Patenty so značkou «priestorových»

Spojovací prvok na spájanie tyčí do priestorových tyčových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2544

Dátum: 11.07.2000

Autor: Štulák Stanislav

MPK: E04B 1/19, F16B 7/18

Značky: spájanie, priestorových, tyčových, prvok, spojovací, tyčí, konštrukcií

Text:

...ako priemer svomého puzdra.Zjednodušenie montáže priestorových tyčových konštrukcií je umožnené zvýšenou pohyblivosťouzávitového svorníka odstránením jeho priamej spojitosti s nosným telesom.Prehľad obrázkov na yýkresoch - Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr.1 je znázomený spojovacíprvok podľa technického riešenia a na obr, 2. je znázomený spojovací prvok podľa technickéhoPríklady uskutočnenia Na obr.1. a...

Zariadenie na zachytenie priestorových dilatácií oplechovania kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260253

Dátum: 15.12.1998

Autor: Arvaj Daniel

MPK: F22B 37/36

Značky: dilatácií, kotlov, oplechovania, zachytenie, priestorových, zariadenie

Text:

...počas prevádzky dochádza k zate.kaniu dažďovej vody do izolácie pri vonkajšom prevedení kotla. Tým dochádza k zne.hodnoteniu vlákynitej izolácie a z toho dôvodu vznikajú vysoké povrchové teploty na »oplechovvaní a velké tepelné straty, čim klesá aj účinnost kotla.Uvedené nedostatky rieši zariadenie pre zachytenie priestorových dilatácií oplecho 4vanie parných kotlov s membránovými plynotesnými stenami podľa vynálezu, ktorého podstata je, že...

Sústava priestorových stenových prvkov nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 260152

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kuderavý Vladimír, Malinovský Jozef

MPK: E04B 2/76, E04H 7/18

Značky: stěnových, nádrže, sústava, priestorových, prvkov

Text:

...dodatočne výplní monolitickým betónom. .Základná výhoda sústavy priestorových stenových prvkov nádrže podľa vynálezu sa prejavuje v praktickom vylúčení stykovania výstuže. Naviac montáž sa zjednodušuje a nedochádza ku kolizli priečnej výstuže priestorových stenových prvkov s betonárskou výstužou základu, lebo táto sa ukladá až do 4datočne po ukončení montáže prvkov pred beto-nážou jadrového betónu steny. Stykovanie výstuže uzavretými...

Spôsob výroby železobetónových priestorových prefabrikátov tunelového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237879

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kňazeová Dáša, Machaj Ján, Záhoráková Terézia, Drkoš Vlastimil

MPK: E04C 2/40

Značky: tvaru, železobetonových, prefabrikátov, výroby, priestorových, tunelového, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu priestorových železobetónových prefabrikátov tunelového tvaru v stavebníctve. Podstata spôsobu výroby podľa vynálezu spočíva v tom, že prefabrikát zložený z dvoch dielcov, a to spodného dielca tvaru "U" a stropného dielca sa spoja pred odformovaním spodného dielca zoskrutkovaním pomocou tyčí so závitmi v ňom zabudovaných. Spôsob výroby umožňuje výrobu tenkostenných priestorových prefabrikátov tunelového tvaru so vzhľadovou...