Patenty so značkou «pridržiavacie»

Pridržiavacie zariadenie pre vedenia, napríklad komíny, prechádzajúce cez zastrešenia budov alebo priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7493

Dátum: 06.05.2008

Autori: Elfert Thomas, Maas Siegbert

MPK: F23J 13/00, E04F 17/00

Značky: budov, pridržiavacie, například, komíny, zariadenie, priestorov, prechádzajúce, vedenia, zastrešenia

Text:

...vynálezu spočíva vtom, že sa už zásadne nevyžadujú dvojice upevňovacích, respektive pridržných prvkov s upevňovacími puzdrami na rozličných miestach stačí už iba jeden druh upevňovacích, respektíve prldržných prvkov.Z hľadiska efektívnosti postupu montáže a stability po jej realizácii je osobitne výhodne na upevňovacie prvky použit ťahané neohýbané ploché profily s radom otvorov na každom konci,predovšetkým pozdĺž stredovej línie, aby bolo...

Pridržiavacie zariadenie batožinových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7144

Dátum: 13.12.2007

Autor: Kley Frank

MPK: B60P 7/06

Značky: tyčí, zariadenie, pridržiavacie, batožinových

Text:

...pripojenia axiálneho pohybu na pôsobenie na axiálne pôsobiaci upínací element, a miesto pripojenia priečneho pohybu na pôsobenie na upínací element, pôsobiaci priečne na os otáčania otočnćho elementu. Výhodne tým môže byť upnutie pridržiavacieho telesa vo dvoch voči sebe kolmo sanachádzajúcich priečnych smeroch prenášané na pozdlžnu pridržiavaciu koľajničku.0008 Podľa prvého variantu miesta pripojenia priečneho pohybu môže byt toto tvorené...

Prepravné zariadenie pre prvky oplotenia a pridržiavacie pätky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5965

Dátum: 27.04.2006

Autor: Richterich Michael

MPK: B65D 19/22, B65D 19/38

Značky: prvky, oplotenia, pridržiavacie, zariadenie, prepravné, patky

Text:

...Konštrukcia mobilného oplotenia je podstatne zjednodušená a je spoľahlivejšia, pretože oplotenia môže byť postavené naraz. Ako náhle sú na podlahu položené dve pridržiavacie pätky, môže byť vsadený prvok oplotenia,odobraný z tej istej prepravnej palety ako pridržiavacie pätky. Odpadá únavné a nepohodlné presúvanie pridržiavacich pätiek. oplotenie môže byť postavené v značne skrátenom čase. Tým, že pridržiavacie pätky nemusia byť...

Pridržiavacie zariadenie na zadné alebo predné kapoty karosérií motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11526

Dátum: 13.12.2005

Autor: Yilmaz Mehmet

MPK: B05B 13/02, E05C 17/04, B05C 21/00...

Značky: zadné, vozidiel, predné, karoserií, kapoty, pridržiavacie, motorových, zariadenie

Text:

...a demontáž. Okrem toho sú občas potrebné manuálne dodatočné práce na vnútornej strane zadnej alebo prednej kapoty. Táto sa musí potom široko otvoriť, na čo sa pridržiavacie zariadenie musí odstrániť a neskôr znovu0008 Pri každej montáži sa musí pridržiavacie zariadenie usporiadať na surovú karosériu a manuálne sa s ňou zoskrutkovať pri demontáži je povoľovanie skrutkového spoja väčšinou možné taktiež len manuálne kvôli obmedzeným0009 Na...

Pridržiavacie zariadenie na upnutie mobilného koncového prístroja/monitora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6740

Dátum: 15.04.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: B60R 11/02

Značky: zariadenie, pridržiavacie, upnutie, mobilného, koncového

Text:

...podrobne opísaný pomocou výkresu.Obr. 1 ukazuje bočný pohľad na držiak podľa jedného príkladu uskutočnenia,obr. 2 ukazuje pohľad zhora na držiak z obrázka l,obr. 3 až 8 ukazujú vždy držiak podľa obrázka 1 alebo 2, ktorý je nainštalovaný v0013 Na obrázkoch l a 2 je ukázaný bočný pohľad a pohľad zhora na držiak podľa vynálezu. Držiak má hák 15 a. Ďalej je hák 12 umiestnený na druhom úseku 10 b držiaka. Držiak má rovnako prvý a druhý úsek 10...

Pridržiavacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 848

Dátum: 30.10.2002

Autor: Gladek Janez

MPK: A63C 11/00

Značky: pridržiavacie, zariadenie

Text:

...vynálezu predpokladať, že pripevňovacie prvky budú vykazovať kolmo na povrch náradia, ktoré sa má držať, podstatne väčšiu elastickú voľnosť pohybu než rovnobežne s týmto povrchom tým, že pružiace prvky a/alebo pridržiavacie prvky budú ako celok vytvorené nesymetrícky a budú zodpovedajúce usporiadané na nosnej konštrukcii. Všetky tieto opatrenia umožňujú napríklad v súvislosti s lyžami fixovanie, ktoré je špeciálne nastavené na príslušné dané...

Pridržiavacie zariadenie rúrky, najmä rúrky potrubia v elektrárni

Načítavanie...

Číslo patentu: 278379

Dátum: 10.11.1993

Autori: Lockau Juergen, Hofmockel Albrecht

MPK: F16L 3/14, F16L 55/033

Značky: potrubia, zariadenie, pridržiavacie, rúrky, najmä, elektrární

Zhrnutie / Anotácia:

Pridržiavacie zariadenie rúrky (1), najmä rúrky (1) v elektrárni, je tvorené kĺbovou podperou (2), ktorá je svojím jedným koncom otočne pripojená ku kotve (4) spojenej s kostrou (3) budovy a svojím druhým koncom je otočne pripojená k príchytke (5) pridržujúcej rúrku (1). Príchytka (5) je tvorená spriahadlom (6) s lôžkom (13) umiestneným pod rúrkou (1) a vybaveným unášačom (7) kĺbu a aspoň jednou slučkou (8) obopínajúcou rúrku (1). Rúrka (1) je...

Dvojstranne pridržiavacie ložko

Načítavanie...

Číslo patentu: 257468

Dátum: 16.05.1988

Autori: Zelina Pavol, Sabanoš Lubomír, Čačo Jozef

MPK: B25J 15/02

Značky: lôžko, dvojstranne, pridržiavacie

Text:

...môže byť dovybavené na ráme rýchlo uplnacou hlavicous prívodovou spojkou tlakověho média.Dvojstranne pridržiavacie lôžko podľa vynálezu umožňujúce nezávisle výsuvný pohyb horných pridržiavacich palcov alebo dolných pridržiavacích palcov dovoľuje vkladanie a vyberanie výlisku z ľubovoľnej strany, pričom v prípade vysunutej polohy horných i dolných pridržiavacich palcov, medzi ktorými sa nachádza pridržiavaný predmet, je možné realizovať...

Pružinové pridržiavacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245532

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tulka Jioí

MPK: B30B 15/32

Značky: zariadenie, pridržiavacie, pružinové

Text:

...paliet za plné na lise.Na obrázku je zostava pružinového pridržiavacieho zariadenia, slúžiaceho na pridržiavanie stohu výstrižkorv počas aut-omatického plnenia palety zásobníka prístrihov,upnutej v stole lisa. Pozostáva z vedenia 1,čo je dlhé vodiace puzdro tvaru štvorcovej rúrky, ktorá má na spodnom konci privarené dno 2. Vo vnútri rúrky sa pohybuje v rozsahu zdvihu držiak 3, ku ktorému sú skrutkami 4 pripevnené telesa 5, slúžiace na...