Patenty so značkou «profilová»

Rúrková objímka, najmä profilová objímka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19502

Dátum: 27.07.2012

Autori: Wachter Gerhard, Von Breitenbach Gerrit, Kamp Achim, Heywood Jonathan

MPK: F16L 23/08, F16L 23/10

Značky: profilová, objímka, najmä, rúrková

Text:

...byť v motorovom vozidle vyvolávané napríklad spalovacim motorom, vypadnúť z druhej upínacej hlavy a neskôr z prvej upínacej hlavy. Na druhej strane nie je prostredníctvom takéhopružiaceho prvku negatívne ovplyvňované upínanie upínacieho prvku. Ak je upínací prvok vytvorený napríklad ako závitový čap, nie je potom pružiacim prvkom znatelne zvyšovaný uťahovací moment. Okrem toho sa môže použiť pružiaci prvok, aby bol upínací prvok umiestnený...

Interiérová profilová lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5521

Dátum: 07.09.2010

Autori: Todorovič Zdenko, Dvořák Marcel, Cimburek Václav

MPK: E04F 19/02

Značky: profilová, lišta, interiérová

Text:

...do zaoblenia alebo do tvaru U.Prehľad obrázkov na výkresochInteriérové proñlová lišta podľa technického riešenia je v priestorovom pohľade znázomené na obr. 1. Na obr. 2 až 11 sú znázomené príklady ďalších možných profilov tejto lišty.Príklad uskutočnenia technického riešeniaInteriérová proñlová lišta je zhotovená z telesa 1 z vytvarovaného pozinkovaného plechu s upevňovacími otvormi 4. Jej povrch je vybavený lcrycou dekoratívnou...

Profilová valcová vložka zámku a príslušný kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12574

Dátum: 10.06.2009

Autori: Nguyen Toan, Ziaja Klaus

MPK: E05B 35/00, E05B 27/00

Značky: profilová, zámku, príslušný, vložka, kľúč, válcová

Text:

...význam pre vynález má preto oddelenie medzi pohybom zamykacieho elementu a pohybom presuvného elementu, ktore sú vzájomne spojené iba cez spoločné(0017) Vratná pružina pritom môže pôsobiť priamo na presuvný element, aby boli trvalo savyskytujúce trecie sily udržiavaná čo najmenšie.(0018) Prevodové napojenie nastáva výhodne čisto tvarovým stykom cez párovanie relatívne vzájomne pohyblivých kontaktných plôch, z ktorých sa vždy jedna...

Profilová koľajnica a spojovací prvok, nosné zariadenie obsahujúce profilové koľajnice a spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285899

Dátum: 14.09.2007

Autor: Lechner Peter

MPK: E03D 11/00, E04C 2/52, E03C 1/00...

Značky: koľajnica, zariadenie, prvok, spojovací, profilové, obsahujúce, kolajnice, profilová, nosné

Zhrnutie / Anotácia:

Profilová koľajnica a spojovací prvok pre nosné zariadenie slúžia na upevnenie sanitárnych zariadení, armatúr, rúrkových dielov a potrubí. Profilová koľajnica (7, 7') má kanál (22, 33), rozprestierajúci sa v pozdĺžnom smere a von otvorený, ktorý je tvorený stenou (8, 31) dna a dvoma protiľahlými bočnými stenami (9, 32). V kanáli je umiestnený prídržný výstupok (11, 30) na uvoľniteľné upevnenie spojovacieho prvku (1, 13, 24, 38) na profilovej...

Profilová koľajnica a spôsob výroby profilovej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4369

Dátum: 28.05.2004

Autori: Hertweck Theo, Maisch Christof, Willerscheid Heiner

MPK: E04B 9/06

Značky: výroby, profilová, profilovej, kolajnice, koľajnica, spôsob

Text:

...horný pás vytvorený ako dutý proñl, sú tu zvyčajneusporiadané príslušné stlačenia dutého profilu, aby sa zhotovili potrebné0011 Zhotovenie žiadaných miest zlomu vo forme doplnkových prerazení,prípadne stlačení je spojené s doplnkovými nákladmi.0012 Úlohou tohoto vynálezu je vytvoriť profilovú koľajnicu úvodom uvedeného druhu tak, aby sa mohli znížiť materiálové náklady, potrebné na0013 Táto úloha sa podľa vynálezu vychádzajúc z...

Dekorovaný predmet, najmä doska a/alebo profilová lišta, z penového polystyrénu a zariadenie na výrobu tohto dekorovaného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3635

Dátum: 07.10.2003

Autor: Urban Jaroslav

MPK: B44C 3/00

Značky: dekorovaného, polystyrenu, zariadenie, profilová, předmět, tohto, doska, předmětů, lišta, výrobu, dekorovaný, najmä, pěnového

Text:

...poškodenia, čo je umožnené opísaným íixovanim tohto dekorovaného predmetu na lisovacom stole pomocou podtlaku.Bez opísaného ñxovania dekorovaného predmetu podtlakom alebo prisatím by pri zdvihnuti lisovacieho nástroja dochádzalo k tomu, že lisovacl nástroj by z penového polotovaru dosky s hrubšou štruktúrou vytrhával v dôsledku natavenia penovej hmoty celé oblasti tejto dosky, čím by v zlomku sekundy došlo k zničeniu celej dosky. Na...

Profilová oblasť s pántom s montážnou črtou pre nábytkové dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3717

Dátum: 06.02.2003

Autor: Atla Arif

MPK: E05D 5/00

Značky: oblast, dveře, montážnou, pántom, črtou, profilová, nábytkové

Text:

...založenej štruktúry navrhnutej podľa tohto vynálezu.0015 Pojem skriňa tak ako je tu používaný, zahŕňa akýkoľvek druh nábytku, ako sú šatníky, skrine, vitríny, atď., V ktorých je použiteľný súčasný pántový mechanizmus.OPIS OBRÁZKOV 0016 Predkladaný vynález má byť posudzovaný spolu s pripoj enými obrázkami vysvetlenými nižšie za účelom najlepšieho porozumenia tohto včlenenia a týmto prinesenýchObrázokl poskytuje perspektívny pohľad súčasného...

Profilová stojka na montážnu stenu tlmiacu zvuk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3271

Dátum: 06.08.2002

Autori: Krämer Georg, Krüger Gundolf

MPK: E04B 2/60

Značky: montážnu, stojka, tlmiacu, profilová, stěnu

Text:

...účinok. Pritom je poskytnutá možnosť ľahkého strihanie ručnými nožnicami, pretože jazyky v tvare Msa vďaka svojmu úzkemu chrbtu dajú nastrihnúť rućnými nožnicami a potom sa- vychádzajúc od dielov jazyka - dostrihajú. Inak prebieha strihanie špeciálnych profilových stojok M ručnými nožnicami rovnako ako u známych profilových stojok tvaru C. Úzky chrbát jazyka je dôležitý ako na zlepšené tlmenie zvuku, tak i na možnosť ľahkého strihania...

Profilová zostava na obloženie hrany schodiskového stupňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 281502

Dátum: 04.06.1997

Autor: Kemper Hans August

MPK: E04F 11/16

Značky: zostava, obloženie, stupňa, profilová, schodiskového, hrany

Zhrnutie / Anotácia:

Profilová zostava na obloženie hrany schodiskového stupňa pozostáva z uholníkového obkladového profilu (1) so stupnicovým ramenom (2), ktorého voľný koniec je vytvorený ako krycia príruba (5) na obklad (12) stupnice, a s dorazovým ramenom (3) uloženým v podstate kolmo na stupnicové rameno, a zo základňového profilu (4) upevniteľného na schodisku. Uholníkový obkladový profil (1) je upevniteľný na základňovom profile (4) cez výškovo prestaviteľný...

Profilová príruba na nasadenie na dotykové okraje vzduchových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278186

Dátum: 02.02.1994

Autori: Gebhardt Margret, Gebhardt Manfred

MPK: F16L 23/12

Značky: dotykové, potrubí, vzduchových, příruba, profilová, okraje, nasadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Jedno z ramien (7) profilovej príruby (1) má na jednej strane otvorenú dvojitú stenu (7a, 7b) na obopnutie okrajov vzduchového potrubia (3) a v druhom ramene (8) je vytvorená dutá komora (6) na uloženie ramena (2a) rohového uholníka (2). Druhé rameno (8) pozostáva z prvej bočnej steny (8a) a od roviny (9) deliacej medzery odvrátenej druhej bočnej steny (8b), ktorej prvá čiastočná oblasť (8b') prebieha rovnobežne s rovinou (9) deliacej medzery a...

Profilová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 259547

Dátum: 17.10.1988

Autor: Spelten Hans

MPK: F16S 3/02

Značky: profilová

Text:

...a na druhou stranu vyupukliny 5 a 6, jejichž boky 7 svíraji s podélnou osou profíl-ové tyče 1 úhel mezi 1 ° a 89 °, zatímco spojovací úsek 9 mezi boky 7, 8 každé vypukliny 5 a li probíhá prakticky V podélném směru profllové tyče 1Přechod mezi boky 7 a spojovacím úsekem 9 každé vypukliny 5 a 6 je tvořen zaľobleným úsekem 8, který je zahnut v jistém poloměru. Timto způsobem nevznikají ostrohruanné prechody mezi vypuklinami 5, 6 a jejich...

Zámková vložka profilová

Načítavanie...

Číslo patentu: 255410

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šípek Milan

MPK: E05B 27/00

Značky: vložka, profilová, zámková

Text:

...a na obr.6 v příčném směru rovinou C-C z obr. 4.Na obr. 7 a je V bokorysu a na obr. 7 b v púdorysu znázorněn příklad použití zámková vložky profilové. Na obr. 8 je další příklad použití zámková vložky profilové.Pohyblivá část zámku se skládá z levé pohyblivé části l a pravé pohyblivé části 3, které jsou pevně spojeny, například šrouby ll. Do levé pohyblivé části l pevně spojené s pravou pohyblivou částí g se zasouvá klíč Q, do jehož zářezü...

Profilová žíně z polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253084

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kubíček Jaroslav, Vacek Dalibor, Budín Jiří

MPK: D02G 3/44

Značky: profilová, polyethylenu, žíně

Text:

...a při mytí přesně kopírovat tvary čištěného předmětu. Toho není u stávajících typů žíní v plné níže dosaženo. U stávajících žíní se vyskytuje i lamání.Výše uvedené nedostatky stávajících profilových žíní z polyetylénu pro rotační kartáče o délkové hmotnosti 0,1 až 1,0 q.m 1 jsou odstraněny žíní podle vynálezu, jejíž podstatou je, že sestava z polyetylénu o hustotě nižší než 925 kg.m -3 a indexu toku taveniny v rozmezí 0,6 až 3 g/10 minut...