Patenty so značkou «přírubový»

Prírubový žľabový podval

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7279

Dátum: 03.11.2015

Autori: Adamec Josef, Věříš Stanislav, Miška Petr

MPK: E01B 7/22

Značky: podval, žlabový, přírubový

Text:

...tohto technického riešenia. Na obrázku 1 je tento podval znázornený v axonometrickom pohľade, na obrázku 2 je vyhotovenie deleného podvalu, pozostávajúceho z dvoch častí, ktoré sú navzájom rozoberateľne spojené prostredníctvom prírub. Na obrázku 3 je príklad modelu prírubového žľabového podvalu s prestavmkom na výhybke.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrírubový žľabový podval na obrázku 1 je vytvorený ako úzky oceľový zvarenec žľabu...

Prírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 288067

Dátum: 28.03.2013

Autor: Kučár Ivan

MPK: F16L 27/06, F16L 27/053

Značky: přírubový

Zhrnutie / Anotácia:

Prírubový spoj pozostáva z potrubí, guľových plôch, prírub, tesnenia, zverného spoja a prechodov. Vnútorný povrch potrubia (2) je vybavený guľovou plochou (8), ktorá je cez prechod (11) vybavená prírubou (4). Vonkajší povrch potrubia (1) je vybavený guľovou plochou (9) potrubia (1). Príruba (5) je cez prechod (10) vybavená guľovou plochou (3) a guľová plocha (9) potrubia (1) je umiestnená vnútri guľovej plochy (8) potrubia (2) a guľovej plochy...

Za studena valcovaný prírubový profil z plechu na spojenie prvkov vzduchového kanála

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15739

Dátum: 14.05.2008

Autor: Neumann Peter

MPK: F16L 23/14, F16L 23/032, F24F 13/02...

Značky: valcovaný, prvkov, spojenie, přírubový, studena, kanála, vzduchového, profil, plechů

Text:

...alebo podobne do stlačených pásov. Tak vzniká rad vyrazení s malým povrchom, ktoré pôsobia na vrstvy plechu nachádzajúce sa medzi nimi ako pri stláčaní, avšak prevyšujú medzu pevnosti plechu, takže materiál tečie a tým sa účinne spája. Rad miest zovretľ(vyrazené body alebo čiary) sa podobá sledu bodov zvaru, bez toho, aby bolo nutné príslušné napájanie a regulácia zváracieho prúdu, a bez silného zahrievania okolia. Zovretie by bolo možné...

Prírubový profil na nasadenie na styčné okraje vzduchových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285402

Dátum: 11.12.2006

Autor: Gebhardt Manfred

MPK: E04F 17/00, B23K 26/00, B23K 33/00...

Značky: přírubový, styčné, potrubí, vzduchových, okraje, profil, nasadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka prírubového profilu (1) na nasadenie na styčné okraje vzduchových potrubí a na uloženie rohových uholníkov tvoriacich montážny rám, pričom tento prírubový profil (1) má v reze v podstate tvar písmena L, ktorého vodorovné rameno (2) pozostáva z dvoch vodorovných stien (3, 4) s na jednej strane otvorenou medzerou medzi týmito vodorovnými stenami (3, 4) na obopnutie okrajov vzduchového potrubia, vo zvislom ramene (5) prírubového...

Prírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4917

Dátum: 16.05.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: E04H 12/00, F16B 11/00, E04B 1/38...

Značky: přírubový

Text:

...materiálu zahriatím poskytuje, prirodzene, aj výhody pri demontáži, keď napr. jednotlivé sekcie veže majú byť opäť od seba navzájom oddelené. Po uvoľnení skrutkových spojov, ktoré spôsobujú Silové spojenie, je materiál opäť zahriaty, jehoviskozita klesne a sekcie veže sa dajú bez problémov oddeliť.0015 Predovšetkým je poskytnuté minimálne jedno jednostranné povrstvenie vrstvy príp. segmentov vrstvy lepidlom. Tým sa dajú segmenty vrstvy...

Prírubový profil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3389

Dátum: 03.12.2002

Autor: Jedinák Tibor

MPK: F16L 23/032

Značky: profil, přírubový

Text:

...obrázok prírubový profil v priečnom reze.Prírubový profil podľa obr. l pozostáva zviacerých plôch vytvorených profilovacím procesom za studena z nadelenej pásky. Je určený na spájanie štvorhranných potrubí vzduchotechnických rozvodov aje tvorený štvoruholníkovým profilom 2 a nábehovou časťou l,ktorá je spojená s jeho vonkajšou stranou 2.2 a vytvára s ňou 90 ° uhol. Vonkajšia strana Ľ štvoruholníkového profilu z prechádza v 90...

Přírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243709

Dátum: 01.04.1988

Autori: Koepelka Jioí, Smrž Rudolf

MPK: F16L 37/18

Značky: přírubový

Text:

...příruby.Výhoda takto uspořádamých přírubových spejů pls vynálezu spočívá v tom, že relativně malým šroubem se dosáhne velke přitahovací síly, která zajistí dokonale pevne a těené spojení.Další výhoda spočíva v ton, že se dosáhne menší celkově hmotnosti příruboveho spoje, odetraní se namlhavost práce,protože hmotnost jednotlivých spojek je u.1 n.Na připojených výkresech jsou schenaticky znázorněny příklady provedení přírubověho spoje podle...

Přírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 242684

Dátum: 01.04.1988

Autor: Spišák Michal

MPK: F16K 17/16, F16L 23/00

Značky: přírubový

Text:

...se podle vynálezu vyššího účinku v tom, že aretací spoje zajištuje jeho dokonalou těsnost i při možné relaxaci spojovacích svorníků či seismickém působení nebo účincích radiálních sil od potrubních systémů.Konkrětní příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresw, kde obr. l je částečný vertikální řez přírubovým spojem a obr. 2 je detail uložení aretačního dílu na vodících nákružcích, a to ve směru osy...

Přírubový spoj tepelně izolovaných trubek pro vedení hořlavých nebo výbušných tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254775

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rychtrmoc Karel, Jankovec Jan, Asník Jaroslav, Psota Milan

MPK: F16L 59/14

Značky: hořlavých, tekutin, trubek, izolovaných, tepelně, výbušných, přírubový, vedení

Text:

...řezu nakreslens plynotěsně umístěná keramická nebo azbestová tepelně izolační vložka, umístěná na potrubí nebo apará tu mimo vlastní přírubový spoj. Na obr. 2 je v řezu nakreslen na tepelně izolační vložka plynotěsně umístěná na potrubí nebo aparátu s tím, že částečně překrývá vlastní přírubovýPřírubový spoj tepelně izolovaných trubek provedený podle obr. 1 je zhotoven tak, že na potrubí g se plynotěsně umístí dvě keramické nebo azbestové...

Technologický prírubový rýchlouzáver nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 239167

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: F16J 13/00

Značky: technologický, přírubový, nádob, rychlouzávěr

Zhrnutie / Anotácia:

Technologický prírubový rýchlouzáver nádob, najmä tlakových, slúži pre uzatváranie ich hlavného otvoru pri tlakových skúškach. Pozostáva z uzatváracieho veka, opatreného na jeho obvode tesniacou prírubou a v jeho strednej časti otvorom pre upínaciu skrutku, zachytenú o priečne rameno. Riešeným problémom je skrátenie času uzatvárania hlavného otvoru tlakovej nádoby, čo sa dosahuje tým, že uzatváracie veko je z jeho vonkajšej strany opatrené...

Přírubový spoj se šroubovou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248377

Dátum: 12.02.1987

Autori: Houžvic Vladimír, Javůrek Vladimír

MPK: F16L 37/10, F16L 23/00

Značky: přírubový, vložkou, šroubovou

Text:

...přírubových obrub při jejich dosednutí na sebe, takže při posunutí svorek po obrubě svorka stáhne obruby i s těsněnírn pevnľk sobě.Na předmětu vynálezu se nic nemení, je-ll obdoba tohoto uspořádání vytvořena ve vnitřním prostoru, například nádoby.Hlavní výhody uspořádání přírubového spoje se šrpubovou vložkou podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že je dosaženo nízká hmotnosti spoje, rychlé montáže, demontáže a snadné vyrobitelnosti tím,...

Přírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 247856

Dátum: 15.01.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Houžvic Vladimír

MPK: F16L 37/20

Značky: přírubový

Text:

...stehovací obručí, ať již v celku, nebo 2 několika částí, a uxahovacivsiĺa je radiálni nebo obvo dová, nebo je-li rozpěrná vložka umistěna na obou stranáchÁ Hlavni výhody uspořádání přirubového spoje podle vynálezuspočivaji v tom, že s malou námshou se při dotahováni utahovaciho šroubu doaáhne pomocí rozpěrně vložky velké uxahovací si ly, dále že je dosažens podstatné menší hmotnost spoje než. u dosud používaných přírubových spojů ZV...

Přírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 247854

Dátum: 15.01.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Houžvic Vladimír

MPK: F16L 23/00

Značky: přírubový

Text:

...kroužok postaví a přiêhytí raąiálními ärouhy x obrubám bez nutnáho přidržová ní avorek v pracovní poloze.Výhoda takto uapořádanáho přínuhovoho spoje podle vynáleauV opočívá v tom, že jednotlivé ovorky pro své přitažení na úkosyoorub potřebují menší utahovací síly k zajištění pevného a těsnáho spojení, a proto je nožm použít i. šroubů menších průměrů. Další výhodou je, že jednotlivé svorky mají malou hmotnost, cožna připojených výkonoch jsou...

Přírubový spoj úložné hřídele s otáčivou roštnicí roštového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220701

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jankiel Jiří, Kosek Jiří, Pietraszek Leon

Značky: otáčivou, přírubový, roštnicí, hřídele, třídiče, roštového, úložné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pracovního spojení, úložného hřídele volné příruby a krajního dílu otáčivé roštnice roštového třídiče, používaného pro hrubé třídění vysokopecního nebo slévárenského koksu. Vynález řeší přírubový spoj úložné hřídele s otáčivou roštnicí roštového třídiče, kde na úložné hřídeli jsou podélně přivařeny v odstupu 120° tři kruhové tyče zapadající do vrcholů sférického nebo epitrochoidálního trojúhelníka dutiny roštnice a podstata...

Přírubový spoj převodové skříně pohonu s ložiskovou skříní hřídele diskového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220527

Dátum: 15.11.1985

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva

Značky: ložiskovou, diskového, skříní, třídiče, přírubový, převodové, pohonů, skříně, hřídele

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přírubového spoje převodové skříně (7) pohonu s ložiskovou skříní (3) hřídele (4) diskového třídiče, a to prostřednictvím mezipříruby (6), rozebíratelně spojené buď s ložiskovou skříní (3), anebo s přírubou (11) převodové skříně (7) pohonu. Mezipříruba (6) je opatřena nosnými drážkami (8) svorníků s hlavou, které jsou v nich uloženy přestavitelně. Tohoto přírubového spoje lze použít ve strojírenství všeobecně všude tam, kde je...

Izolační přírubový spoj pro elektrické odizolování dvou přírub potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219137

Dátum: 15.07.1985

Autori: Janeček Milan, Radomil Milan, Mikl Alois, Sekyra Josef

Značky: elektrické, přírubový, odizolování, izolační, přírub, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační přírubový spoj pro elektrické odizolování dvou přírub. Vynález řeší problém odizolování šroubových spojení izolačních přírubových spojů. Podstatou vynálezu je, že otvory pro umístění izolačních podložek v přírubách jsou alespoň na jedné vnější straně opracovány do kuželovitých tvarů, přičemž průměry základen kuželů pod matkami svorníků mají nejméně stejné průměry jako tyto matky. Vynález lze použít zejména u šroubových spojů izolačních...