Patenty so značkou «progesteronu»

Sublinguálna šumivá tableta progesterónu v kombinácii s cyklodextrínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11253

Dátum: 10.10.2008

Autori: Bellorini Lorenzo, Zoppetti Giorgio, Nocelli Luca

MPK: A61K 9/20, A61K 31/57, A61K 47/48...

Značky: sublinguálna, cyklodextrínom, progesteronu, tableta, kombinácii, šumivá

Text:

...c) stlačenie zmesi na vytvorenie spomenutej konečnej tablety.0013 Vlastnosti a výhody farmaceutickej kompozície podľa tohto vynálezu sú podrobnejšieSTRUČNÝ OPIS VÝKRESOV 0014 Obr. 1 znázorňuje diagram porovnávajúci koncentráciu (ng/ml) progesterónu vsére vynesenú proti času po sublinguálnom podaní 20 mg aktívnej zložky s použitím tablietpripravených podľa príkladu l (vynález) a príkladu 2 (porovnanie).0015 Odkaz uvedený nižšie je...

Pyridooxazepínové modulátory receptov progesterónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8140

Dátum: 26.09.2007

Autori: Rewinkel Johannes Bernardus Maria, Ollero-ollero Maria Lourdes, Folmer Brigitte Johanna Bernita, Ibrahim Hemen

MPK: A61P 15/18, A61K 31/553, A61P 5/24...

Značky: modulátory, pyridooxazepínové, receptov, progesteronu

Text:

...substituent v polohe 14 b na tej istej strane kruhového systému. Táto relatívna stereochémia, to znamená stereochémia, v ktorej absolútna orientácia jedného substituenta je spojená s absolútnou orientáciou ďalšieho substituenta, sa odráža v názvosloví zlúčenin používaním predpony (cis)-.0020 Zlúčeniny podľa tohto vynálezu sú uvažované na použitie v terapii.0021 Predložený vynález zahŕňa antikoncepčnú kompozíciu, ktorá obsahuje...

Steroidné deriváty, ktoré majú v polohe 11 substituent obsahujúci fosfor, užitočné ako modulátory receptora progesterónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14214

Dátum: 16.02.2007

Autori: Sui Zhihua, Jiang Weiqin

MPK: C07J 51/00, A61P 5/36, A61K 31/565...

Značky: progesteronu, receptora, užitočné, modulátory, fosfor, obsahujúci, substituent, deriváty, polohe, steroidné

Text:

...pro gesterónu (PR). V cieľovej bunke progesterón vyvoláva dramatickú zmenu v konfonnácii PR, ktorá súvisí s transformáciou PR z formy, ktorá neviaže DNA, na formu, ktorá DNA viazať bude. Pri tejto transformácii dochádza k strate asociovaných proteínovtepelného šoku a dimerizácii. Aktivovaný dimémy PR sa potom viaže k špecifickým sekvenciám DNA v oblasti promótora génov, ktoré sú responzibilné na progesterón. Predpokladá sa, že PR s naviazaným...

Steroidné deriváty, ktoré majú v polohe 17 substituent obsahujúci fosfor, užitočné ako modulátory receptora progesterónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7392

Dátum: 16.02.2007

Autori: Sui Zhihua, Jiang Weiqin

MPK: C07J 51/00, A61K 31/56, A61P 5/00...

Značky: steroidné, deriváty, progesteronu, užitočné, polohe, fosfor, receptora, obsahujúci, substituent, modulátory

Text:

...selektivny voči receptoru progesterónu RP-AProgesterón hrá hlavnú úlohu pri reprodukčnom zdravi a reprodukčnej funkcii. Dobresú opísané jeho účinky napríklad na maternicu, prsník, cervix a hypothaIamo-pituitárnujednotku, Účinky progesterónu a tiež antagonistov progesterónu sú sprostredkované receptorom progesterónu (PR). V cieľovej bunke progesterón vyvoláva dramatickú zmenu v konfomiácii PR, ktorá súvisí s transformáciou PR z formy, ktorá...

Deriváty oxasteroidov ako selektívne modulátory receptorov progesterónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12607

Dátum: 16.02.2007

Autori: Kang Fu-an, 665 Stockton Drive, Jain Nareshkumar, Sui Zhihua

MPK: A61P 5/36, A61P 5/46, A61K 31/58...

Značky: selektivně, progesteronu, oxasteroidov, modulátory, deriváty, receptorov

Text:

...sú dobre známe. Pôsobenie progesterónu aj antagonistov progesterónu je sprostredkované receptoromprogesterónu (PR). V cieľových bunkách progesterón vyvoláva značné zmeny v konformáciiPR, ktoré sú spojené s transformáciou PR z formy, ktorá sa neviaže k DNA, na formu ktorá sa k DNA viaže. Táto transformácia je sprevádzaná úbytkom asociovaných proteínov tepelného šoku a dimerizáciou. Aktivovaný dimér PR sa potom viaže k špecifickým DNA...

Tetracyklické steroidné deriváty užitočné ako modulátory receptora progesterónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8493

Dátum: 16.02.2007

Autori: Jain Nareshkumar, Sui Zhihua, Chen Ningyi, 665 Stockton Drive

MPK: A61P 15/18, A61K 31/335, C07D 313/08...

Značky: receptora, užitočné, steroidné, deriváty, tetracyklické, modulátory, progesteronu

Text:

...maternicu, mliečnu žľazu, cervix a hypotalamohypofyzámu jednotku sú dobre známe. Pôsobenie progesterónu aj antagonistov progesterónu je sprostredkované receptoromprogesterónu (PR). V cieľových bunkách progesterón vyvoláva značné zmeny v konfonnáciiPR, ktoré sú spojené s transfonnáciou PR z formy, ktorá sa neviaže k DNA, na fonnu ktorá sa k DNA viaže. Táto transformácia je sprevádzaná úbytkom asociovaných proteínov tepelného šoku a...

Dávkovací režim na liečenie traumatického poranenia mozgu pomocou progesterónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13008

Dátum: 24.03.2006

Autori: Cutler Sarah Melissa, Hoffman Stuart, Wright David, Lowery-north Douglas, Stein Donald, Kellermann Arthur

MPK: A61P 25/28, A61P 25/00, A61K 31/57...

Značky: traumatického, liečenie, režim, progesteronu, mozgu, dávkovací, pomocou, poranenia

Text:

...druhým časovým obdobím, ked sa pacientovi podáva nižšia hodinová dávka progesterónu. Prvé časové obdobie zahŕňa hodinovú dávku progesterónu približne 0,1 Ing/kg až približne 7,1 mg/kg po dobu aspoň l hodiny alebo zahŕňa bolusovú injekciu. Druhé časové obdobie zahŕňahodinovú dávku progesterónu približne 0,05 mg/kg až približne 5 mg/kg. Pri iných spôsoboch sa k dávkovaciemu režimu progesterónu pridá tretie časové obdobie zahŕňajúce...

Stanovenie dávky progesterónu pri liečení traumatického poranenia mozgu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9657

Dátum: 24.03.2006

Autori: Kellerman Arthur, Wright David, Lowery-north Douglas, Stein Donald, Hoffman Stuart

MPK: A61K 31/57, A61P 25/00, A61P 25/28...

Značky: liečení, mozgu, traumatického, stanovenie, progesteronu, dávky, poranenia

Text:

...až asi 5 mg/kg. V ďalších spôsoboch sa kdávkovaciemu režimu pre progesterón alebo syntetický progestín pridá tretia periódazahrnujúca režim aplikácie s postupne klesajúcimi dávkami.Obrázok l ukazuje, že nepretržitou vnútrožilovou infúziou je možné rýchlo dosiahnuť stabilné koncentrácie progesterónu. Uzatvorené krúžky ukazujú priebeh závislosti koncentrácie včase pre jedného pacienta, ktorý prijíma progesterón. Plné trojuholníky...

Indolové deriváty užitočné ako modulátory receptora progesterónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4900

Dátum: 21.10.2005

Autori: Sui Zhihua, 1000 Route 202, Jiang Weiqin, 1000 Us Route 202, Fiordeliso James

MPK: A61P 5/00, A61P 15/00, A61K 31/403...

Značky: indolové, receptora, progesteronu, modulátory, deriváty, užitočné

Text:

...a kratšej izoforme (PR-A). Nedávno boli uskutočnené rozsiahle štúdie na myši s vyradeným receptorom progesterónu (PRKO, s vyradenou formou A i B receptora), myšiach so špecificky vyradenou izoformou PR-A(PRAKO) a špecificky vyradenou izoformou PR-B (PRBKO). U PRKO, PRAKO a PRBKO boli nájdené rôzne fenotypy, pokiaľ ide o plodnosť, ovulačnú receptivitu matemice,proliferáciu maternice, proliferáciu mliečnej žľazy, pohlavnú receptivitu u samíc...

Zmes s postupným uvoľňovaním obsahujúca modulátory receptora progesterónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9234

Dátum: 08.07.2005

Autori: Sitruk-ware Regine, Tsong Yun-yen

MPK: A61F 6/14

Značky: modulátory, uvoľňovaním, receptora, postupným, progesteronu, obsahujúca

Text:

...vrstve môžu byt rovnaké alebo odlišné. Vo výhodnejšíchuskutočneniach PRM je CDB-2914 a polyméry vjadre, v obklopujúcej vrstve obsahujúcejliečivo avo vonkajšej vrstve, každý obsahuje alebo je vyrobený zo silikónových elastomérov, aktoré môžu byť rovnaké alebo odlišné. Vešte ďalších výhodných uskutočneniach je vaginálny krúžok usporiadaný tak, že PRM, napr. CDB-2914, jeobsialmutý vo vrstve polymérnej matrice, ktorá obklopuje inertné...

Antagonisty progesterónu na výrobu liekov na ošetrenie dysfunkčného maternicového krvácania

Načítavanie...

Číslo patentu: 282570

Dátum: 06.09.2002

Autori: Chwalisz Kristof, Stöckemann Klaus

MPK: A61K 31/57, A61K 31/575

Značky: výrobu, progesteronu, ošetrenie, dysfunkčného, krvácania, liekov, maternicového, antagonisty

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie kompetitívnych antagonistov progesterónu na výrobu liekov na ošetrenie dysfunkčných maternicových krvácaní, ako sú metrorágie, menorágie a hypermenorea.

Kombinácia antagonistov progesterónu a antiestrogénu s parciálnym agonistickým účinkom na hormónovú substitučnú terapiu pre ženy v perimenopauzálnom a postmenopauzálnom období

Načítavanie...

Číslo patentu: 281312

Dátum: 08.01.1997

Autori: Chwalisz Kristof, Stöckemann Klaus

MPK: A61K 31/38, A61K 31/00, A61K 31/135...

Značky: agonistickým, postmenopauzálnom, antagonistov, ženy, hormónovú, terapiu, období, kombinácia, parciálnym, progesteronu, antiestrogénu, účinkom, perimenopauzálnom, substitučnú

Zhrnutie / Anotácia:

Je opisované použitie aspoň jednej zlúčeniny s progesterónantagonistickým účinkom a aspoň jednej zlúčeniny s antiestrogénnym účinkom pri súčasnom parciálnom agonistickom účinku na výrobu liečiv na hormonálnu substitučnú terapiu pre ženy v perimenopauzálnom a postmenopauzálnom období.

Způsob přípravy steroidních sloučenin ze skupiny (2H) progesteronu, 3H progesteronu a (3H) 17-alfa -hydroxyprogesteronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217028

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vereš Karel, Kočovský Pavel, Fajkoš Jan

Značky: hydroxyprogesteronu, progesteronu, 17-alfa, steroidních, přípravy, způsob, sloučenin, skupiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy steroidních sloučenin ze skupiny (2H) progesteronu s (3H) 17-?-hydroxyprogesteronu. 21-mesyloxyderivát odpovídající steroidní sloučeniny se zahřívá s /2H2/0 nebo /3H2/0 v poměru 1 : 5 až 1 : 50 za přítomnosti zinku a jodidu sodného a za vyloučení vzdušné vlhkosti na teplotu 40 až 100 °C v aprotickém rozpouštědle. Připravované látky nacházejí uplatnění ze jména v biochemickém výzkumu včetně radioimunoanalýzy.