Patenty so značkou «priemyslových»

Použitie mangánových zlúčenín na inhibíciu nízkoteplotnej ako aj vysokoteplotnej korózie úžitkových a priemyslových pecných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8332

Dátum: 09.10.2003

Autori: Aradi Allen, Adams Michael Wayne, Factor Stephen Alan

MPK: C10L 1/12, C10G 75/02, C10L 1/18...

Značky: vysokoteplotnej, manganových, užitkových, systémov, použitie, nízkoteplotnej, korózie, pecných, priemyslových, zlúčenín, inhibíciu

Text:

...a voľne tečúcej povrchovej zliatiny s kovom. Palivá, ako napríklad uhlie, ktoré majú vysoké koncentrácie železa, poskytujú spopolnené povrchové povlaky, ich tavná teplota klesá s rastúcou koncentráciou železa v palive. Železo v skutočnosti znižuje tavnú teplotutrosky, a rovnako ako vyššie opísané nízkotavné fluxyvanadyl vanadičnanu sodného, táto roztavená troska podobným0004 K nízkoteplotnej korózii (teplota nižšia ako 250 °C) môže...

Izolácia klenieb a spôsob vytvárania izolácie klenieb priemyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244953

Dátum: 15.11.1987

Autori: Veeeoa Miroslav, Milie Richard, Belda Jaroslav, Mleziva Josef Prof

MPK: C03B 5/00

Značky: izolácie, pecí, spôsob, izolácia, vytvárania, priemyslových, klenieb

Text:

...s najmenej jednou dilatačnau škárou, minimálne jedna tesniace vrstva z obdobných žiaromateriálov a malty ako klenba, na ktorú sa vymuruje jedna alebo viac izolačných vrstiev na suchú maltu a nakoniec uzatváracia vrstva zo sypkej žiaruvzd-ornej malty a po dosiahnutí stacionarnehro tepelného toku v izolácii sa utesnia všetky dilatačné škály v oblasti tesniacich vrstiev plastickou žiaruvzdornou hmotou a v oblasti izolačných vrstiev a...

Spôsob katalytického spaľovania plynných zmesí a/alebo odpadných priemyslových plynov obsahujúcich vodík

Načítavanie...

Číslo patentu: 240539

Dátum: 15.08.1987

Autori: Heinz Lothar, Blaschke Klaus-dieter

MPK: B01J 12/00, C10L 3/00

Značky: plynov, spôsob, obsahujúcich, katalytického, spaľovania, odpadných, zmesí, priemyslových, plynných, vodík

Text:

...a 5 0/0 obj. kyslíka na jednej strane a plynnej zmesi obsahujúcej 4 0/0 obj. vodíka a 5 obj. kyslíka na strane druhej. Pri teplote 250 °C je pomer počiatočných reakčných rýchlosti na kovovej a oxidovej forme toho istého medeného katalyzátora na nosiči 8,8. Postupom podľa tohoto vynálezu sa umožní dosahovanie vyšších merných zaťažení katalyzátora, čím sa jednak znižuje jeho spotreba, jednak sa znižujú prevádzkové náklady na prepravu plynov....

Klin klenieb priemyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240503

Dátum: 15.08.1987

Autori: Huth Andreas, Sauer Gerhard, Wachtel Helmut, Pereiro Fernando

MPK: C03B 5/00

Značky: pecí, priemyslových, klenieb

Text:

...medzi čelami klinov v klenbe. Tento stav potom spôsobuje celú radu nežiadúcich účinkov, medzi ktoré patria predovšetkým zhoršenie tepelnej účinnosti pracovného priestoru pece V dôsledku zvýšených strát tepla vyšlahávaním škárami V klenbe. Ďalším nedostatkom je zvýšená korózia klenby v netesných škárach od erozivneho a korozívneho účinku nimi unikajücich plynov pretlakovej atmosféry pece. Tým dochádza k zníženiu stupňa bezpečnosti prevádzky...

Stenový panel pre oplášťovanie priemyslových budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225708

Dátum: 15.10.1985

Autori: Paulo Daniel, Puzder Peter, Žůrek František

Značky: priemyslových, oplášťovanie, budov, panel, stěnový

Zhrnutie / Anotácia:

Stenový panel pozostáva z nosného rámu vytvarovaného na jednej strane do tvaru drážky a na protiľahlej strana do tvaru pera, pričom v drážke je upevnený vypeňovací pásik protipožiarneho tesnenia a po stranách pera pri vnútornom povrchu panela je upevnené protipožiarne tesnenie vo forma povrazca a pri vonkajšom povrchu panela je upevnené tesnenie protiatmosferickým vplyvom. Vonkajší a vnutorný plášť kompletizovaných plných panelov vytvárajú...