Patenty so značkou «priemyselnej»

Spôsob používaný pri spaľovaní v priemyselnej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13731

Dátum: 21.12.2010

Autori: Lugnet Anders, Ekman Tomas

MPK: F27B 9/30, C03B 5/235

Značky: priemyselnej, používaný, spalování, spôsob

Text:

...aby vytvárali plamene v tvare plochej dosky s veľkým uhlom rozprestretia, čo Iná za následok zníženie rizika prehriatia povrchu materiálu 102, ato že teplotná homogenita v priestore nadhomým povrchom materiálu 102 sa stáva vysokou.Stropné horáky 103 sú prevádzkované na pevné, kvapalné alebo plyrmé palivo, ako je zemný plyn a oxidant. Oxidantom môže byť vzduch alebo iný oxidant s obsahom kyslíka najviac 30Je výhodné, aby boli stropné horáky...

Spôsob priemyselnej syntézy esterov N-[(S)-1-karboxybutyl]-(S)-alanínu a ich použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286851

Dátum: 25.05.2009

Autor: Souvie Jean-claude

MPK: C07C 229/00, C07D 209/00, C07C 227/00...

Značky: n-[(s)-1-karboxybutyl]-(s)-alanínu, syntézy, priemyselnej, perindoprilu, esterov, syntéze, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Stereoselektívny spôsob priemyselnej syntézy zlúčeniny vzorca (I), v ktorom R predstavuje lineárnu alebo rozvetvenú (C1-C6)alkylovú skupinu. Aplikácia pri syntéze perindoprilu a jeho farmaceuticky prijateľných solí.

Stabilné prostriedky amorfných solí perindoprilu, spôsob ich prípravy, najmä priemyselnej výroby, a ich použitie pri liečbe hypertenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18218

Dátum: 08.11.2006

Autori: Ručman Rudolf, Zupet Pavel

MPK: A61K 9/16, A61K 31/401, A61K 38/55...

Značky: amorfných, přípravy, solí, stabilné, perindoprilu, priemyselnej, výroby, použitie, spôsob, hypertenzie, prostriedky, liečbe, najmä

Text:

...Údaje o stabilite nie sú poskytnuté, ale vzhľadom na spôsob aplikácie a krátku resorpciu je stabilita dôležitá len počas prípravy.0012 Jednoduchý farmaceutický prostriedok bez špeciálnych prísad na zvýšenie stability je opisaný vo W 0 2004/046172 (PCT/GB 2003/004981) a GB 2,395, 195 A (CipIa), do ktorého sa pridáva hydrát perindopril erbumínu.0013 Sodná soľ perindoprilu je opísaná v EP 0049658 a US 6,696,481, kde je opísané, že uvedená...

Spôsob priemyselnej syntézy dimetylesteru kyseliny 5-amino-3-karboxymetyl-4-kyano-2-tiofénkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 62

Dátum: 22.09.2003

Autori: Lecouve Jean-pierre, Vaysse-ludot Lucile, Langlois Pascal

MPK: C07D 333/38

Značky: spôsob, syntézy, 5-amino-3-karboxymetyl-4-kyano-2-tiofénkarboxylovej, dimetylesteru, kyseliny, priemyselnej

Text:

...ranelovej, jej strontnatej, vápenatej a horečnatej soli a hydrátov týchto solí, a najmä ranelátu strontnatěhoa jeho hydrátov, Uvádza sa pritom do reakcie sesterom kyseliny brómoctovej za vznikuzodpovedajúceho tetraesteru, ktorý sa potom premení na kyselinu ranelovú alebo na jejstrontnatú, vápenatú alebo horečnatú soľ.Konkrétnejšie sa vynález týka spôsobu priemyselnej syntézy zlúčeniny vzorca I, 5 vyznačuj úceho sa tým, že sa nechá reagovať...

Nový spôsob priemyselnej syntézy tetraesterov kyseliny 5-[bis(karboxymetyl)amino]-3-karboxymetyl-4-kyán-2-tiofénkarboxylovej a použitie pre syntézu dvojmocných solí kyseliny ranelovej a ich hydrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6709

Dátum: 22.09.2003

Autori: Langlois Pascal, Vaysse-ludot Lucile, Lecouve Jean-pierre

MPK: C07D 333/00

Značky: syntézy, dvojmocných, 5-[bis(karboxymetyl)amino]-3-karboxymetyl-4-kyán-2-tiofénkarboxylovej, spôsob, priemyselnej, použitie, tetraesterov, syntézu, solí, kyseliny, ranelovej, nový, hydrátov

Text:

...množstva kvartérnej amóniovej zlúčeniny typu Cg-Cm 25 a uhličitanu draselnéhoza refluxu v organickom rozpúšťadle,potom sa reakčná zmes sñltruje, načo sa zmes destiláciou skoncentruje,potom sa pridá spolurozpúšťadlo,reakčná zmes sa ochladí a sñltruje, čím sa po vysušení takto získaného prášku získa zlúčenina vzorca (I).0011 Pod kvartémou amóniovou zlúčeninou typu Cg-Clo sa rozumie zlúčenína vzorca (A)alebo zmes zlúčenín vzorca (A)0012...

Spôsob priemyselnej syntézy ranelátu strontnatého a jeho hydrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16524

Dátum: 22.09.2003

Autori: Vaysse-ludot Lucile, Langlois Pascal, Lecouve Jean-pierre

MPK: C07D 333/38

Značky: strontnatého, syntézy, hydrátov, ranelátu, priemyselnej, spôsob

Text:

...na priemyselnú syntézu ranelátu strontnatého vzorca (I), konkrétne používa ako východiskové surovinyv ktorom R má vyššie uvedený význam, ktorá sa podrobí reakcii s malononitrilom vzorca (V)X NC CN (v) v metanole,V prítomnosti morfolínu v množstve viac než 0,95 mol na mol zlúčeniny vzorca (IV), čím sa získa zlúčenina vzorca (VI)v ktorom má vyššie uvedený význam,ktorá sa potom nechá reagovať so sírou v množstve viac než 0,95 mol na...

Spôsob opravy ochrannej vrstvy vo vnútri priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 250

Dátum: 21.05.2003

Autori: Lamm Rolf, Kirchhoff Stefan, Blissenbach Dieter

MPK: F27D 1/16, F27D 21/00

Značky: prepravnej, nádoby, vnútri, reakčnej, spôsob, priemyselnej, vrstvy, ochrannej, opravy

Text:

...prepravnej nádoby, ktorý môže byť vykonaný automaticky pri vysokej rýchlostiIným cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob opravy monolitickej vrstvy priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby, pri ktorom nie sú žiadne prevádzkovéĎalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob opravy monolitickej vrstvy priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby, ktorý využíva účelnejšie materiál pre ochrannúEšte ďalším cieľom tohto vynálezu je...

Tesnenie upchávkovej komory vretena priemyselnej armatúry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3323

Dátum: 08.10.2002

Autor: Purdeš Michal

MPK: F16K 41/00

Značky: upchávkovej, vřetena, armatury, komory, tesnenie, priemyselnej

Text:

...alebo jadrových zariadeniach, ktoré je potrebné eliminovať pretesnenímarmatúry za použitia špeciálnych technológii.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje navrhované riešenie, ktorého podstata spočíva vtom, že tesnenie upchávkovej komory vretena priemyselnej armatúry. pozostáva zdvoch stieracich krúžkov, atroch tesniacich krúžkov, navrstvených na delené uhlikovepuzdro v poradí jeden stierací krúžok a tri tesniace krúžky a...

Systém na selektívne a dočasné skladovanie súčiastok z priemyselnej montážnej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3959

Dátum: 27.09.2002

Autor: Mclennan Robert

MPK: B23P 21/00, B23Q 7/14, B23P 19/00...

Značky: montážnej, skladovanie, selektivně, linky, súčiastok, systém, dočasné, priemyselnej

Text:

...koľajnicu, pričom prvá vyrovnávacia koľajnica je umiestnená vedľa prvého konca prvého dopravníka a druhá vyrovnávacia koľajnica je umiestnená vedľa prvéhokonca druhého dopravníka, prvý pohon pohyblivý medzi roztiahnutou polohou, v ktorej je tento pohon v spojeni s jedným kontajnerom na prvom konci prvého dopravníka a pohybuje jedným kontajnerom proti prvejvyrovnávacej koľajnici, a zatiahnutou polohou, druhý pohon pohyblivý medzi...

Spôsob priemyselnej výroby vakcín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8286

Dátum: 11.09.2002

Autori: Vorlop Jürgen, Frech Christian, Lübben Holger, Gregersen Jens-peter

MPK: A61P 31/12, C12N 5/07, A61K 39/12...

Značky: priemyselnej, vakcín, výroby, spôsob

Text:

...Canine Kidney) a ďalšie bunky a môžu sa používať ako substrát na výrobu farmaceutických výrobkov alebo sa ich použitie zvažuje. V MDCK bunkovej línii ATCC CRL 34(NBL~ 2) sa okrem vírusov chrípky experimentálne rozmnožovali aj vírus vezikulárnej stomatitidy, coxsackie B 5 virus (nie však B 3 alebo B 4), reovirus typu 2 a 3, adenovírus typu 4 a 5,ako aj vírus vakcínie. Všetky príslušné publikácie sa však zameriavajú výlučne na adherentné...

Zapojenie na reguláciu optimálnej spotreby vykurovacieho média v priemyselnej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 229978

Dátum: 01.02.1986

Autori: Metke Marian, Čimbora Jozef, Golík Aloiz, Boďo Vladimír

MPK: F23N 1/02

Značky: optimálnej, spotřeby, vykurovacieho, media, zapojenie, reguláciu, priemyselnej

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je regulácia optimálnej spotreby vykurovacieho média v priemyselných peciach, čím sa dosiahne zníženie jeho spotreby a zvýšenie energetickej účinnosti pece. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením na reguláciu optimálnej spotreby vykurovacieho média v priemyselnej peci podľa obecne konvexnej závislosti množstva vykurovacieho média na tlaku v spaľovacom priestore priemyselnej pece, najmä pyrolýznej pece, pri ktorom má vykurovacie...