Patenty so značkou «programovatelné»

Spôsob a zariadenie na programovateľné ošetrovanie vody v chladiči vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18739

Dátum: 02.10.2008

Autor: Davis Kenneth

MPK: C02F 1/00

Značky: ošetrovanie, zariadenie, programovatelné, chladicí, spôsob

Text:

...je prepravovaná kamiónmi, pričom sú vystavené vonkajšiemu vzduchu. Pracovníci zvyčajne narábajú s nimi tak, že uchopia fľašu za hrdlo, teda časť, ktorá jepri používaní v kontakte s otvoreným zásobníkom. Bohužiaľ je náročné presvedčiť každú osobu, ktorá narába s týmito fľašami, aby si dostatočne často umývala ruky. Pred spojením fľaše so skrinkou musí používateľ dôsledne vyčistiť hrdlo fľaše, aby bol automat na vodu alebo chladič riadne...

Adaptér pre programovateľné elektronické nosiče dát a jeho použitie v univerzálnom personalizačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1485

Dátum: 06.08.2004

Autori: Berthe Benoit, Beulet Frédéric, Auchere Sylvain, Mongin Hervé

MPK: G06K 7/00, G06K 13/02, G06K 17/00...

Značky: nosiče, adaptér, personalizačnom, elektronické, univerzálnom, použitie, zariadení, programovatelné

Text:

...2 a a 3 a (a nový obr. 4 a) predstavujú pozdĺžny rez adaptéra podľa troch rozličných spôsobov vyhotovenia vynálezu, pričom programovateľný elektronický nosič je vložený do adaptéra,- obrázok lb predstavuje pohľad z perspektívy na adaptér podľa spôsobu vyhotovenia zobrazeného na obr. la,- obrázok 2 b až 2 e predstavujú pohľad z perspektívy na jednotlivé časti adaptéra podľa spôsobu vyhotovenia zobrazeného na obr. 2 a,- obrázok 3 b až 3 f...

Dediferencované, programovateľné kmeňové bunky monocytového pôvodu a ich produkcia a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 233

Dátum: 28.03.2003

Autori: Kremer Bernd Karl Friedrich, Fändrich Fred, Ruhnke Maren

MPK: A61L 27/38, A61K 35/12, C12N 5/08...

Značky: povodu, použitie, monocytového, kmenové, produkcia, programovatelné, dediferencované, buňky

Text:

...kostrového systému spôsobené degeneráciou V dôsledku veku a degeneratívne ochorenia mozgu spôsobené stratami neurónových a gliových buniek, budú pribúdať avyžadovať inovatívne koncepcie liečby.Tieto fakty vysvetľujú obrovský národný a medzinárodný výskum a vývoj špecialistov zameraný na získanie kmeňových buniek. ktoré môžu byť programovane na diferencovanébunky typického tkaniva (pečeň. kosť, chrupavka. svalstvo, koža. atd.).Problém...

Programovateľné priecestné zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280646

Dátum: 04.02.1998

Autor: Židek Martin

MPK: B61L 29/22, B61L 29/00, B61L 29/16...

Značky: zariadenie, priecestné, programovatelné, zabezpečovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Procesorom riadené priecestné zabezpečovacie zariadenie, spolupracujúce s blokom (8) vstupných povelov, s blokom (10) vonkajších prvkov, s blokom (9) napájania a eventuálne s blokom (11) indikačných prvkov, je určené na riadenie výstupných periférií, t. j. návestných svetiel výstražníkov, zvukovej výstrahy, závorových pohonov, návestných svetiel priecestníkov. Blok (8) vstupných povelov a blok (9) napájania sú napojené cez prvý vstupný blok (2)...

Programovateľné priecestné zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1453

Dátum: 07.05.1997

Autor: Židek Martin

MPK: B61L 25/00, G05B 19/00

Značky: priecestné, zabezpečovacie, zariadenie, programovatelné

Text:

...zariadenie SPA~ 4, firmy ABB ZVUSKatowice (Poľsko) využíva zdvojený priemyselný automatizačnýSystém MAESTRO fy Bernecker Rainer V zapojení 2 z 2. Ovládacimi prvkami na automatickú činnosť priecestia sú bodové koľajové kontakty rozmiestnené paralelne na každej koľajnici jednej koľaje. Obidva systémy pracujú nezávisle na sebe, každý je ovládaný séríou kontaktov 2 jednej koľajnice a každý ovláda jedno z dvojice svetiel výstražníka.Úlohou...

Programovateľné staničné zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1053

Dátum: 10.01.1996

Autori: Grúň Jan, Žilka Jiří, Martiník Jan, Klaška Václav, Smolík Richard, Nezhoda Jiří

MPK: G05B 15/02

Značky: zabezpečovacie, zariadenie, staničné, programovatelné

Text:

...do stojanu, ďalej okrem ističov sú tri pozicie pre relé, zaistujúce pomocné funkcie pre celý ,stojan, ďalej pod ističmi sanachádza pat radov relé, ovládajúcich prvky v koľajišti, ďalej V strednej časti sú umiestené dva mikropoćítače a pod týmito mikropočítačmi - je umiestnených ďalších devàt radov relé,ovládajúcich prvky V koľajišti, teda celý stojan má celkovo štrnást reléových sád, ovládajúcich výhybky návestidlá alebo...

Programovatelné zařízení pro sběr měřených dat a programovatelný vyhodnocovací systém pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270408

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kuti Pál, Serf Egyed, Gárdos János, Szász András, Neuwirt Katalin, Gyimesi László, Beznóczky Antal, Gárdos Miklós

MPK: G06F 3/05

Značky: vozidla, programovatelný, sběr, zařízení, vyhodnocovací, programovatelné, motorová, systém, měřených

Text:

...zobrazen na výkreeech, na nichž znázorňuje obr. 1 blokové schema elektronických jednotek zařízení podle vynálezu a obr. 2 výhodné zapojení ochranného obvodu paměti dat v jednotce měřsných dat. v zobrazovací jednotce a v pamäťové jsdnotce.Jak je patrno z obr. 1. je centrální mikroprocesor ł eběrné, zobrazovaní a peměřové jednotky 3 datovou a edresovou sběrnicí 3 spojen jednosměrně, popřípadě dvoueměrně se vstupní jednotkou 5. v tomto případě s...

Zapojení pro programovatelné čítání většího počtu událostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268259

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dušek Bedřich, Rajniš Martin, Sklenička Jan

MPK: G06F 12/16

Značky: programovatelné, většího, událostí, počtu, zapojení, čítání

Text:

...Q. nntový výstup EA nhoumórnćho ůĺtaću Q je sojon s informačnĺm vstuum Z 2 výbčrovćho bloku 7. Informační výstup 11 výbčrovćho blo ku 1 je spojen s přednastavovacím vstupem gâ obousměrnčho čítače §. Přičítací vstup gl obousměrného ćítače É je spojen s datovým výstupem 23 druhého koincidenčního bloku 2. Odčítací vstup gg obousměrnćho čítače § je spojen s datovým výstupom 5 prvního koincidenčního bloku 5. První až poslední datový vstup...

Zapojení pro programovatelné řízení cyklu posuvové jednotky se dvěma pracovními stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 256503

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blesík Karel, Smíšek Josef

MPK: G05D 5/06

Značky: posuvové, jednotky, dvěma, zapojení, pracovními, stoly, řízení, programovatelné, cyklu

Text:

...il snímače í polohy pracovního stolu A. Snímač 4 je svým výstupem 55 přípojen ke vstupu gl čítače Ž ímpulsů, jehož první výstup 53 je příppjen ke vstupu gl índíkace Ě polohy pracovního stolu A a jehož druhý výstup gš je připojen k prvnímu vstupu gl bloku g porovnàvacích a vyhodnocovacích obvodů okamžitepolohy pracovního stolu A. Ke druhému vstupu gg to-hoto bloku je.přípojen svým třetím výstupem lg blok 1 ovládání posuvové jednotkya ke...

Zapojení pro bezkontaktní programovatelné číslicové řízení pracovních jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242693

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Vrba Dušan, Demovie Stanislav, Žatkovje Juraj, Iurjš Juraj

MPK: G05B 19/18

Značky: bezkontaktní, zapojení, programovatelné, číslicové, řízení, pracovních, jednotek

Text:

...l ovládačů apouětění a ručního řízení pracovní jednotky je napojen blok 3 vstupních obvodů, na který je připojen blok g časovačů, spojený s blokem 5 operační paměti. Blok § vyměnitelných programovatelných paměti cyklu pracovní jednotky, který je připojen k bloku 1 operační paměti je napojen jednak zpětnou vazbou na blok 3 vetupních obvodů, jednak na blok lg vyměnitelných programovatelných paměti délek fází pracovního cyklu, na který je...

Zařízení pro programovatelné ovládání pohybů suportů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255757

Dátum: 15.03.1988

Autori: Požárek Václav, Novotný Jiří, Růžička Miroslav, Schiller Jiří, Vyhňák Břetislav, Došlý František, Zachata Jaroslav

MPK: G05B 15/02

Značky: zařízení, programovatelné, ovládání, pohybu, suportů

Text:

...255757Vstupní částí zařízení pro programovatelné ovládání pohybu suportů ze strany CNC systému l je komunikační blok 1. Má za úkol zprostředkovat prostřednictvím systémové sběrnice g obouaměrné přev dávání dat mezi CNC systémem g a jednotlivými funkčnímí bloky uvnitř zařízení. Úkolem polohového bloku 4 je-vytvářet z prijatých dat signál úměřný požadované polozo řízeného suportu. Úkolem rozkmito~ vého bloku Q je vytvářet z přijatýoh dat...

Programovatelné zařízení pro automatické řízení procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253157

Dátum: 15.10.1987

Autor: Podlipný Vladimír

MPK: G05D 23/19

Značky: programovatelné, řízení, automatické, procesu, zařízení

Text:

...pro- T gramovatelné a realizovatelné, nevyžaduje složitý vývojový systém a přístrojově náročné vybavení lahoratoře.Na přiloženém výkresu je znázorněno blokové schéma zapojení programovatelného zařízení pro automatické řízení procesů.Programovatelné zařízení je tvořeno ovlúdaoím obvodom É, který má výstup připojen jednak k prvnímu vstupu výstupního obvodu §, jednak k prvnímu vstupu nastavitelného časovacího obvodu 3, jednak k prvnímu...

Programovatelné učicí zařízení ke cvičení osob s vadou řeči

Načítavanie...

Číslo patentu: 241080

Dátum: 15.08.1987

Autori: Novikov Vladimír Michajlovie, Zabegalov Valerij Vasiljevie, Kunina Natalija Matvejevna

MPK: G09B 19/04

Značky: reči, učicí, programovatelné, cvičení, zařízení, vadou

Text:

...plynulá, změna ryrohlosti pásku vyžaduje mimořádně k-omplikovanou a velmi draholu jelelktroniku.Na obr. 2 je samo o sobě známé zpožďovací zapojení realizované pomocí digitálního obvodu.jalk tvyplývá z obr. 2, přiohází signál Zu od zdroje zvulku do předzesílovače 13, kde je tento signál zesílen. Odtud se dostávásignál do vlzorjkovací jednotky 19, načež jeanallotgový signál pomocí ana-log-ově číslicevého převodníku 2 U převeden na signál...

Automatické programovatelné zařízení pro aplikaci pesticidů a jiných chemikálií

Načítavanie...

Číslo patentu: 237271

Dátum: 01.05.1987

Autori: Horák Emil, Beránek Ivan, Mentberger Jaroslav

MPK: G05D 9/12

Značky: programovatelné, jiných, chemikálií, zařízení, automatické, aplikaci, pesticidů

Zhrnutie / Anotácia:

Jeho podstata spočívá v tom, že v zařízení jsou paralelně ke zdroji elektrického proudu připojeny spínací hodiny, k jejichž kontaktu je připojen jeden vývod prvního spínacího kontaktu, jehož druhý vývod je připojen přes koncový spínač současně ke druhému vývodu prvního relé a k prvnímu vývodu přidržovacího kontaktu a dále je druhý vývod spínacího kontaktu připojen ke koncovému přepínači, druhému vývodu druhého spínacího kontaktu a přes třetí...

Programovatelné sledovací měřidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250399

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Jiří, Požárek Václav, Zachata Jaroslav, Růžička Miroslav, Vyhňák Břetislav, Schiller Jiří

MPK: B24B 49/00, G01B 7/00

Značky: sledovací, programovatelné, měřidlo

Text:

...na vstup kontrolní části 2 s havarijním výstupem 21 a měřicím výstupem 22, který je připojen na měřicí vstup 31 měřicí části 3 s odpojovacím vstupem 32 a posouvacím vstupem, na který je napojen výstup převodníku 4. Výstup z měřicí části 3 je současně připojen na vstupy rychlostní části 10, zesilovače 11 a logaritmiclté časti 12. Výstup rychlostní části 10 je připojen na rychlostní vstup 51 rychlostního komparátoru 5. Výstup zesilovače 11 je...

Programovatelné zařízení pro bezkontaktní řízení elektrických pohonů a poháněných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249716

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ficek Lumír

MPK: H02P 7/28

Značky: řízení, strojů, zařízení, elektrických, pohonů, bezkontaktní, poháněných, programovatelné

Text:

...podle- 3 2 «I 71 n vynálezu stačí znát pouze vstupní a výstupní informace, obdobné jako u převodníku kódů. Tím odpadá celá logika, at již vypracovaná logickými znaky, či zpracovaná pomocí boolovské algebry.Na přiložených výkresech je znázorněn příklad provedení programovatelného zařízení pro bezkontaktní řízení elektrických pohonů a poháněných strojů podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněno jeho blokové schéma, obr. 2 představuje schéma...

Zařízení pro programovatelné generování pohybů oscilačních suportů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233638

Dátum: 01.03.1987

Autori: Růžička Miroslav, Mirsch Miroslav

MPK: G05D 3/14

Značky: zařízení, programovatelné, oscilačních, generování, suportů, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro programovatelné generování pohybů oscilačních suportů, zejména suportů honovacích nebo lapovacích strojů. Signál odpovídající žádanému pohybu je generován pomocí dvojice integrátorů, jejíž signály jsou úměrné rychlosti a poloze. Oba tyto prvky jsou vyhodnocovány v bloku rychlosti a rozměru a na základě tohoto vyhodnocení je dáván z bloku řízení povel do bloku zrychlení, který je vstupním blokem integrátoru...

Universální programovatelné zařízení pro kompletování chladicích vložek chladičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232359

Dátum: 01.01.1987

Autor: Grossmann Jiří

MPK: F01P 11/00

Značky: zařízení, chladicích, chladičů, kompletování, universální, vložek, programovatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Universální programovatelné zařízení podle vynálezu je určeno pro kompletování chladicích vložek chladičů zejména velkých rozměrů. Umožňuje nasouvání chladicích trubek do otvorů chladicích plechů za pomoci nasouvacího zařízení, na kterém je v příčném vedení posuvně uloženo nasouvací těleso zámku. Nasouvací těleso zámku je spojeno držáky s nasouvacími trny prostřednictvím západky. Na západku navazuje prostřednictvím páčky, kladky, tělesa...

Zapojenie pre programovateľné dávkovanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 226537

Dátum: 15.05.1986

Autori: Adam Josef, Miklánek Vladimír

Značky: dávkovanie, programovatelné, súčiastok, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pre programovateľné dávkovanie súčiastok obsahujúce riadiacu jednotku, programovateľnú jednotku, krokový motor, snímač polohy dávkovania, snímače zásoby súčiastok, pričom krokový motor je mechanicky spojený prostredníctvom hriadeľa s lôžkom montovaného celku a hriadeľ je opatrený kontrolným kotúčom dávkovania vyznačujúce sa tým, že riadiaca jednotka (1) je spojená vedením (2) spúšťacích im pulzov s programovateľnou jednotkou (3),...

Voľne programovateľné logické pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 220923

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hronec Rudolf

Značky: logické, volně, programovatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Voľne programovateľné logické pole pozostávajúce zo súčinovej matice, súčtovej matice a spojovacích horizontálnych a vertikálnych liniek, pričom súčinová matica obsahuje 16 vstupov pre vonkajšie vstupné premenné, vyznačujúce sa tým, že šesť výstupov (Y11 až Y16) pre vnútorné premenné súčtovej matice (B) sú pripojené na vstupy oneskorovacích obvodov (T1 až T6), ktorých výstupy sú pripojené na vstupy logických členov (E1 až E6) ekvivalencie,...

Zařízení pro programovatelné generování pohybů podélného stolu brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226383

Dátum: 01.11.1985

Autori: Mirsch Miroslav, Růžička Miroslav, Boháč Stanislav, Hlinka Jan

Značky: brusky, pohybu, stolu, programovatelné, podélného, zařízení, generování

Zhrnutie / Anotácia:

Signál odpovídající žádanému pohybu podélného stolu brusky se vytváří na základě povelů z bloku řízení 10. Mimo pracovní cyklus se trvale vysílá z odjezdového výstupu 104 povelový signál do otvíracího vstupu 61 druhého spínače 6. Povelový signál působí sepnutí tohoto spínače 6, čímž se na vstup hlavního integrátoru 3 trvale zavádí signál odpovídající odjezdové rychlosti. Výstup hlavního integrátoru 3 se ustálí v saturačním bodě na okraji...

Zapojení volně programovatelné logické desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219603

Dátum: 15.08.1985

Autori: Řehák Jiří, Hajič Jan

Značky: logické, programovatelné, desky, volně, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí a regulační techniky. Řeší zapojení volně programovatelné desky, která plní funkci jednobitového boolského procesoru s 16 vstupy a 11 výstupy. Přijímá přímé jednobitové vstupy z vnějšího zařízení, například z technologického procesu. Signály se ukládají v operační paměti spolu s mezivýsledky a vnitřními vstupy. S libovolnými dvěma operandy vytvoří logický člen libovolnou logickou funkci podle obsahu instrukce. Výsledek...

Zapojení pro programovatelné nastavení a indikaci překročení požadovaných hladin otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 218974

Dátum: 15.06.1985

Autori: Moulis Jiří, Mičkalová Ludmila

Značky: otáček, hladin, překročení, nastavení, programovatelné, požadovaných, zapojení, indikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení pracnosti a zjednodušení nastavení požadovaných hladin otáček. Zapojení se realizuje pomocí naprogramovaného paměťového členu, obvodů pro adresování, záznamu, čtení a indikace požadovaných hladin otáček, číslicového komparátoru, logických rozhodovacích obvodů, dvou demultiplexerů a výstupních klopných obvodů. Zapojení umožňuje snadné a rychlé nastavení požadovaných hladin otáček s možností jejich libovolné změny bez...

Zapojení programovatelné jednotky styku pro vstup dat na sběrnici informační měřicí soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241399

Dátum: 15.05.1985

Autor: Velan Jaromír

MPK: G06K 11/00

Značky: styku, programovatelné, měřicí, soustavy, sběrnicí, informační, vstup, zapojení, jednotky

Text:

...výstup bloku 7 pro zajištění ínterfejsových funkcí jsou určený pro řízení přenosu dat ze zdroje 1 dat, a proto jsou spojeny s řídicím výstupem a řídicím vstupem zdroje 1 dat. Řídicí vstup generátoru 8 adresy je spojen se spouštěcím výstupem bloku 7 pro zajištění interfejsových funkcí,jehož ukončovací vstup a zároveň ukončovací vstup generatoru 8 adresy jsou spojený s třetím datovým výstupem pevné paměti 9,která je svým druhým datovým výstupem...