Patenty so značkou «priemyselné»

Prevodovka pre priemyselné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14216

Dátum: 22.07.2010

Autori: Kücükyavuz Ali Kemal, Liesegang Maik

MPK: F04D 29/28, F28D 15/02, F16H 57/04...

Značky: použitie, převodovka, priemyselné

Text:

...ktorý obsahujeskriňu pre uloženie aspoň dvoch spolu navzájom zaberajúcichozubených kolies a mazacieho oleja. Pritom sa len časť jedného ozubeného kolesa norí do mazacieho oleja. Na skrini je upevnená tepelná trubica opatrená vykurovacou sekciou a chladiacou sekciou. Skriňa obsahuje olejovú nádobu usporiadanú bočne jedného ozubeného kolesa, do ktorej sa pôsobením odstredivej sily privádza mazací olej, a prepojovací otvor pre túto olejovú...

Kompozitná nosná strešná konštrukcia s dvojitým predpätím pre veľkorozponové priemyselné budovy s rovným podhľadom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286997

Dátum: 17.08.2009

Autori: Šmrček Branko, Skendžić Milovan

MPK: E04C 3/04, E04B 7/08, E04B 7/00...

Značky: budovy, veľkorozponové, nosná, dvojitým, rovným, konštrukcia, strešná, podhľadom, predpätím, kompozitná, priemyselné

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitná nosná strešná konštrukcia s rovným podhľadom na výstavbu veľkorozponových priemyselných budov podľa vynálezu zahrnuje podhľadovú betónovú dosku (1) a z dvoch horných oceľových nosníkov (2) zloženú oceľovú konštrukciu, ktoré sú vzájomne prepojené pomocou zvislých spojovacích prvkov (3). Konštrukcia je dvakrát predpätá dvoma nezávislými metódami. Betónová podhľadová doska (1) je centricky predpätá vo forme (6) a po vytvrdnutí...

Priemyselné organicko-biologické hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 286520

Dátum: 12.11.2008

Autor: Kelemeca Vasil

MPK: C05F 5/00

Značky: organicko-biologické, hnojivo, priemyselné

Zhrnutie / Anotácia:

Priemyselné organicko-biologické hnojivo mechanicky zložené z dostupných organických substrátov dobrej kvality, vysokej koncentrácie hnojivých látok a dobrej biologickej spracovateľnosti, pozostávajúce z rastlinnej zložky lignocelulózy, z rastlinnej zložky polysacharidov a z hydrolyzovanej srvátky, pričom váhový pomer jednotlivých zložiek je 1 : 1 : 1.

Prepojovacie zariadenie pre priemyselné vysokofrekvenčné generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13434

Dátum: 16.07.2008

Autor: Darges Bernard

MPK: H03H 7/48

Značky: prepojovacie, vysokofrekvenčné, generátory, priemyselné, zariadenie

Text:

...rezonančný obvod 12, 12 s frekvenciou indukcie.0011 Na vytvorenie významných HF výkonov (niekoľko kW až MW), sa sčítanie elementárnych modulov M 1, M 2, Mi, Mn RFtranzistorov, z ktorých každý poskytuje časť celkového výkonu navýstupe generátora ohrevu, stáva jediným riešením V oblasti emitorov V pevnej fáze.0012 Týmito elementárnymi tranzistorovými modulmi sú generátory napätia a zapojenie generátorov napätia paralelne spôsobuje veľké...

Priemyselne vyrobený mliečny termizovaný nápoj pripomínajúci zmesovú žinčicu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4764

Dátum: 07.06.2007

Autor: Keresteš Ján

MPK: A23C 23/00, A23C 19/00

Značky: nápoj, zmesovú, vyrobený, priemyselné, pripomínajúci, mliečny, žinčicu, termizovaný

Text:

...riziká. Suroviny používané na výrobu je možné v prvej fáze makroskopickej prípravy prvotne egalizovať a následne v kultivačných nádobách (zrecie tanky) pridaním materských mliekarenských zmesových kultúr, vplyvom teploty upraviť na požadovaný priebeh fermentačného procesu. Materské mliekarenské zmesové kultúry obsahujú niekoľko desiatok druhov mikroorganizmov. Čisté mliekarenské kultúry, ktoré je možné použit do materských zákysov majú...

Priemyselné hnojivo zabezpečujúce súčasne výživu a ochranu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284426

Dátum: 04.03.2005

Autori: Nesrsta Miloslav, Weiser Jaroslav, Vokřál Václav, Dušková Eva

MPK: C05F 11/08, A01N 25/26

Značky: rastlín, zabezpečujúce, výživu, súčasné, hnojivo, ochranu, priemyselné

Zhrnutie / Anotácia:

Priemyselné hnojivo obsahuje najmenej jednu živinu pre rastliny, vybratú zo skupiny tvorenej dusíkom, fosforom, draslíkom, horčíkom, sírou alebo vápnikom, a prípravok na ochranu rastlín, ktorým je bioprípravok pozostávajúci z inertného nosiča, na ktorom sú viazané konídie najmenej jedného druhu vláknitých húb zo skupiny húb tvorenej rodmi Trichoderma, Beauveria, Metarhizium, Paecilomyces, Topypocladium alebo Verticillium v množstve 0,5 až 1,5 ....

Spôsob premerania pracovného bodu nástrojov pre priemyselné roboty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17482

Dátum: 16.02.2005

Autori: Kemp Johannes, Pagel Thomas

MPK: B25J 9/16, G01B 21/04

Značky: roboty, priemyselné, premerania, nástrojov, spôsob, pracovného

Text:

...bodu relatívne voči základnému boduPracovným bodom nástroja môže byť napríklad špička zváracej hlavy. lba vtedy, ked sú TCP-polohové súradnice presne známe, samôže pracovný bod nástroja presne pohybovať.Pri prevádzke sa však môže pracovný bod nástroja v dôsledku opotrebenia nástroja atď. meniť, čo vedie k chybnému polohovaniuPreto existuje nutnosť vysoko presne premeriavať pracovný bodV spise EP 0 417 320 Al je opísaný spôsob...

Zariadenie na manipuláciu s karosériami vozidiel v spracovateľských staniciach, predovšetkým pre automobily a priemyselné motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2988

Dátum: 24.11.2003

Autor: Covizzi Giampaolo

MPK: B62D 65/00

Značky: manipuláciu, karosériami, staniciach, spracovateľských, vozidla, vozidiel, motorové, priemyselné, zariadenie, predovšetkým, automobily

Text:

...a ktoré bude umožňovať jednoduché ovládanie spracovateľskej linky na karosérie vozidiel, pričom bude vykazovať výhodu voľby uskutočňovaných spracovateľských0009 Ďalšou. úlohou tohto vynálezu. je vyvinúť také automatické zariadenie, ktoré bude umožňovať rýchle uskutočňovanie rôznych premiestňovacích a spracovateľských prevádzkových cyklov V závislosti od typu motorových vozidiel, ktoré majú byť spracovávané.0010 Ešte ďalšie úlohy tohto...

Priemyselne použiteľný postup na sulfamoyláciu alkoholov a fenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 612

Dátum: 18.12.2002

Autori: Schneider Frank, Geisler Jens, Lopez Holguin Fernando, Lovis Kai

MPK: C01B 21/00, C07C 303/00, C07C 307/00...

Značky: fenolov, postup, priemyselné, použitelný, alkoholov, sulfamoyláciu

Text:

...je opísanáBolo nutné nájsť zlepšený postup výroby sulfamátov z alkoholov a fenolov, napríklad z estrónu, kde by boli dosiahnutéVyššie konverzné stupne s iba miernmn prebytkom sulfamoylač ného činídla, pričom by bola znížena tvorba vedľajšieho produ ktu alebo by k tejto tvorbe nedochádzalo.Teraz bolo zistené, že k týmto problemom nedochádza, pokiaľ sa ako rozpúšťadlo na sulfamoylačnú reakciu použije NNdimetylacetamid (DMA) alebo...

Priemyselné dusíkato-horečnato-sírne, alebo dusíkato-horečnato-vápenato-sírne kompaktované hnojivo a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260191

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jaššo Igor, Gabčo Milan, Štec Boris, Molnár Alexander, Hutár Eduard, Teren Ján

MPK: C05C 11/00, C05D 5/00

Značky: hnojivo, dusíkato-horečnato-vápenato-sírne, dusíkato-horečnato-sírne, výroby, priemyselné, kompaktované, spôsob

Text:

...CS 2 je účelne ak sa v súvislosti s aplikáciou kompaktovaného hnojive do .pôdy zapraví 0,2 až 12 kg sulfi-du uhličitého sonpčne viaza-ného na po-réznu látku(napr. prírodný zeolit, aktívne uhlie, silikagél a pod.) na hektár poľnohospodárskej pôdy.Výhody navrhovaného riešenia sú nasledovné- Zníženie, resp. odstránenie vplyvu fyziologickej kyslosti síranu amónneho. l-lnojivo svojim zložením je kombináciou fyziologlcky kyslej zložky - NH 42...

Automatizované spojovacie zariadenie najmä pre priemyselné roboty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265321

Dátum: 13.10.1989

Autori: Szegheo Mikuláš, Tomšík Jozef, Dobrovický Miloš, Ficzere Peter, Kusý Ladislav

MPK: B25J 15/02

Značky: najmä, spojovacie, roboty, zariadenie, automatizované, priemyselné

Text:

...lg spoja, vložky gg, dorazovej dosky gg, spojovacej dosky gg, pričom v telese lgspoja je súoso usporiadaný spojovací piest gg a ovládací piest lg, pričom spojovací piest 33je pevne spojený so spojovacou doskou gg, napríklad pomocou závitového spoja a ovládací piest 19 je pevne spojený s ovladacím kameňom gg s drážkou gl pre tiahlo 122 chápadlovej jednotky 120, pričom ovládací kameň gg je posuvne uložený v otvore 5 spojovacej dosky §g.Pri...

Tuhé priemyselné hnojivo obsahujúce amidický dusík a síru a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256069

Dátum: 15.04.1988

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard, Kopčanová Ľudmila, Bábek Radoslav

MPK: C05C 9/00

Značky: amidický, přípravy, obsahujúce, dusík, tuhé, síru, spôsob, priemyselné, hnojivo

Text:

...než samotná, V súčasnosti bežne používaná nločovina.Nasledujúce príklady ilustrujú, avšak V žiadnom prípade neobmedzujú predmet vynálezu.V laboratórnych podmienkach sa pre biologické skúšky dusíkato-sírnych hnojívpodla V nálezu pripravili VzorkV S 10, 20, 30 a 40 /o-ným obsahom tiomočoviny V binárnej zmesi C 0(NH-r 2 ~CSNH 22.Pri príprave vzoriek sa postupovala tak,že zmes CONH-,Q~CSNHQ o požadovanom zastúpení zložiek sa V sklenenej...

Tuhé dusíkaté priemyselné hnojivo s obsahom fosforu a síry a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253425

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján, Gabčo Milan, Kopčanová Ľudmila

MPK: C05D 9/00, C05C 11/00

Značky: přípravy, priemyselné, dusíkaté, hnojivo, síry, obsahom, fosforu, tuhé, spôsob

Text:

...dochádza k stuhnutiu kvapôčiek zmesnej taveniny do formy granül tuhéhuo dusíkatého hnojiva obsahujúceho amidický dusík, fosfor a síru.štúdiom fázovej rovnováhy binárnych systémov CONl-l 22-PSNI-l 23 a CONH 22-SPO.H 5 CaNH 22 sa zistilo, že pridavok týchto amidov tiofvosforečnej kyseliny k močovine v uvedenom rozmedzí 0,05 až 18,0 spôsobuje zníženie teploty topenia študovanej binärnej zmesi.Dusíkato-fosforečno-sírne hnojivá podľa vynálezu sú...

Vyvažovacia jednotka pre priemyselné roboty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242151

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lacina Miroslav, Kuoátko Josef, Nerad Zdenik

MPK: F16F 15/06

Značky: priemyselné, roboty, vyvažovacia, jednotka

Text:

...tyčí a vyvažovacía jednotka je opatrená závesnými okamí.Zariadenie podľa vynálezu je kompromisnýín riešením medzi horeuvedenými systémami. Pri pomernej jednoduchosti umožňuje zmenu kínematiky vyvažovanía menit vy 4važovací moment a jeho priebeh V širokom rozsahu. jeho konštrukcia je ešte pomerne jednoduchá a konštrukčným usporiadaním vyvažovacieho mechanizmu sa dosiahlo to,že výsuv tyče vyvažovacieho mechanizmu je dva razy väčší než zdvih...

Adaptívna montážna hlavica, najmä pre priemyselné roboty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240320

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šmida Ladislav, Faneovie Karol, Zlacký Alojz

MPK: B25J 15/00

Značky: hlavica, montážna, adaptívna, priemyselné, roboty, najmä

Text:

...stopkou 1 U. V telese 1 je uložený nosič 3 prostredníctvom prveho pružného člena 2, ktorý je tvorený gumovou membránou a druhého pružneho člena 8 tvoreného tromi ťažnými pružinami rozmiestnenými po obvode po 120 °. jeden koniec ťažných pružín je uchytený na prírube 12 uchytenej - na zdroji kmitania 5. ktorý je tvorený elektromotorom uloženým V nosiči 3. Druhé konce ťažných pružín sú uchytené na nastavovacích skrutkách 9 zaskrutkovaných v...

Zapojenie polohového servosystému pre priemyselné roboty a manipulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 235369

Dátum: 15.02.1987

Autor: Balara Dušan

MPK: B25J 9/00

Značky: polohového, zapojenie, manipulátory, roboty, servosystému, priemyselné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia polohových servosystémov priemyselných robotov a manipulátorov riadených nepremenlivým periodickým signálom žiadanej trajektórie, ktorý je uložený v pamäťovom bloku riadiaceho systému. Podstatou vynálezu je zapojenie výstupu pamäťového bloku riadiaceho systému záznamu žiadanej trajektórie so vstupom obvodu algoritmu učenia, ktorého tretí vstup je spojený s výstupom polohového servosystému a druhý vstup je spojený s...

Tuhé priemyselné hnojivo na báze dusičnanu amónneho a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247310

Dátum: 15.05.1986

Autori: Szemes Fridrich, Stacho Vladimír, Šimko Marián, Ježek Ladislav Modra, Hinner Eduard, Rybár Alfonz, Makovíni Peter

MPK: C05C 1/00

Značky: výroby, tuhé, hnojivo, báze, spôsob, priemyselné, amonného, dusičnanu

Text:

...kryštalíokej formy ĺĺžlldlkll a zmes NH 4 lzSO 4 a NHmHPDí znameho pod komerčným označením PERMALEDJE.iŤeraz sa zistilo, že na báze dusičiíaníi emónneho možno pripravovať tuhé priemyselne hnojivá, ktoré sa vyznačujú dobrými iyizálno-chemickými a manipulačnými vlastnosťami, torých poiížitie je významným prínosom iagrochemického, agronomického, ped-ologiclçêho i ekologického hľadiska. Podstata vynálezu spočíva V tom, že tuhe priemyselné hnojivá...