Patenty so značkou «prijímača»

Zapojenie digitálneho televízneho prijímača pre interaktívnu káblovú digitálnu televíziu s internetom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6588

Dátum: 04.11.2013

Autori: Hottmar Vladimír, Schwartz Ladislav

MPK: H04N 7/00

Značky: televíziu, internetom, prijímača, digitálneho, zapojenie, televízneho, káblovú, interaktívnu, digitálnu

Text:

...prijímača pre interaktívnu káblovú digitálnu televíziu s internetom, kde na obr. 1 je zobrazená celková bloková schéma zapojenia podľa tohto technického riešenia a zoznam vzťahových značiek zapojenia podľa tohto technického riešenia.Príkladom konkrétnej realizácie technického riešenia je riešenie podľa obr. l s rozvodom interaktívnej káblovej televízie, rozbočovačom a zlučovačom, systémovou zbernicou, modemom interaktívnej káblovej...

Spôsob a zariadenie na určovanie polohy stacionárneho družicového prijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5510

Dátum: 30.06.2006

Autori: Krier Georges, Harles Guy, Gross Markus

MPK: G01S 5/10

Značky: spôsob, určovanie, prijímača, zariadenie, družicového, polohy, stacionárneho

Text:

...pomocou sekundárnej podmienky na rozlíšenieredundancie nameraných relatívnych časových rozdielov.0010 Lokalizačné zariadenie podľa vynálezu je lokalizačné zariadenie na určovanie umiestnenia stacionámeho družicového prijímača so stacionárnou dmžicovou anténou pomocou meracích paketov v družicových signáloch užívateľských dát, pričom uvedené signály užívateľských dát sa prenášajú z jednej pozemskej stanice alebo z viacerých pozemských staníc...

Systém a spôsob trénovania trénovateľného vysielača a prijímača systému diaľkovej kontroly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13819

Dátum: 18.04.2006

Autor: Witkowski Todd

MPK: G06F 3/033, G08C 19/28

Značky: trénovateľného, trénovania, prijímača, diaľkovej, systém, systému, spôsob, kontroly, vysielača

Text:

...riadiaceho systému a potom sa vrátiť do vozidla za účelom stlačenia tlačidla trénovatelného vysielača počas stanoveného časového intervalu. Uživatel tiež nemusí vedieť, že jeho diaľkový riadiaci systém (napr. systém na otváranie garážových dvier), je systémom. ktorý využíva rotovaný kód a preto vyžaduje druhý krok procesu trénovania. V zhode s tým uživateľ nemusi vykonať druhý krok a trénovatelný vysielač nebude pracovať so...

Zapojenie prijímača stlačeného televízneho signálu s vysokým rozlíšením

Načítavanie...

Číslo patentu: 279718

Dátum: 11.02.1999

Autori: Reitmeier Glenn Arthur, Zdepski Joel Walter, Wine Charles Martin, Raychaudhuri Dipankar

MPK: H04N 7/12, H04N 7/00

Značky: vysokým, prijímača, stlačeného, rozlišením, signálu, televízneho, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie prijímača stlačeného televízneho obrazového signálu s vysokým rozlíšením typu, zahrnujúceho stlačené obrazové dáta premenne oddelené na báze subobrazovej oblasti do kanálov s vysokou a nízkou prioritou, obsahuje obvod (29) kompletizácie dát na príjem televízneho signálu a zaistenie toku prvých a druhých dát, zodpovedajúcich prenosovým blokom z kanálov s vysokou, prípadne nízkou prioritou, prenosový procesor (25) pripojený na obvod...

Zapojenie zlučujúce funkciu TELETEXT a PIP na jediný panel televízneho prijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 279134

Dátum: 08.07.1998

Autor: Vajduliak Juraj

MPK: H04N 5/00, H04N 5/45, H04N 7/08...

Značky: panel, teletext, funkciu, jediný, prijímača, zapojenie, televízneho, zlučujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Televízny dekodér teletextu (1) a televízny dekodér PIP (2) sú navzájom spojené spoločnou mikropočítačovou zbernicou (5), pričom televízny dekodér teletextu (1) je vybavený vstupom (4) videosignálu a televízny dekodér PIP je vybavený vstupom (6) interného videosignálu a vstupom (7) externého videosignálu, a výstupy z televízneho dekodéra teletextu (1) -P-txt (8), R-txt (9), G-txt (10), B-txt (11) a výstupy z televízneho dekodéra PIP - P-pip...

Spôsob prenosu správ v rádiovom vyhľadávacom systéme a kombinácia rádiotelefónu a prijímača rádiového vyhľadávacieho systému na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280994

Dátum: 06.05.1998

Autor: Davis Walter Lee

MPK: H04M 11/00

Značky: vykonávanie, přenosu, kombinácia, prijímača, správ, rádiovom, radiového, systému, vyhľadávacom, spôsobu, systéme, rádiotelefónu, spôsob, vyhľadávacieho, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na tom, že sa prijme obsah správy od pôvodcu správy a určí sa, či si pôvodca správy želá signál spätného potvrdenia ako ohlas na prijatie obsahu správy prijímačom rádiového vyhľadávacieho systému. Potom sa označí obsah správy ako označená správa požadujúca signál spätného potvrdenia po prijatí, ak si pôvodca správy želá signál spätného potvrdenia, a označená správa sa prenesie ku kombinácii rádiotelefónu a prijímača rádiového...

Zapojenie prijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1596

Dátum: 10.09.1997

Autori: Hajduch Ľubomír, Mička Martin, Schreier Zbyněk, Kacvinský Štefan, Sojka Jaroslav

MPK: H04B 1/06

Značky: zapojenie, prijímača

Text:

...zosilovačom a medzifrekvenčným linearnym zosilovačom.Výhody zapojenia prijímača spočívajú v dynamickom riadení a spracovaní signalu.Do činnosti prijímača sú prostredníctvom riadiaceho bloku apojene audiodiagnosticke prvky so zisťovaním prípadných porúch. Do zapojenia prijímača sú vnesené prvkyochrany, hlavne v dobe vysielania, pričom vyšší radiolokačný systém dostava už epracovaný signal. Výstup z prijímača je logaritmický a linearny,...

Zapojenie televízneho prijímača na kombinované napájanie z jednosmerného a striedavého zdroja napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1508

Dátum: 04.06.1997

Autori: Kišš Ľudovít, Vajduliak Juraj

MPK: H04N 5/63, H04N 5/00

Značky: striedavého, televízneho, napätia, napájanie, zdroja, jednosmerného, zapojenie, prijímača, kombinované

Text:

...Nmuýhmdmu JÉ prevádzka iba pri JeanZapejenj na mbrazku 1 znazerňuje elektricke žapeíenfLeviznehm prijímača na kpmpinpvane napajanie z jedna.prenmený prijímač zu etríedavehe eietavePri prevádzke za Javehe zdrpja napätia prichadza napájacienapätie na blnk L epraeavania tembaahuje impulzný Zdroj 1. ktnrý vytvara petrehne jedn emerneriadenia. Sekundárna vý .upne napätia E aa dostávajú tiež naprnntrednietvmm čaeevacieh mhvndmv 5 a mbvudev 5...

Spôsob zvýšenia životnosti prijímača informácie najmä pre rádiové volanie osôb a príslušný prijímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 281177

Dátum: 09.04.1997

Autori: Bernhard Francois Antoine, Reibel Jean-michel

MPK: H04Q 7/10, H04Q 7/18

Značky: volanie, osôb, príslušný, najmä, životnosti, prijímača, přijímač, spôsob, informácie, zvýšenia, rádiové

Zhrnutie / Anotácia:

Informácia sa prenáša pomocou nosného signálu v rade následných časových rámcov, z ktorých každý je rozdelený na vopred stanovený počet časových intervalov, z ktorých každý je priradený vopred stanovenej skupine prijímačov. Prijímače každej skupiny sú ďalej rozdelené na vopred stanovený počet identifikovateľných podskupín prijímačov. Všetky prijímače skupiny sú aktivované na začiatku zodpovedajúceho priradeného časového intervalu a všetky...

Zapojenie farebného televízneho prijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 816

Dátum: 10.05.1995

Autori: Mesároš Vladimír, Gembala Dušan, Štipta Miroslav, Ftáček Miroslav

MPK: H04N 7/00

Značky: prijímača, televízneho, farebného, zapojenie

Text:

...po ukončení vysielania. Okremtoho je možné načasovat vypnutie do doby 120 minút.Prehľad obrázkov na vkrese Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázku, na ktorom je znázornená prepojenie jednotlivých fun kčných celkov a blokov prijímača.Prijímač podľa predloženého riešenia pozostáva z 1funkčných celkov - základnej dosky 1, umiestncnej v spodnej časti prijímača a z modulu Q teletextu a dosky g obrazovky,ktoré sú na základnú...

Zapojenie ovládania prijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 601

Dátum: 05.10.1994

Autor: Max Peter

MPK: H04N 7/22, H03J 9/06

Značky: prijímača, ovládania, zapojenie

Text:

...zapojenie ovládania prijímača v blokovej schéme s aplikáciou na farebný televízor.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie ovládania prijímača, najmä televízneho, pozostáva z vysielače łgg infračerveného svetla prepojeného s predzosilňovačom ggg, ktorý je prepojený druhým vstupom gg s dekodérom § 99. Prvý vstup lg dekodéru ggg je spojený s miestnym ovládačom 1100 a tretím vstupom äg je spojený s napájacím zdrojom łggg, ktorý s...

Zapojenie pre automatické prepínanie časovej konštanty synchronizácie televízneho prijímača pri reprodukcii obrazu z videomagnetofónu cez videokonektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253912

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bodi Andrej

MPK: H04N 5/782

Značky: videomagnetofónu, prijímača, synchronizácie, konstanty, videokonektor, obrazů, prepínanie, reprodukcii, televízneho, zapojenie, automatické, časovej

Text:

...modulu automatického prepínača pripojené na videokonektor.vynález odstraňuje nutnost obsluhy zapnutého televízneho prijímača pri jeho spolupráci s videomagnetotonom. V režime videomagnetoionu, prehrávanie, budú obvody prijímača prepnuté na príjem signálu z videomagnetofonu cez videokonektor. V ktoromkoľvek inom režime videomagnetofonu a pri jeho vypnutí sa obvody prijímača automaticky prepnú na príjem televízneho sig 4nálu, ktorý bol...

Zapojenie na prepínanie vlnových rozsahov rozhlasového prijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 249905

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaliarik Rudolf, Buran Rudolf

MPK: H03K 17/73

Značky: zapojenie, rozhlasového, vlnových, rozsahov, prijímača, prepínanie

Text:

...spínača 1 D. Zdroj ladiaceho napätia 72 je pripojený na vstup napätia C združeného spínača 1 a cez druhý prepínač 12 na druhý spínač napätia 82, druhý spínač nízkofrekvenčného vstupu 92, cez druhý odpor 42 na bázu druhého tranzistora 62 a cez druhú diodu 22 na ovládací vstup B združeného spínača 10. N-tý zdroj napätia 7 n je cez n-tý prepínač 1 n spojený s n-tým spínačom napätia an, s n-tým spínačom nízkofrekvenčného vstupu 9 n, cez n-tý...

Ladiaci potenciometer rozhlasového prijímača s vnútorným prevodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248464

Dátum: 12.02.1987

Autori: Laja Tomáš, Peško Eduard, Botka Oto

MPK: H01C 10/32

Značky: prijímača, rozhlasového, vnútorným, ladiaci, potenciometer, prevodom

Text:

...pričom poháňací hriadel je súčasne nosičom unášacieho kolesa, V ktorom je uložená pružina pre napínanie lànka ovinutého okolo unášacieho kolesa puzdra s klaclkou a poháñacieho hriadeľa, pričom zberač odporovej dráhy pevne Spojenej s puzdrom s kladkou je súčasť unášacieho kolesa.Výhody tohto riešenia spočívajú v tom, že oproti doterajším riešeniam umožňuje ladia 4ci potenclometer aj pri zachovaní miniatúrnych rozmerov využil širokú voľbu...

Vstupný obvod optoelektronického prijímača s fotodiódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227162

Dátum: 15.06.1986

Autor: Mráz Vladimír

Značky: fotodiódou, vstupný, optoelektronického, prijímača, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupný obvod optoelektronického prijímača s fotodiódou je význačný tým, že fotodióda (2) je prvým koncom zapojená na prvý koniec odporu (1), ktorého druhý koniec je pripojený na prvý pól napájania (7) a súčasne je prvý koniec fotodiódy (2) zapojený na emitor prvého tranzistora (4), ktorého kolektor je spojený s druhým pólom napájania (8) a báza s druhým koncom fotodiódy (2) a súčasne s prvým koncom bázového odporu (3), ktorého druhý koniec je...