Patenty so značkou «priebežné»

Priebežne transponovaný vodič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16148

Dátum: 19.11.2009

Autor: Rabbia Paolo

MPK: H02K 3/14

Značky: priebežné, vodič, transponovaný

Text:

...polohy vo vnútri prierezu celého vodiča, každý zväzok je podskupinou obsahujúcou najmenej dva drôty obdĺžnikového prierezu adve ploché strany týchto dvoch drôtov smerujú v každej podskupine oproti sebe,vyznačujúcom sa tým, že minimálne dva uvedené drôty sú pevne spojené prostredníctvom spájacieho povlaku naneseného minimálne medzi uvedenéEP 2 325 349 34906 dve ploché strany tak, aby sa vytvorila uvedená podskupina, a vyznačujúcom sa prvkami...

Zariadenie na kalandrovanie priebežne vyrábaných predmetov s najmenej jedným kalandrovým valcom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6080

Dátum: 10.01.2006

Autor: Schoppe Dieter

MPK: F28F 5/00, B29C 43/52, B29C 43/44...

Značky: valcom, kalandrovým, predmetov, najmenej, vyrábaných, priebežné, zariadenie, jedným, kalandrovanie

Text:

...pričom dutá otočná priechodka vykazuje ďalší otvor na výstup temperovacieho prostriedku a hnacíhriadeľ je vytvorený ako kĺbový hriadeľ.Podľa vynálezu bolo najskôr zistené, že na rozdiel od doterajšej praxe musí byt temperovací prostriedok samotný prostrednictvonn hnacieho hriadeľa cez dutú otočnú priechodku zavedený do kalandrového valca a že je možné uskutočniť rozdelenie temperovacieho prostriedku prostredníctvom dutej otočnej priechodky...

Spôsob a zariadenie na priebežné meranie, zisťovanie a reguláciu náporového tlaku pri sterilizácii parou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3133

Dátum: 07.05.2003

Autori: Steigenberger Klaus, Vetter Udo, Treuer Friedrich

MPK: A61M 5/00, A61L 2/04, A61L 2/00...

Značky: meranie, zariadenie, spôsob, tlaku, párou, sterilizácii, zisťovanie, priebežné, reguláciu, náporového

Text:

...i zariadenie, ktoré umožní precíznu reguláciu náporového tlaku, takže pohyb zátky bude môcť byť úplne alebo pokiaľ možno čo najviac vylúčený.0011 Spôsob riešiaci túto úlohu sa vyznačuje tým, že tlak vo vnútrinádoby uzavretej uzatváracím mechanizmom je počas sterilizácie zisťovanýsenzorom zisťujúcim posun uzatváracieho mechanizmu na základe rozdielu tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádoby, a že je následne z tohto meracieho signálu vytvorená...

Zariadenie na brúsenie tvaru opornej plochy podpernej lišty pre bezhroté priebežné brúsenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267931

Dátum: 12.02.1990

Autor: Majer Igor

MPK: B24B 9/04

Značky: priebežné, opornej, plochy, bezhroté, zariadenie, podpernej, lišty, brúsenie, tvaru

Text:

...plochy podpernej lišty pre bezhrotć brúsky podla tvaru šablony.Na výkresoch je znázornený priklad zoriadenia na brůsenie tvzrovej opornej plochy podpernej lišty pre bezhrotů priebełne brúseníe, uričon obr. 1 je nàrys a obr. 2 pôdo ľYS.Vlastne zaríadeníe k brúseníu tvarovej opornej plochy podpernej lišty je vytvorené v podstate z dvoch stojanov 1 a Z, nosnika Q, dvoch ozubených kruhových výseči Q a 1, ozubentho hrebeň 2, snlmacieho palca...

Klimatizačné zariadenie s priebežne vyrovnaným režimom vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255319

Dátum: 15.03.1988

Autor: Petrov Dimitrij

MPK: F24F 13/02

Značky: vyrovnaným, režimom, klimatizačné, vzoriek, zariadenie, priebežné

Text:

...istom základnom zariadení sa rozdiely rýchlosti zasadne vyrovnali požadované zmrazeąnie sa dosiahlo v jednotlivých vzorkách približne za rovnaký čas a interval maximálnych teplotných rozdielov medzi vzorkami sa znížil o 65 7.Na olír. č. ľ je zifŕáizornený príklad rozdiellóv téřpiotněhb režimu cementobetónových vzoriek v priebehu zmnazovania v 3 Vo-nom roztoku Nam-il v zariadeni podľa doterajšiena přinľćti-pti á rřä obr. č. 2 je účinok...

Zapojenie na priebežné meranie kapacity izolovaných vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238405

Dátum: 15.05.1987

Autor: Illés Andrej

MPK: G01R 27/26, G01R 17/02

Značky: izolovaných, priebežné, vodičov, zapojenie, kapacity, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojenie obvodov priebežného merača malých zmien prevádzkovej kapacity koaxiálnych káblov v procese ich výroby, ktorého vstupné obvody sú zapojené ako izolované - plávajúce voči zemnému potenciálu, pozostáva z izolovaného tónového generátora (1), na ktorého výstup je dvomi vstupmi (41, 42) pripojený izolovaný selektívny diferenciálny zosilňovač (4) tak, že prvým vstupom (41) je pripojený cez izolovanú na dve časti delenú elektródu...