Patenty so značkou «přívodem»

Tepelný motor s vnějším přívodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250114

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kuchař Martin

MPK: F02G 1/043

Značky: vnějším, tepelný, přívodem, tepla, motor

Text:

...píst 5, spojený ojnící i s klikovýín hřídelem 2, uloženým v klikové skříni 1. S klikvovým hřídelem 2 je pevně spojen otevře E 3114ný seçgnlcntrotačního tvaru, který cloní svým povrchem polovinu vnitřního povrchu klikové skříně l. Kliková skříň 1 je dělená v rovině klikového hřídele 2 a v tomto dělení je též provedena tepelná izolace 7. Spodní polovina klikové skříně 1 je ohřívánva tepelným zdrojem a, vrchní polovina je pro ochlazení...

Tepelný motor s vnějším přívodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250113

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kuchař Martin

MPK: F02G 1/043

Značky: tepelný, motor, vnějším, tepla, přívodem

Text:

...kolme ke klikovému hřídeli, na obr. 2 je svislý řez motorom v rovině rovnobežne s klikovým hřídelem.Ke klikové skříni 1 je připojen valec 4,ve kterém je kluzně uložen a Lltěsllěll pracovní píst 5 spojený ojnicĺ B s linkovým hřídelem 2, uloženým v klikové skříní 1. S klikovým hřídelem 2 je pevně spojen uzavřený segment 3 rotačního tvaru, který zaujíma svým objemem polovinu klikové skříně 1. Kliková Skříň je dělená v rovině klikověho hřídele 2...

Čeřič jiker tvořený nádobou s dolním přívodem vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 239453

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: A01K 61/00

Značky: dolním, jiker, čeřič, přívodem, nádobou, tvořený

Text:

...čeríče jiker pro láhve s dolním prívodem vody se podstatnä zlepší funkce Zugská láhve. Jikry se rovnoměrná a plynule míchají v celém prdŕezu láhve. Při tomto systému míchání se odumřelá jikry ssmočinná oddálují od zdravých e shromaždují se v horní části láhve, odkud jsou postupně vyplsvovány mimo její prostor, nebo je molno snadným způsobem provést jejich hromadná odsátí. Nedochází ko strátám na jlkrách vlivem úniku nashromáädäného...

Prvek pro ovládání kvality vystupujícího průtoku tekutiny přívodem jiné tekutiny s odlišnou kvalitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232806

Dátum: 15.01.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G05D 7/00

Značky: přívodem, kvality, prvek, průtoku, tekutiny, kvalitou, vystupujícího, jiné, odlišnou, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky vytváření směsí tekutin nebo střídání průtoků různých tekutin v nejrůznějších oborech, například v chemickém průmyslu nebo v různých laboratorních přístrojích. Je řešen problém změny určité kvality - jíž může být například vůně, chuť, optická propustnost atd. vystupující tekutiny, jestliže se přivádí určitá tekutina, mající tuto kvalitu, ve více méně stálém průtoku a změna se má dít přiváděním jiné tekutiny, která...

Opěra pera s přívodem maziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 240427

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kavický František, Lorenc Anton

MPK: F16F 1/26

Značky: přívodem, maziva, opěra

Text:

...npoqnag, meomxaa Bwynxa. Ha swoü BTYĽKG, B cemwope Henonuoñ saxamxm yma YCTaHOBHeHa Macnenxa. B HOHHOCTLN 3 aKaTaHHOM ymxeĺnenaemca BHpea, ownpuammnñ qacwb noBepxHocTn Bwynxn Lua y 0 TaHOBRH Mac~ HGHKH. IBupes B ymme pacnoxaramw nnóo B cepennHe,nmó 0 ou MOKGT ÓHTB BHHGCGH K Topnam ymna. Y Hesanawannux ymex Momew ononHn 240427-4 TGJIBHO YGTaHQBILĽBaTBCH ynopuan Bwymca Mamy ymcoM n Bzrymcoñ ouopu peccopu. B-rymca onopu peccopu n ynopnan...

Plynový hořák s hlavním přívodem vzduchu středem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236064

Dátum: 01.12.1986

Autor: Kalousek Zdeněk

MPK: F23D 13/40

Značky: horák, přívodem, plynový, vzduchu, hlavním, středem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plynového hořáku s hlavním přívodem vzduchu středem, s obvodovým přívodem paliva a se zapalovací elektrodou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kolem hlavního vzduchového kanálu je soustředný plynový kanál se soustředně upraveným stabilizačním vzduchovým kanálem, uzavřeným vnějším pláštěm hořáku, přičemž plynový kanál je na jedné straně spojen hlavním plynovým přívodem s hlavním vzduchovým kanálem a na opačné straně...

Kondensor s oboustranným přívodem dopravovaného textilního materiálu do podtlakové pracovní komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 236440

Dátum: 01.06.1986

Autor: Míchal Pavel

MPK: D01G 23/08

Značky: pracovní, oboustranným, dopravovaného, podtlakově, materiálů, kondensor, komory, textilního, přívodem

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že uprostřed horní stěny podtlakové pracovní komory je otočně uložena dvoukřídlá klapka a na obě boční stěny podtlakové pracovní komory jsou připojeny difusory, na jejichž hrdle je připojeno potrubí pneudopravy, přičemž směr otáčení pracovního perforovaného bubnu je závislý na poloze dvoukřídlé klapky. Kondensor podle vynálezu je prostorově nenáročný, přepínaní kondensoru na jeden nebo druhý zdroj dopravovaného materiálu...

Tryska se středovým sekundárním přívodem, zejména prohozní tryka pro bezčlunkové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224876

Dátum: 01.08.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: tryka, prohozní, stavy, zejména, sekundárním, bezčlunkové, středovým, tkalcovské, přívodem, tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska se středovým sekundárním přívodem, zejména prohozní tryska pro bezčlunkové tkalcovské stavy, sestavená z nejméně dvou vzájemně vůči sobě centrovaných součástí, prvé součásti a druhé součásti, mezi nimiž je vytvořena rozváděcí komůrka periferního primárního přívodu připojená na napájecí zdroj pracovní tekutiny a spojovací dutinou spojená s primárním ústím, u níž do této spojovací dutiny zasahují centrážní přepážky určené k zajištěni...

Spoj stěn krystalizátoru s přívodem a odvodem chladicí kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214124

Dátum: 01.07.1984

Autori: Blažková Marta, Tučník Drahomír

Značky: chladicí, kapaliny, odvodem, stěn, krystalizátoru, přívodem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spoje stěn krystalizátoru s přívodem a odvodem chladící kapaliny, který je tvořen kovovými válcovými tělesy, suvně uloženými ve vyhrdleních jak přívodních tak odvodních potrubí chladící kapaliny, tak ve vyhrdleních jednotlivých stěn krystalizátoru, nebo pouze ve vyhrdleních stěn krystalizátoru, kde alespoň jedna ze stěn krystalizátoru je opatřena přívodním a alespoň jedna stěna krystalizátoru odvodním potrubím chladící kapaliny .