Patenty so značkou «profilem»

Způsob zabránění vzniku proláklin kolejnic v přechodové oblasti mezi koncem jazyka a profilem jazyka a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266577

Dátum: 12.01.1990

Autor: Rotter Franz

MPK: B21K 7/00

Značky: proláklin, zařízení, zabránění, profilem, přechodové, způsob, způsobu, jazyka, koncem, provádění, vzniku, tohoto, kolejnic, oblastí

Text:

...v klidném vzduchu, čímž je dosaženo původní stav struktury před tvářením.Je výhodné, když se podle vynálezu postupuje tak, že v płechodové oblasti mezi normálním profilom kolejnice a jejím jazykovým koncem se tepelnému zpracování vystaví oblast v délce alespoň 150 mm, s výhodou kolem 300 mm. Maximální délka oblasti může přitom být podle trvaní procesu tváření za tepla zpravidla omezena pod 900 mm. Řízení tepelného zpracováníse s výhodou...

Spoj dvou profilů, zejména profilu příčníku s profilem jeřábového mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263721

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 5/02

Značky: mostů, profilem, příčníku, zejména, jeřábového, profilů

Text:

...os Na vnější plochuprofilu g jeřánového mostu dosedá přítlašný kroužek § hrncoíritého tva~ I-u,~a to svoji mezikmąhovoů plochou gýPřítlačný kroužek 8 ,je k prpfiluvłg přítlačovápĺvčnlłyřmi šzýçuby 2 s hlavami 5 .Meąiíprofily 3, g je uložena výrovnávàcýí podložka g ne-W ýzíkzfçíhověłwxo tvaru.hAA ĺ ĺ il. Spoj dvou profilů, zejména grofilu příčniku vs AprofilemÁjeřá-ą-Wĺ łäového mostu, zahŕnujiaaíÁ nejméně jeden. šroub proçházejíci W ...

Tunelovací stroj pro ražení důlních děl o menším průměru plným profilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243439

Dátum: 14.08.1987

Autor: Bünemann Hans

MPK: E21D 9/10

Značky: důlních, stroj, plným, řazení, průměru, profilem, tunelovací, menším

Text:

...stroje, opatřený podporou .Ll- od ložiskovým tělessn 4 je dále shrnovací mechanisnus 12. pro rospojenou horninu posouvanou ke korečkům 5.lezi pláštěm .in válcové dutiny 1 a právě jmenovanými čústmi stroje je přibližně vymezen mezikrmový prosçor u, v horní části ještě zabíraxzý dopravníkem 5, ve kterém kuspoŕádán ukladeč plechových segmentu |ł. výnulo.Součástí ukladoče 14 je čclisĺový x-ámznázornärxý na obr. 3, v jehož svěrném prostoru 15. je...

Odvalovací kladka s klenutým profilem odvalovací plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232385

Dátum: 01.01.1987

Autor: Šedo Ivan

MPK: F02B 33/28, B66C 9/08

Značky: klenutým, plochy, profilem, kladka, odvalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu je možno využít u všech mechanismů s kladkou, které zajišťují odvalováním kladky vázaný pohyb dvou těles s extrémním zatížením v místě styku, např. u zdvihátek vstřikovacích zařízení pro vznětové motory a u jiných pístových hydraulických čerpadel.

Směrová odbočnice s mikropáskovým vedením pro vlnovod s obdélníkovým profilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229725

Dátum: 01.05.1986

Autor: Endal Jiří

MPK: H01P 3/08

Značky: obdélníkovým, smerová, vedením, odbočnice, profilem, mikropáskovým, vlnovod

Zhrnutie / Anotácia:

Směrová odbočnice s mikropáskovým vedením pro obvod s obdélníkovým profilem. Směrová odbočnice sestává z mikropáskového vedení dlouhého lichý násobek provozní vlnové délky, kde první pásek je tvořen částí vnitrní stěny vlnovodu a druhý pásek je ve tvaru tenkého pásku, který je na svých koncích připojen ke středním vodičům koaxiálních výstupů, přičemž platí, že kolmá vzdálenost prvního pásku od druhého pásku je konstantní. Směrová odbočnice je...

Rovinná šablona s otevřeným profilem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222367

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šoch Eduard, Benda Lubomír, Voráček Miroslav

Značky: profilem, výroby, rovinná, otevřeným, šablóna, její, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rovinná šablona 2 je určena zejména pro kontrolu tvaru listu vrtule, lopatek lopatkových strojů a profilů aerodynamických ploch letadel přikládáním k jejich povrchu ve zvolené rovině, v níž je tvar definován kontrolním profilem p vymezeným pravoúhlými souřadnicemi x, z. Způsob výroby je určen zejména pro kusovou výrobu velkého množství profilově různých rovinných šablon 2, potřebných při vývojových pracích. Nástroj 1 obrábí z plného materiálu...

Zařízení na jemné obrábění drážek s profilem tvaru kruhového oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214003

Dátum: 01.06.1984

Autor: Greuel Armin

Značky: zařízení, drážek, kruhového, profilem, obrábění, tvaru, oblouků, jemné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na jemné obráběni drážek s profilem tvaru kruhového oblouku, zejména oběžných drah kroužků kuličkových ložisek, přičemž obráběcí nástroj je určitou a nastavitelnou silou tlačen proti otáčejícímu se obrobku a provádí periodicky vratný kmitavý otočný pohyb kolem osy otáčení, která leží ve středu profilu tvaru kruhového oblouku, kde k hřídeli kmitače je výkyvně, kolem osy kolmé k ose rotace hřídele kmitače, připevněn držák nástroje s...