Patenty so značkou «příměsí»

Použitie exotermickej prímesi na výrobu bituménových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19583

Dátum: 30.01.2009

Autori: Delfosse Frédéric, Lesueur Didier, Martin Jean-valéry

MPK: C08K 5/098, E01C 19/10, C08L 95/00...

Značky: výrobu, exotermickej, použitie, bitúmenových, příměsí, zmesí

Text:

...úroveň spracovateľnosti odpovedajúcu jej použitiam pri teplotách nižších než obvykle používaných. Obalenie za tepla je výrazne Väčšinové, lebo má výhodu V tom, že zaisťuje veľkú a takmer okamžitú kohéziu finálnej asfaltovej zmesi spôsobenú jednotnýmobalením zrnitej substancie a rýchlym ochladením. Napriek tomumá určitý počet nevýhod. Potrebné teploty vyžadujú veľkú spotrebu energie, čo má dopad na finálnu cenu asfaltovej zmesi. Okrenn toho...

Zariadenie na oddelenie čerstvých rumančekových kvetov od dlhých stoniek a iných prímesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1759

Dátum: 04.02.1998

Autor: Jedinák Dušan

MPK: A01D 63/02, A01D 63/04

Značky: iných, stoniek, příměsí, dlhých, oddelenie, čerstvých, rumančekových, kvetov, zariadenie

Text:

...paralelne alebo sériovo V takych počtoch, ako je nevyhnutne potrebne pre kontinualne triedenie rumanćekovej hmoty v závislostiod rýchlosti zbierania Vstupné a výstupné Časti zariadenia umož ňujú ľahké kontinualne prepojenie pomocou dopravných paeov.Technicke riešenie bude bližšie objasnene pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 zariadenie podľa technického riešenia.rom je otoćne vložený pracovný Pracovný buben je vvrobený z plechu 5...

Spôsob oddeľovania ťažkých prímesí, najmä kamenia, zo zrnitého materiálu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278526

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mueller Roman

MPK: B07B 9/02, B03B 4/00

Značky: spôsobu, oddeľovania, vykonávanie, spôsob, zrnitého, ťažkých, tohto, najmä, příměsí, kamenia, zariadenie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zrnitý materiál sa privádza na aspoň jeden vrstviaci stôl (3a, 3b), ktorý sa ďalej vedie po naklonenej, vzduchom pretekanej a vibrujúcej ploche vrstviaceho stola (3a, 3b) tak, že ťažké prímesi ležiace priamo na vrstviacom stole (3a, 3b) sa dopravujú po vrstviacom stole (3a, 3b) nahor a odvádzajú sa oddelene na vyššie položenom konci vrstviaceho stola (3a, 3b). Zrnitý materiál sa privádza v širokoplošnom prúde do oblasti separačnej zóny ťažkej a...

Způsob stanovení stopových příměsí v N-(6-methyl-8 alfa-(9-arogenyl)N’,N’-diethylmočovině a v jejich solích

Načítavanie...

Číslo patentu: 270492

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beneš Karel, Pavelek Zdeněk

MPK: G01N 30/00

Značky: stopových, jejich, alfa-(9-arogenyl)n',n'-diethylmočovině, solích, příměsí, způsob, stanovení, n-(6-methyl-8

Text:

...přímőeí v lieurldu kapalinovou chromatogreiíí na kyanové koionä podle vynálezu. kdy se ako mobilní fáze použije roztok citronanwěho, octanoveho nebo íosíorečnanovćho pufru e pH v oblastí od 2 do 8,5 ve směsi vody a acetonitrllu. kde obsah vody může být v rozmezí 2 o až Bo 56 objemových. Tato metoda má výhody ve vysokóm rozlišení jednotlivých píků, me stanovení je nižší než 1 ppm a navíc nedochazí k rychlómu opotřebení chromatosraiických...

Způsob přípravy uhličitanu sodného pro zachycování příměsí plynných směsí, zejména oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270337

Dátum: 13.06.1990

Autori: Neužil Lubomír, Wald Jiří, Bejček Václav, Mocek Karel, Vlček Antonín Akademik

MPK: C01D 7/35

Značky: zejména, směsi, příměsí, způsob, uhličitanu, plynných, oxidů, přípravy, sodného, zachycování, siřičitého

Text:

...vynálezu odstranäna bez nároků na energií tzv.Odpadnim tepleml. Praktickým uskutečněním různých variant přípravy uhličitenu sodného se dochází k závěru, že způsobem přípravy podle vynálezu vzniká vysoce porézní a tím vysoce reaktívní uhličitan sodný. Reaktivita a stupeň využití /proreagování/ vzniklého uhličítanu sodného byly zjištovány zachycováním S 02 ve směsi s vlhkým vzduchem nad 120 C v diskontinuálním reaktoru. Při dosažení...

Zařízení k uvolňování mezivlákenních vazeb a oddělování nežádoucích příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269123

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kmeco Rudolf, Nemerád Josef, Gottfried Vladimír

MPK: D21B 1/34, D21B 1/32

Značky: zařízení, příměsí, vazeb, uvolňování, mezivlákenních, nežádoucích, oddělování

Text:

...vratnýa hrdlea Q od aeparsce těžkých nečiatot, které prochází plynule celou vstupní koaorou ł do pracovní koaory 3 a úst ve vzdálenosti 0,08 D 2 až 0,12 D 2 od pracovního rotoru g. Vstupní koaora Ä částečně zasahuje do pracovní koaory Q,ktera ja vslcového tvaru a ktoré je opatřana radiálnia hrdla 1 pro odvod načistot a tangencíalnía hrdlea § pro aeparací těžkých nečístot. Výstupní komora 1 válcovćho tvaru je opstřena tangencíalnía hrdlea § pro...

Kolektorový předodlučovač vlhkých vzdušnin s obsahem prachových příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266531

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hos Břetislav

MPK: B01D 21/00

Značky: prachových, příměsí, vlhkých, obsahem, vzdušnin, předodlučovač, kolektorový

Text:

...sníží abraze stěn potrubí a částí navazujících odlučovačů prachu. snížením vstupní koncentrace prachu zejména do vodních odlučovačů dojde ke zmenšení nutnosti jejich čištění a k případnému snížení celkové zátěže centrálního odkalovacího systému. Instalováním kolektorových předodlučovaěů v blízkosti odsávaného zdroje dále dojde k odloučení tuhých podílů odsávaných komponentů, které je možné vracet zpět do výrobního procesu bez znehodnccení...

Podtlakové zariadenie pre stacionárne i mobilné rozdružovadlá zemiakov alebo iných plodín od tažších prímesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266134

Dátum: 14.11.1989

Autor: Dvorožňák Jozef

MPK: B07B 13/00

Značky: podtlakově, příměsí, iných, ťažších, plodin, mobilné, zemiakov, rozdružovadlá, zariadenie, stacionárne

Text:

...klapku z vrchnej strany a snaží sa ju samotnú střhnut do výfuku podtlakového zariadenia. Nakoľko sa nad ňou nachádzajú zemiaky alebo ine plodíny strháva podtlak ich a to pri oveľa menšom objeme i podtlaku vzduchu ako u iných zariadení. Podtlaková klapka je v danom prípade základňou, od ktorej sa získava spomínaný dokonalý efekt podtlakového účinku priamo v podtlakovej komore, zatiaľ čo u iných zariadení sa táto základňa presúva mimo...

Hubice kombinované odběrové sondy pro měření koncentrace tuhých příměsí v proudicí vzdušnině

Načítavanie...

Číslo patentu: 264620

Dátum: 14.08.1989

Autori: Janeczek Ondřej, Urbaczka Jan

MPK: G01N 1/02

Značky: sondy, hubice, koncentrace, příměsí, odběrové, vzdušnině, proudící, tuhých, měření, kombinované

Text:

...odsávání dílčího proudu vzdušiny na předepsaný rozdíl statických tlaků vně a uvnitř hubice.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno provedení hubice odběrové sondy dle vynálezu. Na těleso odběrově sondy je hubice napojena převlečnou maticí, umožňující její snadnou výměnu.Hubice je konstruována jako zehnutá trubice o vnitřním průměru Q, vnějším průměru Q a tlouštce 5 stěny. Čelní část je pülkulatá a V jejím středu je umístěn ve...

Způsob snížení obsahu nežádoucích příměsí v barvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263625

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janeček Miroslav, Havel Miroslav, Veselý Miloslav, Poláčková Eliška

MPK: C09B 67/54

Značky: barvivech, způsob, příměsí, obsahu, nežádoucích, snížení

Text:

...tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že při separaci organických barviv z krystalizační či reakční směsi se před filtrací či odstředěním přidá k suspenzi barviva nasycený roztok stejného barviva. Tento roztok se připraví rozpuštěním předem separované pasty nebo ještě nezfiltrované suspenze barviva ve vodě za případného přídavku chloridu sodného. Čím menší koncentrace,tím nižší koncentrace těchto látek je pak obsažena v kapalné...

Zařízení pro snížení obsahu příměsí při sklizni podřezávaných rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263037

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: sklizni, obsahu, rostlin, příměsí, podřezávaných, zařízení, snížení

Text:

...výkyvně pomoci výkyvného ramene 1, V Za oběžným sběračem Q je uspořádána před sklízeoím stolem ł mezera Q, kterou částečně vyplnujívjednak sběrací prsty łg oběžného sběrače Q, jed nak odebírací prsty Lg odebiracího bubnu 3, uspoříäaného bud pevné nad sklízecím stolom L, nebo spojeného pomocí spojovací konzoly Q s oběžnýmsběračem Q, uspořádaným na výkyvném ramenu 1a uloženěm rovněž nad sklízecím stolom Ä.V případě provedení oběžného sběrače Q...

Způsob kontinuálního odstraňování příměsí organických halogenidů a fosgenu z chloridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262932

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pola Josef, Stuchlík Jiří, Plzák Zbyněk, Vítek Josef, Dolanský Jiří

MPK: C01B 35/06

Značky: boritého, příměsí, chloridů, kontinuálního, organických, fosgenu, halogenidů, odstraňování, způsob

Text:

...C 02 laseru pracujícím na přechodu 9,6 um během nizkotepelné vakuové destilace surovéhoJeho podstata epočívá v tom, že v důsledku nižší tepelné stability příměeí dochází k jejich Šelektivnímu rozkladu v podmínkách nízkotepelné vakuové destilace chloridu boritého. chlondmüüjeümmwemwwmmaumüüüuwzüuíhmru. Navíc je během ozařování jeho par při destilaci natolik stabilní, že nedcchází k jeho rczkladu. 1Ibdle vynálezu lze kontinuální...

Výsypka cyklonu pro odlučování vláknových příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262020

Dátum: 10.02.1989

Autor: Štorch Otakar

MPK: B04C 5/185

Značky: vláknových, cyklonu, odlučování, výsypka, příměsí

Text:

...celkové výšky odlučovacího zařízení je výhodné provedení dna výsypky jeho ploché, případně skloněně k jedné straně. Zkouškami zjištěná optimální množství odsávsného vzduchu z výsypky je pro vláknový materiál cca 10 celkového průtočného množství cyklonem. APříkladně provedení výsypky podle vynálezu je schemsticky znázorněno na výkresech, kde obr. 1 ve svislém osovém řezu zobrazuje celkové uspořádání cyklonu s jeho výsypky s příslušnou...

Způsob eliminace vlivu rušivých příměsí v popelu uhlí při stanovení obsahu popela a výhřevnosti uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261622

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hally Jan, Čechák Tomáš, Šimon Ladislav

MPK: G01N 33/22

Značky: vlivů, výhřevností, popelu, eliminace, způsob, stanovení, popela, příměsí, obsahu, rušivých, uhlí

Text:

...obsahu popela.stávající nedostatky v současné měřicí technice se zaměřením na využití v provozních podmínkách odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podsata spočíva v tom, že vzorek uhlí se ozáří nejdříve zářením radlonuklidu 55 Fe a změří se charakteristickézáření vápníku, případně síry, kteqá bývá hlavně v hnědém uhlí ve větších koncentracích a pak zpětně rozptýlené záření 55 Fe. Pak se vzorek uhlí ozáří radíonuvklidem mPu a změří se...

Zařízení pro indikaci tvrdých příměsí v proudu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244371

Dátum: 01.06.1988

Autori: Riedel Eduard, Eajka Boetislav, Cieslar Rudolf, Lupinski Bronislav

MPK: A01D 75/18, G01N 29/00

Značky: indikaci, zařízení, tvrdých, proudu, materiálů, příměsí

Text:

...změny směru pohybu materiálu. To je výhodné pro spolehlivé vyvolání nárazu,a tím i pro blk zvukového, resp. ultrazvukového impulsu. Detekční pracovní plocha l, v danêm případě lopatka. je zezadu s výhodou kryta krytom 3,opatřeným případně montážním otvorem § pro montáž pítzoelektríckěho ultrazvukového snímače Q zezadu na detekční pracovní plochu l. Montážní otvor § je opatřen víkem Q. netekční pracovní plocha l je buä přímo (neznázorněno),...

Průmyslový filtr pro zachycování prašných příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254801

Dátum: 15.02.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: příměsí, filtr, zachycování, průmyslový, prašných

Text:

...ke šnekovému dopravníku jsou částíce prachu větěího průměru vlivem setrvačnosti směrovány do prostoru vnítřku otáčejícího se ěneku. Vlivem společného účinku setrvačností a rozruěení shora přívedeného proudu nosné vzdušíny uvnitř otáčejícího se ěnekového dopravníku dochází k účínnému odlučování částic většího průměru, které jsou průběžně dopravovány šnekem přes prostor vlastní výsypky filtru do výstupního dvoru. Masívní konstrukce...

Způsob odstraňování příměsi organických halogenidů z chloridu germaničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 239998

Dátum: 01.02.1988

Autori: Mikula Jaroslav, Liška Vladislav, Lebeda František, Koneený Bohumil, Hartych Václav

MPK: C01G 17/04

Značky: příměsí, organických, halogenidů, chloridů, odstraňování, germaničitého, způsob

Text:

...z chloridu germaničitého podle vynálezu využívá principu laserem fotosenzibilovaného rozkladu příměsí. Jako senzibilátoru je využíván fluorid sírový, ktorý je velmi dobrým absorbérem záření C 02 laseru a který umožňuje diky rychlému kolisnímu vibračně translačnímu přenosu absorbované energie dosáhnout V horké zoně reaktoru teplot až 1000 až 2000 K. Vhodně volené parametry záření (výkon fo~ kusace svazku, kontinuální či přerušovaný provoz) a...

Způsob odstraňování příměsí organických halogenidů z chloridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 239955

Dátum: 01.02.1988

Autori: Chaloupek Jindoich, Skoupil Vladimír, Marek Tomáš, Vocílka Jioí, Krejeío Oldoich

MPK: C01B 35/06

Značky: způsob, boritého, chloridů, halogenidů, příměsí, organických, odstraňování

Text:

...indukovaný proces navíc v případě koncentrací orqanických chloridů několika ppm a nižších ekonomicky výhodnější.Způsob odstraňování organických chloridů z chloridu boritého podle vynálezu využívá skutečnosti, že chlorid boritý je velmi dobrým absorbérem záření C 02 laseru a umožňuje provedení hluboce destruktivního homogenního rozkladu stopových příměsí organických halogenidů díky rychlému Éĺisnímu vibračně-translačnímu přenosu absorbované...

Zařízení na odstraňování větších příměsí ze sklízecích mlátiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243242

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ženišek Jioí, Zigmund Josef, Kadlas Oldoich, Vanik Karel

MPK: A01D 41/12

Značky: zařízení, odstraňování, příměsí, sklízecích, mlátiček, větších

Text:

...skluzovou deskou je uspoi-ádán dopravník zrn.Zařízení na odstraňovaní větších příměsí ze sklízecích mlátiček podle vynálezu je schopno spolehlivě zachytit a odstranit nežádoucí větší příměsi jako kameny a hroudy,přičemž zabraňuje sklizňovým ztrátam nazrní, které není s příměsemi odstraňováno ze stroje, nýbrž se spolehlivě dostává do proudu zpracovávané sklízene hmoty.Přĺklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém...

Způsob rozkladu organických příměsí v odpadní kyselině sírové směsí kyseliny a kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 253134

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svoboda Jindřich, John Luděk, Rychnová Alena

MPK: C01B 17/90

Značky: organických, kyselině, dusičné, kyseliny, způsob, směsi, odpadní, příměsí, rozkladu, sírové

Text:

...hnojiv. Jiných odpadních nitračních směsi nelze pro zbytkový obsah produktu výroby dále využít.Předmět vynálezu blíže dokumentují následující příklady provedení, jimiž ovšem neni před mět vynálezu vyčerpán ani omezen. Pokud není jinak uvedeno, rozumějí se uvedená procenta jako hmotnostní.Rozklad organických příměsí v odpadní kyselině sírové 2 výroby monomeru methylmetakrylátu pomocí odpadní nitračni směsi 2 výroby...

Způsob vnášení příměsí do struktury cyklo-tetrafosforečnanů dvojmocných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247449

Dátum: 15.10.1987

Autor: Murín Oddej

MPK: C01B 25/38

Značky: kovů, dvojmocných, struktury, vnášení, cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, příměsí

Text:

...vynálezu.Podstata způsobu vnášení příměsí do struktury cyklo-tetrafosforečnanů dvojmocných kovů spočíva v tom, že se príslušný cyklo-tetrafosforečnanan, spolu s přímíseným množstvím příslušné vnášeně látky jako příměsi, ve vzduchové případně inertní atmosíéře zahřeje na teplotu, kdy vzniká tavenina, přitom dochází ke štěpení tetrafosforečnanových cyklů, které se rozpadají na jednotlivé fosforečnanové anionty, v níž se pohybem iontů nebo...

Způsob kvantitativního stanovení nežádoucích příměsí sorpčních materiálů v ropných produktech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237177

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hála Milan

MPK: G01N 33/24

Značky: produktech, nežádoucích, materiálů, ropných, způsob, stanovení, sorpčních, kvantitativního, příměsí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v zavedení nové analytické metody pro kvantitativní stanovení nežádoucích příměsí sorpčních materiálů v ropných produktech. Ke stanovení příměsí se smísí 10 obj. dílů ropného produktu s 10 obj. díly organického rozpouštědla. Směs se protřepe, nechá ustát a po ustavení fázového rozhraní se z horní fáze rozpouštědlové izolují zrnka sorpčního materiálu. Citlivost zkoušky byla ověřena až pro koncentrace s obsahem příměsí...

Způsob určování čistoty neelektrolytů s příměsí elektrolytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235253

Dátum: 01.10.1987

Autori: Haberényi Károly, Tegre Miklós

MPK: G01N 27/06

Značky: neelektrolytů, příměsí, určování, způsob, čistoty, elektrolytu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu, u něhož se měří maximální elektrická vodivost, jako funkce celkové koncentrace. Účelem vynálezu je urychlení, zlevnění určování čistoty a umožnění jeho zautomatizování. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že maximální elektrická vodivost se zjišťuje z plynule nebo v krátkých časových intervalech prováděných měření elektrické vodivosti koncentrovaného roztoku neelektrolytů obsahujících elektrolyty při jejich plynulém ředění...

Způsob odstraňování příměsí organických halogenidů z trichloridu oxidu fosforečného

Načítavanie...

Číslo patentu: 252292

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pola Josef, Chvalovský Václav

MPK: C01B 25/10

Značky: příměsí, organických, trichloridu, způsob, fosforečného, oxidů, halogenidů, odstraňování

Text:

...teplotniho režimu.Jeho podstata spočivá v tom, že fotosenzibilovaný rozklad příměsi trichloridu oxidu fosforečného se indukuje fokusovaným zářením kontinuálního C 02 laseru pracujicího na vlnové délce 10,5 až lO,8 m.s výkonem vyšším než 5 W v prítomnosti fluoridu sirového jako senzibilátoru infračerveného záření.Podle vynálezu lze odstraňovaní příměsi organických halogenidů z trichloridu oxidu fosforečného jejich selektivnim, C 02 laserem...

Zařízení na koncentrování příměsí z kapalných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251659

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bondarenko Vladimir, Sobina Nikolaj, Zatylnikov Vladimir, Kavacjuk Mark, Chorošun Michail

MPK: B01D 9/00

Značky: kapalných, zařízení, roztoku, příměsí, koncentrování

Text:

...qacrb, B KOTODOŘ paanemeu reneparop xonoa, H ueHTpanbnym, npu QTOM ñnox perynpoaxu yponus cuaömen HacócoM, coeuueauu acacusammuu narpyöxou c uenrpanbnoň qacrhm Kauepu H HanopHHM - c ee nepumepnňnoň qacwnm, a ameowa neperoponxn Menbme nmcoru Kamepu.KpoMe Toro, Ban Kamoü Memanxn aunonneu na nnyk uacweü, nepxnnn na KOT 0 pHX pacnonomena 9 oóoñne ncxa ónoxa Memanox H cnaőxena xomyruxom, a HHKHHH qacwb cuaöxeua uexrpupymmeň ssesaouxoň, npn...

Šnekové zariadenie pre tavenie, zmešovanie a vytláčanie termoplastických materiálov a dávkovaním tekutých prímesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251549

Dátum: 16.07.1987

Autor: Čuba Štefan

MPK: D01D 13/02

Značky: tavenie, dávkováním, zmešovanie, vytláčanie, materiálov, zariadenie, šnekové, tekutých, příměsí, termoplastických

Text:

...základného polyrnéru v pracovnom valci, čím sa na povr-chu základného ,polyméru vytvorí lsúvíslý dutý valec prlmesí, ktoré je potrebné zhomogenizovat už len v radiálnom smere. Takýto duty valec iprímesí je možné vytvoriť aj privodom p-rímesí, ktorý je vytvorený štrblnou vo tvare prstenca po obvode pracovného valca.Štrxbivna prívodu môže byť s výhodou pootočení o D až 90 ° oproti osi šnekového zariadenia talk, že potom jej dĺžka môže -byť...

Zařízení pro indikaci kovových příměsí v materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239075

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šťastný Karel, Pavlica Ivo, Vočka Miroslav, Lanča Ivo, Čapek Emilián

MPK: G01N 27/82, A01D 75/18

Značky: materiálů, indikaci, zařízení, kovových, příměsí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro detekci kovových předmětů ve zpracovávaném, dopravovaném nebo skladovaném materiálu, zejména zemědělském sklizňovém, stébelnatém materiálu. V detekčním prostoru materiálu jsou uspořádány alespoň dvě detekční sekundární cívky rozptylového trasformátoru. Alespoň jedna budicí primární cívka rozptylového transformátoru je napojená na zdroj střídavého napěti. Vývody detekční sekundární cívky jsou napojeny na zesilovač.

Zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovaním prímesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238429

Dátum: 15.05.1987

Autori: Čuba Štefan, Chlebovec Jozef

MPK: D01D 13/00

Značky: polymérov, syntetických, zariadenie, dávkováním, příměsí, súčasným, spracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovaním prímesi umožňujúce nastavenie pohonných hriadelí dávkovacích čerpadiel do najvýhodnejšej polohy tým, že jedna z pohonných hriadeľov prevodovej skrine je uchytená na povrchu telesa prevodovej skrine a tým ju môžeme prestaviť do žiadanej polohy.

Způsob výroby cementářského slínku výpalem vápence s příměsí korekčních složek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239795

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ambrož Miloslav Gottwaldov, Hublar Josef, Suchý Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: způsob, příměsí, způsobu, výroby, výpalem, provádění, slínku, zařízení, korekčních, cementářského, vápence, tohoto, složek

Text:

...předmět ným způsobem-vyrobený slínek má granulometrii pod jeden milimetr.způsob výroby cemantářského slínku podle vynálezu bude dále objasněn pomocí pŕíkladu zařízení pro jeho provádění, jehož schematické uspořádání je nakresleno na připojeněm výkrese.Podle predmetného způsobu se čistý vápenec mela samostatně a dávkuje do předehřívače ł, kde je předehřát na teplotu 1 000 °C.Také samostatné se melou korekční složky a spolu s odprašky z...

Odlučovač a absorbér na zachycování příměsí z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249681

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pětioký Karel, Servus Stanislav, Cvrk Zdeněk

MPK: B01D 47/10

Značky: absorbér, zachycování, příměsí, odlučovač, plynů

Text:

...ätěrbin je zaručene, že vypírecí kapeline.je rovnoměrně rozdělene po čelá dálcevý-tokových štěrbin, a tím i na celý průřez hrdla Venturiho trubice. zavedením vypírací kapaliny na jednu stranu a vvlivem proudící vzduäiny na druhé straně každé nárazové přepážky dochází k jejich vibraoím, ktoré jsou vhodné k zamezení tvorby nánoaů na nárazových přepážkách.Na ořipojenýoh výkresoch jsou echematicky znázorněąy příklady odlučovače a absorbéru...

Zařízení pro snížení příměsí ve sklízených semennných kulturách

Načítavanie...

Číslo patentu: 232082

Dátum: 01.04.1987

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: kulturách, snížení, semennných, sklizených, zařízení, příměsí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k dosažení vyšší čistoty sklízeného produktu semenné kultury, zvláště luštěniny, při menším zatížení mláticího a čistícího ústrojí. Alespoň část dna šikmého oběžného dopravníku, uspořádaného mezi příčným shrnovacím šnekovým dopravníkem a mláticím ústrojím, je provedena jako perforovaná plocha.

Zařízení pro snížení obsahu příměsí ve sklízených semenných kulturách

Načítavanie...

Číslo patentu: 237021

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: kulturách, sklizených, semenných, obsahu, příměsí, snížení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro sklizeň semenných kultur, zejména luštěnin, s intenzívním čištěním semen od nežádoucích příměsí. Pod příčným šnekovým dopravníkem je alespoň část obloukového dna sklízecího stolu perforována.

Zařízení pro vmíchávání příměsí do viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248784

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hanzal Antonín, Lát Oldřich, Douda Miloš, Richtr Václav, Kožený Václav

MPK: B01F 7/08

Značky: viskózních, vmíchávání, příměsí, kapalin, zařízení

Text:

...do které se nadávkují pŕíměsi a směs se začne promíchávat. Vlivem sklonu nádoby je plocha hladiny předlóžené kapaliny větší a tím dochází k maximálnímu styku obou míchaných látek. Míchadlo tlačí materiál po obvodu nádoby ve směru osy míchadla, ten se pak vrací zpět středem nádoby, kde je promícháván držáky šroubovice míchadla. Šroubovice míchadla zároveň stírástěny nádoby, takže po vyprázdnění zůstává v nádobě minimální zbytek.V zařízení...

Sposob vytvorenia testovacej štruktúry pre meranie koncentračného profilu prímesí v polovodičoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 248248

Dátum: 12.02.1987

Autori: Doležal Ivan, Daniška Vladimír

MPK: H01L 21/02

Značky: příměsí, profilů, testovacej, koncentračného, polovodičoch, meranie, struktury, vytvorenia, spôsob

Text:

...nemu-si udelkórovaný alebo leptaný prechod PN zodpovedať metalurgiokému prechodu. Alternatívna metóda zviditeľnenia prechodu PN je použitie elelktrónovéh-o rastronvacieh-o mikroskopu. spoločným nedostatkom týchto metód je ich nevhddnost pre meranie laterálneho koncentračného profilu.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje spôsob vytvorenia testovacej štruktúry pre vmeranie koncentračného profilu prímesí v .polovodičoch, ktorého...

Způsob odstraňování příměsí syntetických vláknitých útvarů ze lněných a pololněných plošných textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233085

Dátum: 01.01.1987

Autori: Mráček Petr, Holštejn Ladislav

MPK: D06C 7/00

Značky: příměsí, lněných, vláknitých, útvaru, odstraňování, syntetických, pololněných, plošných, způsob, textilií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování nežádoucích příměsí polypropylenových vláknitých útvarů ze lněhých a pololněných textilií, a to režných, bělených nebo barvených. Způsob spočívá v tom, že se lněná nebo pololněná textilie, nejčastěji tkanina vystavuje působení teploty vyšší než je bod tání polypropylenu, nejvýhodněji v rozsahu 160-200 °C po dobu 20-60 s.