Patenty so značkou «přidržování»

Zařízení pro přidržování středového řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269168

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sobotka Antonín, Šindelářová Vladimíra

MPK: B27B 29/10, B27B 31/04, B27B 27/02...

Značky: středového, přidržování, zařízení, řeziva

Text:

...jsnu příčná tyčn vedeny kolmo a průřez příčných tyčí ae zužuje ve směru proudäni kapaliny pod úhlem alfa, který je ruven 2 ° až 5 °. Průřez roštnic se ve aměru taku ksa 11 ny zužuje pod úhlem batà, který je ro-en 15 ° až 25 °. Průřez roštnlć se ve smeru toku kapaliny nejdříve rozširuje pod úhlen gama rovnnjĺcímu se 2 ° až 6 ° v části, která se rovná 1/10 až 1/Ř výšky roštnice 5 dále se zužuje pod úhlem beta rovnajícín se 15 ° až 25 °....

Zařízení pro přidržování šitého dílu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267034

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štangl Jan, Kovář Vladimír

MPK: D05B 31/00, D05B 33/00

Značky: přidržování, zařízení, šitého, dílů

Text:

...držák 5, ve kterém je svisle posuvné ulozene přítlačné tyč ŽL, jejíž středicí pero ąg je uloženo ve vodicí dréžce ll. Ke spodnímu konci přítlečné tyče Ž je nábcjem Ql upevněna kluzná deska Q, jež je rovnoběžná s vodící paletou 5. Na spodní části přítlačně tyče Ž je nasunuta tlačná pružina gg, jež je vzepřene mezi stnvitelnou podložkou 21 e spodní stěnou pouzdrovéno držáku Ž. Na vrchní části přítlačné tyče jł je upevněne dorazová příložka...

Mechanismus k přesnému tvarování a přidržování předtvarovaných skleněných oušek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263876

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mika Radoslav, Mann Berthold

MPK: C03B 23/06

Značky: mechanismus, sklenených, předtvarovaných, oušek, tvarování, přesnému, přidržování

Text:

...uspořádání podle ~čs. autorského Osvědčení č. 180 873, nebot u citovaného autorského Osvědčení po vytvarováni musí ouško zchltaldnotlt v tvarovací .pozici,což znamená prodloužení -výrolbního času.Tím, že se tvarování .a chladnutí ouška rozdělí do dvou stalnic, nejenom se podstatně zvětší výkon stroje, ale zlepší se i tvarovací lpřesnost oušek, nebot druhé tvarolvání uskutečněné pomocí tvarovacího a přidrž-bvacího mechanismu ouško přesně...

Zařízení k přidržování obráběného materiálu na podávácím válci brousicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263148

Dátum: 11.04.1989

Autori: Baják Karel, Ženožička Milan

MPK: C14B 1/46, C14B 17/06

Značky: strojů, přidržování, brousicích, zařízení, válci, materiálů, podávacím, obráběného

Text:

...per přidržovací lišta, kůrá je stavitelné vzhledem k podávacímu válci stavěoími šrouby.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že useň je přidržována lištou po celé své šířce bezprostředně až do blízkosti místa broušení, což se zejména projevuje při dobrušování konce usně.Na přiložených výkresech je znázorněno zařízení podle vy~nálezu, kde obr.1 znázorňuje přidržovací válečky s přidržovací lištou a stavěcí zařízení, obr.2 bokorysný pohled...

Zařízení pro přidržování květin v hrdle vázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245918

Dátum: 01.07.1988

Autor: Nikolajeva Nina Dmitrijevna

MPK: A47C 7/07

Značky: přidržování, vázy, hrdle, zařízení, květin

Text:

...na vnitřní stěnu hrdla vázy, přičemž kloubem je nastavena polohe tyče- 2 A m 91 a za současného nastavení rámečku na tyčí tak, že rámeček je přibližně ve středu hrdla vázy. Optimální poloha je zajištěna stavěeím a stehovacím.šroubem. Výhoda zařízení pro ořidržování květin v hrdle vázy podle vynálezu spočíva v tom, že použitím tohoto zařízení lze s výhodou použít středních nebovelkých váz s různým tvarem hrdla pro umístění jedné nebo...

Zařízení na automatické přidržování tvářených materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256990

Dátum: 15.04.1988

Autor: Martínek Petr

MPK: B21D 28/04

Značky: tvářených, materiálů, automatické, zařízení, přidržování

Text:

...znázorňujezařízení v částečném podélném řezu v poloze dolní úvrati tvářecí nástroje. Obr. 3 znázorňujezařízení V bočním pohledu, z něhož je patrná možnost Využití zařízení pro tváření materiálů větších délek.Zařízení na automatické pfidržování tvářených materiálů sestává ze spodní vodicí desky l, ke které je neznázorněnými šrouby pevně připojen kulisový pružinový mechanismus 3, a z horní nosné desky 3, ke které je pevně přípojena konzola 3...

Zařízení pro přidržování nepracujících konců elastických nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 243726

Dátum: 01.04.1988

Autori: Oíman Jaroslav, Malásek Václav

MPK: D04B 15/60

Značky: přidržování, nepracujících, konců, zařízení, elastických, nití

Text:

...čepu 1 doaedé péčka g výkyvně ulcženš na čepu v držéku L 9 uchyącenám na vodorovné, časti ý . Na druhém konci páčky 2 je uohyceno lanko g ovládané od rozkazovacího zařízení stroje, např. počítacíhořetězu. i Funkce výše popeaného zařízení je následující. ovládáním při držovací péčky 1- do pracovní a nepracovní polohy v časových interva- .lech zéměn stroje, kdy se vypíná nebo zapíné elastické nit, se tatobud držílnebo uvolňuje. V zavŕené...

Příchytka pro přidržování kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245967

Dátum: 01.03.1988

Autor: Lehmann Sabine

MPK: H02G 3/26

Značky: kabelů, príchytka, přidržování

Text:

...proti stávajícímu stavu technicky spočíva v tomřääoskytuje prakticky neomezené možnosti různých variant kabeláže bez předchozího speciňlního konstrukčního zpracování. Vhodnou volbou rozměrů příchytek lze pokrýt celou škálu rozměrů kabelů pro dané zařízení.Při jejich montáži není zapotřebí pomocných nástrojů. Uvedená vlastnosti znenenají snadnou edapteoi podnínkán jednotlivých akcí, což je nevýhodné zejnéna u etavebnicovä řeäených zařízení...

Zařízení pro přidržování kosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254830

Dátum: 15.02.1988

Autor: Cyrus Pavel

MPK: A01D 34/17

Značky: přidržování, zařízení

Text:

...podle vynálezu. Jeho podstate spočívá V tom, že v přidržovači je nad~nožem uloženo kluzné těleao, přičemž přidržovač je uložen na klínu a opatřenšroubem pro zajištění polohyVýhody zařízení pro přidržování kosy podle Vynálezu jsou,že lze přesně nastavit předepsanou přítlačnou sílu i následněsnadno po opotřebení pohybem přidržoveče kosy po klínu. Použítím kluzné hmoty s nízkým koeficientom tření dochází ke sníže ní pesivních odporů.Vynález...

Bezpečnostní klín k přidržování rozměrných válcovitých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 241212

Dátum: 15.09.1987

Autor: Matura Karel

MPK: F16M 7/00

Značky: přidržování, těles, klín, bezpečnostní, válcovitých, rozměrných

Text:

...rozmezí 30 až 45 °.Hlavní výhodou bezpečnostního klínu po dle tohoto výnálezu je, že sklopným kýva vým pohybem ruční páky, na jejíž hlavici jsou západky opírající se při každém sklonu páky do ozubů rohatek, dochází k postupnému otáčení nosných hvězdicových kol, který ho současně tímto směrem sleduje.Nežádoucímu rychlejšímu pohybu uvolño- vvaneho kotouče, vyvolaněmuhmotností a tla kem zbylých kotoučů v pyramldě, brání rozłložení sil, jejichž...

Zařízení pro přidržování útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245675

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hynek Vladimír, Nimec Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: přidržování, zařízení, útkové, nitě

Text:

...z pevná a pohyblivé čelieti,přičemž pohyblivé čelist je odpružend. Podstata vynileou epoěívú v ton, le ob ěelisti jsou uchyceny na pohyblivén držák prohozní trysky e mechanická prostředky ovllddní jsou e pohyblivou čelistí prnpojeny ohebnýü Phvodovýn členem.vytvořením zařízení se odstraní namáhdní útkovi nítě a zsmezí se její vyvlečení o prohozní trysky. Dále samotné klíšĺląy jsou z výrobního hlediska jednoduäií. Jejich ,ovládání...

Zařízení k přidržování a převážení svitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240242

Dátum: 15.06.1987

Autori: Urban Cyril, Cempa Štefan, Tomášek Karel

MPK: B21B 39/02

Značky: převážení, přidržování, svitku, zařízení

Text:

...obrázcích. Z nich obr. 1 a 3 znázorňují pohled z boku na zařízení podle výnálezu po uchopení cívky, obr. 4 pohled z boku na zařízení před uchopením cívký, obr. 2 pohled shore na zařízení. Zařízení podle vynalezu sestava z vozíku s rámem B, který je opatřen čtyřmi pojížděcími kolý 9. Na rámu B vozíku je kyvně uložen jeden pár ozubených segmentů 1, tak,že po každé straně vozíku je jeden ozube 4ný segment 1. Na rámu B vozíku je rovněž kyvně...

Fixační ústrojí pro přidržování stavebního dílce na měřicím stanovišti

Načítavanie...

Číslo patentu: 238061

Dátum: 01.04.1987

Autori: Tuček Antonín, Zábrš Evžen, David Vladimír

MPK: E04G 25/00

Značky: stanovišti, dílce, stavebního, přidržování, měřícím, ústrojí, fixační

Zhrnutie / Anotácia:

Fixační ústrojí obsahuje svislou nosnou tyč otočně uloženou ve svých koncích ve stabilních podpěrách a svěrku s čepem umístěnou na horní straně stavebního dílce. Na nosné tyči je suvně uloženo lože s výkyvnou konzolou. Spodní část konzoly je opatřena pákou a horní část tvoří vodorovné rameno. Jeden konec ramene je osazen servomotorem a druhý konec třmenem, v jehož vnitřním prostoru je příložka spojena prostřednictvím táhla se servomotorem....

Zařízení pro zavádění a přidržování pásu v navíjedle

Načítavanie...

Číslo patentu: 234643

Dátum: 01.01.1987

Autori: Elleder Pavel, Forejt Jiří, Kročák Ladislav

MPK: B21C 47/10

Značky: zavádění, navíjedle, pásu, zařízení, přidržování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednoduché a spolehlivé zařízení, umožňující jak zavádění pásu do štěrbiny navíjecího bubnu, tak jeho brzdění nebo přidržování. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou zaváděcího stolu, natáčivě uloženého zadním koncem na čepu převáděcího válečku, upevněném na nosné konstrukci, jehož přední konec je opatřen výklopným segmentem s obložením. Zaváděcí stůl a výklopný segment jsou ovládány samostatnými na sobě...

Přidržování odvalovaných rotačných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 228337

Dátum: 15.09.1986

Autor: Roller Jan

Značky: přidržování, rotačných, odvalovaných, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Opásaná rotační tělesa přímo nebo zkříženými řemínky, kde odvalovací i odvalované elementy mají pro otáčení frikční větší obvody a obvody řemínkové jsou s menšími obvody při stejných převodových poměrech. Odvalovaná trubička je po stranách s větším průměrem, tj. v místech frikce a střední část o menším průměru. V místě funkce řemínků je tato část trubičky ohraničena dvěma nákružky, které svým průměrem a délkou svých vzdáleností zapadají do...

Zařízení k přidržování přepravovaného materiálu při dopravě na dvoustopém motorovém vozidle, zejména na vysokozdvižném vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229484

Dátum: 01.03.1986

Autori: Prokeš Antonín, Muška Jaroslav

MPK: B66F 9/12

Značky: motorovém, zařízení, vozíků, vysokozdvižném, dvoustopém, přidržování, zejména, přepravovaného, vozidle, materiálů, dopravě

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je přidržení přepravovaného materiálu při dopravě na dvoustopém motorovém vozidle i v nerovném terénu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že k nosníku je pevně uspořádán nosný rám s úchyty v nichž jsou otočně uloženy čepy řetězových kol spojených vzájemně zdvojeným náhonovým řetězem, k němuž je kolmo na směr jeho pohybu uspořádána upínací zarážka pevně spojená s nosným rámem, přičemž k zdvojenému náhonovému řetězu je oběma svými...

Zařízení pro přidržování nepracujících konců nití na okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 219992

Dátum: 15.10.1985

Autori: Matoušek Bohumír, Jelínek Jan

Značky: pletacím, stroji, nepracujících, okrouhlém, zařízení, nití, přidržování, konců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízeni okrouhlého pletacího stroje pro přidržování nepracujících konců nití, obsahující pneumatickou hubici uspořádanou na přístrojovém talíři, která spolupracuje se stříhacím zařízením, složeným z rotační kruhové pilky a k ní přiřazeného pevného nože. Vynález řeší pevné držení nití, které jsou vypnuty, v pneumatické hubici, čímž dochází při zapínání nití k jejich bezpečnému zachycení jehlami. Podstata vynálezu spočívá v tom,...

Zařízení pro přidržování útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 222464

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kovář Stanislav, Mikulenčák Miroslav

Značky: útkové, přidržování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Je vhodné pro přidržování útkové niti na doletové straně bezčlunkových, zejména tryskových tkacích strojů. Je vytvořeno jako planžeta(16)procházející mezi třtinami(39)paprsku(15), popřípadě i mezerou mezi lamelami(36) konfuzoru. Planžeta (16) je svou zadní částí (17)upevněna na některé pevné části tkacího stroje jako je např. rameno(7) rotačního zapletače, které slouží k otočnému uložení obtáčecího kotouče (8) pro tvoření prošlupu vazných nití...

Zařízení k přidržování tavidla v hlubokém úkosu při svařování rotačních součástí automaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 216621

Dátum: 01.10.1984

Autori: Ausperger Josef, Štumbauer Jiří, Záluský Josef

Značky: rotačních, úkosu, zařízení, přidržování, tavidla, automaty, hlubokém, součástí, svařování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přidržování tavidla v hlubokém úkosu při svařování rotačních součástí automaty využívající hubice přívodu tavidla je vyznačeno tím, že k hubici (1) přívodu tavidla je připojen opěrný pás (2) a přídržka (3), mezi nimiž je sevřen poddajný přidržovač (4) tavidla.

Způsob přidržování přířezů izolačních prvků při jejich lepení na izolovanou plochu panelů, po dobu vytvrzování lepidla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213845

Dátum: 01.05.1984

Autori: Tomanec Josef, Hartman Jan, Koloušek Josef, Kryštof Michael

Značky: způsobu, prvků, panelu, izolačních, tohoto, jejich, izolovanou, plochu, přířezu, zařízení, vytvrzování, provádění, způsob, lepidla, přidržování, lepení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přidržování přířezů tepelně izolačních prvků při jejich lepení na izolovanou plochu panelu po dobu vytvrzování lepidla vyznačující se tím, že prvky jsou přitlačeny a přidržovány k izolovanému panelu v jeho celé ploše nebo pásech nezávisle na dnu pracovní jámy, takže nebrání pohybu linky.