Patenty so značkou «příjmu»

Spôsob a zariadenie na príjem multimediálneho signálu, kryptografická jednotka pre tento spôsob príjmu a zariadenie, spôsob a čierna skrinka na výrobu kryptografickej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6478

Dátum: 14.02.2006

Autori: Tronel Bruno, Baudot Franck

MPK: H04L 9/08, H04N 7/167

Značky: příjmu, příjem, zariadenie, multimediálneho, kryptografická, čierna, spôsob, výrobu, skříňka, jednotka, jednotky, kryptografickej, signálu

Text:

...vyslaný prvou jednotkou pomocou relačného kľúča. Jednotlivé relačné klúče prvej a druhej jednotky sú získané pomocou diverziñkácie základných kľúčov na základe zdieľaného identiñkátora,ktorý je známy ako prvej, tak i druhej jednotke..3 0008 Pri uvedených spôsoboch, ktoré sú známe z doterajšieho stavu techniky,je za účelom získania identického relačného kľúča v prvej a druhej jednotke,ktoré sú navzájom prepojené, definovaná inicializačná fáza...

Fenylpiperazínové deriváty s kombináciou parciálneho agonizmu voči dopamínovému receptoru D2 a inhibícia spätného príjmu serotonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4878

Dátum: 06.12.2005

Autori: Van Scharrenburg, Hesselink Mayke, Van Vliet Bernard, Mccreary Andrew, Kruse Cornelis, Terpstra Jan-willem, Feenstra Roelof, Pras-raves Maria, Stoit Axel

MPK: A61K 31/423, C07D 263/00, A61P 25/00...

Značky: kombináciou, serotonínu, příjmu, fenylpiperazínové, voči, dopamínovému, parciálneho, agonizmu, inhibícia, spätného, receptoru, deriváty

Text:

...indukované správanie myší (B.L. Jacobs., An animal behaviour model for studying central serotonergicNa rozdiel od použitia úplných agonistov alebo antagonistov dopamínových receptorov D 2,použitie parciálnych agonistov dopamínových receptorov D poskytuje dynamickú medikáciu, ktorá sa sama upravuje podľa momentálneho endogénneho stavu pacienta. Poskytuje tak požadovanú flexibilnú moduláciu dopamínového systému avyhne sa tak mnohým...

Použitie indolu a indolínových derivátov pri liečení obezity alebo znížení príjmu potravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1964

Dátum: 22.10.2002

Autor: Caldirola Patrizia

MPK: A61P 3/00, A61K 31/403

Značky: obezity, derivátov, znížení, indolínových, potravy, příjmu, liečení, použitie, indolu

Text:

...spoločnerazinylový kruh obsahujúci atóm dusíka, ku ktorému sú R a R 2 viazanékaždý R 5 nezávisle znamená vodík, skupinu, ako je hydroxy, Cm-alkoxy, aryl-(C 1 s-)alkoxy, nitrilovú skupinu alebo halogénA-B predstavuje CC alebo CH-CH, na prípravu liečiva na liečenie obezity.Vo vzorci II môže byť na ktorejkoľvek alkylovej alebo arylovej skupine prítomných jeden alebo viac substituentov, reprezentovaných ktorýmkolvek z R 1 až R 5, alebo na...

Spôsob výberového príjmu rádiového signálu v prijímači dátovej komunikácie a prijímač na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281245

Dátum: 10.09.1997

Autori: Siwiak Kazimierz, Breeden Robert Louis, Schwendeman Robert John

MPK: H04B 7/08

Značky: signálu, dátovej, příjmu, spôsob, radiového, přijímač, komunikácie, vykonávanie, přijímací, výběrového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a prijímač (100) dátovej komunikácie na výberový príjem rádiového signálu obsahujúceho predpovedateľne opakovanú, vopred určenú kombináciu (304) dátových bitov, zahŕňa procesor (114) riadiaci (600) anténny prepínač (106) s cieľom vybrať medzi prvým anténnym napájačom (102) a druhým anténnym napájačom (104) ako okamžitým zdrojom rádiového signálu počas prenosu vopred určenej kombinácie (304) dátových bitov. Rádiový signál prijatý z...

Způsob tvarování kompenzačního signálu při příjmu digitálního signálu s kvantovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264366

Dátum: 12.07.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: vazbou, příjmu, digitálního, kvantovanou, tvarování, způsob, zpětnou, kompenzačního, signálu

Text:

...signálu a zvětší se stabilita příjímače.Další výhodou způsobu podle vynálezu je, že elementární kompenzaćní impuls je popsán pouze dvěma parametry - dobou trvání a amplitudou. výsledný kompenzační signál se proto snadno vytvoří v jednoduchám generátoru funkci, který lze reà lativně snadno zahrnout do integrovaného monolitiokého regenerátoru, přičemž nároky kladené na tvarování signálu v přímě cestě příjímače jsou stejné jako u jiných...

Zapojení pro zabezpečení sběrnice proti příjmu neplatných dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 247422

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pajgrt Oldoich, Jonáš Pavel

MPK: G06F 13/42

Značky: příjmu, zapojení, proti, sběrnice, neplatných, zabezpečení

Text:

...logíckého prvku łgg negovaného součinu a současně je spojen s výstupem § 51 čtvrtého třívstupového logického prvku łlg negovaného součinu a nadto je spojen se třetím vstupem lgâ třetího třívstupového logického prvku łgg negovaného součinu a konečně je spojen s prvním vstupem lgł pátého třívstupového logického prvku ggg negovaného součinu, zatímco výstup lg prvního dvouvstupového logického prvku łgg negovaného součinu je spojen se třetím...

Zapojenie indikátora príjmu frekvenčne modulovaných vysielačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241567

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hergeth Heinz, Limmer Heinz

MPK: H03J 3/12

Značky: indikátora, modulovaných, vysielačov, zapojenie, příjmu, frekvenčne

Text:

...v tom, že druhý vstupoperačného zosilňovače je spojený so zdro jom porovnávacieho napätia.Nový účinok zapojenia podľa vynálezu spočíva predovšetkým v technickej oblasti,kde rozsah použitia indikátora je možný i tam, kde vstupné napätie pri presnom vyladení je superponované rovnosmernou zložkou, bez ohľadu na jej polaritu.j Na obr. 1 je funkčné blokové zapojenie indikatora podľa vynálezu. Na obr. 2 je kon 4krétne zapojenie indikátora pre...

Zapojení stykové funkční jednotky s funkcí příjmu dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 233351

Dátum: 01.01.1987

Autor: Jelínek Jindřich

MPK: G06F 3/00

Značky: jednotky, stykové, příjmu, funkční, zapojení, funkcí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení stykové funkční jednotky s funkcí příjmu dat v systému podle normy IEC 625, popřípadě normy IIS 2 RVE1P, sestávající ze stykových obvodů napájecích zdrojů a sběrnice zakončené konektory, určené k připojení přístrojových částí funkčních obvodů schopných přijímat data, řeší problém začlenění přístrojů a přístrojových obvodů schopných přijímat data, do systému. Podstata vynálezu spočívá v rozčlenění stykových obvodů jednotlivých přístrojů...

Zapojenie na umlčovanie príjmu rozhlasových prijímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231799

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tarčík Jozef, Kaliarik Rudolf

MPK: H03J 5/00

Značky: umlčovanie, příjmu, prijímačov, zapojenie, rozhlasových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru rozhlasových prijímačov. V prijímačoch najvyšších akostných skupín rieši na všetkých vlnových rozsahoch a volených funkčných vstupoch ako aj predvoľbách pri ich prepínaní krátkodobé umlčovanie nimi prijímaného programu. Toto umlčovanie sa uskutočňuje krátkodobým skratovaním signálovej cesty pred vstupom do nízkofrekvečného zosilňovača. Súhrnne podstata vynálezu spočíva v impulznom ovládaní aktívneho riadiaceho obvodu a...

Elektrický obvod pro vzorkování příjmu řízený dvěma vstupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216560

Dátum: 01.10.1984

Autori: Černý Josef, Matouš Jan, Malík Bohuslav

Značky: dvěma, příjmu, elektricky, řízený, obvod, vzorkování, vstupy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického obvodu pro vzorkování příjmu řízeného dvěma vstupy. Dosud známé obvody pro vzorkování příjmu mají tvořen čas vzorku a čas mezery vzhledem k jejich velkému poměru nejméně dvěma samostatnými RC konstantami. Novost vynálezu spočívá v tom, že využívá k vytvoření velmi rozdílných časů vzorku a mezeny jednoho kondenzátoru, což při realizaci hybridním obvodem určuje minimální rozměry a váhu. Zavedením druhého prioritního...

Vibrační zařízení na příjmu řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 213868

Dátum: 01.05.1984

Autor: Ružička Jaroslav

Značky: vibrační, příjmu, řepy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační zařízení na příjmu řepy sestávající z pevného zásobníku a dopravního pásu vyznačené tím, že za pevný zásobník (1) je připojena vibrační výsypka (3), vibrační podavač (7) s uzavírací klapkou (11).

Zapojenie indikátora príjmu frekvenčne modulovaných vysielačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223483

Dátum: 01.05.1984

Autori: Poláček Milan, Kastler Anton

Značky: vysielačov, příjmu, zapojenie, frekvenčne, indikátora, modulovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia indikátora príjmu frekvenčne modulovaných vysielačov, kde indikácia je optická -svietivými diódami, ktorá svojou jednoznačnosťou plne nahrazuje dva deprézske "ručučkové" systémy. Podstata vynálezu spočíva v zapojení oparačného zosilňovača ako komparátora s indikáciou do dvoch krajných diód, pričom stredná dióda indikuje prítomnosť signálnej zložky s vysokofrekvenčným usmerňovačom a jednosmerným zosilňovačom zapojeného...