Patenty so značkou «procesech»

Zařízení k dávkování tekutých živin v závislosti na jejich koncentraci v kultivačním médiu, zejména v biotechnologických procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 270665

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kujan Petr, Jaroměřský Jaroslav, Matějů Vít, Vágner Robert, Seichter Pavel, Špáta Vladimír

MPK: C12M 1/34

Značky: zařízení, závislosti, koncentrací, živin, kultivačním, tekutých, dávkování, procesech, zejména, biotechnologických, médiu, jejich

Text:

...náklady a nedostatečná kontrola průtoku tekutých živín, který může být v průběhu procesu nekontrolovatelně omezován postupným tvořením nanosů usazenin, zejména v sací části potrubí. Nekontrolované omezování průtoku má negativní vliv na výši produkce a kvalitu produkce.Uvedené nevýhody stávajícíha stavu techniky se odstraní zařízením k dávkování tekutých živín v závislosti na jejich koncentraci v kultivačním médiu, zejména v...

Způsob řízení pH v galvanických procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263802

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bičovský Karel, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 27/10

Značky: způsob, galvanických, řízení, procesech

Text:

...výkąresu, na němž je schematicky znázozrněno zapojení měřicího zařízení.Měřicí cela 3 sestává z teílonového víka s otvory pro umístění elektrod 4, 5 a odporového teploměru B a ze skleněné nádoby. Přívod měřeného elektrolytu, případně standardního pufru, se děje z galvanické lázně 1 přívodem 2 samospádem nebo čerpadlem 7. K měření hodnot pH byly použitý iradikačni a referenčí elektrody 4, 5, připojené k neznázorněnému digitálnímu pH...

Zapojení pro určování polohy materiálu ve spojitých technologických procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258345

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kalášek Pavel, Pleskanka Jan, Pavelka Jan, Mrkvička Miloš, Veselý Karel

MPK: G05B 19/18

Značky: zapojení, technologických, polohy, materiálů, určování, spojitých, procesech

Text:

...2 je spojen 9 prvním vstupom zálo~ hovacího bloku 1. První výstup ll rozhodovacího bloku g je spojen s třetím vstupom výpočtového u slodovacího bloku l, jeho druhý výstup gg je epojen s druhým vstupom zálohovacího bloku 3,. jeho třetí výstup Al je spojen e prvním vstupom stavového bloku 3 a jeho čtvrtý výstup.§ł je spojen s prvním vstupom akčního b 1 o~ ku Q. První výstup lg zálohovocího bloku 2 je opojon se čtvrtým vstupom výpočtového a...

Způsob snížení potřebného množství tepla a chladicí vody při termodynamických sorpčních uzavřených procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258044

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lange Manfred, Strauss Ingrid, Pocher Bernhard, Förster Hans, Fricka Eva, Petrick Karl-heinz

MPK: F25B 15/00

Značky: způsob, termodynamických, chladicí, uzavřených, tepla, sorpčních, množství, potřebného, procesech, snížení, při

Text:

.... npyroe npennoqrnwennuoe pemenue nx onHonpeMeHHoro HCHOHBSOBBHHH rennocoepxanua HGCKOHBKH npoyxronoroxon oxaauaaemca nocpencraou pnnuoro coeneHun pacnonoxeunum ownensuo ODOCHTBHLHHX nerasawopon ownocnwensuo npomexanua nonemamero erasaunn pacrnopa, npuqeu ona npn Hánnunn uećxonbkux necopöe« pon waxxe nonnu ÓMTB npHaHecop 6 epy c cauoň Husxoň reMnepaTypoä Hauąna ecopóuun. Opocuwenbnbm erasawopm pacnonbmem npn swan npyr nan pyroM....

Způsob směšování kyseliny se rmutem uranové rudniny při tlakových procesech a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234519

Dátum: 01.11.1987

Autori: Polanský Milan, Forman Miroslav

MPK: B01F 13/06, C22B 60/02

Značky: tlakových, způsobu, zařízení, způsob, kyseliny, rudniny, uranové, provádění, rmutem, směšování, procesech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob směšování kyseliny se rmutem uranové rudniny při tlakových procesech, zejména při tlakovém loužení uranové rudy v tlakovém reaktoru a zařízení k provádění způsobu. Zařízení sestává z trubkově směšovací komory umístěné uvnitř tlakového reaktoru, do níž ústí nátok rmutu a přívod kyseliny, opatřený vstřikovacími otvory. Ve směšovací komoře jsou vytvořeny výstupní otvory rmutu a umístěna alespoň jedna perforovaná přepážka. Do...

Způsob regenerace tepla a úspory chladicí vody při procesech látkové výměny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237765

Dátum: 15.09.1986

Autor: Förster Hans

MPK: F25B 29/00

Značky: chladicí, tepla, úspory, regenerace, způsob, procesech, látkové, výměny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rekuperace tepla při současném snížení průtočného množství chladicí vody při absorbci plynného pracovního prostředí v kapalných absorpčních prostředích při oddělení absorbčního tepla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přiváděný zředěný roztok se rozdělí na dva dílčí proudy. Tyto dílčí proudy zředěného roztoku se přivádí k absorbéru a paralelně zapojenému absorbéru dílčího proudu a obohacují se známým způsobem v obou...