Patenty so značkou «priestorový»

Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 288262

Dátum: 30.03.2015

Autor: Šebo Juraj

MPK: F16B 12/50, F16S 1/02, F16B 7/02...

Značky: priestorový, tyčových, rozoberateľný, samosvorný, konštrukcií

Zhrnutie / Anotácia:

Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií je samosvorný v každom jednom module (4). Pozostáva z ôsmich základných spojovacích prvkov (1) s priečne vyvŕtanými valcovými otvormi (5) v troch osiach na seba kolmých, štyroch stojanov (2) a ôsmich spojovacích priečinkov (3). Konce tyčí stojana (2) sú v dvoch modifikáciách, a to s jednoduchým korunkovým koncom a korunkovým koncom so zámkovým vybraním. Konce tyčí spojovacích...

Vnútorne konfigurovaný priestorový objekt s penovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6816

Dátum: 02.07.2014

Autori: Horodníková Jana, Beer Martin, Rybár Radim

MPK: F28F 7/02, F28F 21/08

Značky: objekt, konfigurovaný, strukturou, vnútorné, priestorový, pěnovou

Text:

...Výhodou je možnosť vytvárania objektov s penovou štruktúrou, ktoré môžu byť vnútome ľubovoľne členené do jednotlivých vzájomne hydraulický oddelených kanálov, tvoriacich vetvy alebo komory. Takto je možné vytvoriť dendritickú trojdimenzionálne konfigurovanú štruktúru objektu pri použití základných stavebných jednotiek, ktorými sú dosky vyhotovené z penového materiálu s otvorenými pórmi. Jednotlivé dosky obsahu 10Vnútome konñgurovaný...

Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6048

Dátum: 02.03.2012

Autor: Šebo Juraj

MPK: F16B 12/50, F16B 7/02, F16L 19/00...

Značky: rozoberateľný, priestorový, samosvorný, tyčových, konštrukcií

Text:

...znázomený základný spojovací prvok tvaru kocky s otvormi.Na obrázku 2 je znázornený v náryse a bokoryse spojovací priečnik s upravenými obidvomi koncami tyče.Na obrázku 3 je znázomený v náryse a pôdoryse stojan s korunkovo upraveným jedným koncom a tiež obidvomi koncami tyče a modifikovaný stojan s korunkovo upraveným uzamkýnacím zárezom na jednom a tiež na obidvoch koncoch tyče.Na obrázku 4 je znázomený V náryse a bokoryse zmontovaný...

Priestorový konštrukčný systém zložený z modulových spojovacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286964

Dátum: 27.07.2009

Autor: Čupka Peter

MPK: A47B 96/00, A47F 3/00, A47F 5/10...

Značky: systém, priestorový, prvkov, konštrukčný, zložený, modulových, spojovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Priestorový konštrukčný systém je zložený najmenej z jedného nosného profilu stĺpika (1), do ktorého sú upevnené výhodne a bezprostredne modulové kotviace prvky a/alebo spojovacie prvky (3), a/alebo (12), a/alebo (19), a/alebo (24), a/alebo (34), a/alebo (39), a/alebo (1), pričom na vonkajšej strane nosného profilu stĺpika (1) sa nachádza najmenej jedno kotviace hniezdo vo forme kotviacej drážky (2) ohraničenej drážkovými výstupmi (4), majúce v...

Priestorový hyperboard

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4951

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kisugite George

MPK: G09F 15/00

Značky: hyperboard, priestorový

Text:

...ďalšia realizácia priestorového hyperboardu ale už s nadstavbou komerčného charakteru. Na obr. 3 je znázomená jedna stena rámovej konštrukcie priestorového hyperboardu. Na obr. 4 je znázomené rozloženie záťaži na štvorcovej základni priestorového hyper boardu. Na obr. 5 je znázomené rozloženie záťaži na obdlžnikovej základni priestorového hyperboardu.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre...

Priestorový závesný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4854

Dátum: 02.11.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 29/00

Značky: priestorový, závěsný, stojan

Text:

...a krát a krát a,priečny otvor jednej z jej stien je štvorcový, rovnaký ako má každá druhá bočná stena stredového prstenca 1, a týmito stenami so štvorcovými otvormi sú 4 duté kocky 3 pripojené k bočným stenám stredového prstenca 1 s rovnakými štvorcovými otvormi, pričom všetky zvyšné steny dutej kocky 3 majú otvory kruhové alebo špeciálne s tým, že pod špeciálnym otvorom štvorcových stien, respektíve platní rozumieme otvor štvorcového...

Priestorový pohlcovač vzdušnej vlhkosti, plynov a pachov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4076

Dátum: 04.03.2005

Autori: Rybár Pavol, Koščo Ján

MPK: C09K 5/14, B65D 81/26

Značky: vlhkosti, plynov, pohlcovač, priestorový, pachov, vzdušnej

Text:

...vlhkosť, plyny a pach. Do netkanej textílie je uložených l 250 g chemicky a termicky upraveného mletého zeolitu.Priestorový pohlcovač vzdušnej vlhkosti, plynov a pachu, vložený do topánok, je tvorený jednou netkanou textíliou, ktorá ako polopriepustný uzavretý obalový materiál pohlcuje, ale spätne neprepúšťa vlhkosť, plyny a pach. Do netkanej textílie je uložených 50 g chemicky a termicky upraveného mletého bentonitu.Priestorový pohlcovač...

Priestorový pult na výber tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3910

Dátum: 08.09.2004

Autori: Hermán Ferenc, Hermánné Fogarassy Éva

MPK: A47F 9/00

Značky: výběr, priestorový, tovarů

Text:

...obsahuje najmenej jeden osobný vagón na usadenie dieťaťa.V tomto prípade je potom výhodné, ak v osobnom vagóne sú uložené hračky.Technické riešenie vzniklo na základe poznatku, že je treba vytvoriť priestorový pult, slúžiaci na výber tovaru,ktorý bude vyhotovený ako konštrukčná jednotka, ktorá je schopná prilákať pozomosť detí a dokáže ich zamestnať,takže dospelí v sprievode detí sú odľahčení a môžu si pokojne a pohodlne vyberať tovar, robiť...

Plošný alebo priestorový nosič textových a/alebo grafických informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3764

Dátum: 06.04.2004

Autor: Marek Záboj

MPK: B42D 15/00, G09F 1/00

Značky: priestorový, plošný, nosič, textových, informácií, grafických

Text:

...ale zrejmom otvorení plošného nosiča 10 návrat do pôvodného východiskového postavenia znázomeného na obr. 3. Pozície vzájomného posta SK 3764 Uvenia prvého dielu 1 a druhého dielu 2 zobrazené na obr. 4 až 9 sa potom opakujú. Plochy 8 a časti plôch 8 plošného nosiča 10 nesú textovú a/alebo obrazovú informáciu. Spojové miesta 5 prvého dielu 1 a druhého dielu 2 sú umiestnené medzi obvodom 6 plošného nosiča 10 a dvojicou horizontálne a...

Železobetónový priestorový prefabrikát tvaru „L” na malopodlažné stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2978

Dátum: 08.10.2001

Autor: Marko Ladislav

MPK: E04C 2/30, E04C 1/39

Značky: priestorový, tvaru, l, prefabrikát, stavby, malopodlažné, železobetonový

Text:

...sa používajú veľkoplošné doskové silikátové dielcealebo výmurovka. Použitie montovaných železobetónových skeletov sa všeobecne považujeza neefektívne pre výstavbu malopodlažných objektov pozemných stavieb a ako také sa vo výrobnej praxi ani nerozšírilo. Nevýhodami sú náročné zakladacie podmienky, vysoká prácnosť pri montáži, vysokénároky na odbornosť montážnych pracovníkov, náročné postupy pri montážnych prácach akompletácií objektov,...

Priestorový mechanizmus smerovania pásov vyvažovaný dostredovým navaľovaním pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280043

Dátum: 14.01.1998

Autor: Vechter Vladimír

MPK: B65G 15/64, B65G 39/16

Značky: navalováním, smerovania, pásov, mechanizmus, vyvažovaný, priestorový, dostredovým

Zhrnutie / Anotácia:

Priestorový mechanizmus smerovania pásov vyvažovaný dostredovým navaľovaním pásov je určený na smerovanie pásov na princípe pasívnej kontinuálnej regulácie, ktorá vzniká pri zmene polohy stredu spojitého zaťaženia pásu na smerovacom valci, ktorý je otočne uložený na výkyvnom držiaku tak, že svojím vyklopením v rámci pôsobenia sily od pásu spôsobuje následné vynútené dostredové navaľovanie pásu na smerovacom valci. Priestorový mechanizmus z...

Stavebný priestorový prefabrikovaný dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1636

Dátum: 08.10.1997

Autori: Zuckermann Tomáš, Vorel Petr

MPK: E04H 1/12, E04B 1/04, E04B 1/02...

Značky: prefabrikovaný, priestorový, dielec, stavebný

Text:

...prednej stene, je volenýtak, aby vykazoval väčšiu mechanickú pevnosť než je pevnosť zvyšnej časti podlahovej dosky a tým zaistoval odolnosť voči zvýšenému mechanickému namáhaniu, napriklad nárazom pri nájazde vozidla.Iné výhodné uskutočnenie stavebného priestorového dielca je vybavené pätkami, ktoré sú vytvorené ako duté tvarovky, ktoré sú usadené na betónovom základe. Duté tvarovky sú relativne ľahké, je s nimi ľahká manipulácia pri ich...

Priestorový snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254943

Dátum: 15.02.1988

Autor: Drahovský Jozef

MPK: G01P 13/00

Značky: priestorový, polohy, snímač

Text:

...a navíjací bubon snímacieho lanka. Priestorový snímač sa tým stáva výrobne menej náročný, rozmerovo menší a má menšiu hmotnost. Okrem toho umožňuje zväčšiť funkčná dĺžku snímacieho lanka,ktorá nie je závislá od možného počtu závitov pružiny a v celom rozmedzí funkčne dĺžky má snímacie lanko v statickým pod 4mienkach konštantné pnutie, ktorého hodnotu možno podľa potreby optimálne nasta vit.Príklad vyhotovenia priestorového snímača...

Priestorový magnetický obvod trojfázového elektromagnetického stroja netočivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 220992

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vasiljev Ljudmil, Kováčik Vladimír

Značky: stroja, elektromagnetického, netočivého, trojfázového, priestorový, obvod, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia priestorového magnetického obvodu obzvlášť pre transformátory, ktorý je skladaný z odstrižkov plechov a jeho jadra majú štvorcový prierez. Podľa vynálezu plechy jadier sú uprostred pozdĺžne rozdelené a odizolované izolačnou doskou a k vonkajším bočným hranám plechov jadier sú odizolované priložené hranami šikmých rezov pod uhlom 30° plechy dielov hornej...

Priestorový snímač síl a momentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220895

Dátum: 15.02.1986

Autor: Turan Štefan

Značky: priestorový, momentov, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priestorového snímača síl a momentov na pracovných ramenách robotov, manipulátorov a podobne. Účelom vynálezu je identifikácia síl a momentov rôznych veľkostí a smerov. Uvedeného účelu sa dosiahne priestorovým snímačom síl a momentov, ktorého podstatou je, že jedna nosná časť je tvorená nosnou klietkou pozostávajúcou z čelnej steny, na ktorej je pevne uchytený plášť snímača. Druhá nosná časť je tvorená vekom snímača, na ktorom...

Elektroakustický číslicový priestorový snímač súradníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 214290

Dátum: 01.06.1984

Autori: Oravec Július, Kočiš Štefan

Značky: priestorový, snímač, číslicový, elektroakustický, súradníc

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti elektroakustických metód snímania súradníc a rieši priestorové snímanie súradníc rádove jednotiek centimetrov až jednotiek metrov. Jeho podstata je v tvare a usporiadaní mikrofónov do osí súradnicového systému a jeho počiatku. V tomto priestore je umiestnený ešte akustický budič. Mikrofóny a budič sú guľového, alebo miniatúrneho tvaru. Vynález je znázornený ne pripojenom výkrese na obr. 1.