Patenty so značkou «přídavných»

Spôsob pretesňovania prídavných prevodov vozidiel na rotačných výstupoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6052

Dátum: 02.03.2012

Autor: Veľas Martin

MPK: F16J 15/00, F16C 33/72

Značky: pretesňovania, spôsob, přídavných, rotačných, výstupoch, vozidiel, prevodov

Text:

...vytvoriť axiálne predpätie. Uvedené predpätie je definované prelisovanou vzdialenosťou, čím sa medzi tesneniami vytvorí technicky definovaný interakčný činiteľ významne vplývajúci na ich funkciu, resp. tesnosť.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese na obr. 1 je schematicky znázomený konštrukčný uzol, ktorý je potrebné pretesňovať.Príklad uskutočnenia technického riešenial. Na narážací tŕň nasunieme rukou na doraz hriadeľové...

Spôsob a zariadenie na vnášanie prídavných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7869

Dátum: 22.11.2007

Autori: Hackl Manfred, Wendelin Gerhard, Feichtinger Klaus

MPK: B01F 15/00, B01F 3/00, B01F 7/00...

Značky: spôsob, přídavných, zariadenie, látok, vnášanie

Text:

...do styku so žiadnymi studenšími súčasťami nádrže alebo reaktora. V žiadnom mieste reaktora nedochádza k nežiaducemu znečisťovaniu alebo k vzniku nežiaducich usadenín skondenzovaných prípadne stuhnutých prísad, vďaka čomu nie je potrebné časté čistenie reaktora. Usadzovanie prísad alebo prachu obsahujúceho prísady na chladnejších miestach je v porovnaní sdávkovaním nástrekom rozprášenej prísady na častice materiálu vyššie známym zo stavu...

Spôsob úpravy vlasov, predovšetkým ich predlžovanie a/alebo zahusťovanie, pramienok prídavných vlasov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284931

Dátum: 26.01.2006

Autor: Stříbrný Petr

MPK: A41G 3/00, A41G 5/00

Značky: vlasov, úpravy, predovšetkým, výroby, spôsob, pramienok, predlžovanie, zahusťovanie, přídavných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob predlžovania a/alebo zahusťovania vlasov je založený na princípe spájania pramienka (6) vlastných vlasov a pramienka (1) prídavných vlasov pomocou teplom zmrštiteľnej plastovej rúrky (7). Na každom z pramienkov (1) prídavných vlasov sa vytvorí pevné teliesko (3) z tvárneho, tepelne odolného materiálu. Pred pretiahnutím teplom plastovej rúrky (7) sa pevné teliesko (3) na svojom povrchu vybaví zdrsnením, ktoré zachytáva vlastné vlasy,...

Hnacie zariadenie pre pohon prídavných zariadení pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13768

Dátum: 08.04.2004

Autor: Tarasinski Nicolai

MPK: B60K 6/44, B60K 6/365, B60K 6/445...

Značky: vozidlo, hnacie, přídavných, zariadení, zariadenie, pohon

Text:

...hriadeľa a prevodovkou pre vývodový hriadeľ,pričom synchrónne hydraulické ovládanie brzdy a spojky vývodového hriadeľa sa uskutočňuje tak, že brzda sa pri zopnutí spojkyvývodového hriadeľa uvoľní a naopak.Spís EP 1 205 338 A obsahuje hnacie zariadenie podľaÚlohou vynálezu je vytvoriť hnacie zariadenie pre pohon prídavných zariadení pre vozidlo v úvode uvedeného druhu, pomocou ktorého môže byť vyrábaný elektrický prúd, ktorý môže byťTáto...

Spôsob prenosu prídavných údajov v TV-kanáloch, vysielač a prijímač na vykonávanie tohto spôsobu a z nich pozostávajúci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 283822

Dátum: 30.01.2004

Autori: Lorenz Rudolf-werner, Götting Oliver, Finger Adolf, Hiller Hartmut

MPK: H04N 7/085, H04N 7/088

Značky: spôsob, spôsobu, vykonávanie, údajov, přijímač, vysielač, tv-kanáloch, pozostávajúci, přídavných, systém, tohto, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob umožňuje optimálne využitie kanálovej kapacity TV-kanálu pre ďalšie prídavné signály. Tak na vysielacej, ako aj na prijímacej strane sa vytvoria takty pre video- a audio- údaje, ktoré sa majú prídavne prenášať, z FBAS užitočného signálu odčítaním, vyhodnotením a rozhodnutím, pričom oba signály sa na vysielacej strane oddelene digitalizujú, zapamätávajú, vyrovnávajú a komprimujú predtým, než sa superponujú na užitočný signál. Na...

Nosič prídavných elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2878

Dátum: 11.06.2001

Autori: Tkáč Jozef, Mašek Jozef

MPK: A01C 7/20

Značky: elementov, přídavných, nosič

Text:

...koleso a pod. / v rôznych variacíách a postavení voči výsevnej jednotke tak, aby sa dosiahol čo najvýhodnejší stav osivového lôžka a štruktúra pôdy okolo aplikovaného osíva.K výhodám patrí aj možnosť naklopenia nosiča prídavných elementov voči výsevnej jednotke, čím sa optimalizuje postavenie prídavných elementov voči pôde pri rôznych hĺbkach siatia.Prehľad obrázkov na yýkresochObr. l zobrazuje nosič prídavných elementov spojený s...

Univerzálne rýchloupínacie elementy prídavných koliesok na korčule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1135

Dátum: 08.05.1996

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 17/22

Značky: univerzálne, koliesok, elementy, rýchloupínacie, přídavných, korčule

Text:

...element - nosník s kolesom v priečnom rezeNa obr.2 je znázornený nosník pri pohľade zbokuNa obr.3 je pohľad na nosník zhoraNa obr.4 je znázornené upnutie brzdy o zadnú opierkuNa obr.5 sú znázornené rôzne riešenia profilov nosníka v mieste upnutia kolesaNa obr.6 sú znázornené riešenia profilu spojovacích častí nosníkaNa obr.7 je znázornené riešenie pružnej zvierky na upnutie nosníka o strednú časť nosného rámu korčuleNa obr.8 sú príklady...

Přepínač přídavných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245980

Dátum: 01.03.1988

Autor: Garbe Siegfried

MPK: H03K 19/092

Značky: přídavných, zařízení, přepínač

Text:

...připojena k prvníau vstupu Q logiky Q. Odbočka § 11 výstupu§l druhé paměti § Je připojena k druhému vstupu § 1 logiky Q. Výstup 13 prvního počítače l je připojen k první paměti 1. Výstup gg druhého počítače 2 je připojen k druhé paměti §. K první paměti 1 Je připojen vodič 12 pre indikaci napětí prvního počítače L. K druhá paměti § Je připejen vodič gg pro indikaci napětí druhého počítače g. lezi sběrnicí 11 prvního počítača 1 a sběrnicí 2 L...

Výberová riadiaca jednotka prídavných zariadení samočinného počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 226597

Dátum: 15.11.1985

Autori: Horečný Jozef, Pauer Daniel, Horváth Pavol

Značky: riadiaca, samočinného, jednotka, zariadení, výberová, přídavných, počítača

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru samočinných počítačov a rieši výberovú riadiacu jednotku prídavných zariadení samočinného počítača. Jeho podstata je v tom, že universálna kanálová časť je spojovacím vedením pripojená na prepínací blok, ktorý je spojovacími vedeniami pripojený na prvé vstupy špeciálnych častí. Druhé vstupy špeciálnych častí sú spojovacím vedením pripojené na univerzálnu kanálovú čásť a ďalej výstupy špeciálnych části sú spojovacími...

Způsob oživování nebo zkoušení přídavných zařízení počítačů a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224201

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mrkvička Jaroslav, Eckert Milan, Keller Ladislav

Značky: počítačů, přídavných, zařízení, oživování, způsob, zkoušení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oživování nebo zkoušení přídavných zařízení počítačů vyznačený tím, že posloupnost příkazů se uloží do prvního pole hlavní paměti počítače, a dále tyto příkazy se transformují do tvaru, který je ve shodě se stykem definovaným pro zkoušené zařízení, přičemž veškerý obousměrný přenos informací mezi zkoušeným zařízením a minipočítačem se provádí co do obsahu při exploataci zkoušeného zařízení, avšak sníženou rychlostí, přičemž se provádí...

Zapojení sekvenční logické soustavy pro spouštění přídavných odběhů časové základny osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217071

Dátum: 01.07.1984

Autori: Stárek Jaroslav, Najman Jiří

Značky: zapojení, základný, odběhů, sekvenční, soustavy, časově, osciloskopu, přídavných, logické, spouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Sekvenční logická soustava pro spouštění přídavných odběhů časové základny osciloskopu je vhodná zejména pro povelovou část zaváděče měrných úrovní pro měření metodou měrných linií, především pro signály se střídou 1:(n+2) a nižší, například 1:(n+100) kde n je počet zobrazovaných měrných linií. Typickým příkladem takovýchto signálů jsou signály měřicích řádků v televizní technice. Sekvenční logická soustava se skládá z čítače s dekodérem o...