Patenty so značkou «pridávania»

Spôsob pridávania surovín pri výrobe polyesterov alebo kopolyesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2604

Dátum: 13.01.2004

Autori: Rau Maik, Kirsten Klaus, Janko Lutz, Deiss Stefan

MPK: C08G 63/00, B01J 19/00

Značky: polyesterov, surovin, výrobe, kopolyesterov, pridávania, spôsob

Text:

...forme, sa uskutočňuje bežnými prístrojmi pre tekutiny na meranie hmotnostného prietoku. Presné určeniemnožstva tuhých východiskových látok, predovšetkým dikarboxylovej kyseliny, sa3 naproti tomu v doteraz známych spôsoboch uskutočňuje vážením práškovej suroviny pred pridaním do procesu. Množstvo východískovej látky, potrebné na určité množstvo konečného produktu polyesteru, sa označuje ako jeho spotreba suroviny. Tento údaj sa vyjadrí vo...

Spôsob pridávania odorantu do potrubného systému a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282075

Dátum: 31.08.2001

Autor: Svensson Orvar

MPK: C10J 1/28, B01F 3/02

Značky: systému, odorantů, tohto, pridávania, spôsob, zariadenie, spôsobu, vykonávanie, potrubného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje potrubný člen prechádzajúci od prvého zdroja (5) nosného plynu a od druhého zdroja (4) odorantu do potrubného systému (1) pre plyn. Potrubný člen je usporiadaný takým spôsobom, že odorant sa pridá do nosného plynu, ktorý sa následne dodá do potrubného systému (1). Ďalej zariadenie obsahuje vyrovnávaciu nádobu (10) na uskladnenie zmesi odorantu a nosného plynu a prostriedky, upravené na odparenie odorantu tak, aby bol vo...

Spôsob pridávania materiálov do tavenín kovov a zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220928

Dátum: 15.03.1986

Autor: Čižmárik Pavel

Značky: pridávania, zliatin, tavenín, spôsob, kovov, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pridávania materiálov do tavenín kovov a zliatin, najmä železa, ocelí a ferozliatin, akými sú rôzne druhy dezoxidovadiel, legúr, nauhličovadiel, exotermické a nitridované ferozliatiny, troskotvorné látky, rôzne práškové alebo drobnozrnné zmesi, určené na úpravu chemického zloženia, pre odfosforenie, dezoxidáciu, odsírenie a zníženie obsahu škodlivých prímesí, vyznačený tým, že materiály, určené na pridanie do taveniny, sa vložia do...