Patenty so značkou «produkujúci»

Bunkový klon produkujúci FSH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15213

Dátum: 27.06.2008

Autori: Jelinek Nanni, Arnold Stefan

MPK: C07K 14/59, C12N 15/85

Značky: buňkový, produkujúci

Text:

...Experimental and Clinical Virology 20 (3) 266-269, opisujú, že sa používanie kodónov v dhfr-negatívnych CHO bunkách líši od používania kodónov u čínskeho škrečka.0012 Autori Gustafsson et al. (2004) Trends in Biotechnology 22 (7) 346353, diskutujú o tom, že preferencia kodónov hostiteľského organizmu môžemat vplyv na hladinu expresie heterológnych proteínov.0013 Dokument WO 2007/003640 A 1 opisuje spôsob kultivácie buniek exprimujúcich FSH v...

Mikroorganizmus produkujúci L-aminokyselinu a spôsob výroby L-aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6432

Dátum: 28.01.2005

Autori: Gunji Yoshiya, Joe Yuji, Ueda Takuji, Takikawa Rie, Nakai Yuta

MPK: C12N 1/20, C12N 1/19, C07K 14/195...

Značky: mikroorganizmus, produkujúci, l-aminokyseliny, l-aminokyselinu, spôsob, výroby

Text:

...funkcia ostáva neznáma. ZHRNUTIE VYNÁLEZU0010 Zámerom predloženého vynálezu je poskytnúť bakteriálny kmeň, ktorý môže efektívne produkovať L-aminokyselinu. Ďalším zámerom predloženého vynálezu jeposkytnúť spôsob efektívnej výroby L-aminokyselíny s použitím tohto kmeňa.0011 Pôvodcovia tohto vynálezu vytrvalo študovali, aby dosiahli vyššie uvedené ciele a ako výsledok získali ybjE gén, nový gén pre exportér L-aminokyselín, založený na...

Mikroorganizmus, produkujúci kyselinu 5´-xantylovú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3305

Dátum: 10.12.2003

Autori: Sim Jae-ick, Kim Jeong-hwan, Park Young-hoon, Oh Yoon-suk, Chang Jea-young, Kwag Young-hyeon, Oh Ki-hoon

MPK: C12N 1/20

Značky: kyselinu, mikroorganizmus, produkujúci, 5´-xantylovú

Text:

...chemická syntéza, deaminácia kyseliny 5 guanylovej, ktorá vzniká ako výsledok rozkladu kyseliny ribonukleovej v kvasinkách, spôsob fermentácie s pridaním xantínu ako prekurzorového materiálu vo fermentačnom médiu, spôsob fermentácie s použitím mutantného kmeňa mikroorganizmu, spôsob s pridaním antibiotického materiálu (JP 1477/42 a JP 20390/44), spôsob s pridaním povrchovo-aktívneho činidla (JP 3825/42 a JP 3838/42) atď. Spomedzi týchto je...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálne protilátky neutralizujúce vírus Newcastleskej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260264

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bíleková Eva, Borecký Ladislav Akademik, Novák Michal, Táborský Otto, Pospíšil Milan

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátky, produkujúci, virus, monoklonálne, neutralizujúce, choroby, lymfocytárny, myší, newcastleskej, hybridom

Text:

...vitro v kultiv-ačných médiach vhodných pre živočíšne -bunky. Taktiež po zmrazení a uložení v tekutom dusíku a po opäItovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať monoklanálnu protilátku neutralizujúcu vírus Newca-stleskejchornby. Neobsahuje nie. rozdiel od konvenčných antisér nevhodne, balastíie protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej Z-amíno-B-hydroxy-B-azapurín (S-azagueariin rezistentne...

Kmeň mikroorganizmu Streptomyces clavuligerus CCM 4628 produkujúci inhibítor betalaktamázy kyselinu klavulánovú

Načítavanie...

Číslo patentu: 281422

Dátum: 04.11.1998

Autori: Michálková Eva, Kluková Jana, Welward Ladislav, Borošová Gabriela, Múčková Marta

MPK: C12N 1/20, C12P 17/18

Značky: kmeň, klavulánovú, produkujúci, streptomyces, inhibitor, kyselinu, mikroorganizmů, betalaktamázy, clavuligerus

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob získania nového priemyselne využiteľného kmeňa Streptomyces clavuligerus CCM 4628 schopného produkovať kyselinu klavulánovú, ktorá je dezaktivátorom betalaktamázy. Jej amtimikróbny účinok je nevýznamný, ale jej terapeutická hodnota spočíva v silnom synergickom účinku v kobminácii s antibiotikami - pencilínmi a cefalosporínmi na baktérie rezistentné proti antibiotikám. Tento kmeň má potrebnú stabilitu a jeho schopnosť tvorby...

Produkčný mikroorganizmus Streptomyces aureofaciens produkujúci chlórtetracyklín v dlhodobej kultivácii a spôsob jeho kultivácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279069

Dátum: 09.07.1997

Autori: Vrúblová Katarína, Bertan Milan, Revallová Viera, Timčová Jarmila, Martinček Ľubomír

MPK: C12P 29/00, C12N 1/20

Značky: produkujúci, produkčný, mikroorganizmus, streptomyces, kultivácie, spôsob, chlórtetracyklín, aureofaciens, dlhodobej, kultivácii

Zhrnutie / Anotácia:

Produkčný kmeň mikroorganizmu Streptomyces aureofaciens CCM 4447 produkujúci chlórtetracyklín v dlhodobej kultivácii s úpravou počiatočnej koncentrácie fosfátu v závislosti od času kultivácie od 100 do 120 mg.l-1 a so zníženou hladinou amoniakálneho dusíka od 0,4 do 0,6 g.l-1 v produkčnej pôde.

Kmeň mikroorganizmu Brevibacterium flavum produkujúci L-lyzín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278652

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kratochvíl Milan, Plachý Jiří

MPK: C12N 1/20, C12P 13/08

Značky: produkujúci, l-lyzín, brevibacterium, kmeň, mikroorganizmů, flavum

Zhrnutie / Anotácia:

L-lyzín, esenciálnu aminokyselinu využívanú pri výkrme hospodárskych zvierat (prasiec), syntetizuje a v médiu hromadí mutant bakteriálneho druhu Brevibacterium flavum CCM 4263, rezistentný proti S-(2-aminoetyl)-L-cysteínu, dependentný na homoserín, leucín, valín a citlivý na fluórpyruvát sodný, ktorý kultivovaný v bankách za aeróbnych podmienok počas 4 dní pri 28°C v médiu so sacharózou, hydrolyzátom arašidovej múky a kukuričným výluhom...

Kmeň mikroorganizmu Corynebacterium glutamicum produkujúci L-lyzín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278468

Dátum: 09.08.1995

Autori: Plachý Jiří, Kratochvíl Milan

MPK: C12P 13/08, C12N 1/20

Značky: produkujúci, mikroorganizmů, l-lyzín, corynebacterium, glutamicum, kmeň

Zhrnutie / Anotácia:

Esenciálnu aminokyselinu L-lyzín syntetizuje a v semisyntetickom médiu hromadí mutant mikroorganizmu Corynebacterium glutamicum CCM 4265 rezistentný voči S-(2-aminoetyl)-L-cysteínu a L-lyzínhydroxamátu, a citlivý voči fluorpyruvátu sodnému. Tento mutantný kmeň v médiách so sacharózou, melasou, kukuričným výluhom, síranom amónnym, biotínom a tiamínom hromadil po 90 až 96 hod. L-lyzín v množstve 33 g/l pri kultivácii v bankách a 97 g/l pri...

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCF-2752, produkujúci antibiotikum cefalosporin C

Načítavanie...

Číslo patentu: 278279

Dátum: 08.02.1995

Autori: Welward Ladislav, Michálková Eva, Babkovičová Viera, Rakyta Ján

MPK: C12N 1/14, C12N 15/01

Značky: kmeň, cefalosporin, mikroorganizmů, chrysogenum, ccf-2752, acremonium, produkujúci, antibiotikum

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob získania nového priemyselne využiteľného kmeňa Acremonium chrysogenum CCF - 2752, schopného produkovať antibiotikum cefalosporín C. Tento kmeň má potrebnú stabilitu a jeho schopnosť tvorby antibiotika - cefalosporínu C, je preukázateľne vyššia, ako mal pôvodný rodičovský kmeň. Pri šľachtení sa ako mutagenný faktor využil vplyv rádioaktívne značkovaných substrátov, vnesených do submerznej fermentačnej pôdy.

Myší lymfocytární hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku proti špecifickému nádorovému antigénu bunkovej línie MSB1

Načítavanie...

Číslo patentu: 261508

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kontsek Peter, Táborský Otto, Novák Michal, Pospíšil Milan

MPK: C12N 5/00

Značky: produkujúci, antigenů, myší, hybridom, protilátku, lymfocytární, proti, nádorovému, linie, monoklonálnu, specifickému, bunkovej

Text:

...v tekutom clustku a po opätovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať mouoklonálnu protilátku rozpoznávajúcu špeciiický nádorový antigén lymioblastoidnej bunkovej linie označenej skratkou MSB 1. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisér nevhodne, nešpecifické, balastné protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej Z-amínow-hydroxy-B-azapurin S-azaguanin rezistentnej bunkovej línie, ktorá sa...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku proti MSB1 lymfoblastoidnej bunkovej línii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259233

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pospíšil Milan, Borecký Ladislav Akademik, Táborský Otto, Novák Michal

MPK: C12N 5/00

Značky: proti, myší, lymfocytárny, monoklonálnu, lymfoblastoidnej, hybridom, produkujúci, linií, protilátku, bunkovej

Text:

...rozpoznávajůcu povrchové antigény lymfoblastoidnej bunkovej linie označenej skratkou MSBl. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisér nevhodné, nešpeoifické,balastné protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej linie sa použije 2.107 buniek myšej 2-amino-6 ~hydroxy as-azapurin /8-aaguanín/ rezistentnej myelômovej bunkovej linie, ktoré sa pomocou 1 ml50 t hmot. polyetyléngiykolu spoja 5 1.108 slezinových lymfoidných buniek myši imunizovanej...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku proti povrchovým antigenóm lymfocytov hydiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259232

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Michal, Pospíšil Milan, Táborský Otto, Bíleková Eva, Borecký Ladislav Akademik

MPK: C12N 5/00

Značky: povrchovým, antigenóm, produkujúci, lymfocytov, lymfocytárny, protilátku, proti, hybridom, myší, hydiny, monoklonálnu

Text:

...rastie in vivo v peritoneálnej dutine BALB/c myši za súčasnej tvorby ascites. Raetie aj in vitro v kultivačných médiách vhodných pre živočíšne bunky. Taktiež po zmrazeni a uložení v tekutom dusiku a opätovnom rozmrazeni si zachováva svoju schopnost produkovať monoklonálnu protilátku rozpoznávajúcu povrchové antigény lymfoblastoidnej bunkovej linie označenej skratkou MSBl a normálnych slezinových buniek hydiny. Neobsahuje na rozdiel od...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku, inhibujúcu hemaglutinačnú aktivitu vírusu Newcastleskej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259231

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Michal, Táborský Otto, Šujanová Zdenka, Borecký Ladislav Akademik, Pospíšil Milan

MPK: C12N 5/00

Značky: newcastleskej, produkujúci, vírusu, hybridom, myší, hemaglutinačnú, protilátku, inhibujúcu, choroby, monoklonálnu, lymfocytárny, aktivitu

Text:

...médiaoh vhodných pre živočíšne bunky.Taktiež pozmrazení a uložení v tekutom dusíku a po opätovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať monoklonálnu protilátku viažucu vírus Newcastleskej choroby. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisár nevhodné, balastné protilätky.Pre prípravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej 2-amino-6-hydroxy-B-azapurín (8-azaguanín/ rezistentnej myelőmovej bunkovej línie,...

Myší lymfocytární hybridom produkujúci monoklonálne protilátky proti vírusu Newcastleskej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259230

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pospíšil Milan, Táborský Otto, Kontsek Peter, Borecký Ladislav Akademik, Novák Michal

MPK: C12N 5/00

Značky: monoklonálne, newcastleskej, choroby, myší, proti, lymfocytární, protilátky, hybridom, vírusu, produkujúci

Text:

...si zachováva svoju schopnot produkovať monoklonálnu protilatku viažucu virus Newcastleskej choroby. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisér nevhodné, balastné protilátky.Pre prípravu hyhridnej bunkovej linie sa použije 2.107 buniek myšej 2-amino-6-hydroxy-8-azapurin /8-azaguanin/ rezistentnej myelômovej bunkovej linie, ktoré sa pomocou 1 ml 50 âlmot. polyetylénglykolu spoja s 1.108 s 1 ezinových 1 ymfoiůných buniek myši...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3766 produkujúci chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 244963

Dátum: 15.11.1987

Autori: Filipov Petko Antonov, Belov Petr Stipanovie, Iakonov Alexadd Juljevie, Obuchov Vladimir Alexejevie, Lomonosov Dmitrij Borisovie, Dušanov Ivan Dimitrov, Grigorjan Vladimír Grantovie, Raatz Winfried, Mintov Michail Grigorov, Korotkov Vladimir Alexejevie, Hanf Reinhard, Tonev Toneo Petrov, Klotsch Wilfried, Ivanov Vadim Ivanovie, Verch Hartmut, Cvetkov Krum Kostov

MPK: C12N 1/14

Značky: infekcii, voči, chlórtetracyklín, kmeň, aureofaciens, produkujúci, odolný, streptomyces, fágovej

Text:

...z fermentačnej pôdy obsahujúcej prevažne zlyzované mycéllum. Spóry zíslkaného kmeňa bolí vysiate na Petriho misku so sporulačnou pôdou obsahujúcou fága aha Petriho misku so sporulačnou pôdou bez fága. Zhodný nárast a sporulácia dokázali odolnost kmeňa voči fágovej infekcii.Týmto spôsobom bol získaný kmeň, na ktorý je uplatňovaný patentový narok.Hlavným znakom kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM je jeh-0 odolnosť voči fágovej...

Kmeň mikroorganizmu Escherichia coli CCM 3759 produkujúci penicilínacylázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244343

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jannkovie Anton, Reznieenko Jevgenij, Gombala Libor, Hronkovie Ervín, Mikeš Bohumír, Setínek Karel, Száraz Július

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganizmů, produkujúci, escherichia, kmeň, penicilínacylázu

Text:

...lyoiilizovaných konzerv.Porovnanie vlastností nového kmeňa s východzím kmeňom E, coli CCM 2843Kmeň Kmeň E. coli E. C 011 CCM 2843 CCM 3759 Hodnotenie špeciiic- 100 120 kej aktivity v 0/0 Konverzla substrátu na produkt za definovaných podmienok v 0/0 70-80 80-90 Citlivosť k tágu Príklady realizácie P r í k l a d 1Z dobre narasteného šikmého agaru naočkujeme klučkou kultúru E. coli CCM 3759 do 150 m 1 tekutej pôdy, ktorá obsahuje 3,0...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3767 produkujúci chlórtetracyklín

Načítavanie...

Číslo patentu: 242495

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kersnovskij Vladimir Petrovie, Schröter Gerd, Wolf Franz, Jübner Gunter, Müller Eberhard, Knothe Hartmut, Hes Peter, Georgi Bernd, Kabisch Gerhard, Hunger Michael, Boroznjak Ivan Georgijevie, Krikuninko Anatolij Filipovie, Wind Sabine

MPK: C12N 1/14

Značky: kmeň, aureofaciens, streptomyces, produkujúci, chlórtetracyklín

Text:

...východzím materiálom pre systém produkčného hodnotenia, ktoré sa robí podľa nasledujúceho systému.Týmto spôsobom bol získaný kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3 767.Hlavné vlastnosti získaného kmeňa sú zvýšená produkcia, stabilita tejto produkcie v nasledujúcich spórových generáciách a odolnosť voči fágovej infekcii. Tvar kolónií vyrastaných na sporulačnej pôde po monospórovom rozseve, ich pigmentácia a farba spôr sú rovnaké ako u...