Patenty so značkou «priestorové»

Priestorové kódované biologické testy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20630

Dátum: 05.04.2011

Autor: Chee Mark

MPK: C12Q 1/68

Značky: priestorové, testy, kódované, biologické

Text:

...vrátane tých aspektov, ktoré sú ilustrované v sprievodných obrázkoch a definované V pripojených patentových nárokoch.0008 Tento opis sa týka testovacích systémov, ktoré poskytujú priestorové mapy biologickej aktivity V tkanivách s vysokým rozlíšením. Tento testovací systém zahŕňa analýzu umožňujúcu Vysokú úroveň multiplexovania, kedy sú kódované sondy dodané k biologickej vzorke V definovaných priestorových vzorkách zariadenia schopné...

Zariadenie na priestorové tienenie geopatogénnych zón živých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3145

Dátum: 05.02.2002

Autor: Baffi Arpád

MPK: A61N 1/16

Značky: tienenie, geopatogénnych, organizmov, živých, priestorové, zariadenie

Text:

...ktorý aj ked využíva iba magnetizmus okolitého priestranstva, má iba malú účinnost na priestorové tienenie geopatogénnych zón živých organizmov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na priestorové tienenie geopatogénnych zón živých organizmov, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené montážnym panelom, do ktorého je osadená najmenej jedna kužeľová pružina a najmenej jeden navíjací valček,...

Priestorové debnenie na výrobu vyľahčenej časti doskových monolitických železobetónových stropov s výškovo prestaviteľnými kazetami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281458

Dátum: 11.07.2000

Autor: Guniš Stanislav

MPK: E04B 5/43, E04B 5/32

Značky: doskových, kazetami, monolitických, debnenie, přestavitelnými, priestorové, výrobu, částí, železobetonových, vyľahčenej, výškovo, stropov

Zhrnutie / Anotácia:

Priestorové debnenie pozostáva z rebrových nosníkov vložených pomocou spojovacích prvkov na hlaviciach a na podporách, čím sa vytvorí variabilná sieť s najmenej jedným okom. V okách tejto siete sú vložené kazety, osadenie kaziet aspoň v dvoch výškových polohách je spojením nosníkov s kazetami prostredníctvom spojovacích prvkov. Dĺžková korekcia nosníkov je umožnená pridaním príložiek k obom čelným doskám nosníkov. Za čelnými doskami nosníkov sú...

Zariadenie na priestorové tvarovanie priehlavku zvršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266997

Dátum: 12.01.1990

Autori: Duchovič Leopold, Korchan Rudolf

MPK: A43D 11/00

Značky: zariadenie, tvarovanie, zvršku, priestorové, priehlavku, obuvi

Text:

...na priestorové tvarovanie priehlavku podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na tvarovacích vložkách je vytvorené vybranie pre zadnú časť tvarovaného priehlavku zvršku.Technický účinok spočíva v zabezpečení požadovaného predtvarovania priehlavkovej časti pri dodržaní potrebného rozmezu a tvaru zadných strán tejto časti. Tým sa odstráni dodatočné operácia presekávania.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je zobrazený na...

Polohovadlo pre priestorové nastavenie polôh pojazdových dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: 233497

Dátum: 15.09.1986

Autor: Zámečník Ján

MPK: B23K 37/04

Značky: poloh, dráh, polohovadlo, nastavenie, pojazdových, priestorové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polohovania zváracieho stroja, ktoré umožňuje akékoľvek potrebné premiestnenie zváracieho stroja vzhľadom ne os zvaru na zváranom predmete. Tohoto účelu sa dosiahne zariadením, ktoré je tvorené základnou plošinou s nosným stĺpom a rybinou, v ktorej je vo vertikálnom smere vedený nosník, s ktorým je kĺbovo spojené predné vychyľovacie rameno. Predné vychyľovacie rameno je kĺbovo spojené i so zadným vychyľovacím ramenom, ktoré...

Zariadenie pre priestorové znázornenie pohybu dislokácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224007

Dátum: 15.04.1986

Autor: Puškár Anton

Značky: pohybu, dislokácie, zariadenie, znázornenie, priestorové

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre priestorové znázornenie pohybu dislokácie je vyznačené tým, že v hornej nepohyblivej doske (1) sú voľne zavesené zvislé horné rady častíc (2), na pohyblivej doske (3) sú zachytené zvislé spodné rady častíc (4), pričom v jednej rovine zariadenia sú zvislé horné rady častíc (2) ukončené magnetmi (5) a taktiež spodné zvislé rady častíc (4) sú ukončené magnetmi (6), pričom magnety (5 a 6) majú opačnú polaritu a vzdialenosť hornej...