Patenty so značkou «přísad»

Použitie kondenzačných produktov ako aditív na zlepšenie dispergovateľnosti a zníženie prašnosti vo vode nerozpustných gumárenských prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 287007

Dátum: 17.08.2009

Autori: Riška Miroslav, Kosár Karol, Balko Jozef, Sandtner Stanislav, Lehocký Peter, Ďuračka Miroslav, Šustek Ján

MPK: C08K 5/00

Značky: gumárenských, kondenzačných, zlepšenie, aditiv, nerozpustných, zníženie, dispergovateľnosti, prašnosti, produktov, použitie, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie kondenzačných produktov etylénoxidu alebo propylénoxidu s kyselinou olejovou, kyselinou stearovou C6-C18 alkoholmi, nonylfenolom, oktadecylamínov ako aditív pri kompaktácii mokrých práškov prísad do polymérov alebo aditív pre prísady do polymérov vo forme práškov. Pri použití aditív podľa tohto vynálezu sa získavajú málo prášivé a v polyméroch dobre sa dispergujúce prášky alebo granuláty/pelety, ktorých dispergovateľnosť je...

Spôsob zníženia emisie aldehydov a prchavých organických zlúčenín z OSB dosiek, použitie prísad na tento účel a OSB doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16413

Dátum: 06.07.2009

Autor: Grunwald Dirk

MPK: B27N 1/00

Značky: účel, použitie, emisie, spôsob, zníženia, doska, přísad, aldehydov, dosiek, organických, zlúčenín, prchavých

Text:

...Pri výrobe drevovláknitých dosiek môže napríklad pri termohydrolytickom spracovaní materiálov obsahujúcich lignocelulózu dôjsť k chemickému čiastočnćmu odbúraniu dreva. Pri tomto vznikajúce, ľahko prchavé zlúčeniny, ako sú aldehydy akyseliny, emitujú potom počasneskoršieho výrobného procesu alebo pri neskoršom využití vyrobených drevných-3 materiálov. Môžu mať taktiež negatívny vplyv na pevnosť zlepenia, atýmto negatívne ovplyvniť vlastnosti...

Drôt s tavným jadrom na pridávanie prísad do kúpeľa roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286443

Dátum: 17.09.2008

Autori: Becart Jean-claude, Riche Dominique

MPK: C21C 7/00, C22C 1/02

Značky: tavným, pridávanie, kúpela, drôt, přísad, jadrom, roztaveného

Zhrnutie / Anotácia:

Drôt (1) s tavným jadrom na pridávanie prísad do kúpeľa (2) roztaveného kovu obsahuje kovový plášť (5) okolo prísady (6), pričom tento kovový plášť (5) je krytý horľavým obalom (7), ktorý ale bez nežiaducich spalín spomaľuje na chvíľu šírenie žiaru smerom k tavnému jadru drôtu (1). Tento drôt (1) s tavným jadrom je charakterizovaný tým, že nad jeho horľavým obalom (7) je kovová ochrana (10) obklopujúca celok tvorený prísadou (6), kovovým...

Spôsob výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286295

Dátum: 18.06.2008

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21B 3/00, C21C 5/28, C04B 5/00...

Značky: priemysel, trosiek, cementársky, oxidických, zásaditých, mletých, spôsob, přísad, hydraulických, puzolánových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek, najmä oceľových trosiek, s použitím kovového kúpeľa na redukciu oxidov kovov z trosiek, sa zásaditosť tekutých trosiek nastaví pridaním kyslých korekčných látok, ako napríklad kremenného piesku a/alebo vysokopecnej trosky, a/alebo korekčných látok s obsahom SiO2, pred redukciou na hodnotu, ktorá je 0,1 až 0,5 pod...

Súčiastky ložiska a spôsoby nanášania prísad, predovšetkým fluórpolymérov, na celulózu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9464

Dátum: 13.02.2008

Autori: Willis David P, Melville Andrew, Topping David

MPK: C08J 5/16, C08J 7/04, C08J 5/04...

Značky: predovšetkým, nanášania, spôsoby, ložiska, súčiastky, přísad, fluórpolymérov, celulózu

Text:

...môže byt vo forme povlaku na povrchu vrstvy tvoriacej stykovú plochu. Alternatívne môže byt fluórpolymér zabudovaný do celulózovej vrstvy tak, že časť fluórpolyméru sa nachádza na stykovej ploche.Fluórpolymér sa môže nachádzať po celej stykovej ploche alebo môže bytnespojitý. Toto môže byt dosiahnuté spôsobom nanášania fluórpolyméru nacelulózu, ako je opísané nižšie.0010 Vrstva môže zahŕňať materiály iné ako celulózové vlákna, napriklad...

Spôsob a zariadenie na pridávanie prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13489

Dátum: 22.11.2007

Autori: Hackl Manfred, Wendelin Gerhard, Feichtinger Klaus

MPK: B01F 7/16, B01F 15/02, B01F 3/14...

Značky: spôsob, pridávanie, zariadenie, přísad

Text:

...množstvo použitej prísady sa privádza priamo medzi častice materiálu a táto prísada tak nemá možnosť akokoľvek sa usadzovať. Toto sa dá zaručiť najmä vďaka skutočnosti, že prísady neprichádzajú do styku so žíadnymi studenšími súčasťami spracovacej nádoby prípadne reaktora. Nedochádza teda k žiadnemu znečisťovaniu nežiaducich miest v reaktore alebo kusadzovaní hmoty, ktorá vzniká kondenzáciou alebo tuhnutím prísad, na týchto miestach,...

Spôsob výroby drevených materiálov so zníženou emisiou prchavých organických zlúčenín, drevené materiály získané týmto spôsobom, ako aj použitie určitých prísad na zníženie uvoľňovania prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov a produktov drvenia dreva z lignocelulóz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15513

Dátum: 26.04.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B27N 1/00, C08L 97/02

Značky: organických, materiály, určitých, týmto, drvenia, uvolňovania, zníženie, materiálov, výroby, zlúčenín, spôsob, získané, dřevěných, zníženou, produktov, dřevěné, dřeva, emisiou, přísad, lignocelulóz, prchavých, použitie, spôsobom

Text:

...A, ako je fenol alebo homológne fenoly alebo rezorcín, fenolformaldehydove predkondenzáty(fenolformaldehydové lepidlá) alebo rezorcínformaldehydové lepidlá v prítomnosti zložkyB, a to zmesi silnej kyseliny a Friedel-Craftsovho katalyzátora, sa prostredníctvom adíciezložky A k VOC tieto VOC premenia na vyššie molekuláme zlúčeniny, ktoré už nie sú prchavé. S výhodou je silnou kyselinou silná anorganická kyselina, ako je kyselina...

Použitie alkaloidov na báze benzofénantridínu ako prísad do krmiva a ako liečiva proti zápalu čriev

Načítavanie...

Číslo patentu: 285504

Dátum: 07.02.2007

Autor: Roth Herrmann

MPK: A61K 31/47, A61K 36/00, A23K 1/16...

Značky: přísad, proti, čriev, benzofénantridínu, krmiva, báze, alkaloidov, liečivá, zápalu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka krmiva obsahujúceho bežné kŕmne látky, ako sú obilie alebo výrobky z obilnín, kukurice, proteíny a aromatické aminokyseliny, vitamíny, minerálne prísady, ako sú soli, fosfáty, vápno, enzýmy alebo prísady do takýchto krmív, pričom na zníženie enzymatického odbúravania esenciálnych aromatických aminokyselín krmivo v účinnom množstve obsahuje jeden alebo niekoľko alkaloidov na báze benzofénantridínu alebo ich deriváty, alebo...

Pevné alebo kvapalné farmaceutické prípravky obsahujúce ako účinnú látku cilansetrón, použitie kyslých prísad na stabilizáciu cilansetrónu proti racemizácii v týchto farmaceutických prípravkoch a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284916

Dátum: 19.01.2006

Autori: Kristen Gerhard, Köhn Hartmut, Reichel Christine, Bonnacker Ingo

MPK: A61K 9/20, A61K 31/475, A61K 47/12...

Značky: kvapalné, účinnú, přípravy, farmaceutických, přísad, proti, racemizácii, přípravky, obsahujúce, použitie, pevně, stabilizáciu, spôsob, látku, kyslých, prípravkoch, týchto, cilansetrónu, farmaceutické, cilansetrón

Zhrnutie / Anotácia:

Pevné alebo kvapalné farmaceutické prípravky obsahujúce ako účinnú látku cilansetrón alebo jeho fyziologicky znesiteľné kyselinové adičné soli v obvyklých terapeuticky účinných množstvách, ktoré navyše obsahujú vhodné množstvo najmenej jednej fyziologicky znesiteľnej vo vode rozpustnej kyslej prísady na stabilizáciu cilansetrónu proti racemizácii, pričom v pevných farmaceutických prípravkoch je molárny pomer vo vode rozpustných kyselinových...

Gama-undecenolaktón, spôsob jeho prípravy a jeho použitie v kozmetike a vo forme potravinárskych prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7897

Dátum: 02.11.2005

Autori: Zucca Joseph, Mane Jean

MPK: C07D 307/00, A23L 1/00, C12P 17/00...

Značky: formě, přísad, použitie, přípravy, potravinářských, gama-undecenolaktón, spôsob, kozmetike

Text:

...sú vylúčené z tohto vynálezu. 0029 Bez vytvárania akejkoľvek teórie sa predpokladá, že podmienky kultivácie kmeňa by mohli mať vplyv na stereoselektivitu, a tiež na kvantitatívny aspekt biokonverzie.0030 Kultivácia uvedená v etape b) postupu v zmysle vynálezu obsahuje vytvorenie kultivácie kmeňa, najvhodnejšie polokoncentrovanej, napríklad bunkovou amplifikáciou, vo vhodnom kultivačnom prostredi. Tejto kultívácii môže predchádzať...

Použitie komplexných lipidov ako stabilizujúcich prísad do farmaceutických prípravkov zmesí zažívacích enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284639

Dátum: 13.07.2005

Autor: Galle Manfred

MPK: A61K 38/46, A61K 47/24

Značky: komplexných, farmaceutických, použitie, enzýmov, lipidov, zmesí, zažívacích, stabilizujúcich, prípravkov, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie komplexných lipidov, najmä lecitínu, proti vplyvom vlhkosti spôsobenému poklesu lipolytickej aktivity vo vodných farmaceutických prípravkoch z lipázy a proteázy obsahujúcich zmesí zažívacích enzýmov, ktoré sú vhodné na prípravu vodných roztokov na kontinuálne zavádzanie do gastrointestinálneho traktu pomocou sond.

Zvukovo izolačný konštrukčný diel z termoplastického elastoméru na báze styrolu s vysokým podieľom prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4534

Dátum: 26.04.2005

Autor: Zybarth Marion

MPK: C08L 23/00, C08L 25/00, B60K 37/00...

Značky: přísad, styrolu, podielom, konštrukčný, izolačný, zvukovo, termoplastického, elastomerů, báze, vysokým

Text:

...pórovitých častíc je možné docieliť zníženie hmotnosti konštrukčného dielu podľa vynálezu.0013 Podľa ďalšej výhodnej úpravy konštrukčného dielu podľa vynálezu sa počíta s tým, že plastická hmota, použitá na jeho výrobu, obsahuje až 0,5 hmot. epoxidovej živice. Väzby epoxidovej živice spôsobujú lepšie previazanie plniva v polymémom skelete.0014 Ďalšia výhodná úprava konštrukčného dielu podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že podiel...

Spôsob prípravy kyslých a zásaditých elektrolytov na báze vody bez chemických prísad a zariadenie na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284509

Dátum: 18.04.2005

Autori: Červenáková Dana, Červenák Ján

MPK: C02F 1/48, C02F 1/46

Značky: přípravu, spôsob, kyslých, elektrolytov, báze, přísad, chemických, zásaditých, přípravy, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na prúdiacu vodu s laminárnym charakterom prúdenia pôsobí v upravovanom priestore buď samostatne, alebo súčasne elektrické a magnetické pole tak, aby vektory sily elektrického poľa a magnetickej indukcie pôsobili kolmo na smer vektora rýchlosti vody v laminárnych vláknach. Voda je upravovaná v zariadení využívajúcom princíp separácie vybraných typov iónov zo znečistenej vody a ich následnej implantácie do vody čistej.

Transdermálny systém pre podanie hormónov bez prísad na zlepšenie penetrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15811

Dátum: 10.12.2004

Autori: Bracht Stefan, Schenk Dirk, Langguth Thomas, Huber Petra, Dittgen Michael

MPK: A61K 9/70, A61K 31/565

Značky: transdermálny, podanie, systém, penetrácie, zlepšenie, hormónov, přísad

Text:

...na hmotnosť vrstvy, a vrstva obsahujúca liečivo môže pozostávať z adhezív, ako napríklad polyakrylátov, silikónov, styrén-butadíénovýchkopolymérov a polyizobutylénov. Predovšetkým vhodné sú polárne polyméry, ako napriklad polyakryláty.DE 199 06 152 sa týka systému transdermálneho podania liečiva, vktorom je gestodén zabudovaný vpolámom polymére, akým sú napríklad polyvinylpyrolidón, metylcelulóza,etylcelulóza a hydroxypropylcelulóza,...

Spôsoby pre stabilizáciu hygroskopických prísad pre prežúvavce

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16789

Dátum: 06.01.2003

Autor: Richardson Paul

MPK: A23K 1/18, A23K 1/00

Značky: stabilizáciu, hygroskopických, prežúvavce, spôsoby, přísad

Text:

...opisuje povrchovú zložku, ktorá je stabilná pri pH, ktoré je nižšie alebo sa rovná 3,5. Povrchová látka pozostáva zo spojiva, ktoréje schopné vytvoriť určitú vrstvu a ktoré je vo vode nerozpustné, pričom obsahujelátku, ktorá riadi hydrofilnosť, a prípadne aj látku, ktorá je citlivá na pH. Obidva vosky (hydrofóbne) a propylénglykol (rozpustný vo vode) sú vhodné na riadenie hydroñlnej/hydrofóbnej rovnováhy. Predpokladá sa, že riadenie...

Tuhé zmesi na báze sulfonylmočovín a prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 282928

Dátum: 05.12.2002

Autori: Jäger Karl-friedrich, Bratz Matthias

MPK: A01N 47/36

Značky: tuhé, zmesí, sulfonylmočovín, báze, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa tuhé zmesi obsahujúce 0,5 až 75 % hmotn. účinnej zlúčeniny zo skupiny pozostávajúcej zo sulfonylmočovín a 1 až 50 % hmotn. alkylpolyglukozidu so stupňom polymerizácie 1-3. Opísaný je i spôsob kontroly nežiaduceho rastu rastlín aplikáciou herbicídneho množstva týchto tuhých zmesí.

Spôsob prípravy katalyzátorov alebo katalyzátorových prísad, katalyzátor a katalyzátorová prísada a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282572

Dátum: 09.09.2002

Autori: Kántor László, Beyer Hermann, Galambos László, Tolvaj Gábor, Sulyok Tamás, Katona Antal, Terényi Née Gavrikova Olga, Szirmai László, Pál Née Borbély Gabriella, Fehér Pál, Forstner János, Balai Mária, Czágler István, Csóka Árpád, Tátrai Eszter, Lenkei Mária

MPK: B01J 29/40, C10G 11/05

Značky: použitie, katalyzátorov, prísada, přípravy, přísad, katalyzátorových, katalyzátor, katalyzátorová, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátorov alebo katalyzátorových prísad miesením a/alebo drvením, rozprašovacím sušením a tepelným spracovaním suspenzie obsahujúcej katalyticky aktívnu zložku, s výhodou zeolit H-ZSM-5, ako tiež hydroxid hlinitý a/alebo aspoň jednu zlúčeninu hydroxidu hlinitého a/alebo aspoň jedno iné spojivo a kaolín alebo kaolinit a tiež aspoň jedno tavivo pri použití aspoň jednej modifikovanej kyseliny kremičitej všeobecného vzorca (I),...

Spôsob odparovania prísad v kovovej tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: 278233

Dátum: 08.05.1996

Autori: Henych Ivo, Fehr Kurt, Pavlovsky Rudolf

MPK: C22B 9/00

Značky: odparovania, tavenině, spôsob, kovovej, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová tavenina sa privedie do prísady, ktorou je naplnená komora, usporiadaná vo vnútri nádrže a opatrená otvormi. Nádrž je udržiavaná vo zvislej polohe po určitý čas (t) vyjadrený v sekundách a vypočítaný podľa vzorca t = 68 x T(EXP 0.22) x A, kde 68 znamená koeficient, T znamená hmotnosť kovovej taveniny v tonách a A znamená koeficient stupňa odparovania použitej prísady. Pri použití horčíka ako prísady je koeficient A rovný 0,5 až 1,5. Pri...

Spôsob výroby granulovaných prísad do stavebných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281351

Dátum: 06.03.1996

Autori: Wand Bernhard, Böber Reinhard, Prahl Wolfgang, Nowak Reinhard, Walter Ulrich, Rümpler Karlheinz

MPK: C04B 24/00, C04B 18/02

Značky: granulovaných, hmot, stavebných, spôsob, výroby, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby granulovaných prísad do stavebných hmôt viazaných cementom a vápnom, ako sú napríklad skvapalňovač betónu, zosilňovač farieb, látka vytvárajúca vzduchové póry, farbivá na báze anorganických pigmentov, komponenty zvyšujúce pevnosť alebo podobné látky, s ktorými je uvažované na miešanie do suchých, tekutých alebo pastovitých stavebných hmôt, sú prísada alebo prísady v kvapaline rozptýlené alebo namiešané do východiskovej...

Způsob přidávání odpařitelných a roztavitelných přísad do roztavených železných slitin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265400

Dátum: 13.10.1989

Autori: Polák Jaroslav, Pospíšil Vlastislav

MPK: C21C 1/10

Značky: roztavitelných, provádění, tohoto, odpařitelných, způsob, způsobu, slitin, roztavených, přísad, zařízení, přidávání, železných

Text:

...Dn a efektív-k ní výšky Vef, k objemu přetlakové komory má hodnotu2 ažj 4 1000 v závislosti na obsahu síry a jednak poměr součtu plooh alespoň jednoho dolniho otvoru a alespoň jednoho horního otvoru k vnitřnímu objemu ponorného modifikačního zvonu má hodnotu l 100 až 1 200. Další výhodné vytvoření zaŕízení podle vynálezu spočívá jednak v tom, že efektivní výška mezi alespoň jedním dolním otvorem a alespon jedním horním otvorem ponorného...

Zařízení pro hodnocení pigmentů a přísad pro barvení polyolefinů ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245209

Dátum: 01.07.1988

Autori: Holeeek Jaroslav, Handlío Karel, Pokorný Miroslav, Studená Eva, Hlavonik Jaroslav, Žák Zdenik

MPK: D01F 1/04, G01N 15/00

Značky: hmotě, pigmentů, hodnocení, barvení, přísad, polyolefinů, zařízení

Text:

...g,výtlaěný blok 1, filtrační blok lg a přepouštěcí potrubí lá. Dále je v tělese l umístěna rozdělovací hlava ll, Mixér g je tvořen nádobkou Q, v níž je mixovací hlava 3 poháněná motorem 5 mixéru g. Nádobka g mixéru g je zakryta víčkem Q a je propojenas výtlačným blokem 1 pomocí rozdělovací hlavy ll. Výtlačný blok 14 ~je tvořen horizontálně položeným válcem § na jedné straně uza vřeným pohyblivým pístem g s pístnicí lg a na druhé straně...

Zapojení k ovládání podavače přísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 256511

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pospíšil Josef, Štulc Václav, Bečvář Jaroslav, Fotul Ilja

MPK: C21C 7/00

Značky: ovládání, podavače, zapojení, přísad

Text:

...kapaliny se reguluje kroâtíoí moment a tím i teh. Boční a výškové fixaoe cívky je prováděna přímočarými hdraulickýml motory. V režimu zpětného chodu se hydromotory podávaoích kladek zkratují pomocí šoupátkotého reąvaděče a hydromotor odvíječky se rovněž přepne do funkce motoru, který po překonání hydraulického odporu hydromotorů podávacíohkladekpnavine plněný profil 9 potřebnou délku zpět na cívku.W ľříklad konkrétního provedení zařízení...

Keramická tryska pro dmýchání plynu, nebo přísad proudu plynů do roztaveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256247

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jasinský Zdeněk, Záviský Jaromír, Fiala Jaroslav, Ciner Petr

MPK: C21C 5/00

Značky: roztaveného, proudu, tryska, keramická, plynů, přísad, materiálů, dmýchání

Text:

...pochodu, kupříkladu při výrobě oceli s vyššími jakostními parametry, přičemž se dosáhne lepšího využití kovu, snížené spotřeby energie a nákladů na údržbu a provoz.Keramická tryska je jako příklad znázorněna na přiloženém výkresu.Podle příkladného provedení je keramická tryska tvořena vnitřní trubkou l na přívod plynných nebo plynných a prachových, nebo zrnitých látek a je opatřena keramickou ochranou 3, tvořenou bud tvarovkamí nebo...

Podávacie zariadenie na pridávanie prísad vo forme dvoch drotov do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256094

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jakubov Ján

MPK: C21C 7/00

Značky: drôtov, přísad, pridávanie, roztaveného, formě, dvoch, zariadenie, podávacie

Text:

...jedným z hnacích motorov 1 cez spojky 5. Ľavá rozvodová časť 31 je vybavená ľavým hnacim hriadeľom 7 opatreným kužeľovým ozubeným súkolim 8, pevným ozubeným kolesom 9, voľným ozubeným kolesom ll zabezpečujúcim otáčavý pohyb pravej rozvodovej časti 32 a podávacou kladkou 14 pre vstupnú dráhu .ľavého drôtu 13, dalej je vybavená troma unášacími hriadeľmi 11 opatrenými v smere podávacej kladky 14 dolnými rovnacímikladkami 15 vytvárajúcimi...

Pokusné těleso pro radiometrické zjišťování rozpustnosti legovacích přísad v tekuté oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 255582

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mayer Jiří, Mrázek Libor, Hons Jaromír

MPK: C21C 7/00

Značky: pokusné, oceli, radiometrické, zjišťování, přísad, rozpustností, legovacích, tekuté, těleso

Text:

...prvek - kov po ozáření v jaderném reaktoru. Dle provozní skutečnosti se určí rozměrová paleta příslušné legury. Obvykle stačí škála 50, 75, 100, 120,resp.2 255 saz 130 mm délek hran pokusnýchkrychlí, jež se vzájemně odliěí vlože-t ním různých radionuklidů. Obdobně, pokud se jeví účelným současné studium legur různého chemického složení, lze provést toto odlišení i zde. Použití mnohokanálového analyzátoru spektra záření gama umožňuje totiž,...

Způsob dávkování přísad snižujících povrchové napětí taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253696

Dátum: 17.12.1987

Autori: Polášková Ivanka, Novotný Vladimír

MPK: C03B 37/00

Značky: napětí, povrchové, dávkování, taveniny, přísad, snižujících, způsob

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že přísady snižujíoí povrchové napětí taveniny, např. oxid titaničitý, se přidávají v množství 0,5 až 10 hmotnostních do směsi dezintegrovaná přetavené silikátově moty s plastickým minerálním pojivem, z níž se po homogenizaoi lisují kusové produkty. např. vejčité brikety, kterými se po jejich vysušení proklédá vaázka kupolové pece až do obsahu 0,2 až 2 přísad, vztaženo na hmotnost vsázky.Výhodou způeobu...

Zariadenie na dávkovanie tekutých prísad do betónovýcb zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246446

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szabó Josef, Šaroun Pavel, Kroupa Petr

MPK: B28C 7/12

Značky: betónovýcb, dávkovanie, přísad, zariadenie, tekutých, zmesí

Text:

...je v príkladnom prevedení znázornená schematicky V nâryse n.a pripojenom výkrese.Zariadenie na dávkovanie telkutých prísad do betónových zmesí .podľa vynálezu pozostáva zo zásobníka prísad 1 vybaveného nalieváncím sitom 2 il a štrbinovým filtrom 4 spojeného pomocou sacej vhadice 19, uzatváralcieho vientilu 12 a medzikusu 13 zo sacou časťou čerpadla 3. Pre čistenie štrbinového filtra 4 slúži tiahlo čističe filtra 5.Čerpadla 3 pdháñanê...

Spôsob hodnotenia pigmentov a prísad pre farbenie polyolefínov v hmote metódou filtrovateľnosti farebných disperzií a zariadenie pre vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238305

Dátum: 01.10.1987

Autori: Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón, Zemanová Elena, Nečas Miroslav

MPK: D01F 1/04

Značky: metodou, spôsobu, vykonávanie, pigmentov, hodnotenia, spôsob, zariadenie, farbenie, hmotě, disperzií, filtrovateľnosti, polyolefínov, přísad, farebných, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob hodnotenia podľa vynálezu spočíva v stanovení filtrovateľnosti disperzie pigmentov v polypropylénovom alebo polyetylénovom oleji o viskozite 0,01 až 100 Pa.s/25 °C ako prírastku tlaku na jednotkovu hmotnosť filtrátu a jednotkovú plochu filtračných sít. Zariadenie na vykonávanie sposobu podľa vynálezu pozostáva z výtlačného prvku, tvoreného valcom skladajúcom sa z bloku, pre temperovanie s vertikalne umiesteným piestom, ďalej zo snímača...

Způsob degradace zbytkových přísad v upotřebeném motorovém oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 241769

Dátum: 10.08.1987

Autori: Rambousek Jaroslav, Holub Poemysl, First Antonín

MPK: C10M 175/02

Značky: upotřebeném, motorovém, zbytkových, způsob, přísad, degradace, oleji

Text:

...USA pa-rpatentového spisu NSR DOS 32 32 683 sek rafinaci upotřebepého,oleje používají reaktívní redukčníčinid 1 a, například různé kom- gUvedehé známé způsoby odstraňoýáníupřísad z použitýoh motoàj rových olejů mají různé nevýhody. Extrakční postupy jsou investičné í provozně ve 1 mí.nák 1 adné, neboř velké objemy éxtrakčníchči nide 1 je třeba destilačně regeneŕovat a vracet do procesu. Rozk 1 ad j přísad účinkom směsi hydroxidu sodného a...

Zariadenie pre vnášanie prísad vo forme nábojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239570

Dátum: 15.06.1987

Autori: Harmaniak Ján, Maco Vladimír, Gálik Karol

MPK: B22D 27/20, B22D 1/00

Značky: přísad, zariadenie, vnášanie, formě, nábojov

Text:

...vo výtlačných a urýchľovacích telesách o málo väčšom priemere za pôsobenia vysokého tlaku plynného média, ktorého prívod a zastavenie je regulovaný na základe snímania vstupu náboja zo vstupného úseku s časovým ,opozdením na voľnýp.áda.na .čas uzavretia spätnej klapy. Us merňovač polohy nábojov pracuje na princípe plynuleho obracania tyčiek z podávača do zvislej polohy do osi výstrelu.Výhody zariadenia podľa vynálezu sú podstatné a spočívajú...

Sposob prípravy vysokotlakých prísad do mazacích olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249926

Dátum: 15.04.1987

Autori: Maťaš Michal, Foltánová Stella, Klucho Pavol

MPK: C10M 135/04

Značky: přípravy, olejov, mazacích, spôsob, vysokotlakých, přísad

Text:

...neutrálnej re 4akcie a suší chemickým sušiacim prostriedkom síranom sodným, chlorídom vápenatým, uhličitanom draselným a podobne alebo sa vlhkosť odpari vo vákuovej odparke,prefúkaním dusíkom a podobne.Pri tomto spôsobe čistenia sírených zlúčenin vzniká odpadové voda s roztokom alkálii a anorganických zlúčením alkalického kovu a síry. Likvidácia takýchto odpadových vôd je obtiažna a nákladná.V tomto vynáleze sa postupuje pri čistení sírených...

Způsob apretace plniv a přísad do polymerů aminoplasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 235885

Dátum: 01.03.1987

Autori: Marek Oldřich, Jelínek Václav, Marek Petr, Zeman Lubomír

MPK: C08G 12/38, C08K 9/04, C08G 12/04...

Značky: polymerů, plniv, přísad, aminoplasty, apretace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu apretace plniv a přísad do polymerů ve vznosu pryskyřicemi na bázi aminoplastů v jedné výrobní operací. Apretace se provádí směsí melaminu a/nebo močoviny s formaldehydem, případně předkondenzáty melamínových, močovinových nebo melaminomočovinových pryskyřic v množství 5 až 30 % hmotnostních vztaženo na hmotnost peliva. Uvedená apretační činidla a pryskyřice mohou být případně modifikována 6-kaprolaktamem v množství 5 -...

Způsob mísení kapalných nebo zkapalněných přísad s relativně velkým množstvím pevného granulovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235080

Dátum: 15.02.1987

Autori: Faler James Henry, Nesgood Patrick Joseph

MPK: B01F 3/12

Značky: zkapalněných, relativně, kapalných, způsob, mísení, granulovaného, pevného, materiálů, množstvím, přísad, velkým

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mísení kapalných nebo zkapalněných přísad s relativně velkým množstvím granulovaného pevného materiálu se provádí tak, že se kapalná nebo zkapalněná přísada zavádí do inertního plynu uvedeného nadzvukovou rychlostí zužujícím se průchodem a vzniklá směs kapalné nebo zkapalněné přísady s inertním plynem se nadzvukovou rychlostí zavádí do průchodu, kterým se průběžně pneumaticky nebo působením gravitace vede pevný granulovaný materiál, na...