Patenty so značkou «procesor»

Postupy prijímania a vysielania multimediálneho obsahu, prijímač, vysielač a záznamový nosič a bezpečnostný procesor pre tento postup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10938

Dátum: 04.05.2009

Autor: Dubroeucq Gilles

MPK: H04N 21/4623

Značky: přijímač, nosič, procesor, prijímania, záznamový, vysielania, bezpečnostný, multimediálneho, vysielač, obsahu, postupy, postup

Text:

...tretieho multimediálneho obsahu predchádzajúcim zobrazením štvrtého mediálneho obsahu, tretie aštvrté mediálne obsahy sú odlišné anezávislé od prvých adruhých multimediálnych obsahov,- podmienenie zmeny hodnoty počítadla odkódovaniu jednej alebo viacerých kryptoperiódumožní zvýšiť bezpečnosť systému.- zmena hodnoty počítadla v opačnom smere ako sú príkazy na spôsob počas každého zobrazenia prvého multimediálneho obsahu umožňuje znovu...

Bezpečnostný procesor, procedúra a záznamové médium na konfigurovanie správania tohto procesora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9526

Dátum: 29.08.2007

Autori: Danois Pascal, Le Henaff Sébastien, Granet Olivier

MPK: H04L 12/22, H04N 7/16, G06F 12/14...

Značky: bezpečnostný, médium, konfigurovanie, procesora, procesor, tohto, správania, procedúra, záznamové

Text:

...sjedným z kryptografických kľúčov obsahujúcich viacero zámkov, pričom jednotlive zámky zodpovedajú príslušnej elementárnej funkcii podmieneného prístupu a funkcia obmedzenia je schopná povoliť,respektíve zakázať, použitie tohto kryptograñckćho kľúča elementárnou funkciou podmienenćho prístupu v závislosti od hodnoty zámku Obslallnllĺčhü V poli FIELDKEY a zodpovedajúcej tejto clementárnej funkcii podmienenćho prístupu,- bezpečnostný...

Procesor

Načítavanie...

Číslo patentu: 284085

Dátum: 06.08.2004

Autori: Rodgers Scott, Huck Kamla, Glew Andrew

MPK: G06F 9/00

Značky: procesor

Zhrnutie / Anotácia:

Procesor obsahujúci zbernicu (210), pamäť (204), vykonávaciu jednotku (201) pripojenú k zbernici na vykonávanie aritmetických funkcií, jednotku (205) vyvolávania a vydávania inštrukcií pripojenú na zbernicu na určenie prístupnosti vstupu a na prístup do ukladacieho priestoru v pamäti. Ďalej obsahuje jednotku (AGU) generovania adresy, pripojenú na zbernicu na generovanie adries, korešpondujúcich so vstupom, pričom jednotka (AGU) obsahuje súbor...

Predradný procesor obrazového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280720

Dátum: 09.08.1995

Autori: Reitmeier Glenn Arthur, Uz Kamil Metin, Wine Charles Martin

MPK: H04N 11/02, H04N 7/01

Značky: obrazového, předřadný, signálu, procesor

Zhrnutie / Anotácia:

Predradný procesor na kondiciovanie prekladane rozmietaných obrazových signálov na kompresiu na báze snímky zahŕňa zdroj (40) prekladane rozmietaných signálov farbonosnej zložky. Polsnímky prekladane rozmietaných jasových zložiek sú kombinované v snímkovej pamäti (45) do príslušných snímok jasových signálov a privádzané k obvodu stlačenia signálu na ďalšie spracovanie. Polsnímky prekladane rozmietaných farbonosných zložiek sú nezávisle...

Mnohofázový paralelne-zretazený procesor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256053

Dátum: 15.04.1988

Autori: Turan Ján, Chmúrny Ján

MPK: G06F 15/20

Značky: procesor, mnohofázový, paralelne-zretazený

Text:

...dvojrozmerného mnohofäzového paralelne-zretazeného CT procesora. ednorozmerný Innohofázový paralelne-zreťazený CT procesor 8 pozostáva z K paralelne zapojených paralelne-zretazených CT procesorov 7, pripojených svojimi vstupmi na vektorový multiplexor 10, resp. výstupmi na vektorový de~ multiplexor 11. Podstata zrýchlenie výpočtu spekträlnych koeficientov spočíva v tom,že procesor 8 v jednom pracovnom cykle,trvajúcom Atc, spracováva v K...

Displejový procesor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253272

Dátum: 15.10.1987

Autori: Petrov Alexej, Petrova Natalja, Chorin Vladimir, Bloch Jevgenij, Joffe Anatolij, Gorbačev Oleg

MPK: G06F 3/153

Značky: displejový, procesor

Text:

...27 nnàopuaunn o newe cuM~Bona, paspnau 28 nnmopnaunn o Macmraöe cnMBona, paspnum 29 nH®opMauHn.o Homepe cumnona, paąpnm 30 uHopMauu o Houepe CTp 0 KHCHMBOna KOMMYTaT 0 p 31 c meCT HauaTH Hanpaanenuň na onno, mopuuponarenb 32 apeca, nneocyunarop 33, önox 34 conpamenun, 6 noK 35 conpxxenuu, sxo 36, 37, 38 ncnneňnoro npoueccopa,Bnemnxn apecnaa muua 39, Buemnnn HH® 0 pMaüMOHHaH mnna 40, BHYTDQHHHH nuůopuaunonnan mnna 41, Bmxo 42 aucnneňnoro...

Procesor pro obsluhu datové báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 221447

Dátum: 15.02.1986

Autor: Chlouba Václav

Značky: obsluhu, báze, datové, procesor

Zhrnutie / Anotácia:

Číslicové počítače, ukládání a vyhledávání informací. Technické prostředky pro řízení a obsluhu datové báze. Systémové řešení procesoru pro obsluhu datové báze, sestávajícího z řady dílčích procesorů, jež se podílejí o funkce, nutné k autonomnímu provádění operací s datovou bází, to je především dotazu, aktualizace, vkládání nových položek a rušení neplatných položek. Procesor může být při pojen buď k univerzálnímu střediskovému počítači, nebo...

Zapojení inkrementálního snímače polohy na procesor, zejména minipočítač nebo mikropočítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 221304

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kotouč Jiří

Značky: mikropočítač, zapojení, polohy, snímače, minipočítač, inkrementálního, zejména, procesor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém inkrementálního odměřování pohyblivé části, například sedla řezačky papíru, pomocí číslicového procesoru. Podstatou vynálezu je, že jedna větev výstupů 1, 2, 3, 4 inkrementálního snímače polohy je jednak přímo, jednak prostřednictvím čtyř klopných obvodů 5 až 8 přes dva součtové členy 9, 10, jakož i přes součinový člen 14, a prostřednictvím prvního a druhého členu 11, 12 EXCLUSIVE-OR přes součinový člen 13 připojena na...

Zapojení inkrementálního snímače polohy na procesor, zejména minipočítač nebo mikropočítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 221303

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kotouč Jiří

Značky: snímače, mikropočítač, procesor, zejména, polohy, minipočítač, zapojení, inkrementálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém inkrementálního odměřování pohyblivé části, například sedla řezačky papíru, pomocí číslicového procesoru. Podstatou vynálezu je, že jedna větev výstupů 1, 2, 3, 4 inkrementálního snímače polohy je připojena jednak přímo, jednak prostřednictvím osmi klopných obvodů 5 až 12 přes dva součtové členy 13 a 14, jakož i třetí součtový člen 18, a prostřednictvím prvního a druhého členu 15, 16 EXCLUSIVE-OR přes první součinový člen...

Způsob volby režimů zařízení obsahujících procesor a klávesnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 219543

Dátum: 15.08.1985

Autor: Hendrych Jan

Značky: voľby, režimu, procesor, způsob, obsahujících, zařízení, klávesnici

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výpočetní techniky. Vynález řeší volbu režimů zařízení pouze pomocí klávesnice. Podstata vynálezu spočívá v tom, že u zařízení s procesorem se klávesnice využívá pro volbu režimů tak, že procesor připraví režim zařízení podle dekódovaných údajů klávesnice. Vynálezu může být využito jako vstupního nebo výstupního zařízení počítačů, dále při číslicovém řízení obráběcích strojů a ve všech technologických postupech řízených...

Operační procesor samočinného počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225274

Dátum: 01.07.1985

Autori: Korvas Zdeněk, Fanta Pavel, Zapletal Zdeněk, Šmíd Jiří, Kučera Adolf

Značky: procesor, počítače, samočinného, operační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém návrhu operačního procesoru, který je určen pro vykonávání instrukcí definovaných souborem operací počítačů JSEP nebo jiných počítačů s obdobným operačním kódem. Podstatou vynálezu je uspořádání vnitřních bloků procesoru při použití tří vnitřních sběrnic: hlavní vnitřní sběrnice, vnitřní sběrnice operandů a vnitřní sběrnice konstant. Operační procesor podle vynálezu se skládá z aritmetické jednotky, bloku slabikové...