Patenty so značkou «programového»

Zariadenie pre automatickú uhlovú korekciu náhonu programového spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 361

Dátum: 09.03.1994

Autori: Krábek Bohumil, Šikula Miroslav

MPK: F16H 25/10

Značky: uhlovú, automatickú, zariadenie, spínača, programového, náhonu, korekciu

Text:

...výkresu,na ktorom znázorňuje ubr.1 zariadenie podľa technického riešenia v nárysnom usporiadani pri pozdĺžnom reze výstrednikovým hriade ľom a výstredníkovým púzdrom.V stojane 1 neznázorneného lisu je v zadnom ložisku Qotočne uložený výstredníkový hriadeľ ktorý má na excentricite el vytvorený výstredníkový ćap, na ktorom je uložené výstred níkové púzdro 5,5 e×centricitou§ 2.Výstredníkové púzdro 4 nesie ojnicu 5 barana lisu. Na výstrední...

Zapojenie pre napájenie elektromechanického programového spínača pri testovaní stavu zopnutia jeho kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264736

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mašán Jozef, Střechay Libor

MPK: G05B 23/02

Značky: zopnutia, testování, stavu, kontaktov, elektromechanického, zapojenie, napájenie, programového, spínača

Text:

...medzi prvou sekciou 3 a druhou sekciou Ž radových spínacichNa rozdiel od druhých pólov radových spínacich kontaktov 5, ktoré sa nachádzajú na druhej strane programového spínača lg vždy v jednej priečnej línii, t. j. v zákryte s prvým pölom,sú druhé póly všetkých medziľahlých spínacich kontaktov lg vyvedené na programovom spĺnači lgobojstranne, a to so vzájomným odstupom od ich jednostranne vyvedených prvých pólov. Z troch skúšobných...

Zapojení pro kontrolu a indikaci technického a programového vybavení mikropočítačových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246697

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pražský Booivoj

MPK: G06F 11/32

Značky: kontrolu, technického, zapojení, vybavení, mikropočítačových, indikaci, systému, programového

Text:

...Také je výhodou přehled o postupu prováděných technologických operací stroje nebo řízeného procesu, přičemž v případě poruchy je možno zjistit, při které technologické operací k poruše došlo.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zapojení podle vynálezu.zapojení v příkladném provedení podle vynálezu sestává z tranzistoru § typu NPN, jehož kolektor je přes třetí odpor g připojen na svorku lg zdroje...

Zapojení programového elektronicky řízeného odměřování a vypouštění útku na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 244729

Dátum: 14.08.1987

Autori: Šváb Alois, Polášek František

MPK: D03D 47/36, G05B 19/18

Značky: programového, útku, vypouštění, odměřování, tkacím, stroji, bezčlunkovém, elektronický, zapojení, řízeného

Text:

...s prvním vstupem řídicího prostředku ł. signalizační člen łg, kterým je například rozváděč tkacího stroje, do kterého je sveden signál od osnovní a ůtkové zarážky a spínání spojky hlavního motoru, je spojen s druhým vstupem řídicího prostředku ł. Odměřovací zařízení 3 a 3 sestává z pohonného prostředku 33 a łâ spojeného pomocí duté hřídele łg a łl opatřeného křídlem lg s odměřovacím bubnem lg a gg. Dutý hřídel łg a łl odměřovacího zařízení...

Zařízení pro pohon programového zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243048

Dátum: 15.05.1987

Autor: Gubiš Peter

MPK: G05G 21/00, G05B 19/06

Značky: programového, zařízení, pohon

Text:

...ktoré jsou opatřony pěti koncovými spínači,a to prvním koncovým spínače m, druhým koncovým spínačem L 1, třetím koncovým spínačem L 5,štvrtým koncovým spínačem L 9, a pátým koncovým spínačem 32, ktoré jsou svými vstupy paralelně připojeny k výstupu vstupního rozvaděče 21, k jehož vstupu jepřipojen přívod za tlakovćho prostředí.Výstup pdtdho koncového spínače Q je spojen se vstupom start-stop rozvaděče u, jehož výstup je připojen k hlavním...

Zapojení programového regulátoru teploty u pecí vytápěných hořáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236842

Dátum: 15.03.1987

Autor: Okleštek Evžen

MPK: G05D 23/19

Značky: pecí, vytápěných, hořáky, zapojení, programového, teploty, regulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení programové regulace, zvláště zadávaného programu. Dosahuje se toho tím, že termočlánek je přes zesilovač a linearizátor zapojen na teplotní vstup srovnávacího členu, přičemž výstup rozdílového signálu je zapojen na regulátor výkonu hořáků, zatím co zdroj pulsů je spojen se vstupem pulsů děliče, s řízeným dělicím poměrem, jehož výstup je spojen s pulsním vstupem vratného čítače, načež vstupní signál je přes...

Způsob programového řízení dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223702

Dátum: 15.04.1986

Autori: Strakoš Vladimír, Burý Jaroslav, Burý Alois

Značky: programového, řízení, dobývacího, způsob, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší maximální bezpečnost osádky kombajnu v porubu tím, že zavedením automatizovanéh porubového komplexu se vyloučí její přítomnost při dobývacím procesu. Podstata způsobu programového řízení dobývacího stroje spočívá v tom, že při ručně řízené jízdě se automaticky ukládají informace o činnosti, poloze a stavu pracovních částí kombajnu do procesoru. Po přepnutí na automatický provoz, procesor automaticky řídí kombajn při opakované jízdě...

Zapojení cyklického programového regulátoru s možností ručního ovládání jednotlivých cyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225089

Dátum: 01.12.1984

Autor: Bareš Miroslav

Značky: regulátoru, zapojení, programového, cyklu, jednotlivých, ovládání, cyklického, možností, ručního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení cyklického programového regulátoru s možností ručního ovládání jednotlivých cyklů, vyznačené tím, že sestává nejméně ze tří základních funkčně propojených jednotek tvořených z prvního tyristoru (l), druhého tyristoru (2) a třetího tyristoru (3), v jejichž anodovém okruhu je zapojeno první relé (4), druhé relé (5) a třetí relé (6) s paralelní první ochrannou diodou (23), druhou ochrannou diodou (24) a třetí ochrannou diodou (25), z...

Dvoustranné radiolokační zařízení programového vyhodnocování členitosti sypané pláně zakladačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216105

Dátum: 15.06.1984

Autori: Horáček Vladimír, Hrubý Václav, Kunzmann Rudolf, Lužica Štefan, Ryšťák František, Svoboda Heribert, Vondráček Ferdinand

Značky: dvoustranné, vyhodnocování, zakladačem, radiolokační, pláně, sypané, členitosti, programového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustranné radiolokační zařízení programového vyhodnocování členitosti sypané pláně zakladačem a jeho řízení s kmitočtovou modulací, přepínané pro určování výšky a vzdálenosti prosté nebo vůči vztažné rovině, a snímání profilu terénu i sypané pláně zakladačem. Zařízení je tvořené nosnými rameny upevněnými oboustranně na konci ramene zakladače a nesoucími anténní systémy, anténní kyvné systémy, měřidla úhlu vychýlení ( a nulové polohy anténního...