Patenty so značkou «přídavná»

Prídavná montáž na puškohľad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5871

Dátum: 04.10.2011

Autori: Liška Josef, Petráň Ján

MPK: F41G 1/38, F41G 11/00, F41G 1/387...

Značky: puškohľad, přídavná, montáž

Text:

...čeľusťou, ktorá je vyhotovená ako prítlačná vložka, pričom pohyblivou čeľusťou je pretíahnutá skrutka vybavená uťahovacou hlavicou, pričom vnútri homej objímky je vyhotovené guľové vybranie, v ktorom je usporiadaný krúžok s guľovitou vonkajšou plochou s rovnakým rádiusom, ako je guľové vybranie vnútomej plochy homej objímky, pričom krúžok je rozdelený.Vo výhodnom uskutočnení je vnútomá plocha spodnej objímky vybavená...

Lixisenatid ako prídavná liečba k metformínu na liečenie diabetu 2. typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19820

Dátum: 13.11.2009

Autori: Silvestre Louise, Sert-langeron Caroline, Zhou Tianyue

MPK: A61K 31/155, A61K 38/26, A61K 45/06...

Značky: liečenie, diabetu, metformínu, přídavná, lixisenatid, liečba

Text:

...podľa vynálezu môže mať kyslé alebo fyziologické pH. Kyslé pH je výhodne V rozmedzí pH l - 6,8, pH 3,5 - 6,8 alebo pH 3,5 - 5. Fyziologické pH je výhodne v rozmedzí pH 2,5 -8,5, pH 4,0 až 8,5 alebo pH 6,0 až 8,5. Hodnotu pH je možné upravovať pomocou farrnaceuticky prijateľnej nariedenej kyseliny (zvyčajne HCI) alebo farmaceutický prijateľnejnariedenej bázy (zvyčajne NaOH). Výhodná hodnota pHje V rozmedzí pH 3,5 až 5,0.Táto kvapalná...

Prídavná tepelná ochrana rúk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4961

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kubička Peter

MPK: A41D 19/00, A41D 13/00

Značky: přídavná, ochrana, tepelná

Text:

...pohyblivosť, resp. aby nebola obmedzovaná v pohyblivosti. Set je vyrobený z izolačnej mäkkej peny neprepúšťajúeej chlad zašitej do látky z materiálu neabsorbujúceho vodu. Podstata riešenia spočíva V tom, že táto tepelná ochrana pokrýva najproblematickejšie časti rúk, ktorými sú chrbát ruky a prsty, kde dochádza k najvýraznejším tepelným stratám a pre komfort aj dlaň ruky. Použitím tohto riešenia sa zníži tepelná strata v rukách aj pri...

Prídavná tepelná ochrana trupu tela

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4880

Dátum: 02.11.2007

Autor: Kubička Peter

MPK: A41D 13/00

Značky: ochrana, přídavná, tepelná, trupu

Text:

...pokrýva tepelne najdôležitejšie časti tela, ktorými sú trup a rozkrok, kde dochádza k výrazným tepelným stratám prejavujúcim sa V pocite chladu najskôr na končatinách, neskôr prestupujúcim celý organizmus. Použitím tohto riešenia sa chráni trup tela a rozkrok proti ochladzovaniu aj pri dlhom pobyte v studenom prostredí až o 40 oproti použitiu bežne dostupných prostriedkov. Variant pokrývajúci aj boky a chrbát trupu tela je určená pre...

Prídavná plošina najmä na prístup do spodného priestoru mostných ríms

Načítavanie...

Číslo patentu: 285843

Dátum: 23.08.2007

Autor: Regina Ivan

MPK: B66B 11/00, E04G 1/18

Značky: plošina, najmä, spodného, priestoru, mostných, přídavná, ríms, přístup

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovná plošina (7) s možnosťou jej výškového prestavenia pomocou mechanizmu zdvihu plošiny (8) je upevnená na prístupovom stĺpe s rebríkom (6), ktorý je prestaviteľne upevnený pomocou svorníkov (12) na ramene (5), upevnenom otočne okolo horizontálnej osi na závese (3). Záves (3) je uložený otočne okolo vertikálnej osi na pevnom ráme (2), ktorý je rozoberateľne pripevnený k základnému stroju (1).

Prídavná signalizácia brzdenia dopravných prostriedkov smerom dopredu a do strán

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3394

Dátum: 03.12.2002

Autori: Začka Juraj, Lehký Peter, Bošanská Dagmar

MPK: B60Q 1/44

Značky: signalizácia, dopravných, stran, brzdenia, prostriedkov, dopredu, smerom, přídavná

Text:

...upresňujúcim podstatným znakom prídavnej signalizácie brzdenia dopravných prostriedkov smerom dopredu a do strán podľa tohoto technického riešenia je fakt, že svetelná brzdová signalizácia pozostáva aspoň z jedného svetelného zdroja pripojeného kspínaču brzdových svetiel. Pritom tento svetelný zdroj môže byt so stálym svitom alebo so svitom prerušovanýmZpraktického ale aj estetického hľadiska riešenia prídavnej signalizácie...

Prídavná ochrana bojových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1603

Dátum: 10.09.1997

Autori: Vestenický Emil, Lisý Jaroslav, Morávek Karol

MPK: F41H 5/007, F41H 7/04

Značky: ochrana, bojových, vozidiel, přídavná

Text:

...ochranou proti kumulativnymstrelam je použitie nehomogénneho panciera alebo Použitie doplnkovej dynamickej ochrany ERA (explosive reaktive armour). Nevýhodou použitia ochrany ERA je jej znížená účinnosť pri uhle dopadu strely i 45 ° od kolmeho smeru na bočnicu vozidla a v prípade použitia plochých prvkov ERA - neúčinnosť Proti streláms tandemovým usporiadaním kumulatívnej nálože, ako aj cena.Uvedené nedostatky čiastočne obmedzuje...

Prídavná slnečná clona pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 571

Dátum: 07.09.1994

Autor: Král Milan

MPK: B60J 3/02

Značky: slnečná, přídavná, vozidla, clona, motorové

Text:

...od zvislej strednej osy je V podstate rovnobežne s ňou vytvorený aspoň jeden podlhovastý Výrez, ktorým je prevlečenýaspoň jeden poddajný pás.Je výhodné, keď je dĺžka podlhovastého výrezu rovná dĺžkemaximálneho vysunutia pridavnej slnečnej clony v smere dĺžkyJe taktiež výhodné. ak je poddajný pás vybavený na oboch svojich koncoch spojovacim zariadením. napriklad tzv. suchýmzipsom. Taktiež je výhodné, ak je poddajný pás elastický.Prídavná...

Přídavná elektromechanická jednotka pro automatické ovládání pojezdu dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269894

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kafka Jan, Chodura Roman

MPK: E21C 35/24

Značky: přídavná, jednotka, elektromechanická, dobývacího, automatické, stroje, pojezdu, ovládání

Text:

...na základě dálkově vyslaných povelů. velkou výhodou řešení je, ia je jednoduché, zhotovitelné z dostupné součástkové základny, a že zachováva l noínoat dosavadního způsobu manuálního ovládání vrátkové částí dobývacího stroje. vynález se uplatní zejména při modarnizacl již provozovaných některých typů dobývacíeh strojů na důlních podnicích, která jsou nasazovány v obtížných geologických pomeroch. nesllzace vynálezu prispeje přsdevlím ke...

Přídavná brzda, zejména pro výstředníkové lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265737

Dátum: 14.11.1989

Autori: Konec Zdeněk, Suchánek Ivan

MPK: B30B 15/10

Značky: přídavná, brzda, výstredníkové, zejména

Text:

...kde na ohr. 1 je nárys přídavnéPohyblivý třmen 3 je opatřený dutinou Ä tvaru mezikruží. V dutině 3 tvaru mezikružije uspořádána pevná brzdové čelist 3 segmentového tvaru a pohyblivá brzdové čelist Ě segmento vého tvaru, které jsou opatřeny třecím obložením É a zajištěny kameny 1 uloženými V přičnýchdrážkách § pohyblivého třmenu 1. Na pohyblívém třmenu 3 je upevněn alespoň jeden tlahmý válec9 opatřený víkemłg, ve kterénje uložena brzdové...

Přídavná závaží pro pracovní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259650

Dátum: 17.10.1988

Autori: Erichlebová Jitka, Havránek Milan

MPK: B60B 15/28

Značky: pracovní, přídavná, závaží, stroje

Text:

...prítlačným nosníkem a dosedací plochou těles prídavných závaží je vložena pružná vložka. Pružná vložka je na straně dosedací plochy těles prídavných závaží opatrena rýhováním.Výhodou prídavných závaží podle vynálezu je možnost prichycení více těles pří 4davných závaží na nosný rám pomocí jedine dvojice šroubü, matlc a prítlačného nosníku. Iímto usporádáním se dosáhne podstatné snazši manlpulace s přídavnýmí závažími s úsporou času a ve...

Přídavná teplosměnná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 246356

Dátum: 01.08.1988

Autor: Bažata Václav

MPK: F28F 1/30

Značky: teplosměnná, přídavná, plocha

Text:

...rací ploškou.Tímto řešením se dosáhne snížení pracnosti při výrobě přídavných teplosměnných ploch, poněvadž oproti stávajícím řešením se značné sníží jejich počet při stejném tepelném výkonu výměníku tepla. Dále takto řešená přídavná teplosměnná plocha umožňuje jednoduchou montáž, kterou je možno mechanizovat, čímž dojde ke znečnému snížení pracnosti montáže a k odstranění namáhavé práce při montáži. Kromě úspor pracnosti dochází i ke zvýšení...

Přídavná převodovka s převodem do pomala

Načítavanie...

Číslo patentu: 254584

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koldovský Karel

MPK: F16H 47/00

Značky: převodovka, převodem, pomala, přídavná

Text:

...příroubou lg, zadní nápravy a s jádrem li přední přesuvné objímky lg. Výstupní příruba ll pření nápravy je upevněna na hřídeli lg přednínápravy,kterýnese rovněž jádro lg přední přesuvné objímky 15.Na obr. 1 je provedení přídavné převodovky podle vynálezu s planetovým převodem tvořeným centrálním kolem gł pevně spojeným s prodloužením 1 velkého kola 3 sestupného převodu a otočné uloženého na ložiscích lg mezi přírubami lg výstupního...

Čtyřstupňová přídavná převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244492

Dátum: 15.09.1987

Autori: Havlín Dušan, Cingr Pavel

MPK: F16H 3/44

Značky: přídavná, čtyřstupňová, převodovka

Text:

...1 a pravé kolo á do malého kola i. Velká kolo 1 a malá kolo g je upevněno na předlohovén nřídeli (9), na kterém je rovnäñ upevnłuo centrální kolo u, planetováho převodu a epojková ozubení u, přesuvná objímky u.centrální kolo m sabírá do satelitu LL neeemjch unačečem za satelitu LL, na kterém je upevněno rovněž ozubená kolo 11 zasahující do vloženáho kola jj, e toto do ozubenáho kola upevnčnáho na hnacím křídel. zadní náprevy u, ke kterému je...

Přídavná teplosměnná plocha pro výměníky tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252076

Dátum: 13.08.1987

Autor: Ondra Bohumil

MPK: F28F 1/30

Značky: tepla, teplosměnná, přídavná, plocha, výměníky

Text:

...počet při stejném tepelném výkonuvýměníku tepla. Dále takto řešená přídavná teplosměnná plocha umožňuje jednoduchou montáž, kterou je možno mechanizovat, čímž i. dojde ke značnému snížení pracnosti montáže a k odstranění na máhavé práce při montáži. Kromě úspor pracnosti dochází i ke.zvýšení tepelného výkonu výměníku s přídavnou teplosměnnou plojchou vlivem přilnutí vlisu bočního dílu termocirku 1 ačnímu-profílu, a tím i k lepšímu přestupu...

Přídavná převodovka s mezinápravovým diferenciálem a dělením momentu 1 :1

Načítavanie...

Číslo patentu: 243163

Dátum: 15.07.1987

Autori: Vítek Jioí, Steiner Stanislav

MPK: B60K 17/34

Značky: převodovka, momentu, mezinápravovým, přídavná, delením, diferenciálem

Text:

...pohonu přední nápravy vlastním kardanovým hřídelem bez mezinápravového diferencíálu.Na přiloženém výkrese je schematické znázornění provedení vynálezu.Výstupní hřídel základní převodovky l je spojen se vstupním hřídelem prídavné převodovky g na tomto hřídeli je pevně uloženo jádro řadící objímky 3, na kterém je uložena řadící objímka 1. Dále jsou na vstupním hřídeli přídavné převodovky 3 otočně uložena kola - levé kolo § a pravé kolo 1 -...

Přídavná sklopná podpěra návěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238289

Dátum: 01.06.1987

Autor: Klenor Karel

MPK: B62D 53/04

Značky: podpera, sklopná, přídavná, návěsu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přídavná sklopná podpěra návěsu prutové tříprvkové konstrukce, zamezující jeho překlopení podpěra prutové tříprvkové konstrukce sestává ze dvou prutů spojených do tvaru písmene V otočně uložených na podélnících podvozku, přičemž třetí delší opěrný prut je otočně uložen na protilehlém dolním konci podpěry ve vrcholu spojených prutů tak, že je nasunut na pístnici jednoho z podélníku.

Přídavná převodovka s dvěma mezinápravovými diferenciály pro vyrovnání momentů u trvale poháněných náprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 243349

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lovecký Josef

MPK: B60K 17/16, F16H 1/42

Značky: dvěma, přídavná, převodovka, diferenciály, vyrovnání, mezinápravovými, momentu, náprav, trvale, poháněných

Text:

...požadavků na jednotlivé nápravý.Na výkrese je schematicky znázorněno provedení přídavné převodovky podle vynálezu.Výstupní hřídel hlavní převodovky l je pevně spojen s hřídelem přídavné převodovky 3,se kterým je pevně spojene jádro 3. Jádro 1 je v jedné krajní poloze přesuvné objímky g spojeno s prvním kolem 3, které zabírá do velkého kola É dvojkolí lg, přičemž je zařazenV druhé krajní poloze přesuvné objímky 3 je jádro 3 spojeno s druhým...

Přídavná mechanická převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250423

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stratil Jiří, Půr Ladislav

MPK: F16H 3/00

Značky: převodovka, mechanická, přídavná

Text:

...kola zabírá s pastorkem 8 zpětného pracovního převodu.Při režimu přepravním, se točivý moment ze základní převodovky přenáší na výstup pomocí těchto díl-ú ~ vstupní ,hřídel 1, Janací kolo 5 přepravního převodu, hnané kolo 11 přepravního převodu a předlohový hřídel 1 U.Při dopředném pracovním režimu - vstupní hřídel 1, hřídel pastorků B, pastorek 7 dopředného pracovního převodu, kolo 12 dopředného pracovního ,převodu a předlohový...

Prídavná záťaž malotraktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 249486

Dátum: 12.03.1987

Autor: Rapant Bohuslav

MPK: A01B 63/11

Značky: malotraktora, záťaž, přídavná

Text:

...plocheho doskovitáho tvaru sú lahko manipulovateľné, nie je potrebné ich istenie skrutkou, pričom možno dosiahnut značný hmot. rozsah pri pomerne jednoduchej konštrukcii pridavnej záťaže. Z hľadiska zlspienia manipulácie je tiez výhodne, keď jednotlivé závažia sú na ich bočných hranách opatrené vybraniami pre ich lepšie uchopenie rukou.Príklad vyhotovenia pridavnej záťaže podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1...

Přídavná brzda pro mechanické lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231745

Dátum: 15.07.1986

Autor: Čech Ivo

MPK: B30B 15/10

Značky: přídavná, mechanické, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavné brzdy mechanických lisů a jeho předmětem je konstrukční uspořádání snímací pomocné lamely, přiřazené k přídavné brzdě. Účelem vynálezu je usnadnění montáže a demontáže snímací lamely a rozšíření její použitelnosti i pro jednolamelové brzdy. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním snímací pomocné lamely mezi opěrným členem brzdy a první vnitřní brzdicí lamelou, která má na straně pomocné snímací lamely třecí obložení.

Přídavná pracovní plošina pro údržbu svislého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224729

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hadrava Josef, Gabzdyl Karel, Buček Ernest, Sehnal Miroslav

Značky: údržbu, svislého, důlního, pracovní, díla, plošina, přídavná

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavná pracovní plošina pro údržbu svislého důlního díla, vyznačená tím, že je tvořena základním tělesem (l) výsuvně uloženým na podložných lištách (5) a pod vodicí konstrukcí (6) na straně (10) těžní nádoby (9), které je opatřeno na jedné čelní straně zarážkou (4) pro omezení délky maximálního vysunutí a na druhé čelní straně spojeno závěsy (3) s odklopnou částí (2), přičemž v základní poloze je přídavná pracovní plošina zajištěna proti...

Přídavná polohovací a zpevňovací jednotka vícepolohového příčného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225308

Dátum: 01.12.1984

Autori: Harašta Petr, Skoupý Ferdinand, Pavlík Miroslav

Značky: přídavná, polohovací, jednotka, vícepolohového, zpevňovací, příčného, stolu

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavná polohovací a zpevňovací jednotka s funkčně na sebe navazujícími pracovními válci, zejména pro vícepolohové příčné stoly automatických obráběcích strojů, vyznačující se tím, že ji tvoři těleso /10/, ve kterém je upraven jednak polohovací pracovní válec /11/ s pístem /12/ opatřeným na jedné straně polohovací pístnici /13/ zakončenou polohovacím čepem /14/ a na druhé straně podpěrnou pístnici /16/ s vodicím čepem /17/ zasahujícím do...