Patenty so značkou «přítlačný»

Přítlačný systém u koželužských průběžných ždímacích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260232

Dátum: 15.12.1998

Autori: Moravec Radovan, Zdražil Jan

MPK: C14B 1/58

Značky: přítlačný, průběžných, usní, koželužských, ždímacích, strojů, systém

Text:

...obr. 1 je bokorys přítlačného systému a na obr. 2 řez uložením spodních ždímacích válců.Na rámu 1 stroje jsou pevně uchycena ložisková tělesa 5,Ž, ve kterých jsou otočně uloženy horní ždímací válce g,. Závěsy §,1 ložiskovýoh těles 5,5 nesou čepy §,g, na kterých visí těleSELlQ,ll přítlačných.hydraulických válců 1 g,1, tvořících silovou jednotku. Spodní ždímací válce li,1 § jsou otočně uloženy V dolních ložiskových tělesech l§,11...

Přítlačný válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 265037

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kříž František, Konečný Jaroslav, Pavlík Jiří, Smatana Jozef

MPK: D01H 5/74, D01H 5/22

Značky: válec, přítlačný

Text:

...výheůa přitlačného válce podle vynúlazu ve srovnání se snučaaným stavam techniky spočivá ve výrbní i montážní jedu neůuchcsti při zajištění funkční spslehlívastío Celá sestava má malý počet ůilů vyžadujících vysükou výrabni přesnast, přičemž spolehlivost je ââna použitím klasického ulnženi s jednoduchgm labyrintovým těsněnim.Přítlačný válec pošle vynálezu je v částečném osovém řezu,mnázorněn na přiloženém výkresu.Iřítlačný válec...

Přítlačný vodicí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 257537

Dátum: 16.05.1988

Autor: Blažek Mojmír

MPK: B27B 25/00

Značky: vodiči, mechanismus, přítlačný

Text:

...rameno je proti vertikálnímu posuvu zajistítelné kolíkem v příslušném otvoru tělesa.Zařízení umožňuje maximální přesnost při výrobě řeziva s ohledem na optimální výtěžnost dřevní hmoty.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje nárys zařízení V řezu a obr. 2 pohled směrem P.Přítlačný vodicĺ mechanismus sestává ze stojanu L, na němž je naeunuto těleso Ě, V němž je uložen váleo...

Pružný přítlačný prvek pro formy na plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 256252

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janoušek Vladimír, Hendrych Josef

MPK: B29C 33/50

Značky: formy, plasty, prvek, pružný, přítlačný

Text:

...pevných přítlačnýoh kroušků,je nevýhodou prucný výpočet potřobnćho přosahu vo formě o dolícovíui přosohu při montáži, ktoré je zvlášť obtížuo při vyšší náaoh~ nontí formy. Při přohřátí mohou nastat stejně obtížo uvedenó n použití přítlnčných šroubů.Výše uvedouő nedostatky odstraňuje pružný rozobíratelný přítlačný prvek podle vynálozn, jehož podotntőu je pružná kruhovć dest 1 čkn,opírajíoí oo jednak o otředäný kruhový čep rozebíratelnč spojený...

Pružný přítlačný prvek pro formy na plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 256008

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hendrych Josef, Janoušek Vladimír

MPK: B29C 33/50

Značky: prvek, formy, pružný, plasty, přítlačný

Text:

...případě, kdy jde o použití pevných přítlačných kroužkà je nevýhodou pracný výpočet potřebneho přeaahu ve formě a dolícovúní přosnbu při montáži, ktoré je zvlášš obtížné při vyšší násobnosti formy. Při přehřćtí mohou naatat stejně obtížo jako u použití přítlačných šroubů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje pružný rozebíratelný přítločný prvek podle vynâlezu, jehož podstatou jsou dvě kruhové destičky, mezi nimiž je středěný element, z...

Přítlačný váleček papíru pro psací a podobná zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233897

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kachlík Jiří, Dobeš Jaroslav

MPK: B41J 13/08

Značky: podobná, přítlačný, psací, váleček, zařízení, papíru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního uspořádání přítlačného válečku papíru určeného pro použití na psacích strojích, otiskovacích mechanismech a jim podobných zařízeních. Řeší ukládání přítlačných válečků na tvarované nosné prostředky,kdy po vyrobení tvarovaného nosného prostředku nelze známých a dosud používaných přítlačných válečků použít. Jeho podstata spočívá v tom, že přítlačný váleček sestává z alespoň dvou segmentů, které jsou částí válce...

Přítlačný prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249195

Dátum: 12.03.1987

Autori: Žatecký Jan, Neischl Jaroslav

MPK: F16J 15/56

Značky: prvek, přítlačný

Text:

...se segmenty připevněnými na matrici a obr. 3 a 4 příklady tvarování segmentů v axiálním směru. 12 24 s 195 Podle vynálezu je přítlaěný prvek tvořen základní plochoumatricí J. v podstatě mezikruhového tvaru, na. jejímž vnějším obvodu l jsou vytvořeny pravidelně rozmístěné tangenciální plochy g. Při vnějším obvodu lg matrice l, jsou pak vytvořeny segmenty 2 tak, že rovnoběžně s tangenciálními plochami g jsou z matrice l částečně odděleny a...

Přítlačný systém řídicího vývodu polovodičového systému výkonového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247996

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kolman Bohumil, Makovička Jan, Jirůtka Vladimír, Plíva Jiří

MPK: H01L 25/00

Značky: vývodu, řídicího, výkonového, přítlačný, modulu, systém, systému, polovodičového

Text:

...řídící elektrody polovodičováho systému při dosežoní dostatočné a stále přítlačne síly.Na přilołenán výkresu jsou dva příklady provedení přítlačnáho aystámu řádícího vývodu polovodičověho systému podle vynáleau. Na obr. a je řez polovodičovým module a jedním polovodičovým systémem a vlastní přítlsčnou konstrukcí eakotvenou v nosné desce etkladąy a a pružným elementem v jednom provedaní. Na obr. 2 je řee polovodičovým modulom ee dvělo...

Přítlačný uzávěr tuby, přenosný, magnetický

Načítavanie...

Číslo patentu: 233077

Dátum: 01.01.1987

Autor: Štrupl Ladislav

MPK: B65D 39/16

Značky: uzáver, prenosný, magnetický, přítlačný, tuby

Zhrnutie / Anotácia:

Přítlačný uzávěr je určen pro rychlouzavírání a otevírání tub s často používanou náplní. Sestává z magnetu, feromagnetického dílu, víka a tělesa uzávěru, ve kterém je spojovací prvek tvořený závitem, umístěný proti těsnění, jež je upraveno na víku, na kterém je připevněn i magnet, přitahovaný k protilehlému feromagnetickému dílu, a tím vyvozující uzavírací sílu k uzavření hrdla tuby.

Zbožový válec, popřípadě i přítlačný válec odtahového válce navíjecího ústrojí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229733

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vysloužil Zdeněk, Padalík Rudolf

MPK: D03D 49/20

Značky: přítlačný, zbožový, ústrojí, stroje, popřípadě, válec, navíjecího, válce, tkacího, odtahového

Zhrnutie / Anotácia:

Spalovací zařízení, skládající se z pohazovače paliva nad úrovní roštu a protiběžného pásového nebo řetězového roštu není ve svém běžném provedení vhodné pro spalování uhlí s nízkou výhřevnosti a vysokým obsahem popela. Aby se umožnilo spalování uvedeného paliva, je na straně protilehlé pohazovačí,v rozmezí jedné čtvrtiny délky roštu umístěna příčná hrázka. Mezi povrchem roštu a hrázkou je ponechána mezera pro odchod spodní vrstvy uhlí za ní...

Přitlačný kozlík pecních dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 223242

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pietraszek Leon, Tesarčík Václav

Značky: přítlačný, dveří, pecních, kozlík

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přítlačného kozlíku pecních dveří komor koksové baterie a řeší zvýšení jeho přítlačné funkce. Nedostatky stávajících konstrukcí odstraňuje přítlačný kozlík pecních dveří vytvořený jako odlitek s přírubou a opěrnou patkou, které jsou zpevněny výztužným žebrem, který je podle vynálezu opatřen na koncích všech tří ramen opěrné patky průchozími otvory a spodní rovinná plocha opěrné patky přítlačného kozlíku je v místě průchozích...

Přítlačný mechanismus pro induktor k indukčnímu pájení, zejména plátků ze slinutého karbitu na vícebřité nástroje a jiné součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 217045

Dátum: 01.07.1984

Autori: Paukner Jaromír, Ruža Viliam

Značky: vícebřité, mechanismus, zejména, přítlačný, karbitu, pájení, plátků, součástí, slinutého, induktor, nástroje, jiné, indukčnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přítlačného mechanismu pro zařízení k indukčnímu pájení a řeší problém udržování pájených součástí na jednom nebo vícezávitovém induktoru. Účelu je dosažen(c) tím, že do nejméně jednoho otvoru, vytvořeného v chlazeném induktoru je kovově připojen nejméně jeden přítlačný mechanismus, který sestává se stínicího kovového pláště v jehož jednom konci je pomocí vodícího pouzdra uložen keramický přítlačný váleček a vodicí pouzdra je...