Patenty so značkou «prípojky»

Pripevňovací profil pre tesniace spojenie kanalizačnej prípojky s hlavným potrubím systému kanalizačného potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16677

Dátum: 29.01.2010

Autor: Krause Frank

MPK: F16L 55/179

Značky: hlavným, systému, potrubím, profil, prípojky, kanalizačnej, připevňovací, spojenie, tesniace, potrubia, kanalizačného

Text:

...etyléneakrylovej, alebo kopolymér estem kyseliny etylénakrylovej, alebo kopolymér kyseliny etylénmetakrylovej, alebo kopolymér esteru kyseliny etylénmetakrylove, prípadne ich zmesi alebo prímesi, čo je výhodné z hľadiska pevnosti príľnutia a spracovateľnosti.0020 Lepiaci úsek je ďalej výhodne tvorený lepivým materiálom, ktorý je chemicky modifikovaný, najmä pomocou anhydrídu kyseliny maleínovej. Takým spôsobom je možné zvýšiť pevnosť lepivého...

Skriňa, najmä plastová na elektrické alebo plynové prípojky stavebných objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4609

Dátum: 03.11.2006

Autor: Hamrák Stanislav

MPK: H05K 5/00, H02B 1/00

Značky: skriňa, plastová, stavebných, elektrické, prípojky, najmä, plynové, objektov

Text:

...podstata spočíva V tom, že otvárateľné spojenie pozostáva z homého závesu, vytvoreného z pevného čapu,napevno pripojeného k dverám a zasunuteľného do homého skriňového otvoru, ktorý je vytvorený v telese skrine, ako aj z dolného závesu, vytvoreného z voľného čapu a dolného dverového otvoru.Voľný čap má pritom V homej časti vytvorenú hlavu a pod ňou driek, ktorý má menší priemer ako je priemer dolného dverového otvoru a dolného...

Spôsob inštalácie plastového potrubia do vnútrajška už existujúcej oceľovej potrubnej prípojky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282295

Dátum: 19.11.2001

Autori: Dickson Dudley Trevor, Cochrane Colin

MPK: F16L 55/18, F16L 55/165

Značky: tohto, potrubia, oceľovej, inštalácie, zariadenie, spôsob, existujúcej, spôsobu, prípojky, potrubnej, vykonávanie, plášťového, vnútrajška

Zhrnutie / Anotácia:

Zvlnené plastové potrubie (20) sa vkladá spoločne s pozdĺžnou ohybnou vodiacou zostavou (22) prístupným koncom (11) do oceľovej potrubnej prípojky (10, 14), ktorá je vedená od hlavného potrubia (18) smerom na prístupný koniec (11) oceľovej potrubnej prípojky (10, 14). Pozdĺžna ohybná vodiaca zostava (22) sa skladá z pružného vodiaceho prvku (24) a z ohybného pružinového vedenia (26). Pružný vodiaci prvok (24) je pretiahnutý koncovým prvkom...

Nosič regulátora tlaku plynu, plynomera a vyústenia plynovej plastovej prípojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2813

Dátum: 12.03.2001

Autori: Németh Marek, Hudák Gabriel, Seman Imrich

MPK: F17D 1/04

Značky: vyústenia, prípojky, plynovej, regulátora, nosič, plynomera, tlaku, plynů, plastovej

Text:

...jednoduchosťou, pričom, na pevnosť konštrukcie nosiča sa využíva i skriňa suloženou meracou a regulačnou zostavou tým, že po jej osadení a pripevnení knosiču plní ñmkciu vzpery. Konštrukciou sa dosiahol í cieľ spočívajúci vo variantnosti využitia skrine. Môže byť využitá v kombinácii s nosičom alebo samostatne pripevnením o stenu. Riešením sa uľahčuje oprava v prípade poruchy v oblasti pripojenia pripojovacieho potrubia k meraciemu a...

Nosič regulátora tlaku plynu, plynomera a vyústenia plynovej plastovej prípojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1711

Dátum: 14.01.1998

Autori: Seman Imrich, Balko Milan, Németh Marek, Hudák Gabriel

MPK: F17D 1/04, F17D 3/01, F17D 3/18...

Značky: plynů, plynovej, prípojky, tlaku, regulátora, plynomera, nosič, vyústenia, plastovej

Text:

...teréne môže mat nosná rúrka rôznu výšku, čo ďalej zvyšuje univerzálnosť nosiča podľa tohto technického riešenia. Je prirodzené, že dĺžkou nosnej nirky sa mení aj dlžka chráničky, čo umožňuje vopred si stanoviť výšku montáže prechodového spoja od úrovne terénu.Nosič umožňuje z hľadiska svojho riešenia bezpečnú, jednoduchú a časovo nenáročnúmontáž pri výstavbe plynovej plastovej prípojky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je...

Zapojení přenášeče podvojné přípojky diodové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269620

Dátum: 11.04.1990

Autor: Veselý Ivan

MPK: H04M 13/00

Značky: přenašeče, zapojení, prípojky, podvojné, diodové

Text:

...druhého re| 6 1 § Ú na b-drát sdružovacíłno vedení i. První přepínací Kontakt gçlł v pracovní poioze druhčho nu g PÚ je jednak spojen s prvním spínacím kontaktom mn prvního reiő g 6 PÚ a jednak s ai-drćtem FÚ. První spínací kontakt 452 g v pracovní poloze prvního relé g PÚ je spojen přes odpor g PÚ jednak na bi-drat Ú a jednak na druhý přepínací kontakt § 32 v pracovní polozo druhého má 33 pů. Druhý přepínací kontakt grg 22 v pracovní...

Těsnící potrubní šroubový spoj pro přípojky hydraulických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242728

Dátum: 15.05.1987

Autor: Brostak Miroslav

MPK: F16L 19/00

Značky: šroubový, potrubní, prípojky, systému, těsnicí, hydraulických

Text:

...potruhní äroubový spoj pro přípojlw hydrsuliqHon systémů, kdo těsnícího účinku se dosahuje axiálním vložením těsnícího O - krouäku do otáčky vytvorená v některá z těenäných s spojovsných součástí s podstata vynálezu spočívá v tom, že dno otvoru hydraulickáho kanálu strojní součástí je uloženo váloovým osasením, na něž dossdd přodní čelo pretencovč pñíruby těsnícilho nátrubku a na zadní čelo prstoncová příruby dosedá rovinnó čelo...

Krycia ružica s maticou prípojky nástenných vodovodných armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 219698

Dátum: 01.12.1985

Autor: Praženka Dušan

Značky: vodovodných, prípojky, krycia, ružica, maticou, armatur, nástenných

Zhrnutie / Anotácia:

Krycia ružica s maticou prípojky nástenných vodovodných armatúr podľa PV je určená na zakrytie závitu závitovej prípojky v rôznej polohe nainštalovanej armatúry od steny, čím sa zabraňuje usadzovaniu nečistôt na závit prípojky a tým je zaručená hygieničnosť a estetičnosť pripojenia vodovodnej armatúry k vodovodnému potrubiu.

Zapojení telefonního přístroje pro účastnické přípojky a podvojné účastnické přípojky a podvojné účastnické přípojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225657

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kaufmann Claus, Glier Helmut

Značky: zapojení, podvojné, prípojky, prístroje, telefonního, účastnické

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení telefonního přístroje pro účastnické přípojky a podvojné účastnické přípojky, zejména pro přístroje s vidlicovým zapojením bez translátoru, které obsahují tranzistorový přijímací zesilovač v sérii s dalším tranzistorem a kde za účelem nezávislosti na polaritě napájecího proudu je uspořádán před zapojením přístroje dvoucestný usměrňovač, ve kterém při podvojném použití jsou odpojeny prostřednictvím uvolnitelného můstku diody, které jsou...