Patenty so značkou «přídavným»

Kompresorová klimatizácia elektromobilu s prídavným spaľovacím motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7385

Dátum: 01.03.2016

Autor: Valíček Štefan

MPK: B60H 1/22

Značky: přídavným, elektromobilu, spalovacím, motorom, klimatizácia, kompresorová

Text:

...voda je odvádzáná von z vozidla. Vlhkosť výparníka je príčinou vlhkého zápachu, ktorý je cítiť krátko po zapnutí, či vypnutí klimatizácie. Pri zanedbaní čistenia prerastie vlhký puch do citeľného zápachu.- Systému hadíc a tlakového potrubia, ktoré sa delia na Vysokotlakové zahrievacie s menším prierezom a na nízkotlakové ochladzujúce, ktoré majú väčší prierez pri prevádzke klimatizácie. Všetky prvky klimatizácie sú zapojené za sebou,...

Mobilný telefón s rozšíriteľným, resp. prídavným displejom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6789

Dátum: 03.06.2014

Autor: Belička Ivan

MPK: H04M 1/02, G06F 1/16, H04M 1/725...

Značky: mobilný, rozšíriteľným, displejom, resp, telefon, přídavným

Text:

...Tento displej môže byť dodávaný aj ako prislušenstvo k mobilnému telefónu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je schematicky zobrazený mobilný telefón rozšíriteľným displejom.Mobilný telefón s rozšíriteľným displejom Q má displej Q, ktorýje zložený z displejových častí z, ž, i, j,Q, 1, ktoré sú navzájom prepojené a spojene so spojovacími a/alebo výklopnými a/alebo zasúvacimi prvkami. Na mobilnom telefóne alebo v tele I mobilného...

Mechanické rekuperačné lanové zariadenie s prídavným deleným protizávažím a gravitačným lanovým vozíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287796

Dátum: 16.09.2011

Autori: Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan, Suchomel Jozef

MPK: B66C 21/02, A01G 23/06, B61B 7/02...

Značky: lanové, vozíkom, gravitačným, lanovým, děleným, přídavným, mechanické, rekuperačné, zariadenie, protizávažím

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické rekuperačné lanové zariadenie s prídavným deleným protizávažím a gravitačným lanovým vozíkom, ktoré akumuluje gravitačnú potenciálnu energiu vozíka (7) a nákladu (42) do gravitačnej potenciálnej energie sekcií (43a, 43b, 43c, 43d, 43e, 43f, 43g, 43h) prídavného deleného protizávažia, ktorá je následne použitá na pohon lanového zariadenia.

Zavádzač s prídavným dávkovacím spodným dielom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2704

Dátum: 02.06.2006

Autor: Schäfer Jürgen Michael

MPK: B22C 9/00

Značky: přídavným, dávkovacím, dielom, spodným, zavádzač

Text:

...o rovnakú hodnotu vykĺznutia zasa zasunúť do dávkovacieho objemu, takže dávkovacia vložka ako celok je spôsobom, známym vPodľa jedného príkladu uskutočnenia vynálezu sa predpokladá, že dávkovací spodný diel je vyhotovený ako tvarované teleso z exotermického a/alebo izolujúceho materiálu, vykazujúce spojovací kanál medzi dávkovacim objemom a lejacou formou.Podľa dimenzovania a rozmerov dávkovacieho telesa a dávkovacieho spodného dielu sa môže V...

Osvetľovacie/signalizačné zariadenie vybavené vstavaným prídavným modulom pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18312

Dátum: 30.01.2004

Autori: Myotte David, Duarte Marc, Nicolai Jean-marc

MPK: F21V 19/00, H01R 33/76, F21V 23/02...

Značky: vybavené, vstavaným, přídavným, vozidlo, zariadenie, motorové, modulom

Text:

...prvku l 0 l na úrovnivýstupnej plochy i 08, ktorá tvorí prednú časť osvetľovacieho prvku l 0 l. Zdroj 103 svetla, ktorý spočíva na držiaku 104 lampy, je spojený s vysokonapäťovým modulom 105, slúžiacimVysokonapäťový modul je napájaný prostredníctvom prvého elektrického vedenia 107 a tvorí Výstupný zväzok lúčov, ktorý je výhodne odtienený a ktorý vystupuje z osvetľovacieho prvku 101 na úrovni prvého otvoru, vytvoreného V dolnej...

Okenné krídlo s prídavným rámčekom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1241

Dátum: 02.10.1996

Autori: Koreček Ján, Hajšl Václav

MPK: E06B 3/04, E06B 3/26

Značky: rámčekom, krídlo, okenné, přídavným

Text:

...zaeklenia u zabudovaných okien na etavbach e veľmi nízkymi nákladmi. Veľka vzduchove medaera medzi ekldm ramćeka a sklom okennehe krídla Habezpečuje podstatne nižšiu hodnotu euäiniteľa priestupu tepla a vyšší index vzduchovej neprieavućnosti v porovnani e oknami e dvomi eklami.Fridavný rámček, hotovený napr. 2 hliníka alebo iných materialmv edolných voči poveterneetným vplyvem , hraní vonkajšiu plechukrídla a tým predlžuje äivetnoeť...

Pneumatická spojka s prídavným regulátorom konštantného uhla skrútenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278272

Dátum: 03.07.1996

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/02, F16D 25/04

Značky: konštantného, skrútenia, pneumatická, přídavným, regulátorom, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Skrútenie spojky je charakterizované posunutím jej hnacej časti (1) voči poháňanej časti (2), v dôsledku čoho dochádza k deformácii pružných dutých telies (3) naplnených plynným médiom. Posunutím hnacej voči poháňanej časti (1, 2) spôsobíme ovládanie regulátora (4) konštantného uhla skrútenia, zabudovaného priamo v pružnom dutom telese (3) danej spojky. Ovládaním regulátora (4) zabezpečíme prívod plynného média zo zásobníka (5) do pružných...

Digitalizátor periodických dějů s přídavným potlačením šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267887

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vrba Radimír, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/12

Značky: digitalizátor, dějů, šumu, přídavným, potlačením, periodických

Text:

...2 s 7 aa 7 Digitalizace vstupního měřeného periodickěho napětí, které přivádíme na vstupní svorky 2, prohíhá opakované 2 m-krát tak, že v jedne periodě je digitalizovàno celkem PÉŠ N vybraných okamžitých hodnot rovnoměrně rozložených v periodě T měřeného napětí. Při 2 m opakovaných méřeních periodickěho signálu tak proběhne P.2 m analogově digitálních převodů, přitom jsou však na každé pozici z P určených slov pamäti kumulovány hodnoty z 2...

Digitalizátor neperiodických dějů s přídavným potlačením šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267886

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vrba Kamil, Vrba Radimír

MPK: H03M 1/12

Značky: dějů, neperiodických, digitalizátor, přídavným, potlačením, šumu

Text:

...vyrovnávacího registru 5, jehož datové číslicové (nm)-bitová výstupy Z jsou spojeny 5 druhými datovými číslicovými vstupy lg aritmetické sčítačky 3. Vzorkovač l napětí 5 analogovou paměti má jeden ovládací vstup ll a analogově digitální převodník 2 má druhý ovládací vstup lg. Jednoslovný vyrovnávací registr 3 má na stavovací vstup lg a zápisový vstup li.Měřené napětí u(t) je nejprve přiváděno na vstupní svorky Ž vzorkovače l napětí s...

Hvězdice rotoru synchronního motoru s radiální ventilací a s přídavným momentem setrvačnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266710

Dátum: 12.01.1990

Autori: Berkovský Oldřich, Štěpán Jaroslav, Svěchota Albert, Rakušanová Hana

MPK: H02K 1/30

Značky: přídavným, setrvačnosti, motorů, synchronního, hvězdice, momentem, rotoru, ventilací, radiální

Text:

...rotorového paketu.Základní výhoda hvězdice rotoru podle vynálezu spočívá ve zmenšení pracnosti při výrobě elektromotorů tohoto typu a také v jednodušší montáži celého soustrojí. Použití hvězdice rotoru umožňuje vypuštění setrvačníku a tedy zkrácení celého stroje. V některých případech umožňuje vytvoření jednoložiskového provedení. Konstrukce dále umožňuje radiální ventilaci rotoru.Vynález je dále blíže popsán na konkrétním příkladu provedení...

Sestupný převod s přídavným planetovým převodem a mezinápravovým planetovým diferenciálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256494

Dátum: 15.04.1988

Autor: Koldovský Karel

MPK: F16H 3/44

Značky: převodem, přídavným, planetovým, mezinápravovým, sestupný, diferenciálem, převod

Text:

...Jsou v záberu e centrální kole g diferenoiáln. Dve»,jine eetelitů łg je unaäečełn g dvojice eatelitů pevnů pojem e hřídelen gg zadní náprevy, ktorý .je na Jednou konci opetřen eau» bením g a na druhém konci neee výstupní přírubu g zední nápravyo7 25 a 494 centrální kolo l diroreneiálu Je pevná spojene e hřídolen 35 centrálního kolo diferenciálu, ,jenž druhém konci ná ozubení l. lłřídel lg přední náprevy neee na Jednou konci. výstupní...

Stroj na výrobu cigaret, opatřený přídavným přívodním ústrojím tabáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242878

Dátum: 15.03.1988

Autor: Novotná Lýdia

MPK: A24C 5/39

Značky: tabáku, cigaret, přívodním, ústrojím, opatrený, přídavným, stroj, výrobu

Text:

...je umístěn v podstatě tanqenciálně k němu.Při tomto konstrukčním řešení padá tahák, pŕicházejicí z pfípravné podávací jednotky li, na dopravní pás lâ a je dopravován píns shrnovaci prvek lo proti mykacímu válci ll.Mykacĺ válec 23 přesouvá vrstvu trháku V tlousčce, rovné V podstatě radiálnímu rozměru242878 4 Vrstva tabáku je potom 5 povrchu mykacího válce Zł odebírána ozubeným odhazovacím válcem gg, který tahák odhazuje ve formě ojednocených...

Způsob obloukového svařování nebo navařování trubičkovým přídavným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245813

Dátum: 15.12.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Oš?ádal Jaromír, Pojíšek Augustin

MPK: B23K 9/16

Značky: trubičkovým, způsob, svařování, přídavným, materiálem, navařování, obloukového

Text:

...v ochranně atmosfére podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, predstavujícím zarízení pro navarování.Príklady parametrů navarování 1.Druh ochranného plynu Ar 99,96 °/0 Průtok ochranného plynu 12 l/min Druh plazmového plynu Ar 99,96 °/o Průtok plazmového plynu 4 l/minProud oblouku 110 A Průměr trub. príd. mat. 3 mm Rychlost podávání materiálu 0,5 m/min Navarovací výkon 20 g/mlnRychlost otáčení polohovadla 0,66 ot/min§trední...

Tiskový stroj v kombinaci s přídavným zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243355

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kolliner René, Houdek Jan, Kodd Vladislav

MPK: B41F 13/24

Značky: přídavným, tiskový, stroj, kombinací, zařízením

Text:

...zařízení k tízkovćnu stroji. jednobarvovćau nebo vícabarvovetzu. Dalií výhodou je, ie zaručuje dobrí soutiakovó schopností mezi. tiskovýl Itrojel z prídavný zarízení.Výhodou je taki snadný płtntup obsluhy ko vie aschaníslún pŕídavnáhcrzeŕízení při setízovlní a přípravě k tisku. Jínou výhodou je, še provoz pŕídavnćbo zarízení níktorak neoaesuje funkcí tíokovćbo stroje, prices výika stobu srcbn vo vyklidsči je hodná jaku zekladního...

Pneumatická pružina tlmená elastickým prídavným objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 250872

Dátum: 14.05.1987

Autori: Palan Ernest, Chromek Ivan

MPK: F16F 9/04

Značky: elastickým, pneumatická, objemom, pružina, přídavným, tlmená

Text:

...-volibou materiáiu, tvaru, rozmerov častí pneumatickej tlmenej pružiny,druhu a tlaku pracovnej náplne sa dosahuje požadovaných pružiacich a tlmialcich üčink-ov.Na obr. je nalznerčený v reze ,príklaicľ vyhotovenia pneumatiokej tlmeunej pružiny. Pneumatickú tlmenú pruži.nu tvorí telesopneumatiokej pružiny 1, pevná deliaca prepážka 2 vs kataraktom 3, teleso prídavného objemu 4 a. plni-aci ventil 5.Celý priestor pružiny .a...

Zapojení elektronické části servomechanismu s integrovaným obvodem B 654 D nebo jeho funkčním ekvivalentem s přídavným zesilovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247605

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vydarený Bronislav, Souček Jiří

MPK: H03F 3/04

Značky: ekvivalentem, funkčním, zapojení, přídavným, částí, elektronické, integrovaným, obvodem, zesilovačem, servomechanismu

Text:

...přes dvojpől obsahující Zenerovu diodu o ZenerovémPřídavný zesilovač s tranzistory PNP omezuje napěčové úbytky na integrovaném zesilovači a tím dosahuje zvýšení účinnosti servomechanismu.Na přiloženém výkrese je schema zapojení prídavného zesilovače k integrovanému obvodu B 654 a jeho funkčních ekvivalentů, tj. které obsahují vestavěný koncový výstupní výkonovýPřídavný zesilovač je tvořen dvojici vazebních dvojpőlů ł,g se zenerovou diodou a...

Spaľovací piestový motor s prídavným vstrekovaním vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 229914

Dátum: 15.11.1986

Autor: Zálešák Karol

MPK: F01B 7/08

Značky: spalovací, vstrekovaním, přídavným, motor, piestový

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací piestový motor s prídavným vstrekovaním vody, s protibežnými pietami, usporiadanými v jednom valci, ktorého spodný piest je ojnicou spojený s kľukovým hriadeľom, vyznačujúci sa tým, že ku kľukovému hriadeľu (3) je cez dve ojnice (2) pripojený aj diferenciálny piest (1) a že na hornej časti valca (4) je usporiadaný horný valec (6), ktorého vnútorný priemer je zhodný s priemerom hornej časti diferenciálneho piesta (1), pričom z horného...

Spôsob oblúkového zvárania s prídavným materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229171

Dátum: 01.01.1986

Autori: Vašš Rudolf, Mitošinka František

MPK: B23K 9/16

Značky: spôsob, materiálom, oblúkového, přídavným, zvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oblúkového zvárania s prídavným materiálom netaviacou sa elektródou v ochrane plynov, vyznačujúci sa tým, že sa prídavný materiál privádza k miestu odtavovania systémom dvoch drôtov vytvarovaných, vedených a nasmerovaných dvomi samostatnými elektricky odizolovanými koncovkami tak, že sa drôty vo vzdialenosti 0,1 až 5 mm od povrchu zváraných materiálov navzájom prekrížia a povrchové dotýkajú, miesto vzájomného dotyku drôtov je vzdialené...

Zařízení s přídavným tepelným zdrojem pro sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226253

Dátum: 15.04.1985

Autori: Drahoš Vítězslav, Koberle Milan, Viktorin Zbyněk, Komorech Vladimír, Divinec Karol

Značky: přídavným, tepelným, zdrojem, sušárny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení s přídavným tepelným zdrojem pro sušárny sestávající z komorové nebo skříňové sušárny, přídavného tepelného zdroje, ventilátoru a regulačních ventilů vyznačené tím, že v boční stěně (1) sušárny je k výstupnímu otvoru (2), který je uvnitř sušárny opatřen sběrným potrubím (12) s regulovatelnými štěrbinami (16), připojen přes první regulační ventil (13) vstupem ventilátor (9), který je výstupem připojen k vstupu přídavného tepelného...

Zavřený elektrický točivý stroj s přídavným výměníkem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214451

Dátum: 01.07.1984

Autori: Charvát Jaroslav, Sušen Josef, Alexa Karel

Značky: přídavným, zavřený, točivý, tepla, stroj, výměníkem, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavřeného elektrického točivého stroje s přídavným výměníkem tepla na horní straně stroje. Účelem vynálezu je docílit výrazného snížení hmotnosti přídavného výměníku tepla při současném podstatném zmenšení zastavovacích rozměrů zavřených elektrických to čivých strojů. Uvedeného účelu se do sáhne tím, že v přepážce výměníku tepla, oddělující prostor vnitřního chladicího vzduchu, je upevněna soustava teplovodných trubic, přičemž...