Patenty so značkou «prívodov»

Zariadenie na žiarové pocínovanie prívodov elektronických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267191

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gurňák Jiří, Dedík Ján

MPK: B23K 1/08

Značky: zariadenie, elektronických, pocínovanie, súčiastok, žiarové, prívodov

Text:

...rúrkových zásobníkoch ll, ktoré sú uložené na obvode vstupného karuselového zásobníka 1.Na nakladacom sklze l je uložený dávkovač3 integrovaných obvodov. Nad vodiaco drâhou lg je uložený pásový dopravník 5, ktorý je opatrený podávačmi Q zasahujúcimi nad vodiacu dráhu lg. Pod vodiacou dráhou lg je umiestnená pracovná vaňa § pozostávajúca z plniacej komory lâ pred a za ktorou sú vytvorené prepadové komory lg. za pracovnou vaňou Q je umiestnená...

Zariadenie na zakladanie najmä súborov prívodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266147

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mocko Jozef, Širka Jaroslav

MPK: B65G 60/00

Značky: súborov, najmä, zariadenie, zakladanie, prívodov

Text:

...prikladne znázornené na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse v reze a na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenia.Zariadenie na zakladanie najmä súborov privodov pozostáva z frémy Ä, na ktorej je nad miestom pre uloženie palety lg na vodiacich tyčiach 3 umiestnený suport g spojený s pohonovou jednotkou §. Suport 3 je opatrený maticou gł a posuvovou skrutkou § spojenou s regulačným motorom 5 s pripojeným...

Zariadenie na depaletizáciu súborov prívodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266146

Dátum: 14.11.1989

Autori: Širka Jaroslav, Mocko Jozef, Miklánek Vladimír

MPK: B65G 60/00

Značky: depaletizáciu, súborov, prívodov, zariadenie

Text:

...štrbinami lg a oproti clone lg je umiestnený optoelektronický snímač ll. Na vertikálnom module § je upevnené upínacia doska ll so zásobníkmi lg súborov prívodov. V smere orientácie zásobníkov lg súborov je v jednej polohe ustavený vysúvací valec g a orientačný dopravník l. Orientačný dopravník 3 pozostáva z bočníc ll a stredovej lišty lg, ktoré sú spojené svorníkmi gg. V bočniciach ll sú uložené kladky gg s unášacími remeňmi lg. Na...

Hlavica na zakladanie súborov prívodov najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261696

Dátum: 10.02.1989

Autor: Širka Jaroslav

MPK: B65G 1/06

Značky: zakladanie, prívodov, súborov, tranzistorov, najmä, hlavica

Text:

...teleso 1. V telese 1 je vytvorený otvor 21, v ktorom je posuvne uložený piest 4 odpružený vratnou pružin-ou 6. Otvor 21 je opatrený horným vekom 7 s vytvoreným prívodom tlakoveho média a dolným vekom 8. Na spodnom konci pieotnejtyče 5 je uložená vidlica 11 odpružená prostrednictvom pružiny 10, uipevnenej na podložke 9 a vložka 14. Na vidlici 11 sú výkyvne uložené ramená 12. K ramenám 12 sú prostredníctvom kvolikov 13 pripojené posúvače 15...

Vodiaci mechanizmus súčiastok najmä súborov prívodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256193

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šimor Alojz

MPK: B26D 7/01

Značky: najmä, prívodov, súčiastok, súborov, vodiaci, mechanizmus

Text:

...mostík.Vodiaci mechanizmus súčiastok, najmä súborov prívodov pozostáva z matrice 14 a patrice 15. Vo vodiacich drážkach matrice 14 je uložený mostík 1 odpružený pružinami 2. V matrici 14 je V priestore mostíka 1 uložený doraz 8 odpružený prostredníc 4tvom páky 7, ktorá je uložená v kĺbe 17. Paka 7 je V styku s vidlicou 5, V ktorej je uložená kladka 4 korešpondujúca s vačkou 3. V patrici 15 je umiestnený snímač 10 korešpondujúci s otvorem...

Zariadenie na zasúvanie súborov prívodov súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 256186

Dátum: 15.04.1988

Autor: Halík Ivan

MPK: B23Q 7/06

Značky: súčiastok, súborov, prívodov, zariadenie, zasúvanie

Text:

...na pripojených výkresoch, .kde na obr. 1 je naxkreslené zariadenie .v náryse vo lvýcihodiskovej polohe, na obr. 2 je nakreslené zariadenie v náryse ,pri nábehu páky na segment, na obr. 3 je nakreslené zariadenie s pákou zapadnutou do medzery medzi prvou a druhou súčiastkou, na obr. 4 je nakreslené zariadenie V tejto polohe Vpôdoryse, na obr. 5 je -nakreslene zariadenie pri srpätnom pohybe tiahla.Zariadenie na zasúvaníe súborov prívodov...

Zariadenie na vyhýbanie prívodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255363

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dufek Peter

MPK: H01K 3/14

Značky: vyhýbanie, zariadenie, prívodov

Text:

...podľa vynalezu, sa dosahuje úspory jednej pracovnej sily za smenu v mieste, kde je silné infračervené žiarenie s výskytom úniku rädioaktivneho plynu, používaného na plnenie zapaľovačky. Zariadenie má vysokú spoľahlivosť a prakticky žiadnu zmätkovitosť, je jednoduché a všetky pohyby sa uskutočňujú na jeden zdvih jedného zdviháka, riadeného od vačky stroja.Na pripojených výkresoch je na obr. 1znázornený mechanizmus, ktorým sa...

Zapojenie kontrolného zariadenia súboru prívodov s čipmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241339

Dátum: 15.09.1987

Autori: Špidlen Vítizslav, Patoeka Josef

MPK: G05B 19/18

Značky: zapojenie, kontrolného, zariadenia, prívodov, čipmi, súboru

Text:

...výrobe pol-ovodičových súčiastok na súboroch .prívodovĎalšou výhodou zapojenia je, že umožňuje súčasne vyhodnocovať viacej vopred sta unovenýclĺ parametrov spájkovaných čipov,alebo natkontaktovaných prívodov na kontrol-ovaných sñboFochprívo-dov s čipumi.Malo-ip j nom výkrese je znázornená prikťtľddéřrigšgtiie zapojenia, kde je v blokovom zapojení nakreslené prepojenie jednotlivých riadiacich obvodov a symbolické zobrazenie...

Uzavretý článkový nosič prívodov energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 250001

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pástor Oliver, Miča Martin, Antala Lubomír, Šimo Jozef, Stanik Stefan

MPK: F16G 13/16

Značky: energií, článkový, nosič, uzavretý, prívodov

Text:

...podobne. stredové články 7 sú vytvorené hornou stenou 1, dolnou stenou 2 a dvoma bočnými stenami 3. Bočné steny 3 sú vytvorené z vystupujúcej časti 9 a zahĺbenej časti 5. vystupujúca časť 9 bočnej steny 3 stredového článku 7 je zakončená polkruhovým zaoblením 4, zatial čo zahĺhená časť 5 bočnýlch stien je zakončená priamtkami z ktorýclh jedna je pokračovaním hrany B medzi b-očnými stenami 3 a hornou stenou 1. Horná stena 1 a dolná stena 2 na...

Nástroj na výrobu tvarovaných prívodov pre diody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249877

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hollan Aladár

MPK: H01L 21/96

Značky: diody, výrobu, nástroj, tvarovaných, prívodov

Text:

...a pravá stre-diaca čeľusť a opr-oti čeľustiam je upevnený .pohyblivý ihlavičkár.využívaním vynálezu sa dosiahne univerzálnost výroby privodov, zvýšenie produktievity práce min. 2 D krát, zlepšenie kvality vyrábaných privodov, zníženie materiálovej a energetickej náročnosti výroby, pričom realizácia vynálezu je veľmi jednoduchá a lacná.Na .priložených výkresoch obr. 1 celkový postup výroby prívodov tvaru S, obr. 2 nástrojov na výrobu...

Zariadenie na členenie súboru prívodov integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248245

Dátum: 12.02.1987

Autor: Duhar Jozef

MPK: H01L 21/70

Značky: integrovaných, súboru, zariadenie, prívodov, obvodov, členenie

Text:

...vodiace stĺpy 9 -s v-odiacimi puzdravmi 10. K vodiacim rpuzdurám 1 D je pripevnená vodiaca doska 11 so strihacim mechanizmorm.Strihací mechanizmus je tvorený prvou časťou pozostávajúcou z ,podložky 12, na ktorej je uložená kotviaca doska 15 a nosná dosIk-a 33 vzájomne spojené fixačvným koli kom 41. Druhá čast strihacieho mechanizmuje tvorená ustavovaoou doskou 14, kotviacou tzloslkou 15 vl-ožiek a vodiawcou vložkou 16. V doske 15...

Stohovací zásobník s blokovaním, najmä pre súbory prívodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236023

Dátum: 01.02.1987

Autor: Čelko Klement

MPK: B65G 1/10

Značky: blokovaním, stohovací, prívodov, súbory, zásobník, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabrániť vypadnutiu súborov prívodov zo zásobníka pri manipulácii a medzioperačnej doprave. Uvedeného účelu sa dosiahne stohovacím zásobníkom s blokovaním, ktorý pozostáva z dvoch bočníc, navzájom spojených rozperkami, pričom bočnice majú vytvorené zakladacie drážky, ktorého podstatou je, že jedna z bočníc má na oboch koncoch vytvorené drážky kolmé na vnútorné zakladacie drážky. V každej drážke je posuvne uložená odpružená...