Patenty so značkou «priestory»

Odplyňovacie zariadenie pre kvapalinou naplnené priestory s rotujúcimi konštrukčnými časťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11186

Dátum: 30.10.2009

Autori: Urban Lutz, Prager Steffen

MPK: F16J 15/34, F04D 29/12, F04D 29/10...

Značky: zariadenie, rotujúcimi, priestory, konštrukčnými, kvapalinou, časťami, naplnené, odplyňovacie

Text:

...prúdia z podtlakového priestoru cez jeden alebo viac spojovaclch otvorov do odplyňovacieho priestoru atam sa odstrániteľne akumulujú. Zdôvodu vytvorenia podtlakového priestoru sv ňom sa držanom vírovom valci je toto riešenie funkčne bezpečné pri ľubovoľnom usporiadanl hriadeľa.0016 Ďalšie uskutočnenia vynálezu sú opísané v podnárokoch.0017 Príklady uskutočnenia vynálezu sú zobrazené na obrázkoch a bližšie sú opísané v ďalšom. zobrazujú-3...

Nakladacie a vykladacie zariadenie na prepravné schránky, ako kontajnery, silá a ďalšie násypné priestory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7151

Dátum: 08.01.2007

Autor: Hanses Christian

MPK: B65G 67/02, B65G 53/04

Značky: vykladacie, silá, zariadenie, prepravné, nakladacie, priestory, schránky, násypné, kontajnery

Text:

...návesu s výklopným silom do stacionárneho skladovacieho sila baliarne. Potom je uskutočnenévrecovanie sypkého materiálu do veľkoobjemových Big Bags alebo vriec. Vrecovaný tovar alebo veľkoobjemové Big Bagssú po cestnej komunikácii transportované do prístavu, kdesú manuálne naložené do námorných kontajnerov. Pritom súnapr. Big Bags naložené pomocou vidlicovéhovysokozdvižného vozíka. Potom sú kontajnery naložené naTento postup môže...

Uzatváracia klapka na tlakové priestory a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285116

Dátum: 26.05.2006

Autor: Möllmann Dieter

MPK: F16K 1/22

Značky: priestory, výroby, spôsob, uzatváracia, tlakově, klapka

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatváracia klapka (10) na tlakové priestory, najmä na nádoby alebo potrubia, je vyrobená s kotúčom (11) klapky otočným v telese (12) relatívne vzhľadom na os (13) otáčania, ktorý v tesniacej polohe uzaviera prietok telesom (12) v dvoch navzájom opačných smeroch prúdenia v oblasti tesnenia. Kotúč klapky môže byť usporiadaný excentricky s osou (13) otáčania mimo os tesnenia. Os (13) otáčania prechádza najmä hlavnou osou (17) uzavieracej klapky...

Zariadenie prenosu tepla pre veľkoobjemové vnútorné priestory vozidiel a spôsob prevádzky zariadenia prenosu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1088

Dátum: 20.04.2004

Autor: Scheid Helmut

MPK: B60H 1/00

Značky: přenosu, zariadenie, prevádzky, tepla, spôsob, velkoobjemové, priestory, vozidiel, zariadenia, vnútorné

Text:

...teplonosné médium s príslušným prípravkom. To zníži zvislýzastavaný priestor zariadenia prenosu tepla a celkovú hmotnosťjednotky.Zariadenie prenosu tepla podľa vynálezu je hlavne ďalej rozvinute výhodne tým, že skriňa máhomú stenu skrine a spodnú stenu skrine, že kanál teplonosného médiaje integrovaný do homejsteny skrine a hlavne tiež do spodnej steny skrine, a že vzduchove kanály prenosu tepla sú usporiadané medzi vzduchovým vstupným...

Hlavná požiarna priehradka na káblové kanály priechodné a káblové priestory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2782

Dátum: 12.02.2001

Autori: Arnold Augustín, Banas Ján

MPK: A62C 2/06, E04B 1/94

Značky: hlavná, priehradka, priestory, požiarna, káblové, priechodné, kanály

Text:

...požiarnou ochrannou hmotou.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č.1 je znázomeiiý pohľad na hlavnú požiarnu priehradku priechodným káblovým kanálem.Na obrázku č.2 je znázomený zvislý rez A - A a vodorovný rez B - B hlavnej požiamej priehradky v priechodnom káblovom kanály.Konštrukcia hlavnej požiarnej priehradky pre káblové kanály priechodné 1 akáblové priestory je znázomená na pripojených výkresoch. Hlavná požiarna priehradka je...

Nástrešný fóliový rekuperátor pre halové priestory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269663

Dátum: 11.04.1990

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F24F 12/00

Značky: rekuperátor, nástrešný, priestory, fóliový, halové

Text:

...sú vo dvojiciach vzájomne spojené distančnýml spojkenl.Rozdelenie teplosnennej plochy do menšieho počtu velkoploäných útvarov nízkej hmotnosti pri ich súčasnom spristupnení spojeniu vnútorného priestoru rekuperátora s priestoron haly dovoluje uskutočnit operotivnu výmenu znečistenej teplosnennej fôlie.Príklad nástrešného fôlioveho rekuperútora pre halové priestory je znázornený napripojených výkresoch, kde na obr 1 je zobrazený pozdlžny...