vratně obíhajícím unášecím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233367

Dátum: 01.01.1987

Autori: Paar Miroslav, Blažek Josef, Kobrle Oldřich

MPK: D03C 1/14, D03C 1/06

Značky: vratné, podle, spojujících, programů, unášecím, stroje, výstředníků, ovládání, zařízení, kotouče, členem, západek, obíhajícím, listového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládání západek, spojujících kotouče výstředníků listového stroje podle programu s vratně obíhajícím unášecím členem, kde ovládání listových pák je prováděno prostřednictvím ojnic, řízených výstředníky. Jeho podstata spočívá v tom, že zahrnuje pro každý kotouč výstředníku dvojici vypínacích pák, z nichž každá svým rozvidleným ramenem ovládá západku, přičemž je na své vnější části opatřena opěrnou plochou, sloužící pro styk s...

Zařízení pro ovládání programu u okrouhlých pletacích strojů zejména maloprůměrových řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235819

Dátum: 01.12.1986

Autor: Buček Pavel

MPK: D04B 15/78

Značky: zejména, řízených, maloprůměrových, okrouhlých, mikropočítačem, strojů, pletacích, ovládání, programů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání programu u okrouhlých pletacích strojů, řízených mikropočítačem, k němuž je prostřednictvím periferního obvodu připojen spínač pro vstup do programování pro listování v programu, spínač pro změnu číselných hodnot, určujících úplet a spínač pro posuzování vkládaných hodnot, přičemž mikropočítač je dále opatřen displeyem pro zobrazování nalistovaných úseků programu.

Zařízení pro řazení převodových stupňů podle stanoveného programu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236539

Dátum: 15.11.1986

Autor: Bureš Stanislav

MPK: F16H 5/82

Značky: stanoveného, stupňů, řazení, zařízení, prevodových, programů, podle

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro řazení převodových stupňů podle stanoveného programu u převodovek s trvalým záběrem převodových ozubených kol, kde řadicí elementy jsou vytvořeny třecí a volnoběžnou spojkou. Hnané zařízení je spojeno se snímačem, který prostředictvím spínacího mechanismu je ve styku s třecí spojkou. Snímač má tvar vačky a spínací mechanismus je vytvořen táhlem a vahadlem otočně uloženým na rámu. Snímač je proveden jako odstředivý regulátor či jako...

Zařízení k snímání vícebarevné vzorovací předlohy pro zhotovení vzorovacího programu pro elektronické ovládání plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229668

Dátum: 15.11.1986

Autori: Trümper Werner, Radl Franz, Tollkühn Dieter

MPK: D04B 37/02

Značky: vzorovací, elektronické, předlohy, snímání, vícebarevné, ovládání, plochého, vzorovacího, programů, pletacího, zařízení, stroje, zhotovení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k snímání vícebarevné vzorovací předlohy pro zhotovení vzorovacího programu pro elektronické ovládání plochého pletacího stroje a ukládání informací dat do obrazové paměti pomocí senzoru, obsahující ukládací plochu pro vzorovací předlohu, vyznačující se tím, že senzorem je snímací držák (4) elektronicky spojený se zařízením a pohyblivý ručně libovolně nad pevně stanovenou vzorovací předlohou (3), přičemž mezi snímacím držákem (4) a...

Zařízení ke krokovému optickému snímání vícebarevné vzorovací předlohy pro zhotovení vzorovacího programu pro elektronické ovládání plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229667

Dátum: 15.11.1986

Autori: Trümper Werner, Radl Franz, Tollkühn Dieter

MPK: D04B 37/02

Značky: plochého, elektronické, pletacího, vzorovacího, krokovému, zhotovení, snímání, vícebarevné, ovládání, vzorovací, předlohy, stroje, programů, zařízení, optickému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke krokovému optickému snímání vícebarevné vzorovací předlohy pro zhotovení vzorovacího programu pro elektronické ovládání plochého pletacího stroje a k ukládání informací dat do paměti pomocí fotosenzorů reagujících na světlo odrážející se od vzorovací předlohy, vyznačující se tím, že obsahuje alespoň jednu řadu fotodiod (7) pokrývajících šířku vzorovací předlohy (3), přičemž řada fotodiod (7) je krokově pohyblivá podél podélné osy...

Zařízení k vytváření a záznamu programu pro zařízení k testování obvodových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221456

Dátum: 15.02.1986

Autori: Zavadil Milan, Jareš Ladislav

Značky: testování, záznamu, zařízení, systému, programů, vytváření, obvodových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tvorbu a záznam testovacího programu se používá pro testování různých obvodových systémů sekvenční a kombinační logiky vytvořené číslicovými integrovanými obvody. Sestává z posuvného registru, jehož první vstup je připojen k jednomu výstupu testovacího zařízení, druhý vstup k výstupu řídicích obvodů a výstup ke vstupu přizpůsobovacích obvodů. Druhý vstup přizpůsobovacích obvodů je spojen s druhým výstupem řídicích obvodů a výstup...

Zapojení pro přepis programů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218040

Dátum: 15.02.1985

Autor: Uher Aleš

Značky: zapojení, přepis, programů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká programovatelných logických systémů. Účelem vynálezu je získat možnost přepisu programů z paměti těchto systémů na magnetopáskový záznam a jejich zpětného zápisu do paměti systému.

Řídicí jednotka pracoviště pro odlaďování programů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216604

Dátum: 01.10.1984

Autori: Dvorský Pavel, Staňka Karel

Značky: odlaďování, jednotka, řídící, programů, pracoviště

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicí jednotky pracoviště pro odlaďování programů pro obráběcí stroje, vyznačující se tím, že skupinový výstup (7) ovládací klávesnice (2) je spojen s prvním skupinovým vstupem (8) mikropočítačového řadiče (1), jehož první skupinový výstup (9) je spojen se skupinovým vstupem (10) obrazovkového displeje (3) a sběrnicová svorka (13) paměti (4) je spojena první obousměrnou sběrnicí (11) s první sběrnicovou svorkou (12) mikropočítačového...