Patenty so značkou «přísady»

Spôsob prípravy nutričnej prísady, nutričná prísada a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287380

Dátum: 19.07.2010

Autori: Rautonen Nina, Vuorenmaa Juhani

MPK: A23K 1/00, A23L 1/09

Značky: použitie, nutričná, spôsob, nutričnej, prísada, přísady, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby nutričnej prísady na použitie pri prevencii črevných ochorení, pri ktorom sa pivovarské kvasnice sfiltrujú a ďalej sa upravujú hydrolyticky, takže sa bunková štruktúra rozštiepi a účinná koncentrácia oligosacharidov a/alebo polysacharidov, betaglukánu a/alebo proteínov sa zvýši, ďalej je opísaná nutričná prísada vyrobená úpravou sfiltrovaných pivovarských kvasníc hydrolýzou tak, že sa štiepi bunková štruktúra, ako aj...

Prísady na zmenu rýchlosti tvrdnutia chemicky viazaných silikofosfátových cementov a spôsob jej uskutočnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14353

Dátum: 05.02.2009

Autori: Perle Dorit, Ginzberg Eyal, Hanuka Ezrah, Frim Ron, Masri Basam, Vultz Eyal Yehihel, Gorelik Yelena, Shikolsky Gideon, Weissman Aharon

MPK: C04B 22/12, C04B 28/34

Značky: chemicky, rychlostí, změnu, viazaných, uskutočnenia, spôsob, přísady, tvrdnutia, cementov, silikofosfátových

Text:

...taktiež s použitím železitanu horečnatého, čas pre stuhnutie nie je typicky dlhší ako ten, ktorý je získaný pripoužití borátových spomalovačov tuhnutía.cement, ktorý obsahuje od 1 do 3 fluoridovej podvojnej soli. Fluoridová podvojná soľ nie je však používaná ako spomalovač tuhnutia. Britský pat. č. 405 508 opisuje použitie jednoduchých fluoridových solí ako spomaľovačov tuhnutia pre portlandský cement.0005 Tak zostáva dlho pociťovaná...

Prísada na zníženie vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente, spôsob jej výroby, cement alebo suchá omietková zmes s obsahom uvedenej prísady a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285973

Dátum: 21.11.2007

Autori: Képes Róbert, Smrčková Eva, Jaklovský Štefan

MPK: C04B 14/00

Značky: prísada, chromu, vodorozpustného, zníženie, uvedenej, cr(vi, omietková, cemente, výroby, sucha, obsahom, přísady, cement, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente alebo v suchých omietkových zmesiach obsahuje 10 až 75 % hmotn. hydrátu síranu železnatého a do 100 % hmotn. prírodného zeolitu sa pridáva k slinku počas mletia, čím je možné znížiť obsah Cr(VI) v cemente až po hodnotu nižšiu ako 2 ppm. Predmetom vynálezu je aj cement a suché omietkové zmesi obsahujúce túto prísadu na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu.

Kompozícia viacúčelovej prísady do stredného destilátu použiteľného v chlade

Načítavanie...

Číslo patentu: 285752

Dátum: 22.06.2007

Autori: Leger Robert, Eydoux Franck

MPK: C10L 1/10

Značky: přísady, stredného, destilátů, chlade, kompozícia, použitelného, viacúčelovej

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia viacúčelovej prísady do stredného destilátu použiteľného v chlade, získaná reakciou karboxylových zlúčenín s amínovými zlúčeninami, obsahuje aspoň 50 % hmotn. zmesi pozostávajúcej z 10 až 90 % hmotn. prísady (AB) z karboxylovej zlúčeniny (A) zvolenej z maleínanhydridov a sukcínanhydridov, zodpovedajúcich kyselín a ich esterov, s polyalkylénamínom (B) a z 90 až 10 % hmotn. prísady (CD) získanej reakciou kopolyméru (C) získaného...

Prísady do krmiva obsahujúci L-lyzín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6672

Dátum: 08.09.2006

Autori: Kaeppke Friederike, Becker Ulrich, Lotter Hermann, Fosdick Lawrence Edward, Pohlisch Joachim, Dübner Frank, Sander Cory, Kelle Ralf

MPK: A23K 1/165, A23K 1/16, A23K 1/00...

Značky: krmiva, obsahujúci, přísady, l-lyzín

Text:

...protiiónov, ako je napr. síran, v produkte obsahujúcom L-lyzín má viesť k zlep šeniu hygroskopických vlastností a sklonu ku spekaniu.Úloha vynálezu Úlohou vynálezu je poskytnutie prísady do krmiva obsahujúcej L-lyzín so zlepšenýmí vlastnosťami, vyrobenej s použitím pôd vznikajúcich pri fermentácií s použitím síranu amónneho, a spôsobu s nízkymi stratarni lyzínu pri spracovaní pôd inak ako podľa stavu techniky.Vynález sa týka...

Použitie prísady na zvýšenie prilípnavosti na úpravu textilných výstužových vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 285252

Dátum: 30.08.2006

Autor: Kurz Guenter

MPK: C09J 175/00, C08G 18/00, C08J 5/04...

Značky: úpravu, textilných, výstužových, použitie, vložiek, prilípnavosti, přísady, zvýšenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje použitie vodnej disperzie ako prísady na zvýšenie prilípnavosti na úpravu výstužných vložiek na výrobu vystužených polymérnych výrobkov. Vodná disperzia obsahuje izokyanát, čiastočne alebo úplne blokovaný izokyanát ako prísadu na zvýšenie prilípnavosti vo forme pevnej látky a aditíva, podiel pevnej látky vodnej disperzie je 55 až 85 % hmotn. a priemerná veľkosť častíc pevnej látky je < 2,0 um.

Označené anorganické prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5678

Dátum: 06.07.2006

Autori: Hocken Jörg, Kastner Jürgen, Eickschen Ralf

MPK: A61K 8/19, C01F 11/00, C01G 23/00...

Značky: označené, přísady, anorganické

Text:

...problém sa podľa vynálezu rieši význakovou časťou hlavného patentového nároku. Výhodné uskutočnenia sa nachádzajú v závislých nárokoch.0012 Aby sa pri výrobe finálneho produktu značenie nemenilo alebo nestratilo, musí byť trvale, respektíve pevne zabudované vchemickej zlúčenine prísady. Pokiaľ sa napríklad anorganická prísada, ako napríklad TiOg, ktorá môže byť použitá napríklad ako biely pigment,pred použitím len zvlhčí vodou označenou...

Prísada na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente a cement alebo suchá omietková zmes s obsahom uvedenej prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4172

Dátum: 02.06.2005

Autori: Képes Róbert, Smrčková Eva, Jaklovský Štefan

MPK: C04B 22/00, C04B 22/14

Značky: zníženie, cr(vi, sucha, vodorozpustného, cemente, obsahom, chromu, cement, uvedenej, prísada, obsahu, přísady, omietková

Text:

...sa rnlelo s 2,5 kg prírodného zeolitu (hydratovaný alumosilíkát alkalických kovov a kovov alkalických zemín - rnínerál klinoptilolit, ťažený v lokalite Nižný Hrabovec) počas 20 minút. Získala sa homogénna zmes (zmes l) s obsahom 50 hmotn. hydrátu síranu železnatého, ktorá mala veľmi dobré sypné vlastnosti, ktoré sa zachovali aj po l roku skladova SK 4172 Unia. Pripravená prísada - zmes l obsahovala 50 hmotn. technických hydrátov síranu...

Spôsob granulácie prísady krmív pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3295

Dátum: 19.06.2004

Autori: Stockhammer Stefan, Pohlisch Joachim, Moll Matthias, Klasen Claas-jürgen, Alt Hans-christian

MPK: A23K 1/16, A23K 1/00, B01J 2/16...

Značky: zvieratá, granulácie, přísady, spôsob, krmiv

Text:

...zostala zachovaná stabilná stacionárna Íluidná vrstva a aby sa zamedzilo vynášaniu častíc z granulátora. Pretože pri tomto spôsobe je pritekajúce médiumhlavným nosičom energie, výkonnosť sa extrémne znižuje. Dosiahnuté miery tvorby sú prílišnízke na to, aby bolo možné proces granulácie ešte hospodárne prevádzkovať.0016 Proces tohto typu je opísaný V US 4,946,654. Strate materiálu v dôsledku vynášania prachu sa zamedzí tak, že sa tento...

Krmivové prísady obsahujúce kyselinu D-pantoténovú a/alebo jej soli a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283900

Dátum: 15.03.2004

Autori: Pfefferle Walter, Friedrich Heinz, Binder Michael, Walger Ilona, Uffmann Klaus-erich, Becker Ulrich

MPK: A23K 1/06, A23K 1/175, A23K 1/16...

Značky: přísady, spôsob, výroby, kyselinu, krmivové, obsahujúce, d-pantoténovú

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je krmivová prísada na báze fermentačnej zápary, ktorá sa získava fermentáciou mikroorganizmov vytvárajúcich kyselinu D-pantoténovú, a obsahuje jednu alebo viac solí kyseliny D-pantoténovej vybraných zo súboru zahŕňajúceho sodnú, draselnú, amónnu, horečnatú a vápenatú soľ, prípadne za pridania jednej alebo viacerých týchto zlúčenín.

Prísady pre vodné nátery s nízkym VOC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2290

Dátum: 24.10.2003

Autor: Mcvay Robert

MPK: C09D 133/06, C09D 5/02, C08K 5/00...

Značky: nízkým, vodné, nátěry, přísady

Text:

...je tu použitý, znamená, že nátery prevažne tvorí voda v malom množstve, ako napriklad menšom ako 20 hmotnostných percent (z celkovej hmotnosti prchavých zlúčenín), môžu byť zahmuté bežné rozpúšťadlá, ako sú napríklad alkoholy, čo je stále v rozsahu predloženého vynálezu. Zahrnutie malého množstva alkoholu je skutočne jasne v rámci rozsahu predloženého vynálezu.Dôležité je, že prostriedky podľa vynálezu tiež môžu obsahovať pigment. Možno použiť...

Prísady na zvýšenie prestupu kovov a amínov v rafinérskych odsoľovacích spôsoboch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12154

Dátum: 28.08.2003

Autori: Nguyen Tran, Kremer Lawrence, Weers Jerry

MPK: C10G 31/08, C10G 17/04

Značky: rafinérských, odsoľovacích, spôsoboch, amínov, přísady, kovov, přestupu, zvýšenie

Text:

...vynálezu.Tento vynález vylepšuje technológiu tým, že odstraňuje anorganické látky zo surovej ropy bez toho, aby sa dostala ropa alebo emulzie do čistiame odpadových vôd.V tomto vynáleze sa uvažuje s tými kovmi, ktoré patria do skupín IA, IIA, VB, VIII, lIB a IVA periodickej tabulky (verzia CAS), ale neobmedzuje sa nevyhnutne len na tieto kovy. V inom neobmedzujúcom uskutočnení sú zahrnuté kovy, ako je Vápnik, železo, zinok, kremík, nikel,...

Prevzdušňovacie prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1245

Dátum: 07.07.2003

Autori: Mayer Gerald, Axmann Heinz

MPK: C04B 40/00, C04B 24/00

Značky: přísady, prevzdušňovacie

Text:

...abietovej zavedú skupiny SO 3 H. 0011 Toto sa môže sotva uskutočniť známymi spôsobmi , ako sú priama sulfonácia s S 03 alebo sulfonácia koncových dvojitých väzieb s KHSO 3 aperoxidmi, alebo KNO 3, pričom vzávislosti od zvoleného postupu sa na reakcii zúčastnia iba koncové dvojité väzby kyseliny dextropimarovej, alebo dvojité väzby kyseliny levopimarovej a/alebo abietovej. 0012 Podľa prednostného uskutočnenia predloženého vynálezu, sa...

Spôsob výroby prísady do krmív pre zvieratá na báze fermentačného zvyšku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283277

Dátum: 08.04.2003

Autori: Schütte Rüdiger, Alt Hans-christian, Hertz Ulrich, Klasen Claas-jürgen, Höfler Andreas, Mörl Lothar, Friedrich Heinz

MPK: A23K 1/00, C12P 13/04, B01J 2/16...

Značky: fermentačného, výroby, krmiv, zvyšku, spôsob, přísady, báze, zvieratá

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada obsahuje jeden fermentačný produkt a ďalšie zložky fermentačného zvyšku, pričom fermentačný zvyšok sa v jednom stupni granuluje vo fluidnej vrstve, spája sa v kompaktnú masu a suší, zatiaľ čo sa do fluidnej vrstvy mechanickým spôsobom vnáša prídavne k energii potrebnej na vytvorenie fluidnej vrstvy množstvo energie dostatočné na nastavenie žiadaného priemeru zrna a žiadanej sypnej hustoty, čím sa dosahuje v jedinom stupni postupu...

Nanočasticové prísady, ktoré sú schopné pôsobiť ako oxidačné činidlo na zníženie množstva oxidu uhoľnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6010

Dátum: 29.08.2002

Autori: Hajaligol Mohammad, Li Ping

MPK: A24D 1/00

Značky: množstva, přísady, oxidačne, pôsobiť, nanočasticové, schopné, činidlo, uhoľnatého, oxidů, zníženie

Text:

...sorbentu a termoplastickej živice. Napriek tomu, že pre granule sorbentu jeaktívne uhlie výhodný materiál, uvádza sa, že namiesto neho, alebo doplnkom k aktívnemu uhliu, sa môžu použiť oxidy kovov,napríklad oxid železa. Avšak takéto katalyzátory majú nedostatky, pretože pri normálnych podmienkach fajčenia sa katalyzátory rýchle deaktivujú, napríklad rôznymi vedľajšími splodinami, vytvorenými počas fajčenia a/alebo teplom. Okrem toho, ako...

Sírne prísady pre spojiva pre vozovky a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3227

Dátum: 09.08.2002

Autori: Bailey William, Pugh Norm

MPK: C09D 1/00, C09D 195/00, C08L 95/00...

Značky: vozovky, spojiva, přísady, spôsoby, sírne, výroby

Text:

...modifikácie. Tieto aditívne materiály sa môžu tiež vyrábať vo formách, ktoré sú nelepkavé, netopia sa a netečú V širokom rozsahu okolitých teplôt, pri ktorých sa robí uskladnenie a transport. Aditívne materiály s týmito nelepkavými, netečúcimi a netopiacimi vlastnosťami sa môžu pohodlne transportovať na dlhe vzdialenosti, pričom sa zabráni problémom so znečistením, ktoré by mohli vznikať emisiami a rozsypaním iných foriem spojív, ktoré...

Prísada do cementových zmesí, zariadenie na jej výrobu, cementové zmesi s jej obsahom a použitie prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2319

Dátum: 10.12.1999

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: C04B 22/04, C04B 22/14

Značky: zariadenie, výrobu, cementových, obsahom, prísada, použitie, přísady, cementové, zmesí

Text:

...cementovej zmesi - cemenom a kamenivom pri jej výrobe priamo na mieste použitia. Pri dispergácii tuhej fázy do podoby suspenzie za účelom umožnenia dávkovania nealkalických urýchlujúcich prísad do cementových zmesí spolu so zámesovou vodou je spravidla potrebný prídavok ďalších látok, ktoré môžu mat protichodné účinky - ako je ztekutenie cementových zmesi pri pridávaní dispergátorov a plastiñkačných prísad, alebo nežiadúce vedľajšie...

Deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278437

Dátum: 06.07.1994

Autori: Oravkin Juraj, Boška Miloš, Fehér Pavol, Bratský Daniel

MPK: C10L 1/22, C10L 1/14, C10L 1/18...

Značky: benzínov, dikarboxylových, automobilových, přísady, bezolovnatých, kyselin, nízkoolovnatých, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov, účinkom ktorých sa zabraňuje opotrebovaniu sediel výfukových ventilov automobilov konštrukčne neprispôsobených na spaľovanie bezolovnatých autobenzínov. Uvedené deriváty majú štruktúrny chemický vzorec (I), pričom význam jednotlivých symbolov je uvedený v opise.

Způsob výroby krmivové přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 270563

Dátum: 12.07.1990

Autori: Tóth Mihály, Palócz László, Korcyl Béla, Czencz Ferenc, Schmidt János, Adám Róbert, Bornemisza Endre, Kubó Sándor, Korda Rudolf, Szigeti Jenö, Bálint Sándor

MPK: A23K 1/00

Značky: způsob, krmivové, výroby, přísady

Text:

...tanku zředí vodou o teplote alespoň 60 °C, s výhodou o teplotě 70 °C, obsah sušiny takto získav ného rmutu činí 250 až 300 g/1. K tomuto rmutu se za nepřerušovanáho míchání pŕivádí na místě samém vyrobený zelený sled nebo sled v množství 1 až 5 X hmot. na sušinu rmutu. Po dvou- až tŕíhodinovém míchání se získá hydrolýzou rmut obsahující 40 g/1, s výhodou 60 g/1 cukru. K tomuto rmutu se přivede směe chloridu draselného a měünatého, síranu...

Spôsob výroby ekologicky nezávadnej prísady do cestných a stavebno-izolačných bitumenových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270540

Dátum: 12.07.1990

Autori: Holčík Ján, Poór Alexander, Krajíček Štefan, Jaroš Alois, Leška Štefan, Kačáni Stanislav, Podmanický Stanislav, Hanák Miroslav, Kleinová Zuzana, Krištofčák Jozef

MPK: C07D 277/80, C10C 3/06

Značky: přísady, cestných, bitúmenových, materiálov, spôsob, nezávadnej, výroby, stavebno-izolačných, ekologicky

Text:

...po rozdelení na vodnú fázu s obsahom cyklohexylamínu a benzotiazolovú fázu vrecia do procesu výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénemidu a smolovitý destilečný zvyšok se odoberá ako prísada do cestných a stavebne-izolačných bituoenových materiálov. Proces deetilácie spodnej fázy primárneho emolovitého pätového produktu je možné viest i v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni se pri tlaku 5 až 20 kPa a teplote 20 ° až 100 °C izoluje vodná...

Zapojení pro řízení dávkování přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 269736

Dátum: 14.05.1990

Autor: Vališ Miloslav

MPK: G01F 11/00

Značky: přísady, řízení, zapojení, dávkování

Text:

...na dávkovaném množství hlavní složky surovinově směsi.vynález bude dále podrobněji popsán pomocí výkresu, na němž je schematicky znázorněno uspořádání jednotlivých prvků předmětného zapojení.Dopravník lg zařazený do toku ll hlavní složky surovinové směsi je opatren blokem měření, tvořeným prvním tenzometrickým snímačom l a prvním zeeilovačem g, měřícím hmotnost dopravované suroviny. Jeho výstup je veden jednak na první vstup Ži...

Způsob přípravy přísady na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid do želatinových fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268055

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hudeček Slavko, Čefelín Pavel, Hrdlička Jaroslav, Hudečková Ivana

MPK: G03C 1/38

Značky: želatinových, styrén-maleinanhydrid, fotografických, přísady, přípravy, způsob, kopolymerů, materiálů, bázi

Text:

...vysokovroucích FOZPOUŠĚĚÚEI V kombinůcí S tenlídy. odstraňuje přísada na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid o molekulové hmotnosti700 000 až 1 000 000 (stanoveno viskozimetricky), připravená způsobem podle vynálezu. Podstata způsobu přípravy přísady podle vynálezu spočívá v tom, že se srâžecí kopolymerizace styrenu a maleinanhydridu vede tak, že vzniklý produkt vykazoval molekulovou hmotnost 700 000 až l 000 000, přičemž tento...

Způsob přípravy přísady do želatinových fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268036

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klein Vladimír, Hudeček Slavko, Doležal Vladimír, Hrdlička Jaroslav, Hudečková Ivana

MPK: G03C 1/38

Značky: materiálů, želatinových, přípravy, fotografických, způsob, přísady

Text:

...na bázi želatiny a halogenidů etříbra, ovláštä používajícíoh barevná složky ve vodě nerozpuatná nebo velmi málo rozpustně, na bázi kopolymeru styrenu a maleinátu aodněho podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, 2 CS 258036 B 1že ae arážeoí kopolymerizací atyreuu a mnleinanhydridu v prostředí aromatických uhlovodikd, Jako je benzen, toluen či xylen. tvoří suapenze kopolymeru, nnčež se tato suopenze extrahuje vodným louhem oodným...

Způsob výroby přísady na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid do želatinových fotografických materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267810

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čefelín Pavel, Hudečková Ivana, Hudeček Slavko, Hrdlička Jaroslav

MPK: G03C 1/38

Značky: výroby, bázi, želatinových, styrén-maleinanhydrid, přísady, kopolymerů, materiálů, způsob, fotografických

Text:

...být nejlépe henzen nebo toluen, jsou vhodné takové typy, které jsouodvozeny od slifotických azosloučenin, nopř. 2,2-azobis/isobutyronitrí 1/.Pod pojmem regulátor molekulové hmotnosti jsou miněny látky, které se vyznačují tzv. vysokou přenosovou konstantou /B. VOLLřERT Základy makromolekulární chemie, Academia, Praha 1970, str. 89 a další/. V tomto případě jsou nejvhodnčjší typy odvozeně od halogenových derivátů mezhnnu jako...

Sposob výroy modifikovanej prísady do kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266970

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mosný Ivan, Orlík Ivo, Jaroš Alois, Gabarík Milan, Doležal Pavel, Guláš Pavel

MPK: C08K 5/32

Značky: kaučukov, výroy, modifikovanej, přísady, spôsob

Text:

...napr. valcovou, rovinnou, gulovou, resp. ich kombináciou. Proces formovania častíc 4-nitrôzodifenylamínu je možné realizovať napr. pretláčaním homogénnej pasty 4-nitrôzodifenylamínu cez matricu s otvormi vhodných rozmerov alebo na dvojvalcovom kompaktore s profilovanými valcamí podľa potreby doplnenými o zariadenie na delenie sformovaného materiálu a dochladenie finálnych častíc.zvyšková voda sa z vlhkého 4-nitrôzodifenylamínu odstráni...

Spôsob výroby prísady do cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266129

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 22/06

Značky: výroby, zmesí, přísady, spôsob, cementových

Text:

...účelne, ak sa prisada vyrobená spôsobom podľa vynálezu zomelie, s výhodou spolu s hydrofobizačnou prísadou, napríklad vo vode nerozpustnou soľou mastnej kyseliny, ako je stearan vápenatý a/alebo dispergátorom a/alebo anorganickým nosičom ako je kremičitý piesok,drvený vápenec, popolček, granulovaný (peletizovaný) alebo neupravený kremičitý úlet 2 výroby feroslícia a podobne, na takú jemnost, aby obsahovala najmenej 50 hmotnostných...

Způsob úpravy metalurgické přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 264516

Dátum: 14.08.1989

Autori: Novotný Eduard, Kovalský Václav, Šula Jan

MPK: C22C 35/00

Značky: metalurgické, přísady, úpravy, způsob

Text:

...k jejímu nedostatečnému využití. Při drcení přísady vzniká obtížné využitelný a zpracovatelný odpad.Cílem vynálezu je efektivní využití metalurgických přísad.Podstata vynálezu spočíva v tom, že metalurgická přísada se smísí s kovovým odpadem, načež se vzniklá směs působením tlaku upravuje do pevného tvaru.Upravená metalurgická přísada se nenalepuje na pánve, snadno se rozpouští a nedochází k jejímu odplavování se struskou. e možno zpracovat...

Sposob prípravy prísady do cementových zmesí na báze lignínsulfonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257480

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šveda Mikuláš, Šestauber Karel, Kundrlík Václav, Komora Ladislav

MPK: C04B 24/18, C04B 40/00

Značky: báze, přísady, lignínsulfonanu, zmesí, cementových, spôsob, přípravy

Text:

...príslušný katiön nerozpust~né soli, resp. ktoré nemajú vo vodnom prostredí korozívne vlastnosti.Z uvedených dôvodov sme aplikovali a doporučujeme aplikovat najmä kyselinu mravčiu, ktorá ako sa podľa výsledkov ukazuje ešte zvyšuje pevnosti skúšaných teliesok.Vzorky je možné aplikovat tiež po zrieaení vodou, prídavkov odvzdušňovačov, stabilizá torov a pod., ktoré sa na úpravu zatiaľ používali.Tepelné spracovanie ligninsulfonanov v...

Spôsob prípravy stabilného roztoku protipenivej prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 246437

Dátum: 15.12.1987

Autori: Klaner Eduard, Danko Vladimír

MPK: C10M 125/26

Značky: protipenivej, roztoku, přípravy, stabilného, přísady, spôsob

Text:

...oleji. Vlastnosti použitého polydimetylsilo xanu a .plynoveho oleja boli takétopolydimetylisiloxan viskozita pri 20 C 208 mmz/s bod tuhnutia pod -60 C bod vzplanutia 290 °C plynový olej hustota pri 20 °C 841 kg/m 3 začiatok destiläcie 200 °Ckoniec destilácie 360 °C/91 i Takto pripravený roztok polydimetylsiloxanu sa pri teplote 75 °C tpridal do motorového oleja na úrovni API CA. Účinok protipenivej prísady je zhrnutý v tabuľke 1.1 - olej...

Spôsob prípravy povrchovoaktívnej prísady do pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239501

Dátum: 01.06.1987

Autori: Czaková Marie, Sehnal Antonín

MPK: C09K 17/00

Značky: přípravy, přísady, spôsob, povrchovoaktívnej, pôdy

Text:

...ako aj zaistenie vplyvom aktívneho povrchu etimulácie a rovnomerného zásobovania rastlín živinami.Pre získanie povrchovoaktívnej prísady s požadovanými vlastnosťami do pôdnych substrétov sú vhodné organické uhlikaté materiály získané spracovaním ropy alebo uhlia, napríklad gudróny,mazut, ropné živice, použité plasty, oleje, dalej odpadyiz niektorých výrob, ako sú zvyšky z výroby polyetyléntereftalátu, dimetyltereftalátu, cyklohexanolu /tzv....

Polymerní modifikační přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 237275

Dátum: 01.05.1987

Autori: Grmela Vladimír, Maláč Jiří, Trněný Jaromír, Lapčík Svatopluk

MPK: C08L 27/06, C08L 55/02

Značky: modifikační, přísady, polymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Ke zlepšení vlastností se do PVC směsí často přidavají polymerní modifikační přísady. Reologické vlastnosti terpolymerů ABS se obvykle značně liší od reologických vlastností PVC, což působí potíže při zpracování jejich směsí. Je známo, že použití práškových typů ABS zpracování PVC směsí usnadňuje. Práškové typy ABS však poměrně snadno vybuchují. Dosud vyráběné granuláty ABS se v PVC směsech obtížně rozpracovávají i při použití delších časů a...

Způsob výroby protikorozní přísady k minerálním olejům

Načítavanie...

Číslo patentu: 249751

Dátum: 15.04.1987

Autori: Knobel Erhard, Kolberg Hans, Rölling Manfred

MPK: C10M 159/12

Značky: olejům, minerálním, výroby, přísady, způsob, protikorozní

Text:

...HDHCBRKH K CMQBOHHHM Bemecwnau HHH SQFYCTHTGHH.K cnecu Heuacumennux annąarnqecxnx cnnproącpeHeä nnnu uenn Cm , nnewnx Kapöoxcnnbuoe uucno 198 Mr KOH/r H ňonnoe uncuo 83, Henpepunno noöaanamr10 gec.Z cepu H pasnemusamŕ 3,5 H npn 180 °C B awuocàepe asoTa.Hocne sroro K nponykry óöannamw 40 Bec.Z Mnaepanbuoro Macna nasxocru 12 cCr npn 50 °C. Hpn srou remnebarypa cnumaemcn no 120 °C. HenpePHBH 0 HOÚEBHHET 13,5 BBC-Z nxrucepnncworo àocmopa H...

Dávkovacie zariadenie prísady, najmä dvojzložkovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 235573

Dátum: 15.02.1987

Autor: Rusko Jozef

MPK: B02C 23/00

Značky: zariadenie, přísady, dávkovacie, dvojzložkovej, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie zariadenie prísady, najmä dvojzložkovej, napríklad inhibítora, či obaľovadla pre kontinuálnu výrobu keramických práškov, pozostávajúce zo zásobných nádrží jednotlivých zložiek prísady, napojených na príslušné transportné ústrojenstvo prísady, vyznačujúce sa tým, že transportné ústrojenstvo prísady je tvorené rozvodom ( 3 ) tlakového vzduchu, ktorého prvá vetva ( 4 ) je vyústená do priestoru ( 6 ) nad hladinou jednotlivých zložiek...

Práškovité nebo pevné minerální krmné přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 247381

Dátum: 16.11.1986

Autori: Paoízek Bedoich, Bolek Pavel

MPK: A23K 1/16

Značky: krmné, pevně, minerální, práškovité, přísady

Text:

...a vyrovnat jejich defičit, způsohený nízkým obsahem v základním komponentu krmné dávky, to je v objemovém krmivu.Uvedené nevýhody odstraňují práškovité nebo pevné minerální krmné přísady na bázi anorganiokých solí jako chloridu sodného, hydrogenfosforečnanu dvojamonného nebo dihydrogenfosforečnanu amonnáho, oxidu, uhličitanu nebo chloridu hořečnatého, ligninsulfonanu alkaliokého kovu nebo vápenatého, premixů stopových prvků ze skupiny solí...

Způsob výroby přísady do pečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 233754

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zábský Vladimír, Knotek Josef

MPK: A21D 2/34

Značky: přísady, výroby, pečiva, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zjednodušený postup výroby přísady do pečiva, při němž se dvě složky výrobku, tj. tuková složka s lecitinem a bílkovinná složka, smísí bezprostředně po zahuštění mléka, načež se směs homogenizuje a suší. Proti známým způsobům odpadá 2 až 3 denní krystalizace tukové složky, odstranila se oxydace tuku při skladování a snížily se investiční s provozně energetické náklady.

Způsob výroby kapalné fosforečné a dusikaté přísady pro minerální výživu zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 231122

Dátum: 01.06.1986

Autori: Pokorná Zdenka, Doležalová Ludmila, Scholle Stanislav

MPK: C01B 25/28, A23K 1/175

Značky: fosforečné, přísady, způsob, výživu, minerální, kapalné, výroby, zvířat, dusíkaté

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje technologii výroby minerální kapalné krmné přísady s nízkým obsahem arsenu a fluoru rafinací hnojivářského amofosu, nečisté směsi soli s převažujícím podílem NH4H2PO4. Amofos se rozvaří ve vodě, případně prooxiduje a vzniklý arseničnan se případným přídavkem železité solí koprecipituje s basickým fosforečnanem železitým. Fluor ve výluhu obsažený se přídavkem hlinité soli převede na hexafluorhlinitan, který se sodnou solí nebo...

Spôsob aktivácie dezodoračnej prísady gumárenského nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227912

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Fedák Ján, Šubert Jiří, Charuza Emanuel, Dimun Milan, Zemanová Eva, Mikel Miroslav, Procházka Bohumil

Značky: gumárenského, aktivácie, dezodoračnej, nadúvadla, spôsob, přísady

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález o názve "Sp(sob aktivácie dezodoračnej prísady gumárenského nadúvadla" sa týka sp(sobu aktivácie nadúvadla na báze 1,5-endmetylén-3,7-dinitrózo-1,3 5,7-tetraazacyklooktánu, ktorá je tvorená močovinoformaldehydovými kondenzátmi v nerozpustnej forme. Aplikácia sa robí p(sobením zlúčenín zo skupiny amidov a/alebo amínov. Vynález sa dá využiť v priemyselných podnikoch, vyrábajúcich nadúvadlá, alebo v podnikoch, v ktorých sa ho používa k...

Použitie tetrahydroimidazo [4,5-d] imidazól 2,5(1H,3H)-diónu ako dezodoračnej prísady pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227909

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dimun Milan, Šubert Jiří, Zeman Svatopluk, Orlík Ivo, Mikel Miroslav, Zemanová Eva

Značky: 2,5(1h,3h)-diónu, dezodoračnej, použitie, 4,5-d, tetrahydroimidazo, přísady, aplikácii, imidazól, výrobe, nadúvadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia tetrahydroimidazo (4,5-d(imidazol-1-2,5 (1H,3H)-diónu, známeho pod triviálnym názvom glykoluril, ako dezodoračnej prísady pri výrobe gumárenských nadúvadiel na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu. Podstatou vynálezu je použitie tetrahydroimidazo (4,5-d( imidazol-2,5 (1H, 3H)diónu ako dezodoračnej prísady pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla na báze...

Použití ve vodě omezeně rozpustných a/nebo nerozpustných močovinoformaldehydových kondenzátů jako dezodorační přísady při výrobě a/nebo aplikaci nadouvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227904

Dátum: 15.05.1986

Autori: Orlík Ivo, Charuza Emanuel, Fedák Ján, Mikel Miroslav, Šubert Jiří, Procházka Bohumil, Zemanová Eva, Fridrich František, Zeman Svatopluk

Značky: výrobe, aplikaci, dezodorační, přísady, omezeně, nadouvadla, nerozpustných, močovinoformaldehydových, rozpustných, vodě, použití, kondenzátu

Zhrnutie / Anotácia:

Použití ve vodě omezeně rozpustých a/nebo nerozpustných močovinoformaldehydových kondenzátů jako dezodorační přísady při výrobě a/nebo aplikaci nadouvadla. Použití ve vodě omezeně rozpustných a/nebo nerozpustných močovinoformaldehydových kondenzátů, jako jsou trimethylentetra- až hexamethylenhepta-močoviny a/nebo cyklické produkty kondenzace močoviny s formaldehydem, jako dezodorační přísady při výrobě a/nebo aplikaci nadouvadel především na...