Patenty so značkou «přísun»

Zariadenie pre prísun pruhových polotovarov do manipulačného priestoru nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 260298

Dátum: 15.12.1998

Autori: Szarvasy Ladislav, Veiser Jozef, Pelegrin Eduárd

MPK: B21D 43/00

Značky: přísun, pruhových, polotovarov, priestoru, nakladača, zariadenie, manipulačného

Text:

...podpery .polotóvaru a. zadné podpery polotovaru sú vysúvateľně pod a nad úroveň vozíkov.Použitím zariadenia .podľa vynálezu sa dosiahne kontinuálny prísun polotovarov do manipulačnéhopriestoruanakladača bez potreby použitia paliet, a tým bez .potreby zastavenie linky pri výmene paliet.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa prihlášky vynálezu je na prípojenom výkrese, kde obr. 1 je pohlad na zariadenie z boku a na obr. 2 je pôdorys.Zariadenie...

Zařízení pro přísun rozpojených odvěsů k pahrbku seřaďovacích nádraží

Načítavanie...

Číslo patentu: 266068

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krapka Zdeněk, Hájek Zdeněk

MPK: B61K 7/02, B61J 3/00

Značky: přísun, rozpojených, zařízení, seřaďovacích, pahrbku, odvěsů, nádraží

Text:

...0 měřič svíslých kolejových sil, umístěný před kolejovou brzdou.Kolejniccvé dotyky V jízdní cestě, umožňují registrovat průjezd jednotlivých náprav,zjíščovat polohu prvého přisunovaného vozu, lokomotivy apod. Ke zjiščování polohy vozů a lokomotivy lze použít i kolejové obvody. Vazba řídícího počítače na staniční zabezpečovacízařízení umožňuje zabezpečit přísun souprav vozů pro několik různých jízdních cest.Zařízení podle vynálezu odstraní...

Zariadenie na orientáciu a prísun súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 258660

Dátum: 16.09.1988

Autor: Hanák Bohuslav

MPK: B23Q 7/18

Značky: zariadenie, súčiastok, přísun, orientáciu

Text:

...sú opatrene snímaačmi naplnenie a vyústujú do komôr, do ktorých zasahujú oddeľ-ovače súčiastok. Na komory sú vymeniteľné pripojené vzdu-chové dopravné kanály spájajúce komory s hlavicou technologickej jednotky.Výhodou zariadenia na orientáciu na prísun súčiastok podľa vynálezu je, že zariadením sa docieli privádzanie súčiastok v poradí podľa lubo-voľnej požiadavky. Ďalšou výhodou je tiež zvýšenie produktivity práce a zníženie...

Zařízení pro přísun tabáku při plynulé výrobě cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 244433

Dátum: 15.07.1987

Autor: Šamíková Jozefana

MPK: A24C 5/39

Značky: cigaret, přísun, výrobe, plynule, zařízení, tabáku

Text:

...pohonnou jednotkou přisouvací dopravní pes 35, undší na svém doprsvnín povrchu 32 rovnomčrnou vrstvu 35 tabáku, odebíranou zo zásobníku naŕezaneho tabéku s srovnávanou na výstupu tohoto zásobníku shrnovecí a česecí jednotkou, přičemł tato rovnomerné vrstva 3 § tabáku je přieouváne ke spodním ústím výstupních kandlků u, L 2.Nad povrchem přisouvacího dopravního pisu 32 je umístěne dilicí ústrojí 39 pro rozdilovdní vrstvy 3 § tabćku ne od...

Zařízení pro volitelný přísun vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 243876

Dátum: 15.06.1987

Autor: Svirák František

MPK: B24B 13/02

Značky: přísun, zařízení, volitelný, vřetene

Text:

...svým šnekem je spojeno s druhým elektrickým motorem. Vyřešené zařízení umožňuje řídit jednoduchým způsobem rychloposuv vřetene s obrobkem ke vřeteni s nástrojem, což nejen urychlí výrobní proces a současně zejištuje i kvalitu povrchu obráběné součástí.Přĺkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematíoky znázorněno na přiloženém výkrese.Jak z uvedeného výkresu vyplývá, je vřeteno ł s uloženou obráběnousoučástí lg uloženo na hřídeli ll,...

Zařízení pro přísun a zastavení ovíjecího papíru u strojů na spojování cigaret s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226530

Dátum: 15.05.1986

Autor: Prochazka Josef

Značky: strojů, cigaret, spojování, filtrem, papíru, zastavení, přísun, ovíjecího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přísun a zastavení ovíjecího papíru u strojů na spojování cigaret s filtrem, odvíjeného z bobiny ovíjecího papíru, který je veden přitištěním přítlačnou kladkou přes tažnou kladku k odřezávacímu válci, a kterém jsou nožovou hlavou odřezávány požadované dílky ovíjecího papíru, vyznačené tím, že se skládá z výkyvné brzdicí kladky (6), uchycené na jednom rameni dvouramenné páky (9), na jejímž druhém rameni je uchycena přítlačná kladka...

Zařízení pro mechanizovaný přísun a odsun u visuté váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215976

Dátum: 01.09.1984

Autori: Štěrba Josef, Mareček Stanislav, Stoklásek Bohumil

Značky: odsun, zařízení, váhy, přísun, mechanizovaný, visuté

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro mechanizovaný přísun a odsun u visuté váhy, navazující na mechanizovaný posun po závěsné dráze a skládající se z dopravníku, krokového postrkovače a přepínače, vyznačené tím, že u pojezdného profilu (10) visuté váhy je vedení (7) posuvně uložen manipulační krokový postrkovač (4), na němž je dvojice přísunových tlačných palců (5) a dvojice odsunutých tlačných palců (6), mechanismus přepínače (13), umístěný na boční straně pojezdného...

Zařízení pro přísun měřicí hlavice ovládacího měřidla pro brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222800

Dátum: 01.02.1984

Autori: Pelc Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: ovládacího, hlavice, přísun, zařízení, brusky, měřidla, měřicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které tvoří součást ovládacího měřidla, určeného pro aktivní kontrolu broušených válcových obrobků a současné řízení pracovního cyklu stroje. Podstatou vynálezu je, že mezi stabilizačním válcem a pracovním válcem je vytvořen přepouštěcí kanál, ve stabilizačním válci je suvně umístěn stabilizační píst plného válcového tvaru a konzola, pro měřicí hlavici ovládacího měřidla je k pístnici a ke stabilizačnímu pístu...