Patenty so značkou «prijateľné»

Farmaceuticky prijateľné soli 2-chlór-N-(4-chlór-3-(pyridín-2-yl)fenyl)-4-(metylsulfonyl)benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7185

Dátum: 01.07.2015

Autori: Tožičková Hana, Ridvan Luděk, Dammer Ondrej, Tkadlecová Marcela, Krejčík Lukáš, Kiss Violetta

MPK: A61P 35/00, C07D 213/40, C07D 213/38...

Značky: prijateľné, 2-chlór-n-(4-chlór-3-(pyridín-2-yl)fenyl)-4-(metylsulfonyl)benzamidu, farmaceutický

Text:

...soli vismodegibu podľa tejto prihlášky, je synonymný s bežne používanými výrazmi amorfné soli Vismodegibu.Pojem izbová teplota sa definuje ako teplota medzi 15 °C a 30 °C, Výhodne medzi 20 - 25 °C alebo okolo 25 °C.Pojem laboratórne podmienky tak, ako sa používa V tejto prihláške, znamená izbovú teplom a relatívnu vlhkosť Z 0 - 60 .Výhoda novopripravených foriem Vismodegibu a solí Vismodegibu spočíva v ich dobrých fyzikálnych a chemických...

Zlúčeniny vhodné na liečenie neurologických a psychiatrických chorôb, ich farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutický prostriedok, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287934

Dátum: 18.04.2012

Autori: Coffey David Scott, Monn James Allen, Pedregal-tercero Concepcion, Pedersen Steven Wayne

MPK: A61P 25/00, A61K 31/195, C07C 229/50...

Značky: chorôb, spôsob, zlúčeniny, neurologických, prostriedok, použitie, psychiatrických, liečenie, farmaceutický, solí, přípravy, vhodné, prijateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorých substituenty majú významy uvedené v opise, vhodné na liečenie neurologických a psychiatrických chorôb, ich farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutické prípravky, spôsob ich prípravy a použitie.

Farmaceuticky prijateľné kokryštály N-[2-(7-metoxy-1-naftyl)etyl]acetamidu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15070

Dátum: 28.04.2011

Autori: Dammer Ondrej, Chvojka Tomas, Ridvan Luděk, Nagel Norbert, Pekárek Tomáš, Miller Gary James, Richter Jindrich, Heyse Winfried

MPK: A61K 31/165, A61K 31/194, A61K 31/185...

Značky: prijateľné, přípravy, kokryštály, n-[2-(7-metoxy-1-naftyl)etyl]acetamidu, spôsob, farmaceutický

Text:

...sa obvykle označuje ako kokryštalizačný partner. Medzi farmaceutický príjateľných kokryštalizačných partnerov patria všetky molekuly, považované zaprijateľné ako protiióny pre farmaceutickú soľ alebo známe ako farmaceutické excípienciá.0009 Široko prijímaná definícia farmaceutického kokryštálu je kryštalický systém,obsahujúci farmaceutický aktívnu molekulu a kokryštalizačného partnera, ktorý je za teploty a tlaku okolia pevný, v deñnovanom...

Ekologicky prijateľné zmäkčovadlo gumárskych zmesí a ich vulkanizátov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5273

Dátum: 05.11.2009

Autori: Macho Vendelín, Kupec Pavol, Olšovský Milan, Koštial Pavol, Cíbik Branislav

MPK: C08K 5/00, C08J 3/18, C08L 23/00...

Značky: prijateľné, vulkanizátov, ekologicky, zmäkčovadlo, gumárskych, zmesí

Text:

...N-(1,3-dimety 1 buty 1)-N-fenyl-p-fenyléndiarnín a ďalšie.Pomocné komponenty sú v podstate antidegradanty, pozitívne ovplyvňujú hlavne životnosť zmäkčovadiel a vulkanizátov a prakticky len nepatrne alebo vôbec neovplyvňujú Vulkanizačné vlastnosti glnnárenských zmesí a fyzikálne-mechanické vlastností vulkanizátov.Výhodou ekologicky prijateľného zmäkčovadla gumárenských zmesí a ich vulkanizátov podľa tohto...

Vysoko čistý (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri- [metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán a jeho farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285635

Dátum: 18.04.2007

Autori: Szabó Tibor, Lukács Gyula, Budai Zoltán, Mezei Tibor, Németh Norbert, Vereczkeyné Donáth György, Porcs-makkay Márta, Nagy Kalman, Krasznai György, Szulágyi János, Simig Gyula

MPK: A61K 31/135, A61K 31/13, A61P 25/00...

Značky: 1r,2s,4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri, použitie, prijateľné, vysoko, adičné, čistý, farmaceutický, liečivá, obsahom, kyselinami, metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú (1R,2S,4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptán, t. j. deramciklan, vo forme voľnej bázy alebo farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, ktorý obsahuje nie viac než 0,2 % hmotn. (1R, 2S, 4R)-3-(dimetylaminoetyl)-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ónu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, liečivá s jeho obsahom a jeho použitie na prípravu anxiolytických liečiv....

Synergické herbicídne prostriedky prijateľné pre kultúrne rastliny, obsahujúce herbicídy zo skupiny benzoylcyklohexándiónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6380

Dátum: 27.06.2006

Autori: Rosinger Christopher, Wegmann Thomas, Müller Stephan, Hills Martin

MPK: A01N 25/32, A01N 37/36, A01N 37/22...

Značky: herbicidy, kultúrne, skupiny, rastliny, prijateľné, obsahujúce, herbicídne, synergické, benzoylcyklohexándiónov, prostriedky

Text:

...a zlepšuje ekologickú prijateľnosť pri ošetrení herbicídmi. A 0009 Ako je to u mnohých iných herbicidne účinných látok, nie sú ani benzoylcyklohexándióny, obzvlášť v kombinácii s inými herbicídmi, vždy dostatočne prijateľné (t.j. nie sú dosť selektívne) pre niektoré dôležité kultúrne rastliny, ako je kukurica, ryža alebo obilie, takže ich použitie je úzko ohraničené. Nemôžu sa preto v mnohých kultúrach použiť alebo sa môžu použit v tak...

Antibiotikum 107891, jeho faktory, farmaceuticky prijateľné soli a prostriedky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12109

Dátum: 27.01.2005

Autori: Parenti Franco, Marinelli Flavia, Selva Enrico, Losi Daniele, Gastaldo Luciano, Lazzarini Ameriga, Candiani Gianpaolo, Ciciliato Ismaela

MPK: C12P 1/06, C07K 14/195, A61K 38/16...

Značky: použitie, prostriedky, 107891, farmaceutický, antibiotikum, prijateľné, faktory

Text:

...a MF-BA-176831 sú opísané V US 6 551 591 B 1. Fyzikálno chemické dáta uvedené v patente (napr. dáta z hmotnostnej spektrometrie,molekulová hmotnosť, obsah aminokyselín) a porovnanie retenčnýchčasov v LC-MS experimentálnych analýzach jasne ukazuje, žekomplex antibiotika 107891, rovnako ako jeho zložky Faktor Al a A 2, mimo rámec predkladaného vynálezu, sú chemické entityodlišné od antibiotík MF-BAl 768 d 2 a MF-BA-176861.0006 EP O 592835 A 2...

Antibiotikum 107891, jeho faktory, farmaceuticky prijateľné soli a prostriedky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12553

Dátum: 19.01.2005

Autori: Losi Daniele, Selva Enrico, Marinelli Flavia, Ciciliato Ismaela, Candiani Gianpaolo, Gastaldo Luciano, Parenti Franco, Lazzarini Ameriga

MPK: A61K 38/16, C07K 14/195, C12P 1/06...

Značky: 107891, prostriedky, farmaceutický, prijateľné, faktory, antibiotikum, použitie

Text:

...BU-4803 TA 1 A 2 a B sú získavané z fermentačnej pôdy Microbispora ATCC 55327 (AA 9966),zatiaľ čo antibiotiká BU 48 O 3 TC 1, C 2 a D sú produkty transformácie antibiotika BU 4803 TA 1, A 2 a B, keď sú tieto produkty skladovanéV dimetylsulfoxide. Fyzikálno chemické dáta uvedené V EP 0592835 A pre uvedené antibiotiká (napr. vzhľad, UV absorpcia,molekulová hmotnosť, protinádorová aktivita jasne ukazujú, že tosú chemické látky odlišné...

Zlúčeniny 4-fenylpiperidínu a jej farmaceuticky prijateľné soli, spôsob ich prípravy, liečivo s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283394

Dátum: 02.05.2003

Autori: Van Dalen Frans, Lemmens Jacobus Maria, Peters Theodorus Hendricus Antonium, Pícha František, Benneker Franciscus Bernardus Gemma

MPK: C07D 405/12, A61K 31/445

Značky: přípravy, liečivo, spôsob, prijateľné, farmaceutický, zlúčeniny, obsahom, solí, 4-fenylpiperidínu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná 4-fenylpiperidínová zlúčenina a jej farmaceuticky prijateľné soli všeobecného vzorca (I). Ďalej je opísaný spôsob prípravy tejto zlúčeniny a jej použitie ako účinnej látky spolu s farmaceuticky prijateľným nosičom alebo riedidlom v liečive. Táto zlúčenina sa používa na prípravu liečiva na liečenie depresií, obsedantno-kompulzívnych chorôb, panických stavov, bulímie, anorexie, dlhotrvajúcej bolesti, obezity, senilnej demencie,...

Fenylamidíny, ich fyziologicky prijateľné soli, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282232

Dátum: 22.10.2001

Autori: Austel Volkhard, Weisenberger Johannes, Pieper Helmut, Himmelsbach Frank, Guth Brian, Linz Günter

MPK: A61K 31/155, A61K 31/445, A61K 31/495...

Značky: výroby, solí, fyziologicky, farmaceutický, použitie, fenylamidíny, obsahom, spôsob, prijateľné, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), v ktorom X znamená etylénovú skupinu, ktorá prípadne môže byť substituovaná jednou alebo dvoma metylovými skupinami, Z znamená metylénovú skupinu, ktorá prípadne môže byť substituovaná jednou alebo dvoma metylovými skupinami, pyridylovou alebo fenylovou skupinou, kde fenylová skupina môže byť ďalej substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom, alebo metylovou, metoxy alebo trifluórmetylovou...

Neuroprotektívne 3-piperidino-4-hydroxychrománové deriváty, ich analógy, stereoizoméry, farmaceuticky prijateľné soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281729

Dátum: 21.05.2001

Autor: Butler Todd William

MPK: C07D 211/46, C07D 211/48, C07D 405/04...

Značky: 3-piperidino-4-hydroxychrománové, spôsob, farmaceutický, deriváty, analogy, prijateľné, stereoizoméry, přípravy, neuroprotektívne

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 3-piperidino-4-hydroxychrománové deriváty všeobecného vzorca (I), ich analógy a stereoizoméry, v ktorom A a B každý jednotlivo znamená atóm vodíka, X predstavuje skupinu CH2 alebo atóm kyslíka, X1 znamená atóm vodíka alebo hydroxyskupinu, Z znamená vodík, fluór, chlór, bróm alebo hydroxyskupinu, Z1 znamená vodík, fluór, chlór, bróm alebo alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka, n je nula alebo 1 a m je nula alebo celé číslo od 1 do 6. Ďalej je...

Environmentálne prijateľné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 972

Dátum: 11.10.1995

Autori: Trubač Karol, Macho Vendelín

MPK: C10L 1/32, C10L 1/18

Značky: prijateľné, palivo, environmentálne

Text:

...vznieteniu paliva. Tieto kompo nenty zvyšujú v palive pre vznetové motory cetanové číslo. Potomtechnicky široká dostupnosť hlavne netoxických kyslíkatých organických zlúčenín, vznikajúcich najmä ako vedľajšie produkty orga-hnochemických výrob. Ako pomocné látky v palive podľa tohto technického riešenia,inhibítory korózie, či antikorózne, najmäK vhodným zmesiam organických kyslíkatých alkoholické éterické vedľajšie produkty z výrobyhlavne...