Patenty so značkou «priechodka»

Hermetická káblová priechodka pre stredné a vysoké napätie a jej biologická ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5938

Dátum: 05.12.2011

Autori: Kupilík Pavel, Václavík Pavel, Hamar Roman, Kaas Pavel, Martínek Petr, Kůst Vít, Toman Lukáš, Klauber Michal, Mentlík Václav, Pihera Josef

MPK: H02G 3/36, H02G 3/22, F16L 5/00...

Značky: vysoké, biologická, ochrana, napätie, hermetická, stredne, priechodka, káblová

Text:

...vodivých komponentov sú vzájomne izolované (vyplnené) homogénnou hmotou, ktorá má zodpovedajúcu elektrickú napäťovú pevnosť a počas prevádzky objemovú i mechanickú stálosť pri všetkých projektovaných prevádzkových režimoch. Voľba veľmi malých vzdialenosti medzi elektricky namáhanými komponentmi vnútri herrnetickej káblovej priechodky vyplýva z požiadavky kladenej na priechodku pre stredné a vysoké napätie, a síce odtieniť možné...

Potrubná tepelnoizolačná priechodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286527

Dátum: 14.11.2008

Autori: Rybár Radim, Grega Ladislav, Fischer Gabriel

MPK: F24J 2/04, F16L 5/02, F16L 17/00...

Značky: priechodka, potrubná, tepelnoizolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubná tepelnoizolačná priechodka je tvorená dutou mosadznou tvarovkou (1) valcovitého tvaru, v ktorej je v strednej časti osadený prstenec (2) väčšieho priemeru, a ktorá je na jednej strane ukončená závitom. Na dutej mosadznej tvarovke (1) sú nasadené prstencové tepelnoizolačné plastové bloky (3, 4) s elastickým dilatačno-kompenzačným tesnením, tvoreným tesniacimi krúžkami (8), ktoré pri zamontovaní potrubnej tepelnoizolačnej priechodky do...

Priechodka pre elektrické vedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6345

Dátum: 29.06.2007

Autori: Bock Norbert, Völkl Dietmar, Lang Rainer

MPK: H02G 3/22, B60R 16/02

Značky: priechodka, vedenie, elektrické

Text:

...sú vyobrazené naobr. 1 znázorňuje priechodku usporiadanú cez stenu elektrického prístrojav schematickom znázornení,obr. 2 znázorňuje v rozloženom stave súčasti použité v priechodke, aobr.3 a 4 znázorňujú dva rôzne príklady uskutočnenia adaptéra, ktorý je0010 V stene 1 elektrického prístroja, z ktorej je znázornená iba časť, je usporiadaný otvor 2, cez ktorý je pre vlhko nepriepustným a v ťahu odľahćeným spôsobom pretiahnuté elektrické...

Kovová priechodka s fixačným materiálom a použitie takej priechodky, ako aj airbag a napínač popruhov so zapaľovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9723

Dátum: 17.10.2006

Autor: Fink Thomas

MPK: F42B 3/198, F42B 3/103

Značky: priechodky, materiálom, zariadením, zapalovacím, takej, kovová, použitie, priechodka, popruhov, fixačným, airbag, napínač

Text:

...zapálenia, a teda na zvýšenie výtlačnej sily, sú na jednom z komponentov kovové priechodky s fixačným nmteriálom,vstupujúcich do vzájomného činného spojenia upravenéprostriedky. Tie sú vytvorené buď na fixačnom materiáli, elektróde alebo však na základnom telese na ploche vytvorenej smerom k susednemu elementu. Vytvorenie naA základnom telese pritom obsahuje aspoň jedno osadenie, to znamená zmenu prierezu V otvore priechodky, pričom toto...

Hermetická potrubná priechodka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4561

Dátum: 07.09.2006

Autori: Švolík Cyril, Kabina Gabriel

MPK: F16L 5/00, G21C 17/017

Značky: potrubná, priechodka, hermetická

Text:

...(veľké miestnosti). Ku kontrolovaným objemom je možne pripojit tlakovacie a meracie prostriedky a tesnost zvarových spojov monitorovať on line.Prehľad obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú opisané na základe pripojerrého výkresu s obr. 1 a obr. 2, ktore znâzorňujú horizontálny rez hermetickou priechodkou.Hermetická potrubná priechodka pozostáva z telesa 2 s privarenou...

Stenová izolačná priechodka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1922

Dátum: 26.07.2005

Autori: Symoens Louis, Devulder Jean-françois

MPK: H01R 13/527, H01R 13/533

Značky: stěnová, izolačná, priechodka

Text:

...tento nedostatok vytvorením stenovej izolačnej priechodky, ktorá je plne utesnená a jej účinok proti explózii je celkom zaistený, pričom sa eštenavyše vyznačuje protivzlínavým účinkom.vynález má za cieľ vytvoriť stenovú izolačnú priechodku vyššie uvedeného typu, ktorej prostredná časť je opatrenátelesa a dĺžka telesa je dostatočná na to, aby zaistila ochranu proti explózii, pričom prostredná časť je opatrená závitom pre tesniacu tlakovú...

Hermetická káblová priechodka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282216

Dátum: 15.10.2001

Autori: Stašík Peter, Ravas Ľudovít, Tichý Vladimír, Kotlárik Bohumil

MPK: F16L 5/00, H02G 3/22

Značky: priechodka, hermetická, káblová, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová priechodka pozostáva z oceľového valca (1) na koncoch hermeticky uzavretého, v ktorom je uložený vodič (3), prípadne vodiče, pričom výplň (5) medzi vodičom (3), prípadne vodičmi a vnútornou stenou oceľového valca (1) je tvorená spolymerizovanou hmotou, pozostávajúcou zo 100 hmotn. dielov polyesterpolyolu a 25 až 75 hmotn. dielov metyléndifenyldiizokyanátu. Spôsob jej výroby spočíva v tom, že vo vnútornom priestore priechodky sa vytvorí...

Káblová priechodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280238

Dátum: 11.10.1995

Autori: Wickermann Hans, Striebel Franz, Koch Péter

MPK: H02G 3/22

Značky: káblová, priechodka

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová priechodka (5) plochého vyhotovenia, pozostávajúca z mäkkého pružného materiálu zakončeného rámom (6) a určená najmä do steny (2) alebo stropu alebo dna (3) skrine elektrického zariadenia, najmä skriňového rozvádzača, rozvodnej skrinky alebo rozvodnej škatule (1) alebo skrinky elektromera, je zhotovená z vulkanizovaného elastoméru s tvrdosťou 4 až 30 Shore-A, pri pomernom predĺžení do pretrhnutia 400 až 700 % a odolnosti proti...

Priechodka vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 251456

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kratochvíl René

MPK: H01B 17/30

Značky: priechodka, vodiča

Text:

...časti je priečne drážka pre uchytenie a zabezpečenie príechodky proti pohyb 11 voči šasi.Výhody tohto riešenia sú v zjednodušení a v združení vlastností predchádzajúcich spôsoboch uchytenia vodiča do jedného prvku. Priechodka vodiča podľa vynálezu zabraňuje vytrhnutiu vodiča z prístroja a kvalitatív 4ne zvyšuje bezpečnosť proti predraniu izolácie vodiča, a tým možnosti prierazu elektrického prúdu na šasi. Priechodka znižuje prácnosť,...

Vysokonapäťová elektrická priechodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222045

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kováčik Vladimír, Mackovič Jozef

Značky: elektrická, priechodka, vysokonapäťová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa vysokonapäťových elektrických priechodiek hlavne pre transformátory a vysokonapäťové prístroje. Vysokonapäťová priechodka sa skladá z izolačného telesa, vodiča a svorníka Izolačné telese pozostáva z kruhového valca, z ktorého vyčnievajú príruba a izolačné striešky a u ktorého dolná čásť otvoru v kruhovom valci je po dolnú izolačnú striešku rozšírená. Vodič prechádza otvorom v...

Silnoprúdová elektrická priechodka, obzvlášť pre elektromegnetické stroje netočivé

Načítavanie...

Číslo patentu: 226208

Dátum: 29.07.1983

Autori: Kováčik Vladimír, Mikuláš Ján

Značky: obzvlášť, elektromegnetické, netočivé, stroje, elektrická, priechodka, silnoprúdová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného riešenia silnoprúdovej elektrickej priechodky. Silnoprúdová elektrická priechodka sa skladá z vonkajšieho a vnútorného izolačného telesa, cez ktoré prechádza svorník pre vedenie prúdu, pozostávajúci z kruhovej tyče a pripojnej dosky pripevnenej o vnútorný koniec kruhovej tyče. Podľa vynálezu v spodnej časti vnútorného izolačného telesa je vyhotovená stredová drážka a...