Patenty so značkou «připojovacích»

Ochranná prívodka pripojovacích a rozpojovacích líšt telekomunikačnej a dátovej techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278460

Dátum: 02.02.1994

Autori: Bramkamp Wilhelm, Dohnke Ingo

MPK: H01R 13/66, H01T 4/06, H01H 85/44...

Značky: dátovej, přívodka, lišt, techniky, rozpojovacích, telekomunikačnej, připojovacích, ochranná

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná prívodka pozostáva z plochého telieska (1) z plastu s vybraniami (2) na uloženie zvodičov (3) prepätia a z klietky (5), nasunutej na teliesku (1) z plastu, pričom klietka (5) pozostáva z viacerých držiakov (6) tvaru písmena U, ktorých predné ramená (11) tlačia na jednu elektródu (13) zvodiča (3) prepätia, a ktorých zadné ramená (14) dosadajú na teliesko (1) z plastu. Do ochrannej prívodky je zaliaty násuvný kontakt (7), tvoriaci...

Vytahovač pripojovacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253919

Dátum: 17.12.1987

Autor: Habala Jaroslav

MPK: H05K 13/00

Značky: prvkov, vytahovač, připojovacích

Text:

...drážkach telesa puzdra.Výhody vynalezu sú hlavne v tom, že sa umožňujú jemne oprávarenské práce jednoduchým účelovým prípravkom pri zníženej námahe bez poškodenia súčiastky, čo podstatne zvýši pr-oduktivitu práce. Vytvára sa možnosť stabilizácie súčiastky po vytiahnuti jej pripojovacieho prvku pre meranie elek trických veličín na mieste a podobné náročné úkony. Zariadenie je s úspechom vyskúšané a používa sa v organizácii prihlasovatela,...

Zariadenie pre rýchloupínanie pripojovacích vedení na skúšaný prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 222650

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gašpar Ján, Kormaňák Alojz

Značky: skúšaný, převodník, zariadenie, připojovacích, vedení, rýchloupínanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje pomocou rýchloupínačov bezskrutkové pripojenie pripojovacích vedení na skúšaný prevodník. Zariadenie je vytvorené z dvoch samostatných oproti sebe umiestnených upínačov, z ktorých každý pozostáva z telesa, v ktorom je vložená pružina, ktorej jeden koniec je opretý o pracovnú plochu piesta posuvne uloženého v telese. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v smere osi piestov je vytvorený priebežný otvor,...

Upevňovací prostředek připojovacích svorek svazkových kabelů, se zajištěním proti sklouznutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225145

Dátum: 15.02.1986

Autori: Somodi Gyula, Dózsa László, Pelencei Jenö

Značky: zajištěním, sklouznutí, prostředek, svazkových, svorek, kabelů, proti, připojovacích, upevňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací prostředek připojovacích svorek svazkových kabelů k upevnění svazkových pásů a kabelů se zajištěním proti sklouznutí, který je tvořen dvěma nestejnými díly, mezi nimiž se při jejich spojení spojovacími prvky vytvoří upevňovací komora, v níž je umístěna hráz zabraňující prokluzu, u něhož se zajištění proti sklouznutí řeší úpravou této hráze, jejíž podstata spočívá v tom, že hráz je tvořena upevňovacími čepy (8) kruhového eventuálně...

Zapojení funkční klávesnice a připojovacích obvodů s paralelním přenosem dat do mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220128

Dátum: 15.10.1985

Autor: Hendrych Jan

Značky: zapojení, obvodů, mikroprocesoru, paralelním, funkční, přenosem, připojovacích, klávesnice

Zhrnutie / Anotácia:

Technický problém, který vynález řeší: Zapojení funkční klávesnice a obvodů, které připojují klávesnici k mikroprocesoru elektronického zařízení, kdy data jsou přenášena paralelně. Tlačítka funkční klávesnice zapojená do matice jsou připojena na enkodéry řádek a sloupců. Datové výstupy jsou vedeny přes hradla na datovou sběrnici mikroprocesoru. Výstup skupinový signál enkodéru je signálem paměti znaku a stavu. Adresa klávesnice s řídicím...