Patenty so značkou «programovatelný»

Systém zahŕňajúci programovateľný cylindrický zámok a kľúče na jeho ovládanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17097

Dátum: 13.04.2011

Autor: Loreti Alberto

MPK: E05B 35/08, E05B 29/00

Značky: ovládanie, zahŕňajúci, cylindrický, systém, kľúče, zámok, programovatelný

Text:

...drážku statora, v prítomnosti správneho kľúča zmienený výstupok zarážkovej tyče vstúpi do zodpovedajúcej priehlblny kľúča a potomzadrží kľúč, čím nie je možné vytiahnut kľúč zo zámku a vytvoriť zmenový stav.Ked je naopak rotor rotovaný pomocou zmenového kľúča, zmienený výstupok zarážkovej tyče vstúpi do pozdlžnej drážky zmenového kľúča, ale táto drážka neobmedzuje vybratie kľúča na operáciu zmeny.0008 Ďalej, ak je do zámku vložený...

Elektronicky programovateľný zámok s mobilným tlačidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14149

Dátum: 30.04.2008

Autori: Badiola Brenaga Iker, Arriola Arrizabalaga Pedro, Viso Cabera Ana

MPK: E05B 47/06, G07C 9/00, E05C 1/06...

Značky: elektronický, zámok, tlačidlom, programovatelný, mobilným

Text:

...obsluhu zámku podľa naprogramovanej logiky.0007 Ponúka tiež výhodu možnosti odomknúť tyč solenoidu v prípade poruchy, čo jemožné vykonať sériou vzájomne prepojených okien z hlavice do základne otáčavého gombíka0008 Ponúka tiež možnost ponúknuť užívateľovi stavy uzamknutie cez vopred stanovenéporadie časov a farieb v LED lampe logicky vyhovujúce uvedeným stavom.0009 Pre lepšie porozumenie účelu tohto vynálezu je na výkresoch...

Integrovaný programovateľný systém na identifkáciu a automatický management farmaceutických balení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14745

Dátum: 14.06.2004

Autori: Zanotelli Alessandro, Daldin Ivo, Manfredi Fabrizio

MPK: A47F 1/00, G07F 11/42

Značky: systém, farmaceutických, balení, management, automatický, integrovaný, identifkáciu, programovatelný

Text:

...Automat môže byť nastavený podľa potrieb užívateľa. Avšak štandardný rozmer je okolo 200 cm na výšku a 150 cm na šírku (diagram 2 - Obr. l) na 80 cm hĺbky (diagram 2 Obr. 2) počet predmetov, ktoré môžu byť uložené, je úmerný rozmerom predmetov samotných.0013 Vo vnútri automatu sú dve úložné jednotky, ktoré sú symetrické a ležia naproti sebe(Predmet l a Predmet 2 z díagramu 3, ktorý znázorňuje pohľad zhora na automat). Zvláštne...

Programovatelné zařízení pro sběr měřených dat a programovatelný vyhodnocovací systém pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270408

Dátum: 13.06.1990

Autori: Neuwirt Katalin, Serf Egyed, Szász András, Kuti Pál, Gyimesi László, Gárdos Miklós, Beznóczky Antal, Gárdos János

MPK: G06F 3/05

Značky: programovatelné, vozidla, programovatelný, měřených, systém, sběr, vyhodnocovací, zařízení, motorová

Text:

...zobrazen na výkreeech, na nichž znázorňuje obr. 1 blokové schema elektronických jednotek zařízení podle vynálezu a obr. 2 výhodné zapojení ochranného obvodu paměti dat v jednotce měřsných dat. v zobrazovací jednotce a v pamäťové jsdnotce.Jak je patrno z obr. 1. je centrální mikroprocesor ł eběrné, zobrazovaní a peměřové jednotky 3 datovou a edresovou sběrnicí 3 spojen jednosměrně, popřípadě dvoueměrně se vstupní jednotkou 5. v tomto případě s...

Programovatelný zpožďovací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 270263

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pěchouček Miroslav

MPK: H03K 5/06

Značky: obvod, programovatelný, zpožďovací

Text:

...převodníku Q. Jsou-li dynamické vlastnosti použitých soućástek přesného zpoždovacího obvodu, respektive součástek v navazujícím neznázorněném testovaoím systému, stabilní může být použite pamät typu FROM nebo EERUM. Jestliže je nutno provádět cejchovací měření stěji, například automaticky, může být použita pamät typu RAM. Lze také použít pro vyšší bity ćíslícově analogového převodníku pamät typu EERUM a pro nižší bity pamät typu...

Programovatelný řadič s pamětí programů a pamětí zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264050

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kessner Helmut, Maut Erich, Weissbach Gerhard, Schröter Klaus

MPK: G06F 9/00

Značky: programů, programovatelný, zobrazení, řadič, pamětí

Text:

...BEHTHHB Momer nepexnmqarbca coownercrseuno qernmm nim Heqe-rubnm agpecam anpecuoro cqewqnxa.Ha qeýmeme npencTaBneHa önoK-cxeua nporpaMMMpyeMoro ycrpoůcTsa ynpaanenn cornacno usoöpereunm. Cuerqux apeca 3 nquxnmqen CBOHMM aqpecumun mMHaM c BaneHTHOCTbm 29 2 K HaMHTH nporpaMM 4. Hamxrb ñporpaMM 4 COCTOHT na QuHoň ennncrneunoñ sanomnnammeü MMKDOCXEM. Boceun amxąuon namnwn nporpamm 4 nonnmuenu nocpecmaou cocwoameň H 3 neuruneň 5 H 9...

Programovatelný generátor kombinací logického signálu s nastavitelnými parametry

Načítavanie...

Číslo patentu: 263607

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molliner René, Mattausch Pavel, Uhlíř Karel, Strnad Pavel

MPK: H03K 3/02

Značky: generátor, kombinací, programovatelný, parametry, signálu, nastavitelnými, logického

Text:

...připojen k prvému vstupu bloku łł stopu, jehož druhý vstup je napojen na výstup lg bloku 5 externího zastavení a jeho třetí vstup je pripojen k prvému výstupu lglgbloku łg časovacích signálu, jehož druhý výstup lg je napojen na prvý vstup bloku lg konce kroku a jeho třetí Výstup lg je napojen na druhý vstup bloku głlčítaěe adresy, jehož prvý vstup je připojen k prvému výstupu łgl bloku lg spuätění a zastavení, jehož vstup je zapojen do...

Programovatelný ovládač hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262578

Dátum: 14.03.1989

Autori: Todl Jiří, Vaněček Pavel, Šabek Václav, Anderle Jan

MPK: F23N 5/10

Značky: hořáku, programovatelný, ovladač

Text:

...dálkovou signalizaci. Výstupní skupinové svorka 2 pro lokální signalizaoi bloku § mikropočítače je spojena se vstupní skupinovou svorkou 33 pro lokální signalizaci bloku Ä lokální signalizace. zadávací výstupní skupinové svorka lg bloku Q zadávání času je spojene se zadávací vstupní skupinovou svorkou lg bloku § mikropočítače, jehož vstupní skupinová svorka ll pro lokální ovládání je spojena s výstupní skupinovou svorkou gg lokálníhc ovládání...

Programovatelný technologický regulátor pohonů válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 262547

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kocur Pavel, Šour Pavel, Vaněček Pavel, Sýkora Jindřich

MPK: B21B 35/06

Značky: válcovacích, regulátor, technologický, pohonů, stolic, programovatelný

Text:

...vstupního interfejsového modulu E s galvanickým oddělením. jehož první skupinové vstupní datová svorka 28 p je spojene se skupinovou svorkou l pro přímé čísliccvé vstupní signály. Druhá skupinová svorka i modulu g je druhá vstupní datová svorka pro dálkový přenos pro technologické ovládání, která je spojene jednak s druhou výstupní datovou skupinovou svorkou § 32 pro dálkový přenos pro technologické ovládání výstupního interfejsového modulu g...

Programovatelný řadič o konečném počtu stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257597

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kokeš Josef

MPK: G06F 9/00

Značky: konečném, počtu, řadič, programovatelný, stavu

Text:

...i počet, druh a charakter podmínek, kterými lze přechody mezi jednotlivými stavy podmínit. K výhodám zařízení podle vynálezu patří dále také to, že od jednotlivých stavů řa~ diče lze jednoduše odvozovat řídící signály a jeho obvodová realizace je jednoduchá a levná.Na obr. 1 je uvedeno principiální zapojení podle vynálezu, na obr. 2 jeho varianta podle bodu 2 předmětu vynálezu.zapojení na obr. 1 se skládá z alespoň jednoho multiplexeru 3,...

Graficky programovatelný regulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256317

Dátum: 15.04.1988

Autor: Příman Vojtěch

MPK: G05D 23/19, G05B 19/04

Značky: grafický, programovatelný, regulátor

Text:

...1, který je připojen na ovládané zařízení ll. Výstup 542 výběrového obvodu 5 je spejen 5 koncovým výkonovým stupnäm Q pro zesílení výstupního regulačního signálu, jehož okamžitou velikost udává měřidlo v něm obsažené. Koncový výkonový stupeň Q je spojen s výkonovou jednotkou 2 ovládaného zaříze ní ll. ovládané zařízení ll obsahuje zpětnovazební čidlo lg,- 3 I 255 317 které je spojene s liniovým zapisovačem §. Výhodným provedením vynálezu je,...

Programovatelný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254059

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tuček Karel, Šimek Miroslav, Boháč Milan

MPK: H01H 27/10

Značky: spínač, programovatelný

Text:

...Poloha identifikačního klíče ve funkci vypnuto-zapnuto je vymezena dorazovýmvýstupkemłpohybujícím se~v dorazovám výrezu, umístěném na če le spínače. V poloze zapnutołzuby identifikačního klíček rámu připevněny rychloupínacími samostavnými příchytkami. Pokud není ídentifikační klíč zasunut do tělesa spínače,zamezuje pronikání vody a prachu krytka, která se nasune do vstupního otvoru čela spínače.Vzhledem k tomu, že se jedná o mechanický -...

Oboupolaritní programovatelný regulovaný zdroj s omezovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244010

Dátum: 16.11.1987

Autor: Straub Henner

MPK: G05B 19/02

Značky: zdroj, programovatelný, regulovaný, omezovačem, oboupolaritní

Text:

...zesilovačem se zesílením jedna.Výstup zesilovače A napájí přes mčřič 2 proudu a obvod l výstupu zátěž tak, že vlastní výstup zesilovače i je zepojen do vstupu ji měřiče 2 proudu, jehož prvý výstup je veden do vstupu 5 l obvodu l výstupu, z jehož prvého výstupu u, vedeným do výstupu vlastního oboupoleritního programovatelnćho regulovaného zdroje s omezovačem je napájena připojená zátěž.V obvodu L 1 výstupu může být umístěna konečná proudová...

Zapojení pro programovatelný rozběh tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244898

Dátum: 14.08.1987

Autori: Parnell Edgar William, Roberts David Alan

MPK: H02M 5/38

Značky: tranzistorového, střídače, zapojení, rozbeh, programovatelný

Text:

...předpěřový odpor 3 na vstup sčítacího zesilovače Q zajišťuje na jeho výstupu kladný signál. Tento signál se přivádí přes první vstupní odpor g na invertující vstup integračního zesilovače ll.Výstupní napětí integračního zesilovače li inteqruje do zâporných hodnot. Toto záporné napětí se přivádí přes první porovnávací odpor lg na invertující vstup porovnávacího zesilovače 14.Tento zesilovač má velké zesílení, proto i napětí blízké nule ho...

Kombinovaný programovatelný generátor impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236528

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pěchouček Miroslav, Remek Josef

MPK: H03K 23/50

Značky: generátor, impulsů, kombinovaný, programovatelný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém generování impulsů, jejichž opakovací periodu nebo šířku lze programovat číslicovým způsobem a to v širokých mezích. Ke generování impulsů se využívá kombinace rychlého Johnsonova čítače a relativně pomalejšího čítače s nastavitelným obsahem. Oba čítače jsou spolu spojeny pomocí vazebního klopného obvodu a jsou společně ovládány synchronním tvarovacím obvodem. Systémy pro testování číslicových obvodů, generátory impulsů a...

Programovatelný zdroj proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228557

Dátum: 15.08.1986

Autor: Peslar Vít

MPK: H02M 5/00

Značky: programovatelný, zdroj, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Programovatelný zdroj proudu je určen pro napájení nebo buzení speciálních zařízení, jako jsou cívky elektromagnetů. Generátor periodického signálu vybuzuje proudový výkonový zesilovač periodickým signálem jedné polarity a přepínací obvod, který přepíná polaritu při každém poklesu hodnoty signálu k nule, takže z přepínacího obvodu přichází do zátěže periodický silnoproudý signál o střídavé polaritě naprogramovaného průběhu.

Voľne programovateľný modul minimanipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 247348

Dátum: 15.05.1986

Autori: Eernoch Milan, Karásek Viktor

MPK: B25J 9/00

Značky: volně, modul, minimanipulátora, programovatelný

Text:

...36. Druhá vodiaca tyč 27 je v styku s kladkou 37 a dotláčacou kladkou 38, uloženou na výkyvnom rameni 39. Druhá vodiaca tyč 27 je opatrená clonou 40 korešpondujúcou so snírnačmi 41, 42 krajných polôh a snímačom 43 nulového bodu, ktorý je umiestnený medzi nimi.Funkcia voľne programovateľného modulu minimanipulátora je nasledovnáNatáčaním puzdier 5, 6, 7 a doťahovaním v nich excentricky uložených ložiskových skrutiek B sa dosiahne súosost...

Programovatelný generátor tónových impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213817

Dátum: 01.05.1984

Autori: Beliansky Milan, Jesenai Milan, Veselovský Pavol

Značky: impulzov, tónových, generátor, programovatelný

Zhrnutie / Anotácia:

Programovateľný generátor tónových impulzov vyznačený tým, že výstup kryštálom riadeného generátora (1) impulzov je spojený s prvým vstupom (a6) synchronizačných a blokovacích obvodov (6) a s prvým vstupom (a2) rýchlej programovateľnej deličky (2) impulzov, ktorej výstup ja spojený s prvým vstupom (a7) deličky (7) impulzov s meniteľným deliacim pomerom a s prvým vstupom (a3) tvarovacieho obvodu (3) funkcie sinus, ktorého výstup je spojený s...